Translations into Swedish:

  • baneman   
  • dråp-   
  • dråpare   
  • mord-   
  • mordisk   
  • mördare       

Other meanings:

 
Of or pertaining to homicide, and particularly to one who commits such a crime as with a homicidal maniac.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (3)

homicidedråp; mord; dråpare; baneman; mordoffer; mordroteln; mördare
Homicide: Life on the StreetUppdrag: mord
Johnny the Homicidal ManiacJohnny the Homicidal Maniac

Example sentences with "homicidal", translation memory

add example
I' m a homicide cop in the homicide capital of the worldJag är snut i världens våldsammaste stad
In Bowling for Columbine, the documentary maker, Michael Moore, showed recently the consequences small arms have, even in a country such as the United States: homicides at secondary schools, among youth gangs and in the criminal world.I Bowling for Columbine visade dokumentärmakaren Michael Moore nyligen vilka följder handeldvapen har, även i ett land som Förenta staterna. Mord på gymnasieskolor, mord mellan ungdomsligor och i kriminella kretsar.
But there' s a little play in the robbery charge, as long as it helps us solve a homicideRånfall kan man påverka, om man får hjälp att lösa ett mord
Suspect, multiple homicidesMisstänkt för flera mord
Well, they' re not irrational, or potentially homicidal maniacs for startersDe är inte irrationella, mordiska galningar!
San Joa County has a triple homicideSan Joa County har ett trippelmord
I gave you a shot in Homicide because I think you can make a halfway- decent detectiveJag gav dig en chans inom mordsroteln för att jag tror att du kan bli en halv bra utredare
But you know all about homicidal impulse, don' t you, shooter?Men du vet allt om mordisk impuls, eller hur?
We should also be denouncing the indecent incitement to homicide by a minister in the Israeli Government and by an influential newspaper like the Jerusalem Post.Vi bör också fördöma den vederstyggliga uppmaningen till mord från en minister i den israeliska regeringen och från så en inflytelserik dagstidning som Jerusalem Post.
So if I get busted for attempted escape,I' m gonna throw in a homicide, no problem. That' s like a parking ticket to meSå om jag åker fast för flyktförsök, så lägger jag till ett mord- inga problem
My attorneys have filed a brief with the DA, he assures me a robot cannot be charged with homicideMina advokater har talat med distriktsåklagaren--och han säger att robotar inte kan åtalas för mord
But there ́s a case your boys in Homicide don ́t care aboutMen det finns ett fall dina kolleger struntar i
I' m Sergeant James Doakes.Miami Metro HomicideJag är inspektör James Doakes, Miami Metro mordrotel
Homicide is against my principlesOch förarna?- Grov stöld är okej
Even murder does not justify the death penalty for homicide, which is the equivalent of punishing one reprehensible act with an identical act which, decreed by a court order, is legal from the judicial viewpoint, but not legitimate from the ethical point of view.Inte ens mord är en grund för att döma någon till döden, då det innebär att man bestraffar en förkastlig handling med en identisk handling, som eftersom den bestämts genom ett domstolsutslag är laglig från juridisk synpunkt men inte legitim från etisk synpunkt.
Not in homicideMen inte på mordroteln
This isn' t homicide school, kid.But if you want to help, take thatDet här är inte mordskolan, men vill du hjälpa till, så ta det där
Detective HuSton, HomicideInspektör Huston, mordroteln
Ok, now they see that, that' s gonna point to homicideOkej, och när de ser det, så kommer det att peka på mord
I am the world' s first fully- functioning homicidal artistJag är världens första totalartist i mord!
Anyway, it' s a homicide case and it belongs to RandDet är ett mordfall och tillhör Rand
If he doesn' t rule this a homicide.- that' s way t. m. i., masukaDödsfallsutredare måste inse att det är självmord
Lady, there' s been no homicideVi har inget mord!
However, for the last 13 years, Dow Chemicals – the American owners of the Union Carbide factory – have ignored a summons to face charges of culpable homicide in the Indian courts.Trots detta har Dow Chemicals – de amerikanska ägarna till Union Carbide-fabriken – i 13 år ignorerat en kallelse att försvara sig mot mordanklagelserna vid de indiska domstolarna.
I just got my first official Homicide callJag fick precis min första offiella mord utredning
Showing page 1. Found 226 sentences matching phrase "homicidal".Found in 0.776 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.