Translations into Polish:

  • gravis   
    (Noun  m)
     
    grave accent

Other meanings:

 
lit. literacko gravis, akcent ciężki, akcent słaby, ` (np. nad literami à À è È ì Ì ò Ò ù Ù)
 
The ` character.
 
(countable) A diacritic mark ( ˋ ) used in many languages to distinguish the pronunciations of vowels.

    Show declension

Example sentences with "grave accent", translation memory

add example
If this is disabled, then the selected language does not support it. If this is enabled and if you tick it, then you should type accented letters on their own. If it is not ticked, accented letters will be displayed with normal letters. Default is that accented letters will be shown when the corresponding unaccented letter is guessed. For example, in Catalan, if this is unticked and you type " o ", the o and ò will be displayed in the word xenofòbia. If this option is ticked, when you type " o ", only " o " will be displayed and you will then have to type " ò " for this letter to be displayedJeżeli jest to niedostępne, wtedy wybrany język nie obsługuje tego. Jeżeli jest to dostępne i włączysz tę opcję, wtedy należy wprowadzać akcentowane litery samemu. Jeżeli wyłączysz tę opcję, akcentowane litery będą wyświetlane wraz ze zwykłymi literami (domyślne zachowanie). Na przykład w katalońskim, jeśli ta opcja jest wyłączona i wpiszesz " o ", litery o i ò zostaną pokazane w słowie xenofòbia. Jeśli ta opcja jest włączona i wpiszesz " o ", tylko " o " będzie pokazane i będzie konieczne wpisanie " ò ", aby ta litera została pokazana
What worries me in the Commission's plan is that there are no accents on economic cohesion in this strategy alongside the accent on social cohesion.Tym, co martwi mnie w planie Komisji, jest brak w tej strategii, obok nacisku na spójność społeczną, nacisku na spójność gospodarczą.
IN AMERlCAN ACCENT) You know, these accents aren' t helpingWiesz, że ten akcent nie pomaga
You should select the one that matches the character set you are using. In some cases, dictionaries will support more than one encoding. A dictionary might, for example, accept accented characters when Latin‧ is selected, but accept email-style character combinations (like 'a for an accented a) when ‧-Bit-ASCII is selected. Please see your dictionary 's distribution for more informationPowinno się wybrać to kodowanie, które pasuje do wykorzystywanego zestawu znaków. W niektórych przypadkach słowniki będą obsługiwać więcej niż jedno kodowanie. Słownik może, na przykład, akceptować zakcentowane znaki (charakterystyczne dla danego języka), kiedy wybrane jest Latin‧, ale może akceptować kombinacje znaków w stylu e-mailowym (jak a, dla zaakcentowania ą) przy wybranym kodzie wybrany ‧-Bit-ASCII. Proszę sprawdzić swoją dystrybucję słownika, aby uzyskać więcej informacji
You should select the one that matches the character set you are using. In some cases, dictionaries will support more than one encoding. A dictionary might, for example, accept accented characters when ISO-‧ is selected, but accept email-style character combinations (like 'a for an accented a) when US-ASCII is selected. Please see your dictionary 's distribution for more informationNależy wybrać zestaw znaków, którego aktualnie używasz. W niektórych przypadkach słowniki mogą obsługiwać więcej niż jedno kodowanie. Słownik może na przykład akceptować znaki z akcentami jeśli wybrano kodowanie ISO-‧, ale z drugiej strony akceptować również kombinacje znaków znane z e-maili (takie jak ' a), gdy wybrane jest kodowanie US-ASCII. Więcej informacji można uzyskać na stronie domowej danego słownika
The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case lettersWyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z akcentami można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże
The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case lettersWyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z akcentami można wyświetlać bez akcentu, a małe litery można wyświetlać jako duże
Where was Mr Martin Schulz when graves in Vojvodina, Hungarian graves, and the graves of Hungarians in Transylvania were desecrated?Gdzie był pan poseł Schulz, gdy w Wojwodinie profanowano groby - węgierskie groby - i groby Węgrów w Siedmiogrodzie?
By the way, like the accentPrzy okazji, podoba mi się twój akcent
She said he spoke with an accentMówiła, że mówił z akcentem
Why do you think I have this outrageous accent, you silly king?Jak ci się wydaje, dlaczego mam taki okropny akcent, śmieszny królu?
In this context I note with great approval the strong accent placed on both the Balkans and Georgia.W takim kontekście bardzo pozytywnie odnotowuję silny akcent związany zarówno z Bałkanami, jak i z Gruzją.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular useWprawdzie korzystanie z wielkich i małych liter nie powoduje problemów, ale przesyłanie znaków diakrytycznych i znaków z rozszerzonego zbioru symboli alfanumerycznych należy przetestować, zanim zacznie się z nich korzystać w sposób regularny
French accent) Oh, the little girlsMałe dziewczynki
In an English place.PAUL [ IN ENGLlSH ACCENT ]Po angielsku proszę
Are you the auctioneer?lN FORElGN ACCENTCzy jesteś licytatorem?
Assuming we' re talking about the same woman, the linguists tell us her accent is French.(RECORDlNG DlSTORTEDJeśli mówi to jedna kobieta... językoznawca stwierdził francuski akcent./ Tak, samolot
[ Heavy accent ]Viva la resistance!
[ Russian Accent ]Shut the sheet. Light is putting glare on MontelJeśli mogę sterować tym samochodzikiem wokół pokoju, bez stłuczki, nic nam nie będzie
The accent of the word is on the second syllable.W tym wyrazie akcent pada na drugą sylabę.
But just because the broaue or the accent is a little different... city folk made fun of thatAle z powodu innego akcentu...ludzie się z niej wysmiewali
American girls would dig me... with my cute British accentAmerykańskie dziewczyny będą mnie rozrywać z powodu słodkiego brytyjskiego akcentu
And why are you speaking in the phony British accent?I dlaczego mówisz z tym śmiesznym brytyjskim akcentem?
Think I really nailed the accentIdealnie trafiam w akcent
Steven Spielberg, George Lucas, and Alison Doody with an Austrian accent, filming the last scenesSpielberg, George Lucas, no i Alison Doody z tym akcentem, kręcąc ostatnie sceny
Showing page 1. Found 1675 sentences matching phrase "grave accent".Found in 2.401 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.