Translations into Polish:

  • gravis   
    (Noun  m)
     
    grave accent

Other meanings:

 
lit. literacko gravis, akcent ciężki, akcent słaby, ` (np. nad literami à À è È ì Ì ò Ò ù Ù)
 
The ` character.
 
(countable) A diacritic mark ( ˋ ) used in many languages to distinguish the pronunciations of vowels.

    Show declension

Example sentences with "grave accent", translation memory

add example
American accent) Darling, oh, darling, how long I' ve waited to hear those wordsUkochany, mój ukochany, tak długo czekałam, by usłyszeć te słowa
l ' v e been trying to place your accentUsiłowałem umiejscowić twój akcent
God, he has the worst accentBoże, on ma najgorszy akcent
I don' t know... the accent, because you say " Che ", i don' t knowNie wiem... akcent, ponieważ mówisz " Che ", nie wiem
And your accentI pani akcent
ize suffixes and without accentsprzyrostki-ize i bez akcentówdictionary variant
Did they have accents?Mieli jakiś akcent?
< Good for you, son and God take care of every one of you, > called another passer-by, a middle-aged woman with what sounded like a Tyrone accent. Some distance to travel, I thought, for a half hour visit.– To dobrze chłopcze, niech Bóg ma w opiece każdego z was! – krzyknęła kobieta w średnim wieku, zapewne z Tyrone. Z Tyrone jest kawał drogi, pomyślałem, zwłaszcza jeśli się przyjeżdża tylko na pół godziny.
(HU) The riots in French suburbs and the bloody terrorist outrages in London which were committed by young, third-generation Muslims speaking with a Yorkshire accent highlight the crisis in the integration of migrant minorities in western Europe.(HU) Zamieszki na francuskich przedmieściach i krwawe wybuchy terroryzmu w Londynie, które są dziełem młodych muzułmanów z trzeciego pokolenia, mówiących z akcentem Yorkshire, podkreślają kryzys integracji mniejszości w Europie Zachodniej.
I noticed you have an accentZauważyłem twój akcent
[ In foreign accent ]I will endeavour to render myself as tiny as possibleSpróbuję być tak szczupły, jak to możliwe
[ Heavy accent ]Viva la resistance!
English accent):No, have mercy, Milord!Nie, miejże litość, milordzie!
In the context of this event, the accent should be on trans-European cultural cooperationW ramach tych obchodów należy położyć nacisk na transeuropejską współpracę kulturalną
GERMAN ACCENT) Oh...!I got a reply to my advertisementOh...! dostałem odpowiedź na moje ogłoszenie
They' re speaking Albanian.Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja. The place is ground zero for scummersMówią po albańsku, sądząc po akcencie i dialekcie muszą być z Tropoja./ To wylęgarnia dla takich szumowin./ Nawet Rosjanie omijają ich z daleka
I mean, I figure you gotta be French or something because of your accentMusisz być chyba Francuzem, bo ten twój akcent
[ In foreign accent ]I used to love visitors, ColonelUwielbiam gości, pułkowniku
He speaks English with a strong German accent.Mówi po angielsku z silnym, niemieckim akcentem.
Did you hear that accent?Słyszałeś ten akcent?
may be confused with shall be considered to cover inter alia a variety denomination, containing a difference of only one letter, or of accents on letters, in relation to the variety denomination of a variety of a closely related species, which has been officially accepted for marketing in the Community, the European Economic Area or in a contracting party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), or is the subject of a plant variety right in such territoriespojęcie może być mylona z: obejmuje między innymi nazwę odmiany różniącej się tylko jedną literą lub znakami akcentu nad literami, w odniesieniu do nazwy odmiany blisko spokrewnionych gatunków, które zostały urzędowo przyjęte do celów obrotu we Wspólnocie, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez umawiającą się stronę Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (UPOV) lub podlega prawu odmiany roślin na tych terytoriach
I lik e that Grard " D" epardieu, but can he not do the accent?Lubię tego Gérard' a Depardieu, ale... "" Czy on sobie poradzi z akcentem?
I hope he' s not making fun of my accentMam nadzieję, że nie naśmiewa się z mojego akcentu
You know those accents: yah- yah- yah- yahWiesz, jak jest z akcentem
use a dialect or accent which is intelligible to the aeronautical communityużywać dialektu lub akcentu zrozumiałego dla środowiska lotniczego
Showing page 1. Found 1675 sentences matching phrase "grave accent".Found in 1.429 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.