pronunciation: IPA: hɔːsrædɪʃ /ˈhɔːsrædɪʃ/    

Translations into Polish:

 • chrzan     
  (Noun  )
   
  plant
   
  condiment
   
  bot. botanika warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu i ostrym smaku;
 • Chrzan   
 • chrzan (przyprawa)   
 • chrzan pospolity   
 • chrzanowy   

Other meanings:

 
chrzan
 
(uncountable) A pungent condiment made from the root of the plant.
 
(countable) A plant of the mustard family, Armoracia rusticana .

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Japanese horseradishwasabi; chrzan japoński
Japanese horseradish or wasabi (Wasabia japonica)chrzan japoński wasabi (Wasabia japonica)

    Show declension

Example sentences with "horseradish", translation memory

add example
I do not know what it is- Do not horseradish!Nie wiem co to jest- Nie chrzań!
The horseradishes are marketed in packages specifying the identification of the trading house and the identification number of each itemChrzan jest wprowadzany na rynek w opakowaniach, na których znajduje się informacja o izbie handlowej i numer identyfikacyjny każdego wprowadzanego produktu
Processed horseradishPrzetworzony chrzan
Rabbit anti-guinea-pig immunoglobulin conjugated to horseradish peroxidase is used at a predetermined optimum concentration in PBST containing ‧ % normal bovine serum and ‧ % normal rabbit serumAntyglobulina królicza przeciwko IgG świnki morskiej znakowana peroksydazą chrzanową jest używana we wstępnym, optymalnym rozcieńczeniu w PBST, zawierającym ‧ % normalnej surowicy bydlęcej i ‧ % normalnej surowicy króliczej
Jerusalem horseradish!Wałachu jerozolimski!
Add ‧ μl/well of pre-diluted horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated Mab (monoclonal antibodies specific for VP‧) to each well and mix gently to ensure homogeneityDodać ‧ μl/basenik przed rozcieńczeniem peroksydozy chrzanowej (HRP) znaczonej Mab (monoklonalne przeciwciała właściwe dla VP‧) do każdego baseniku i wymieszać delikatnie do uzyskania jednorodności
Gentle processes are used to clean, wash and sort by hand the horseradish roots in order to eliminate those with poor qualitiesKorzenie chrzanu są delikatnie oczyszczane, myte i przebierane ręcznie, aby odsortować korzenie niskiej jakości
Horseradish seedNasiona chrzanu
Prior to the turn of the century, in the Hajdúság region almost everybody's garden had some amount of horseradish as a perennial plantPrzed przełomem wieków w regionie Hajdúság w niemalże każdym ogródku rosło trochę chrzanu, który był uprawiany jako roślina wieloletnia
These circumstances contributed to the fact that horseradish production has been retained in the Hajdúság horseradish growing region for nearly one hundred yearsPowyższe warunki przyczyniły się do tego, że w regionie upraw chrzanu Hajdúság produkcja tego warzywa prowadzona jest od blisko stu lat
rabbit anti-mouse globulin (adsorbed and eluted) conjugated to horseradish peroxidase and kept in the dark at ‧ °Ckrólicza globulina przeciwko przeciwciałom mysim (adsorbowane i przemyte) sprzężone z peroksydazą chrzanową, przechowywany w temperaturze ‧ °C, w ciemności
The removed part cannot be more than ‧/‧ of the surface of the horseradish bodyUsunięta część nie może stanowić więcej niż ‧/‧ powierzchni chrzanu
In some cases the horseradish is not harvested in the autumn for whatever reason, but this is not a problem since the plant will survive the winter until harvest in the spring without suffering frost damage or a drop in qualityCzasami, z różnych powodów, chrzanu nie zbiera się jesienią; nie stanowi to jednak problemu, ponieważ roślina przetrwa zimę do wiosennych zbiorów, nie ponosząc żadnych szkód wskutek mrozów ani nie tracąc na jakości
After the turn of the century, in the early ‧s the vineyard manager of Bagamér in the Várad chapter, Gábor Szilágyi ordered some tasty, noble horseradish from Austria, acclimatised it, and propagated it within years through careful selectionPo przełomie wieków, na początku lat dwudziestych ‧ wieku, Gábor Szilágyi- zarządca winnicy Bagamér w okolicy Várad- sprowadził z Austrii chrzan o szlachetnym smaku, który przystosował do lokalnych warunków i rozmnażał na przestrzeni lat poprzez staranną selekcję
The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniquesRedlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
The horseradish roots are then freshly grated and either enriched using additives which improve consistency and preservability (vinegar, oil, citric acid, sulphur), thereby enabling the Steirischer Kren to retain its special aroma and pungency- or the freshly grated horseradish is preserved using a natural, gentle process (addition of E ‧, preservative), making it comparable for a few months with freshly grated horseradishNastępnie korzenie chrzanu ściera się i doprawia dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (ocet, olej, kwas cytrynowy, siarka) i przedłużającymi trwałość produktu, aby zachować szczególny aromat i ostry smak Steirischer Kren, albo świeżo starty chrzan jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu (dodatek E ‧, środek konserwujący), co pozwala na zachowanie właściwości świeżo startego chrzanu przez kilka miesięcy
Class I horseradish is used exclusively for consumption as a fresh vegetable, while the other classes provide raw materials primarily for industrial processingChrzan klasy I jest przeznaczony wyłącznie do spożycia jako świeże warzywo, natomiast chrzan pozostałych klas stanowi surowiec głównie dla przetwórstwa przemysłowego
Numerous media reports confirm both the popularity of Steirischer Kren and the economic importance of horseradish cultivation and horseradish processing for the regionLiczne doniesienia mediów potwierdzają zarówno popularność Steirischer Kren, jak i znaczenie ekonomiczne uprawy i przetwarzania chrzanu dla regionu
Do not horseradish me hereNie chrzań mi tu
A special uprooter was also developed in Styria for harvesting horseradish, and a Styrian company was even awarded the Fast Forward Award- Styria's greatest technology prize- for its method of preserving freshly grated horseradishRównież w Styrii skonstruowano specjalną kopaczkę do zbioru chrzanu, a za proces powodujący przedłużenie trwałości świeżo startego chrzanu jedna ze styryjskich firm otrzymała nawet najważniejszą styryjską nagrodę w dziedzinie technologii: Fast Forward Award
Description of the processed horseradishOpis przetworzonego chrzanu
Only graded horseradish containing less than ‧ % soil contamination may be taken to the receiving locationDo punktu zbiórki dostarczyć można jedynie chrzan zaklasyfikowany do jednej z klas jakości i zawierający poniżej ‧ % zanieczyszczeń glebowych
Electrochemically reduced graphite oxide as a base for horseradish peroxidaseElektrochemicznie redukowany tlenek grafitu jako podłoże dla peroksydazy chrzanowej
In addition to the main horseradish roots, the slender lateral roots are also used in processingPrzetwarza się korzenie chrzanu oraz cienkie korzenie boczne
Add ‧ μl of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pretitrated optimal concentration, to each well of the microtitre plateDo każdej studzienki dodać po ‧ μl konjugatu króliczej antyglobuliny przeciwko mysim przeciwciałom, znakowanego peroksydazą chrzanową w optymalnym wstępnym stężeniu
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "horseradish".Found in 1.28 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.