Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.Vilda västern.
The Wild West.Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
To the historian, it' s the Old West.To the book writer, it' s the Wild West. To the businessman, it' s the Undeveloped WestArkeologer som vill gräva, affärsmän som vill bygga
The days of the lawmen of the Wild West are over.Vildavästerndomarnas dagar är över.
We have seen it in the Wild West in the United States.Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
It is high time we acted so that our roads are no longer like the Wild West.Det är hög tid för oss att göra något, så att våra vägar inte längre liknar Vilda Västern.
Tell him this is L. A., not the Wild WestSäg till honom att det här är L. A., och inte vilda western
The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
Too many countries still have the death penalty, and they include not only large countries such as China, but also the most important military and democratic power - the United States - which has still not been able to leave its Wild West culture behind.Alltför många länder tillämpar fortfarande dödsstraff, och det gäller inte bara stora länder som Kina, utan också den mest betydelsefulla militära och demokratiska makten - Förenta staterna - som fortfarande inte har lyckats lämna sin Vilda västern-kultur bakom sig.
It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
We must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.Vi måste se till att inte skjuta stora hål i vår rättstat för att behaga vilda västern.
Almost overnight, Buffalo Bill' s Wild West Show...... captured the public' s imaginationBuffalo Bills Wild West Show-- erövrade publikens hjärtan
Without the rule of law, which is vital to development, Bulgaria will be incapable of constituting, particularly from our European perspective, the frontier region that has come inside the shifting front of EU progress. That is where our Wild West is, our very own America!Utan rättsstaten – som är avgörande för utveckling – kan Bulgarien inte, särskilt inte ur vår europeiska synvinkel sett, bilda d
As one said to me, we had a right to assume the rules on solvency were being respected and that we were not operating, as it were, in the Wild West, where rules could be ignored.Som en av de sade till mig, vi hade en rättighet att anta att solvensreglerna respekterades, och att vi inte verkade, som det var, i Vilda västern, där man kan strunta i regler.
This isn' t the Wild West, okay?Det här är inte Vilda Västern
Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.Visst kan vi tala om vildavästernmetoder på finansmarknaderna.
Yes, international terrorism must be combated by every means, but please, with the means available under the rule of law, not with Wild West methods according to the country-of-origin principle, which is what the CIA has done here.Ja, den internationella terrorismen måste bekämpas med alla medel, men låt oss göra detta med de medel som finns tillgängliga enligt rättsstatsprincipen, inte med vilda västern-metoder enligt ursprungslandsprincipen, vilket är vad CIA har sysslat med.
Washington Convention : see CITES Waste : 1 / 2-1.3.106 ; 5-1.3.88 ; 10-1.3.154 ; 11-1.3.143 Water pollution : 1 / 2-1.3.107 to 1.3.110 ; 3-1.3.107 ; 5-1.3.91 ; 6-1.3.148 ; 6-1.3.153 ; 6-1.3.154 ; 7 / 8-1.3.137 ; 9-1.3.89 ; 11-1.3.150 Water quality : 1 / 2-1.3.107 ; 6-1.3.152 ; 9-1.3.89 ; 12-1.3.134 ; 12-1.3.135 , 1 / 2-1.3.107 Weapons : 1 / 2-1.4.3 West Africa : 1 / 2-1.4.110 ; 1 / 2-1.4.116 ; 3-1.4.98 ; 6-1.3.134 West Bank : 5-1.4.76 ; 6-1.4.84 ; 7 / 81.4.61 ; 9-1.4.46 ; 101.4.57 ; 101.4.83 ; 10-1.4.85 ; ΙΟ Ι.10.21 ; 12-1.4.96 Western Economic Summit : 6-1.4.97 Western European Union : see WEU Western Sahara : 3-1.4.67 WEU : 12-1.35 White Paper ( Education and training ) : 11-1.3.79 White Paper ( Energy policy for the European Union ) : 12-1.3.101 White Paper ( Growth , competitiveness , employment ) : 5-1.3.1 to 1.3.6 ; 6-1.3.1 to 1.3.10 ; 7 / 8-1.3.1 to 1.3.5 ; 9-1.3.1 ; 9-1.3.2 ; 10-1.3.1 to 1.3.15 ; 11-1.3.1 to 1.3.5 ; 121.3.1 to 1.3.7 White Paper ( Preparation of the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union ) : 5-1.4.63 White Paper ( Social policy ) : 1 / 2-1.3.156 ; 3-1.3.143 ; 4-1.3.126 ; 4-1.3.127 ; 9-1.3.116 WHO : 4-1.4.79 Wild birds : 7 / 8-1.3.141 ; 9-1.3.93 Wild fauna and flora : 6-1.3.150 ; 11-1.3.144 Wine : 1 / 2-1.3.129 ; 1 / 2-1.3.130 ; 4-1.3.111 ; 10-1.3.179 ; 11-1.3.159 ; 12-1.3.152 ; 121.3.158 WIPO : 3-1.3.18 Women and development : 9-1.3.123 ; 9-1.4.23 ; 12-1.4.46 Women ' s rights : 9-1.3.122 ; 9-1. 3.123TAC ( total tillåten fångstmängd ) och kvoter : 1 / 2-1.3.150 ; 7 / 8-1.3.161 ; 10-1.3.201 ; 121.3.167 till 1.3.169 Tacis : 1 / 2-1.4.102 ; 3-1.4.77 ; 3-1.4.78 ; 5-1.3.46 ; 6-1.4.87 ; 7 / 8-1.4.91 ; 7 / 81.4.92 ; 9-1.4.50 ; 9-1.4.52 ; 10-1.4.92 ; 10-1.4.93 ; 11-1.4.86 ; 12-1.31 Tadzjikistan : 1 / 2-1.4.70 ; 3-1.4.48 ; 5-1.4.60 ; 6-1.4.87 ; 7 / 8-1.4.93 ; 7 / 8-1.4.94 ; 9-1.4.50 ; 101.4.40 ; 10-1.4.57 ; 11-1.4.89 ; 12-1.4.57 Taiwan : 6-1.4.30 ; 7 / 8-1.4.34 ; 9-1.4.17 ; 10-1.4.19 ; 10-1.4.30 ; 11-1.4.17 ; 11-1.4.27 ; 121.4.41 Tanzania : 1 / 2-1.4.112 ; 1 / 21.4.116 ; 3-1.4.48 ; 3-1.4.98 ; 3-1.10.21 ; 5-1.4.107 ; 5-1.4.110 ; 7 / 81.4.61 ; 7 / 8-1.4.116 ; 9-1.4.28 ; 10-1.4.48 ; 101.4.120 ; 10-1.10.21 ; 11-1.4. 33 ; 111.4.108 ; 12-1.4.13 ; 12-1.4.52 Tchad : 3-1.4.98 ; 7 / 8-1.4.116 Teknisk forskning : kol : 6-1.3.85 ; 7 / 8-1.3.78 ; 10-1.3.95 Teknisk forskning : stål : 3-1.3.65 ; 11-1.3.77 Telekommunikation : 1 / 2-1.3.101 till 1.3.103 ; 3-1.3.104 ; 3-1.3.105 ; 4-1.3.94 ; 4-1.3.95 ; 5-1.3.62 ; 5-1.3.78 till 1.3.83 ; 6-1.3.112 ; 6-1.3.138 till 1.3.142 ; 7 / 8-1.3.125 till 1.3.129 ; 9-1.3.81 ; 9-1.3.82 ; 10-1.3.143 till 1.3.145 ; 11-1.3.127 till 1.3.134 ; 12-1.3.122 till 1.3.125 Telekommunikationsutrustning : 1 / 2-1.3.101 till 1.3.103 Telem atik : 6-1.3.112 Telematiknät : 9-1.3.63 till 1.3.65 ; 10-1.3.125 ; 11-1.3.105 ; 11-1.3.106 Tempus II : 7 / 8-1.3.85 Terrorism : 9-1.5.10 ; 11-1.5.10 ; 12-1.17 ; 12-1.5.8 Textilindustri : 1 / 2-1.3.77 ; 3-1.3.85 ; 4-1.3.39 ; 4-1.3.78 ; 5-1.3.35 ; 10-1.3.85 Textilprodukter : 1 / 2-1.3.5 ; 1 / 2-1.3.6 ; 1 / 2-1.4.60 till 1.4.63 ; 3-1.4.38 till 1.4.40 ; 4-1.4.52 till 1.4.54 ; 5-1.4.42 ; 5-1.4.43 ; 6-1.4.35 till 1.4.39 ; 6-1.4.65 ; 9-1.4.21 ; 101.4.40 ; 101.4.41 ; 11-1.4.27 ; 11-1.4.28 ; 12-1.4.38 till 1.4.41 Thailand : 1 / 2-1.4. 47 ; 1 / 2-1.4.52 ; 3-1.4.27 ; 3-1.4.31 ; 4-1.4.39 ; 4-1.4.40 ; 4-1.4.42 ; 4-1.4. 46 ; 4-1.4.49 ; 5-1.4.39 till 1.4.41 ; 6-1.4.30 ; 6-1.4.106 ; 7 / 8-1.4.32 ; 7 / 8-1.4.34 ; 7 / 81.4.61 ; 7 / 81.10.17 ; 9-1.4.17 ; 10-1.4.17 ; 10-1.4.19 ; 10-1.4.27 ; 10-1.4.30 ; 101.4.34 ; 11-1.4.17 ; 12-1.4.16 ; 12-1.4.25 ; 12-1.4.26 ; 12-1.4.28 ; 12-1.4.35 ; 12-1.4.57 Thermie : 1 / 2-1.3.87 ; 4-1.3.84 Tibet : 5-1.2.6 ; 7 / 8-1.2.3 ; 12-1.2.3 Tillväxtinitiativ : 10-1.3.21 Tillåten samarbetsform : 1 / 2-1.3.25 ; 7 / 8-1.3.50 Tilläggs- och ändringsbudget : 3-1.6.5 Tjeckiska republiken : 1 / 2-1.4.50 ; 1 / 2-1.4.55 ; 1 / 2-1.4.61 ; 1 / 2-1.4.77 ; 3-1.4.20 till 1.4.22 ; 3-1.4.52 ; 3-1.4.54 ; 4-1.4.66 ; 4-1.4.68 ; 5-1.4.63 ; 6-1.4.23 ; 6-1.4.66 ; 7 / 81.3.98 ; 7 / 81.4.21 ; 7 / 8-1.4.31 ; 7 / 8-1.4.69 ; 10-1.4.14 ; 10-1.4.68 ; 10-1.4.69 ; 111.4.53 ; 121.3.85 ; 12-1.4.20 ; 12-1.4.64 ; 12-1.10.17
Carry a gun in the Wild WestBära pistol i Vilda Västern
Ladies and gentlemen, we have to have an international legal system and not revert to a cross between the Middle Ages and the Wild West.Mina vänner, vi måste ha en internationell rättsordning och inte en sorts återgång till en blandning av medeltiden och wild west!
Because we do not consider the world market to be the Wild West, where anyone can act as they see fit.Jo, för att vi inte anser att världsmarknaden är ett vilda västern där var och en kan handla efter eget tycke.
My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.Min kollega Martin Schulz talade om den vildavästernkapitalism som härjar på finansmarknaderna.
You see, at the age of ‧...... Bill still did Wild West shows but for other guys ' circuses...... cos he was dead brokeBill uppträdde när han var ‧, fast på andras cirkusar, för han var pank
Without the directive, however, the Wild West would have been a lot wilderUtan direktivet skulle emellertid Vilda västern ha varit betydligt vildare
Showing page 1. Found 4341300 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 851.329 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.