Translations into Polish:

 
pomyśl zanim powiesz; pomyśl zanim otworzysz usta

Example sentences with "engage brain before mouth", translation memory

add example
Tell your doctor before treatment if you have or have recently had any of the following, as your doctor will need to take account of these when prescribing your dose: a head injury, because Rapinyl may cover up the extent of the injury breathing problems or suffer from myasthenia gravis (a condition characterised by muscle weakness) a slow heart rate or low blood pressure liver or kidney disease, as this may require your doctor to more carefully adjust your dose a brain tumour and/or raised intracranial pressure (an increase of pressure in the brain which causes severe headache, a feeling of sickness and blurred vision) mouth wounds or mucositis (swelling and redness of the inside of the mouthPrzed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli zaobserwował u siebie któryś z poniższych objawów, gdyż muszą one zostać wzięte pod uwagę przy dobieraniu odpowiedniej dawki: • uraz głowy, gdyż Rapinyl może maskować stopień obrażenia • problemy z oddychaniem bądź myasthenia gravis (choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni) • zwolniona akcja serca lub niskie ciśnienie krwi • choroby wątroby lub nerek, gdyż mogą one wymagać ostrożnego dobrania dawki • guz mózgu i/(lub) zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (zwiększenie ciśnienia w mózgu powodujący silne bóle głowy, uczucie nudności oraz niewyraźnewidzenie) • rany w jamie ustnej lub zapalenie błony śluzowj (obrzęk i zaczerwienienie wewnątrz jamy ustnej
In your brain Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousnessDo przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
Before starting treatment-if you suffer or have suffered from one of the following diseases: convulsions (seizures), epilepsy or another brain disease, for example decreased blood circulation in the brain, stroke or increased sensitivity to convulsions, since possible side effects of ciprofloxacin may cause damage to the brain. life-threatening increase heart rate (torsade de pointesPrzed rozpoczęciem leczenia – jeśli pacjent chorował lub jest chory na jedną z poniższych chorób • Drgawki, padaczka lub inne zaburzenia dotyczące mózgu, na przykład zmniejszony przepływ krwi przez mózg, udar mózgu lub obniżony próg drgawkowy, ponieważ ze względu na możliwe działania niepożądane cyprofloksacyna może powodować uszkodzenia mózgu. • Zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes
Before starting treatment-if you suffer or have suffered from one of the following diseases: convulsions (seizures), epilepsy or another brain disease, for example decreased blood circulation in the brain, stroke or increased sensitivity to convulsions, since possible side effects of ciprofloxacin may cause damage to the brain. life-threatening increase heart rate (torsade de pointesPrzed rozpoczęciem leczenia – w przypadku występowania u pacjenta jednej z wymienionych chorób obecnie lub w przeszłości: • drgawki, padaczka lub inne choroby mózgu, na przykład zmniejszony przepływ krwi przez mózg, udar mózgu lub skłonność do drgawek, ponieważ możliwe działania niepożądane cyprofloksacyny mogą spowodować uszkodzenie mózgu. • zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes
WHERE THE ANIMALS COME FROM A MEMBER STATE WHICH HAS BEEN FREE OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE FOR AT LEAST TWO YEARS, WHICH DOES NOT PRACTISE VACCINATION AND WHICH DOES NOT ALLOW ANIMALS WHICH HAVE BEEN VACCINATED ON TO ITS TERRITORY, A GUARANTEE THAT THEY HAVE NOT BEEN VACCINATED AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE, WITHOUT PREJUDICE, HOWEVER, TO THE ANIMALS POSSIBLY BEING VACCINATED AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE BEFORE THEY ARE INTRODUCED INTO THE HERD TO WHICH THEY ARE BEING SENTw przypadku gdy zwierzęta pochodzą z Państwa Członkowskiego, które było wolne od pryszczycy przez okres co najmniej dwóch lat, które nie przeprowadza szczepień oraz które nie dopuszcza zaszczepionych zwierząt na swoje terytorium, udzielenia gwarancji, że zwierzęta nie zostały zaszczepione przeciwko pryszczycy, jednakże z zastrzeżeniem zwierząt prawdopodobnie zaszczepionych przeciwko pryszczycy przed ich wprowadzeniem do stada, do którego są wysyłane
has been free for at least ‧ months before dispatch from foot-and-mouth disease and where, for ‧ months before dispatch, no vaccination has been carried out against foot-and-mouth diseaseco najmniej ‧ miesięcy przed wysyłką państwo to było wolne od pryszczycy oraz w ciągu ‧ miesięcy przed wysyłką, nie przeprowadzano tam żadnych szczepień przeciwko pryszczycy
has been free for at least ‧ months before dispatch from foot-and-mouth disease and where, for ‧ months before dispatch, no vaccination has been carried out against foot-and-mouth diseaseco najmniej ‧ miesiące przed wysyłką państwo to było wolne od pryszczycy oraz w ciągu ‧ miesięcy przed wysyłką, nie przeprowadzano tam żadnych szczepień przeciwko pryszczycy; c
Feeling unusually drowsy or tired (depressant effect on brain function), nervousness, loss of appetite, dry mouth, stomach pain, skin reactions at the attachment siteUczucie niezwykłej senności i zmęczenia (działanie depresyjne na czynność mózgu), nerwowość, brak apetytu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, reakcje skórne w miejscu przyklejenia systemu
I put a thief in my mouth to steal my brainsWpuściłem złodzieja do ust i skradł mi rozum
I let my eyes drift across the room, as my mouth allows thoughts to drop out of my brain and roll off my tongue like gumballs,I imagine all the things in life that never were, and all the things that could have beenGdy mój język wyrzucał z ust płoche myśli, wyobraziłem sobie rzeczy, co się nigdy nie zdarzyły... i które zdarzyć się mogły
Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousnessDo przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
I know that when I put it in my mouth...... the Matrix is telling my brain that it is...... juicy...... and deliciousWiem, że kiedy wkładam go do ust...... Matrix mówi mojemu mózgowi, że to jest...... soczyste...... i smaczne
It went from your hands into my brain and out my mouthZ rąk przeszło mi do mózgu i wyszło przez usta
My son' s mouth tends to get...... a step ahead of his brainMój syn ma w zwyczaju najpierw mówić, a potem myśleć
And she tried and tried to have a baby and finally she had Frances a foul- mouthed, spoiled princess who fell in love with The Fruitman who was born without a brain and a pea for a heartPróbowała i próbowała, żeby mieć dziecko i w końcu doczekała się Frances, wulgarnej, zepsutej królewny, która zakochała się w gościu z warzywniaka, która urodziła się bez mózgu i groszkiem zamiast serca
So if you are taking CellCept you may therefore catch more infections than usual, such as infections of the brain, skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tractPacjenci otrzymujący CellCept częściej niż zwykle mogą zapadać na choroby infekcyjne, takie jak zakażenia mózgu, skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc i dróg moczowych
But if you don' t get a filter on that brain- mouth thing, you' re gonna be off the teamAle jeśli nie będzie pani myśleć, zanim coś powie, to wyleci pani z zespołu
You better learn to keep your fucking mouth shut, or I' il blow your fucking brains out myselfTrzymaj gębę na kłódkę, albo rozwalę ci łeb, aż ci mózg wypłynie
But if you don' t put a filter on your brain- mouth theme you' re going to off the teamAle jeśli nie będzie pani myśleć, zanim coś powie to wyleci pani z zespołu
Showing page 1. Found 78915 sentences matching phrase "engage brain before mouth".Found in 12.916 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.