pronunciation: IPA: hɔːsrædɪʃ /ˈhɔːsrædɪʃ/    

Translations into Polish:

 • chrzan     
  (Noun  )
   
  plant
   
  condiment
   
  bot. botanika warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu i ostrym smaku;
 • Chrzan   
 • chrzan (przyprawa)   
 • chrzan pospolity   
 • chrzanowy   

Other meanings:

 
chrzan
 
(uncountable) A pungent condiment made from the root of the plant.
 
(countable) A plant of the mustard family, Armoracia rusticana .

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Japanese horseradishwasabi; chrzan japoński
Japanese horseradish or wasabi (Wasabia japonica)chrzan japoński wasabi (Wasabia japonica)

    Show declension

Example sentences with "horseradish", translation memory

add example
Jerusalem horseradish!Wałachu jerozolimski!
In addition to the main horseradish roots, the slender lateral roots are also used in processingPrzetwarza się korzenie chrzanu oraz cienkie korzenie boczne
As regards fludioxonil, such an application was made for the use on carrots, beet roots, parsnips, horseradish, onions, salsify, parsley root, spinach and beet leavesW przypadku fludioksonilu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do marchwi, buraków, pasternaku, chrzanu, cebuli, salsefii, pietruszki zwyczajnej (korzenia), szpinaku i boćwiny
This work is done using planting machines which plant the horseradish root cuttings almost horizontally, ‧ to ‧ cm apart (in other producing countries, the root cuttings are also planted verticallyTę pracę wykonuje się przy pomocy odpowiednich sadzarek, przy czym sadzonki chrzanu osadza się w odstępach ‧ do ‧ cm prawie poziomo (w innych krajach sadzonki układa się również pionowo
The trading houses must keep an up-to-date record of the entry of the horseradish so that the provenance of the horseradish and the quantities placed on the market can be identified (from the name and identification number of the producerIzby handlowe muszą prowadzić aktualny rejestr chrzanu wprowadzanego na rynek, tak aby możliwe było ustalenie pochodzenia oraz ilości chrzanu wprowadzanej na rynek (na podstawie nazwy i numeru identyfikacyjnego producenta
Processed horseradishPrzetworzony chrzan
The glycoside in horseradish is high in sulfurGlikozyd w chrzanie jest bogaty w siarkę
These circumstances contributed to the fact that horseradish production has been retained in the Hajdúság horseradish growing region for nearly one hundred yearsPowyższe warunki przyczyniły się do tego, że w regionie upraw chrzanu Hajdúság produkcja tego warzywa prowadzona jest od blisko stu lat
Unprocessed horseradish is traditionally prized in the Styrian horseradish-growing region mainly as an accompaniment to various pub snacksW Styrii, na terenie, na którym uprawia się chrzan, tradycyjnie podaje się świeży chrzan przede wszystkim w winiarniach [Buschenschank] jako dodatek do przekąsek (Jausengericht
Horseradish (Cochlearia armoraciaChrzan (Cochlearia armoracia
The horseradish produced in the Hajdúság region has a ‧-‧ % dry matter contentZawartość masy suchej w chrzanie produkowanym w regionie Hajdúság wynosi ‧–‧ %
To this end, the Styrian Vegetable Growers' Association and client companies have jointly created a Horseradish PGI working groupW tym celu Stowarzyszenie producentów warzyw w regionie Styrii utworzyło wspólnie z odbiorcami firmowymi grupę roboczą Kren CHOG
Add ‧ μl/well of pre-diluted horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated Mab (monoclonal antibodies specific for VP‧) to each well and mix gently to ensure homogeneityDodać ‧ μl/basenik przed rozcieńczeniem peroksydozy chrzanowej (HRP) znaczonej Mab (monoklonalne przeciwciała właściwe dla VP‧) do każdego baseniku i wymieszać delikatnie do uzyskania jednorodności
Faced with local conditions, farmers have always put their efforts into exploring methods of reducing and substituting manual work related to horseradish production- work which is known to be extensive- by means of horses or machinesZ uwagi na uwarunkowania lokalne rolnicy zawsze starali się ograniczać lub zastępować pracę fizyczną związaną z uprawą chrzanu (wiadomo, że praca ta ma charakter ekstensywny) końmi lub maszynami
The medium-heavy soils (brown earth and a high proportion of clay) in the horseradish-growing region have good drainage and thus create ideal growing conditionsŚrednio spoiste grunty (gleba brunatna z wysoką zawartością gliny) na terenie upraw chrzanu dobrze przepuszczają wodę i stwarzają idealne warunki wzrostu
Dispense ‧ μl/well of horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated anti-horse gamma-globulin diluted in PBS + ‧ % milk + ‧,‧ % Tween ‧, pHSporządzić ‧ μl/basenik perydoskazę chrzanową (HRP) – znaczoną antykońską IgG gamma – globuliną rozpuszczoną w PBS + ‧ % mleka + ‧,‧ % Tween ‧, pH
The leaf stem remnants must be cut off the head with minimum damage to the horseradish bodyPozostałości łodygi listowia należy odciąć od główki przy jak najmniejszym uszkodzeniu samego chrzanu
Add ‧ ml of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pre-titrated optimal concentration, to each well of the microtitre plateDodaj ‧ l globuliny przeciwciał anty-mysich znakowaną peroksydazą chrzanową, rozcieńczoną do koncentracji przed miareczkowaniem do wszystkich dołków mikropłytki
The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniquesRedlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
Add ‧ μl of rabbit anti-guinea-pig horseradish peroxidase (HRP) conjugate pre-diluted in blocking buffer to each wellDodać do każdego baseniku ‧ μl królicze anty-IgG świnek morskich znaczone peroksydazą chrzanową, rozpuszczonej wcześniej w roztworze buforowym
The villages of the region also picked up production, as a result of which the present horseradish-producing region evolved by the ‧s and '‧sWioski tego regionu również podjęły produkcję, w wyniku czego obecny region produkcji chrzanu rozwijał się do lat ‧. i ‧. ‧ wieku
Only graded horseradish containing less than ‧ % soil contamination may be taken to the receiving locationDo punktu zbiórki dostarczyć można jedynie chrzan zaklasyfikowany do jednej z klas jakości i zawierający poniżej ‧ % zanieczyszczeń glebowych
Prime rib tonight with real horseradishLepiej, żeby to było ważne.- Wieczór mam wolny, jesteś głodny?
The planting of horseradish can be started earlier in these soils and the soil will not be airless, even in the case of wetter weatherW takich glebach sadzenie chrzanu można rozpocząć wcześniej, a gleba nie będzie pozbawiona powietrza nawet przy wilgotnej pogodzie
Conjugate: rabbit anti-mouse globulin (absorbed and eluted) conjugated to horseradish peroxidase and kept in the dark at ‧ °CKoniugat: globulina przeciwciał anty-mysich (absorbowana i wypłukana) koniugowana w peroksydazę chrzanową oraz przetrzymywana w ciemności w temperaturze ‧ °C
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "horseradish".Found in 0.214 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.