Translations into Polish:

  • zielona herbata   
    (Noun  f)
     
    drink

Other meanings:

 
leaves
 
A type of tea where the leaves have undergone minimal oxidation in contrast to black tea.
 
Leaves of the tea plant which are treated with steam or roasted to denature the enzymes that cause the leaves to darken and change taste. (Without this step they would become oolong tea or black tea).
 
A beverage brewed from green tea leaves.

    Show declension

Example sentences with "green tea", translation memory

add example
The commission s policy ’ to date in enhancing the competence level of the respective member states is based on providing technical assistance , recently structured in the Jaspers facility and the TEN-TEA and by providing guidelines ( e.g. Guidelines for Successful Public Partnerships ) and by developing directives ( e.g. Green Book on procurement of PPPs ) .Obecna polityka Komisji na rzecz zwiększania poziomu kompetencji w odnośnych państwach członkowskich opiera się na dostarczaniu pomocy technicznej , ostatnio usystematyzowanej w instrumencie Jaspers i TEN-TEA oraz dzięki dostarczaniu wytycznych ( np. wytyczne dla pomyślnego partnerstwa publicznoprywatnego ) oraz opracowywanie dyrektyw ( np. zielona księga w sprawie zamówień w ramach PPP ) .
Other green tea (not fermentedPozostała herbata zielona (niefermentowana
There is chocolate and green tea and marmalade, for which Hill makes exceptional toastMamy kakao, zieloną herbatę i marmoladę. a Hill robi do niej wspaniałe tosty
Will you take a dish of tea, ma' am?- Green tea?Może herbaty?
The slight withering can also improve the quality of the roasted tea by giving the roasted Longjing cha a smooth and glossy shape and a bright green colour, and by preventing it lumpingPodsuszanie może również poprawić jakość prażonej herbaty, nadając prażonej Longjing cha gładki kształt i błyszczący jasnozielony kolor oraz uniemożliwiając zbijanie się w grudki
Because I need it to stay awake.- Do you have any green tea?Jak długo palisz?
The commission s policy ’ to date in enhancing the competence level of the respective member states is based on providing technical assistance , recently structured in the Jaspers facility and the TEN-TEA and by providing guid elines ( e.g. Guidelines for Successful Public Partnerships ) and by developing directives ( e.g. Green Book on procurement of PPPs ) .Z powyższego zestawienia jasno wynika , że czynnikiem decydującym o powodzeniu zarówno systemu opartego na finansowaniu ze środków publicznych i prywatnych , jak i systemu opartego na finansowaniu wyłącznie ze środków prywatnych jest poziom kompetencji
samples were tested: ‧ sample of laurel leaves and ‧ sample of green teaZbadano dwie próbki: jedną próbkę liści laurowych i jedną próbkę zielonej herbaty
We have blueberry, raspberry, ginseng, Sleepytime, green tea, green tea with lemon, green tea with lemon and honey, liver disaster, ginger with honey, ginger without honey, vanilla- almond, white truffle, blueberry- chamomile, vanilla- walnut, Constant Comment and Earl GreyMamy: jagodową, malinową, zieloną, Dowyrkową, zieloną z cytryną i miodem, goździkową z miodem i bez, waniliową z migdałami, truflową, waniliowo orzechową iEarl Grey
Due to continuous low temperature the metabolic (photosynthesis) rate of the Darjeeling Tea plant is far lower than any other tea plant, which stunts the growth of green leaf and increases the concentration of the natural chemical characteristicsZe względu na stałą niską temperaturę poziom przemiany materii (fotosyntezy) krzewu herbacianego Darjeeling jest dużo niższy niż w przypadku innych krzewów herbacianych, co hamuje wzrost zielonych liści i zwiększa stężenie naturalnych substancji chemicznych charakterystycznych dla tej herbaty
CPA ‧.‧.‧: Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content ≤ ‧ kgCPA ‧.‧.‧: Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ ‧ kg
Effects of drinking green tea on human body.Wpływ picia zielonej herbaty na organizm człowieka.
Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding ‧ kgHerbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej ‧ kg
Longjing cha is a green tea, comprising fresh tea leaves from specific tree varieties and using a unique processLongjing cha jest zieloną herbatą, w której skład wchodzą świeże liście herbaciane pochodzące z określonych odmian drzew przetworzone w jedynym w swoim rodzaju procesie
Determination of Caffeine in Green Tea and Green Tea Extract Dietary Supplements by HPLC MethodOznaczanie kofeiny w zielonej herbacie oraz suplementach diety zawierających wyciąg z zielonej herbaty metodą HPLC
I will stock any sort of tea except the green kindBędę miała wszystkie gatunki herbaty oprócz zielonej
Tea buds are green or yellow green in colour and have few or no fine hairs; the buds are slim with thin stems, and the angle between the buds and the leaves is small; the trees have a high yield of buds, which grow vigorously and can be harvested several timespąki herbaciane są koloru zielonego lub żółtozielonego i mają niewiele włosków lub nie mają ich wcale; pąki są wąskie, mają cienkie łodygi, a kąt pomiędzy pąkami i liśćmi jest mały; drzewa mają duży wysyp pąków, które rosną bujnie i mogą być kilkakrotnie zbierane
Detremination of quercetin and rutin in green teaOznaczanie kwercetyny i rutyny w zielonej herbacie
It' s all green tea and fish oil from here on in, mateTeraz tylko tran i zielona herbata
What do you say I make us some green tea?Co powiesz na herbatkę?
Chemical components of green tea and their positive impact on health.Skład chemiczny zielonej herbaty a prozdrowotne aspekty jej działania.
triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA), and otlher pyrophoric metal alkyls and aryls of lithium, sodium, magnesium, zinc or borontrietyloaluminium (TEA), trimetyloaluminium (TMA) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku i boru
Dosage frequency: ‧ ml of tea infusion should be divided in one to three doses taken during the dayCzęstość dawkowania: ‧ ml naparu należy podzielić na jedną do trzech dawek przyjmowanych w ciągu doby
Please come with me.- No tea?Nie będzie herbatki?
Showing page 1. Found 9775 sentences matching phrase "green tea".Found in 5.241 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.