pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tintnyans; färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga

Example sentences with "tints", translation memory

add example
This is not evidence of a slothful or lax Commission, but neither does it mean that we imagine that the sky is permanently blue, nor do these glasses have any rose tint.Detta är inte några tecken på en lat eller slapp kommission, men det betyder inte att vi tror att himlen ständigt är blå, och inte heller att allt är rosenrött.
Yeah, but she couldn' t see him because of the tintJa, men hon kunde inte se honom på grund av färgton
Tinting systems is a method of preparing coloured paints by mixing a base with coloured tintsMed färgbrytningssystem avses en metod för tillverkning av olika färgnyanser genom att en basfärg blandas med olika färgämnen
Will it be acceptable for politicians who used to be red in hue and are now tinted green to insult national leaders, claiming to act on behalf of this House, and for them to do so in the presence of its President?Ska det vara acceptabelt för politiker som brukade ha en röd nyans och som nu skiftar i grönt att förolämpa nationella ledare och hävda att de agerar för Europaparlamentets räkning, och att de gör detta i närvaro av sin talman?
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedMellanskiktets eller mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
The product: The product shall not be classified as very toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, toxic for reproduction, harmful, corrosive, mutagenic or irritant (only where this is caused by the presence of ingredients labelled with R‧) in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council before or after tinting (where applicableProdukten: Produkten får inte, varken före eller efter färgbrytning (i tillämpliga fall), ha klassificeras som mycket giftig, giftig, miljöfarlig, cancerframkallande, reproduktionstoxisk, skadlig, frätande, mutagen eller irriterande (endast i de fall detta beror på förekomst av ingredienser som märkts med R‧) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG
The image can be tinted on-the-fly by enabling the option Colorize to match the desktop color scheme. You might use a grayscale texture that is tinted in this manner, to create a particular effectBilden kan färgläggas i farten genom att aktivera alternativet Färglägg för att passa ihop med skrivbordets färgschema. Du kanske använder en gråskalestruktur som är färglagd på så sätt, för att skapa en viss effekt
CPA ‧.‧.‧: Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the likeCPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
Ingredients (dangerous for the environment): No ingredient shall exceed ‧ % (m/m), including those used in tinting (if applicable), that at the time of application fulfil the classification criteria of any of the following risk phrases (or combinations thereofMiljöfarliga ingredienser: Ingredienser, även eventuella ingredienser som används vid färgbrytningen (om tillämpligt), som vid tidpunkten för ansökan uppfyller klassificeringskriterierna i någon (eller en kombination) av följande riskfraser får överskrida ‧ % (m/m
The surface of the kabanosy is dark red in colour with a cherry tintYtan på kabanosy är mörkt röd med anstrykning av körsbär
the colouring (total or partial) of any layer(s) of plastic (colourless or tintedFärgningen av eventuella plastskikt (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
the colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
When a windscreen is tinted in the zones defined in item ‧.‧ or ‧.‧ four windscreens shall be tested for identifiability of the following coloursOm en vindruta är tonad i de zoner som avses i punkt ‧.‧ eller ‧.‧, skall man på de fyra vindrutorna kontrollera att följande färger kan identifieras
The colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
CPA ‧.‧.‧: Artists’, students’ or signboard painters’ colours, modifying tints, amusement colours and the likeCPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
A rose-tinted picture, bearing little relation to reality, is painted.De målar upp en rosaskimrande bild som knappast överensstämmer med verkligheten.
The manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predispersion activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product into its containerFramställning av ovanstående slut- och mellanprodukter, om de senare framställs på samma plats, genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat bärarmaterial, inbegripet dispergering och predispergering, justering av viskositet och färgton och emballering av slutprodukten
Bright yellow tintKlargul nyans
She asked me for an Escalade with tinted windowsHon bad om en Escalade med mörkt glas
Phthalates: Notwithstanding criteria ‧a, ‧b and ‧c, only phthalates that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the phrases (or combinations thereof): R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧, R‧/‧, in accordance with Directive ‧/‧/EEC and its amendments, may be used in the product before or during tinting (if applicableFtalater: Utan hinder av kriterierna ‧ a, ‧ b och ‧ c, får produkten, före eller efter eventuell brytning, endast innehålla ftalater som vid tiden för ansökan har riskbedömts och inte tilldelats någon (eller en kombination) av riskfraserna R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧ eller R‧/‧ i enlighet med direktiv ‧/‧/EEG och efterföljande ändringar av direktivet
Tinted bases (liquids, pastes, powdersFärgade underlag (flytande, pastor, puder
In cases where the white base is unable to achieve the requirement of at least ‧ m‧ per litre at a hiding power of ‧ % according to criterion ‧(a), the criteria shall be met after tinting to produce the standard colour RALI de fall då den vita basen inte uppfyller kravet på minst ‧ m‧ per liter vid en täckförmåga på ‧ % i enlighet med kriterium ‧ a ska kriteriet anses uppfyllt efter att färgen brutits till standardkulören RAL
Colouring (colourless or tintedFärgning (färglöst eller tonat
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.294 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.