Translations into Polish:

  • gravis   
    (Noun  m)
     
    grave accent

Other meanings:

 
lit. literacko gravis, akcent ciężki, akcent słaby, ` (np. nad literami à À è È ì Ì ò Ò ù Ù)
 
The ` character.
 
(countable) A diacritic mark ( ˋ ) used in many languages to distinguish the pronunciations of vowels.

    Show declension

Example sentences with "grave accent", translation memory

add example
You know those accents: yah- yah- yah- yahWiesz, jakjest z akcentem
I want to respond to the Nicaraguan delegate...... even though I did not understand his argument about accentChcę odpowiedzieć na wypowiedź delegata Nikaragui... pomimo, że nie zrozumiałem jego argumentów dotyczących akcentu
Type accented lettersWprowadź akcentowane litery
English accent):No, have mercy, Milord!Nie, miejże litość, milordzie!
Did he have an accent or anything?Miał jakiś akcent, albo coś?
I heard your accentPracowałem przy piecu z ojcem
Accent choices as an important factor determining the perception of film characters. A case study based on the film "The Hobbit''Dobór akcentów jako istotny czynnik wpływający na percepcję postaci filmowych. Badanie na podstawie filmu "Hobbit"
If, on the other hand, the accent is placed on the energy-efficient use of, for example, wood chips for heat and power production, or pure plant oils grown regionally, or the use of biogas in vehicles or in areas without mains gas, or decentralised solar technologies etc, new, regionally organised forms of manufacturing and distribution can be developed which will open up major potential for new jobsGdyby jednak postawić na bardziej wydajne energetycznie zastosowanie np. ścinków drewnianych do produkcji ciepła lub energii elektrycznej lub na czyste oleje roślinne z regionalnych upraw, dostawy biogazu dla pojazdów lub terenów pozbawionych sieci gazu ziemnego czy zdecentralizowane technologie wykorzystujące energię słoneczną itd., dałoby to możliwość powstania nowych, zorganizowanych regionalnie kanałów produkcji i dystrybucji, otwierających wielki potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy
Following the accession of new Member States to the European Union, the typography defined for the Community logo by the graphic manual laid down in Annex V, part B.‧, to Regulation (EEC) No ‧/‧ no longer has all the necessary characters and accents of all the official languagesPo wstąpieniu do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich typografia logo Wspólnoty, określona w podręczniku grafiki ustanowionym w części B.‧ załącznika V do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, nie posiada wszystkich koniecznych znaków i akcentów wszystkich oficjalnych języków
With an accent, no lessI to z akcentem
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular useWprawdzie korzystanie z wielkich i małych liter nie powoduje problemów, ale przesyłanie znaków diakrytycznych i znaków z rozszerzonego zbioru symboli alfanumerycznych należy przetestować, zanim zacznie się z nich korzystać w sposób regularny
supports stronger alliances between public bodies and external, non-health bodies involved in food production (e.g. the farm sector) and distribution, with the accent on local operatorsPopiera wzmocnienie sojuszy między organami publicznymi a organizacjami zewnętrznymi, niezwiązanymi z dziedziną zdrowia, które działają w sektorze produkcji (na przykład w sektorze rolnym) i dystrybucji żywności, przy jednoczesnym promowaniu przedsiębiorstw lokalnych
[ Mock English Accent ]A tak na marginesie
This accent on involving civil society organisations and local authorities is crucial if the necessary account is to be taken of the experience built up in the field, if a social debate is to be held, and if consensus and the consequent governance in this sphere are to be achievedW płaszczyźnie organizacyjnej należy nadać kluczowe znaczenie udziałowi organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, jeśli chcemy zagwarantować wymagane uwzględnienie doświadczeń nabytych w terenie, zorganizowanie debaty społecznej, osiągnięcie konsensusu i w rezultacie zapewnienie właściwego zarządzania w tej dziedzinie
My accent in the game was so thick, I could hardly understand myselfMiałem w grze tak silny akcent, że ledwie rozumiałem sam siebie
[ Ln German accent ]You have your ordersMacie swoje rozkazy
GERMAN ACCENT) There' s nothing wrong with youWszystko z tobą dobrze
Their accents were unintelligibleIch akcent był nie do zrozumienia.O czym ty mówisz?
She said he spoke with an accentMówiła, że mówił z akcentem
Where' s his accent?A gdzie się podział jego akcent?
At an art dealer with an for eign accentTwój Mefisto zaprząta ostatnio mój umysł
I' m at the Accent lnn, in the name of CassidyJeśli będę ci potrzebny, jestem w Axon Inn, wpisany pod nazwiskiem Cassidy
German accent) You make the tea, I do the washing upTy robisz herbatę, ja zmywam
Showing page 1. Found 1719 sentences matching phrase "grave accent".Found in 1.615 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.