pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tintnyans; färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga

Example sentences with "tints", translation memory

add example
The colouring (total or partial) of any layer(s) of plastics (colourless or tintedFärgningen (total eller partiell) av eventuella plastskikt (färglösa eller tonade
Phthalates: Notwithstanding criteria ‧a, ‧b and ‧c, only phthalates that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the phrases (or combinations thereof): R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧, R‧/‧, in accordance with Directive ‧/‧/EEC and its amendments, may be used in the product before or during tinting (if applicableFtalater: Utan hinder av kriterierna ‧ a, ‧ b och ‧ c, får produkten, före eller efter eventuell brytning, endast innehålla ftalater som vid tiden för ansökan har riskbedömts och inte tilldelats någon (eller en kombination) av riskfraserna R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧ eller R‧/‧ i enlighet med direktiv ‧/‧/EEG och efterföljande ändringar av direktivet
Tinting systems is a method of preparing coloured paints by mixing a base with coloured tintsMed färgbrytningssystem avses en metod för tillverkning av olika färgnyanser genom att en bas blandas med olika färgämnen
Representative samples of tinted finished products are to be submitted to this testRepresentativa provexemplar för tonade färdiga produkter ska tillhandahållas för denna provning
By cherishing the idea of union in Europe we are being realistic, not imposing a rose-tinted fantasy.Detta har inte lett fram till unionen. Att stoltsera med unionstanken i Europa är att se hur verkligheten ser ut, inte att mana fram en halvupplyst fantasi.
I got them tinted windows doneJag har färgat fönstren
the colouring (total or partial, colourless or tinted) of the interlayer or interlayersfärgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
- Mr President, like the two previous speakers, I fear that the Commission and the Council have both painted rather a rose-tinted view of what is now the situation in Turkmenistan.- (EN) Herr talman! Liksom de två föregående talarna anser jag tyvärr att både kommissionen och rådet har målat upp en lite väl rosenröd bild av det aktuella läget i Turkmenistan.
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedMellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
the colouring (total or partial) of any layer(s) of plastic (colourless or tintedFärgningen av eventuella plastskikt (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "Färgton (nyans): Skjutreglage för att styra värdet på färgtonen för färgrotation. Värdet på färgtonen är ett tal från-‧ till ‧ och representerar rotationen av färgtonen. Följande tabell sammanfattar ändringarna som görs för basfärger: Ursprunglig färgton=-‧ färgton=‧ Röd Violett Gulorange Grön Gulgrön Blågrön Gul Orange Gröngul Blå Himmelsblå Purpur Magenta Indigo Karmosin Turkos Blågrön Ljust marinblå Ytterligare tips för avancerade användare: Det här elementet i KDE: s grafiska gränssnitt motsvarar CUPS väljare för jobbalternativ på kommandoraden:-o hue=... ‧ använd intervallet "-‧ " till " ‧ "
the colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
for CPS: integrated tinting systemsCPS: Integrerade toningssystem
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedfärgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
The colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
The manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predispersion activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product into its containerFramställning av ovanstående slut- och mellanprodukter, om de senare framställs på samma plats, genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat bärarmaterial, inbegripet dispergering och predispergering, justering av viskositet och färgton och emballering av slutprodukten
I never get the tinted windows on the limo.Nobody cares who' s in the limoJag fattar inte varför limousiner har tonade rutor
Colouring of glass (colourless/tinted): ...Glasets färgning (färglöst/tonat): ...
Tinted bases (liquids, pastes, powdersFärgade underlag (flytande, pastor, puder
In cases where the white base is unable to achieve the requirement of at least ‧ m‧ per litre at a hiding power of ‧ % according to criterion ‧(a), the criteria shall be met after tinting to produce the standard colour RALI de fall då den vita basen inte uppfyller kravet på minst ‧ m‧ per liter vid en täckförmåga på ‧ % i enlighet med kriterium ‧ a ska kriteriet anses uppfyllt efter att färgen brutits till standardkulören RAL
Will it be acceptable for politicians who used to be red in hue and are now tinted green to insult national leaders, claiming to act on behalf of this House, and for them to do so in the presence of its President?Ska det vara acceptabelt för politiker som brukade ha en röd nyans och som nu skiftar i grönt att förolämpa nationella ledare och hävda att de agerar för Europaparlamentets räkning, och att de gör detta i närvaro av sin talman?
tint and alpha form a color specification like in rect items. Each pixel of the image is multiplied with this color component-wisetint och alpha bildar en färgspecifikation som i rect-objekt. Varje bildpunkt i bilden multipliceras med färgen komponent för komponent
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedMellanskiktets eller mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 1.112 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.