pronunciation: IPA: ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi ˌɛtəˈmɑlədʒi /ˌɛtəˈmɑlədʒi/ /ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi/ , SAMPA: %Et@"mAl@dZi %Et.I"mQl.@.dZi /%Et.I"mQl.@.dZi/ /%Et@"mAl@dZi/

Translations into Polish:

 • etymologia   
  (Noun  f)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
   
  nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów;
   
  pochodzenie wyrazu
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.
 • źródłosłów   
  (Noun  m)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  podstawa etymologiczna wyrazu
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.

Other meanings:

 
etymologia
 
(uncountable) The study of the historical development of languages, particularly as manifested in individual words.
 
(countable) An account of the origin and historical development of a word.

Similar phrases in dictionary English Polish. (3)

etymological; etymologiczny
etymological dictionarysłownik etymologiczny
etymologicallyetymologicznie

    Show declension

Example sentences with "etymology", translation memory

add example
The etymology and evolution of the word: "łaska"Ewolucja znaczenia rzeczownika "łaska"
According to the Etymological Dictionary of the Slovenian Language, gibanica is a type of potica (cake) produced in the eastern part of SloveniaWedług Słownika etymologicznego języka słoweńskiego gibanica to rodzaj poticy (ciasta) produkowanego we wschodniej części Słowenii
Polish lexical borrowings in Max Vasmer's etymology dictionaryZapożyczenia leksykalne z języka polskiego w słowniku etymologicznym Maxa Vasmera
Etymology of clothes names in Czechs in comparison with PolishEtymologia nazw odzieży w języku czeskim w porównaniu z językiem polskim
The man' s dagger in Latin is " icarius " which is believed to be the etymology of " iscariot " as in Judas Iscariot.The cup of the dagger man is... This is about the Judas Chalicesztylet człowieka w łacińskim Icarus, który jest krótkim imieniem Iscariot... jako Iscariot Judasza. człowiek Poniard jest około... wielka szklanka Judasza. wiem o nim?
Graphemic etymologies of selected Japanese words according to Tōdō AkiyasuGrafemiczne etymologie wybranych wyrażeń japońskich według Tōdō Akiyasu
Name-language journey to the past (structural-etymological analysis of selected names)Nazwisko- językowa podróż do przeszłości (analiza etymologiczno-strukturalna wybranych nazwisk)
Etymologically connected with the production process, the name Oscypek can be derived from two words- from the verb oszczypywać, meaning to pinch repeatedly in the sense of beating (stage ‧ of the production process) and from oszczypek, a diminutive form of oszczep, meaning javelin, in reference to the characteristic shape of the cheeseEtymologiczne pochodzenie nazwy Oscypek związane jest z procesem produkcji i może być wywodzone od dwóch znaczeń- od oszczypywać, czyli rozdrabniać (etap ‧ produkcji) oraz od oszczypek, w znaczeniu mały oszczep, w nawiązaniu do charakterystycznego kształtu sera
Graphemic Etymology of Sino-Japanese Characters. Analysis of Selected ExamplesEtymologia grafemiczna ideogramów sinojapońskich na wybranych przykładach
The etymological considerations of M.T. Varro on the basis of the first hexad of his treatise "De lingua Latina". The historical study of ancient linguisticsRozważania etymologiczne M.T. Warrona w swietle pierwszej heksady traktatu "De lingua Latina". Studium z dziejów antycznego językoznawstwa
The product’s specific character as expressed in the name is reflected in its etymological derivation from the words myśliwy (hunter) and myślistwo (hunting), and indicates its original purpose: smoked-meat products of this type were originally used by hunters as dry provisionsSpecyficzny charakter produktu w nazwie przejawia się w jej etymologicznym pochodzeniu od słów myśliwy, myślistwo i wskazuje na pierwotne przeznaczenie tego – pierwotnie ten typ wędliny stosowany był przez myśliwych jako suchy prowiant
Deity Caelum and Terra in the treatise "De lingua Latina" of Mark Terence Varro. Etymological studyBóstwa Caelum i Terra w traktacie "De lingua Latina" Marka Terencjusza Warrona. Studium etymologiczne
German borrowings in Ukrainian language (on materials of the Ukrainian Etymological Dictionary).Zapożyczenia niemieckie w języku ukraińskim (na materiale Słownika etymologicznego języka ukraińskiego).
The Etymologies of Isidore of Seville in the Manuscript BOZ 24 of the Polish National Library.Przekaz "Etymologii" Izydora z Sewilli w rękopisie BOZ 24 Biblioteki Narodowej.
Faced with the emergence of a financial crisis in which the lack of credit, in the truest etymological sense of the word, resulted in new problems and new threats day after day, the European response was effective in restoring the necessary confidence to the markets.Reakcja europejska w obliczu kryzysu finansowego, w którym brak kredytu, i to w najprawdziwszym etymologicznym znaczeniu tego słowa, doprowadził do powstawania codziennie nowych problemów i zagrożeń, pozwoliła na przywrócenie niezbędnego zaufania do rynków.
Etymology and linguistic changes of a selection of Czech music terminology in the context of other European languages.Etymologia i przemiany językowe wybranych terminów muzycznych w języku czeskim na tle innych języków europejskich
Report of turkish words on the basis of IE. Tymchenko dictionary, their chronological cassification and etymology.Turkizmy w języku ukraińskim XV- XVIII wieku (na podstawie słownika J. Tymczenki)
Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionaryPolskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
"Etymology and the process of evolution of Czech names""Etymologia i proces ewolucji czeskich nazwisk"
The etymology of the name is also unclearEtymologia słowa nie jest ustalona
English-Polish Etymological Dictionary in the Domain of 'Buildings'Angielsko-polski słownik etymologiczny z zakresu 'budynki'
Commented translation of chapters of Etymologies by Isidore of Seville devoted to precious stonesKomentowany przekład rozdziałów Etymologii Izydora z Sewilli poświęconych kamieniom szlachetnym
word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptomssłowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
Over time, given its largely common features, a single production standard and a designation related in etymological terms to its historical and geographical characteristics were establishedZ biegiem czasu, ze względu na bardzo podobne cechy charakterystyczne różnych lokalnych serów, wypracowano jedną normę produkcji, a także jedną nazwę odnoszącą się do danego kontekstu historyczno–geograficznego
Pan and Pushan. Etymological and Functional Comparison.Pan i Puszan. Porównanie etymologiczne i funkcjonalne.
Showing page 1. Found 32 sentences matching phrase "etymology".Found in 0.207 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.