pronunciation:  

Translations into Romanian:

 • ament   
   
  inflorescență în formă de ciorchine
   
  A type of inflorescence arranged in a cylindrical cluster.
 • mâțișor   
   
  A type of inflorescence arranged in a cylindrical cluster.

Other meanings:

 
A congenital idiot
 
A catkin or amentum

Picture dictionary

mâțișor, ament
mâțișor, ament

    Show declension

Example sentences with "ament", translation memory

add example
The European Parli ament was successful in securing changes regarding the environment and sustainable development ; improved accessibility for people with disabilities ; and strengthened consultation arrangements at the local level , ensuring the widest possible input into the regional development debate .Votul Parlamentului European sa bazat pe nevoia stringentă a cetăţenilor UE din toate statele membre de a avea acces la locuinţe decente în zonele urbane , multe dintre acestea fiind ameninţate în prezent de deteriorare fizică și de efectele excluderii sociale .
It comprises the President of Parliament , the Vice-Presidents and the Quaestors who are elected by Parli ament .El este format din preşedintele Parlamentului European , din vicepreşedinţi şi din chestorii aleşi de către deputaţi .
Ingrida Labucka Born 1963 ; Diploma in law , University of Latvia ( 1986 ) ; investigator at the Interior Ministry for the Kirov Region and the City of Riga ( 1986 89 – ) ; Judge , Riga District Court ( 1990 – 94 ) ; Lawyer ( 1994 98 and July 1999 – to May 2000 ) ; Minister for Justice ( November 1998 to July 1999 and May 2000 to October 2002 ) ; Member of the International Court of Arbitration in The Hague ( 2001 – 04 ) ; Member of Parli ament ( 2002 04 – ) ; Judge at the General Court since 12 May 2004 .Arjen W. H. Meijnăscut în 1944 ; consilier la Curtea Supremă de Justiie a Regatului ărilor de Jos ( 1996 ) ; consilier și vicepreședinte la College van Beroep voor het bedrijfsleven ( Tribunalul Administrativ de Comer și Industrie ) ( 1986 ) ; consilier interimar la Curtea de Apel pentru Securitatea Socială și la Comisia judiciară a tarifului vamal ; referent juridic la Curtea de Justiie a Comunităil or Europene ( 1980 ) ; profesor de drept european la Facultatea de Drept a Universităii din Groningen și cercetător la University of Michigan Law School ; membru al Secretariatului internaional al Camerei de Comer din Amsterdam ( 1970 ) ; judecător la Tribunal începând cu data de 17 septembrie 1998 .
Secondly , the reference , in Rule 3 ( 5 ) of the Parliament s Rules ’ of Procedure , to ‘ the spirit and the letter ’ of the 1976 Act cannot be interpreted as meaning that it allows the Parliament to review decisions taken by the national authorities , since Article 12 of the 1976 Act clearly states that the Parli ament is to ‘ take note ’ of the election results declared officially by the national authorities .Pe de altă parte , trimiterea „ la spiritul și la litera ” Actului din 1976 , cuprins ă în articolul 3 alineatul ( 5 ) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European , nu ar putea fi interpretată în sensul că ar permite Parlamentului European să procedeze la o reexaminare a deciziilor adoptate de autoritățile naționale , întrucât articolul 12 din Actul din 1976 ar prevedea în mod clar că Parlamentul European „ ia act ” de proclamarea oficială a rezultatelor alegerilor , realizată de autoritățile naționale .
Regulations adopted jointly by the European Parli ament and the Council , and by the Council , pursuant to the provisions of the Treaties , may give the Court of Justice of the European Union unlimited jurisdiction with regard to the penalties provided for in such regulations .Regulamentele adoptate de Consiliu şi cele adoptate în comun de Parlamentul European şi de Consiliu în conformitate cu d i s p o zi ţ ii le tratatelor pot să confere Cu r ţ ii de J u s t i ţ i ea Uniunii Europene c om pe t e n ţ a de fond în ceea ce priveşte sa n c ţ i uni le prevăzute de aceste regulamente .
Draft legislative acts sent to the European Parli ament and to the Council shall be forwarded to national Parliaments .Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului European și Consiliului se transmit parlamentelor n ai o n ale .
The Council of Ministers – as it is more commonly named – is , along with the European Commission and the European Parli ament , one of the European Union s policy-making institutions ’ .Consiliul de Miniștri – așa cum este denumit în mod mai frecvent – este , împreună cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European , una din instituţiile Uniunii Europene care elaborează politici .
As the issue fell outside the European Ombudsman ' s mandate , he advised the complainants to turn to the Spanish Ombudsman regarding the national authorities and to petition the European Parli ament , which has both investigatory and legislative powers that could be used in relation to this matter at the EU level ( see below ) .Cum chestiunea nu era de competenţa Ombudsmanului European , acesta a recomandat autorilor plângerii să se adreseze Ombudsmanului Spaniol cu privire la autorităţile naţionale și să înainteze o petiţie Parlamentului European , care dispune de competenţe legislative și de anchetă care pot utilizate în această privinţă la nivelul UE ( vezi mai jos ) .
Showing page 1. Found 8 sentences matching phrase "ament".Found in 1.11 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.