Translations into Serbian:

  • техничка керамика 

Example sentences with "technical ceramics", translation memory

add example
The Balkan Ceramics Workshop opened ‧ uly and will run through ‧ uly at the Resen Ceramics Colony in Otesevo, MacedoniaBalkanska keramičarska radionica otvorena je ‧ jula u Keramičarskoj koloniji Resen u gradu Oteševo u Makedoniji
These include eight pieces of Gothic architectural carvings and parts of glass vials dating back to the ‧ th and ‧ th centuries, imported from Venice and principalities of today 's Germany, as well as numerous pieces of ceramicMeđu njima su osam komada gotske arhitektonske rezbarije i delovi staklenih bočica koji datiraju iz ‧ i ‧ veka, uvezeni iz Venecije i kneževina današnje Nemačke, kao i brojne delove keramike
Significant archaeological findings have been unearthed at the site this year, including a number of coins, ceramic pieces and tobacco ringletsNa toj lokaciji su ove godine otkopana značajna arheološka otkrića, uključujući izvestan broj kovanih novčića, keramičkih delova i uvojaka duvana
Albania 's first national exhibition in ceramic art will open on ‧ ebruaryPrva albanska nacionalna izložba keramičke umetnosti biće otvorena ‧ februara
" We found a lot of ceramic items on the site but they were dated to a later period, " he says« Našli smo puno keramičkih predmeta na toj lokaciji, ali oni datiraju iz kasnijeg perioda », kaže Stankovski
Red ceramic tiles, Iike the square in SienaKao na " Piazza del Campo in Siena "
Scientists also discovered other fragments of Byzantine ceramics in the same locationNaučnici su na istoj lokaciji takođe otkrili komade vizantijske keramike
Josianne Den Ruyter of Belgium and her husband were looking for roof ornaments and found a ceramic piece they bought, and had their eye on more personal items at a table full of someone’ s memories. " It 's more valuable that it was treasured by someone, " she saidŽozijan Den Rujter iz Belgije i njen suprug tražili su ukrase za krov i pronašli keramički deo koji su kupili, a merkali su i neke ličnije stvari za tezgom punom nečijih uspomena. „ Stvar je vrednija ako ju je neko čuvao, “ kaže ona
Resen is also a unique artistic centre, host to one of the world 's professional ceramics coloniesResen je i jedinstveni umetnički centar, u kome se nalazi jedna od svetskih profesionalnih kolonija umetničke keramika
Addressing the Turkish Industrialists and Businessmen 's Association earlier the same day, he said Ankara needs to do more to fulfil its commitments to the EU on economic questions-- particularly by preventing breaches of intellectual property law and removing restrictions on free trade in areas such as ceramics, textiles, meat products and telecommunicationsU obraćanju Udruženju turskih industrijalaca i poslovnih ljudi istoga dana, on je rekao da Ankara mora da uradi više na ispunjavanju svojih obaveza prema EU na polju ekonomije-- posebno sprečavanjem kršenja zakona o intelektualnoj svojini i uklanjanjem ograničenja na slobodnu trgovinu u oblastima poput keramike, tekstila, mesnih proizvoda i telekomunikacija
He said that in the first stage of the excavations, the team found about ‧ ceramic vessels and some bronze itemsOn je rekao da je u prvoj fazi iskopavanja tim otkrio oko ‧ keramičkih posuda i neke bronzane predmete
Since ‧ numerous parts of sculptures, ceramic pieces, metallic findings and glass artifacts have been recovered, spanning the Roman to Byzantine periodsOd ‧ godine otkriveni su brojni delovi skulptura, komadi keramike, pronađeni metali i stakleni artifakti, koji datiraju iz rimskog pa sve do vizantijskog perioda
Archaeologists from the Greek Culture Ministry 's Directorate of Prehistoric and Classical Studies presented on March ‧ th a ceramics workshop recently excavated in Pella, ANA-MPA reportedArheolozi iz Direktorata grčkog ministarstva kulture za praistorijske i klasične studije predstavili su ‧ marta keramičku radionicu nedavno pronađenu u Peli, izvestila je ANA- MPA
The ‧ th International Ceramic Art Workshop Zlakusa ‧ started in Uzic, Serbia-MontenegroU Užicu, u Srbiji i Crnoj Gori, otvorena je deseta međunarodna keramička radionica Zlakusa
Sunken ships, ceramics and other artefacts will be available in electronic maps in the state archives for future researchPotonuli brodovi, keramika i drugi artifakti biće dostupni na elektronskoj mapi u državnom arhivu za dalje istraživanje
An exhibition of more than ‧ graphics, sculptures and ceramics created by Salvador Dali opened on Monday (October ‧ th) at the Museum of Contemporary Art in SkopjeIzložba preko ‧ grafika, skulptura i keramike Salvadora Dalija otvorena je u ponedeljak ( ‧ oktobra) u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju
" including my ceramic egg, " half box of Cuban cigars... "Oh! Yes, yes, yes, yespola kutije kubanskih cigara... da...... moju zbirku kašika
Macedonian archaeologists have unearthed a ceramic lamp bearing the image of Alexander the Great in a necropolis at the Carevi Kuli site in StrumicaMakedonski arheolozi pronašli su keramičku lampu na kojoj je lik Aleksandra Velikog, u grobnici na lokaciji Carevi Kuli u Strumici
Archaeologists unearthed a number of tools, ceramics, cooking vessels, statuettes and small items dating from the prehistoric era during a settlement excavation in Sikeona, GreeceArheolozi su tokom iskopavanja u Sikeoni u Grčkoj otkrili brojne alatke, keramiku, posuđe za kuvanje, figurice i male predmete koji datiraju iz praistorijskog doba
Participants from Britain, Macedonia, Malta, Romania, Serbia-Montenegro and Turkey gathered in the village of Zlakusa, Serbia for the ‧ th International Plainer of CeramicsUčesnici iz Britanije, Makedonije, Malte, Rumunije, Srbije i Crne Gore i Turske okupili su se u selu Zlakusa u Srbiji na devetoj Međunarodnoj koloniji umetničke keramike
The event featured the works of specialists in the " ceramic, confectionary and furniture " crafts from Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro and RomaniaNa festivalu su bili izloženi radovi stručnjaka za « keramiku, poslastičarske proizvode i nameštaj » iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Crne Gore i Rumunije
They discovered the fragments of an amphora from the first century, ceramics and other remainsOni su takođe otkrili delove amfore iz prvog veka, keramiku i druge ostatke
Little ceramic jars called " sex pots. "Malim keramičkim ćupovima zvanim " seks vrčevi. "
Featuring Italian ceramics, Venetian vases and painted majolica dating from the ‧ th to ‧ th centuries, the exhibition marks the beginning of the Italian presidency of the EUIzloženi su italijanska keramika, venecijanske važe i slikana majolika koje datiraju iz perioda od ‧ do ‧ veka. Izložbom se obeležava početak mandata Italije na mestu predsedavajućeg EU
One living relative, mother, worked in a ceramics factoryJedini živi rođak je majka koja je radila u fabrici keramike
Showing page 1. Found 1054 sentences matching phrase "technical ceramics".Found in 7.734 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.