pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tintnyans; färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga

Example sentences with "tints", translation memory

add example
The colouring (total or partial) of any layer(s) of plastics (colourless or tintedFärgningen (total eller partiell) av eventuella plastskikt (färglösa eller tonade
Yeah, but she couldn' t see him because of the tintJa, men hon kunde inte se honom på grund av färgton
When a windscreen is tinted in the zones defined in item ‧.‧ or ‧.‧ four windscreens shall be tested for identifiability of the following coloursOm en vindruta är tonad i de zoner som avses i punkt ‧.‧ eller ‧.‧, skall man på de fyra vindrutorna kontrollera att följande färger kan identifieras
Coloration Preview Thumbnail The coloration preview thumbnail indicates change of image coloration by different settings. Options to influence output are: Brightness Hue (Tint) Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controlsMiniatyrbild med förhandsgranskning av färger Miniatyrbilden med förhandsgranskning av färger anger ändringen av bildens färger med olika inställningar. Alternativ som påverkar utseendet är: Ljusstyrka Färgton (nyans) Färgmättnad Gamma För en mer detaljerad förklaring av inställningarna Ljusstyrka, Färgton, Färgmättnad och Gamma, se ' Vad är det här ' texterna som tillhandahålls för varje alternativ
for CPS: integrated tinting systemsCPS: Integrerade toningssystem
Recalls the Apple ‧ game, where the bricks and concrete were a nice blue color, the hero was white, the enemies had white pants and orange (flesh-tint) tops and the gold was white boxes with orange panels. The whole effect was fuzzier (a sort of hardware anti-aliasing), which made the bricks look almost three-dimensional & mdash; difficult to recreate on today 's pin-sharp monitorsErinrar om spelet på Apple II, där tegelstenarna och betongen hade en snygg blå färg, hjälten var vit, fienderna hade vita byxor och orange (hudfärgade) tröjor, guldet var vita lådor med orange sidor. Hela effekten var oskarpare (en sort kantutjämning med hårdvara), som gjorde att tegelstenarna nästan såg tredimensionella ut & mdash; svårt att återskapa på dagens skarpa bildskärmar
the colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
Halogenated Organic Solvents: Notwithstanding criteria ‧a, ‧b and ‧c, only halogenated compounds that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the risk phrases (or combinations thereof): R‧/‧, R‧, R‧/‧/‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧, R‧/‧ and R‧ in accordance with Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC may be used in the product before or during tinting (if applicableHalogenerat organiskt lösningsmedel: Utan hinder av kriterierna ‧ a, ‧ b och ‧ c, får produkten, före eller efter eventuell brytning, endast innehålla halogenerade föreningar som vid tiden för ansökan har riskbedömts och inte tilldelats någon (eller en kombination) av riskfraserna R‧/‧, R‧, R‧/‧/‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧, R‧/‧ eller R‧ i enlighet med direktiv ‧/‧/EEG och direktiv ‧/‧/EG
Madam President, when the situation in a small, troubled country, Albania, is dramatic, when that country is part of a wider volatile area, when the economic ruin of thousands of small savers threatens to destabilize the newly emergent democracy, when there are serious suspicions of Mafia involvement, I believe our reaction should be immediate and realistic, and not confined to wishful thinking about Jeremiads or ideologically tinted advice.Fru ordförande, när situationen i ett litet plågat land som Albanien, blir dramatisk, när detta land befinner sig i ett utbrett lättantändligt område, när den ekonomiska katastrofen för myriader av småsparare hotar att destabilisera den nyvunna demokratin, när det finns allvarliga misstankar om maffiaverksamhet, då tycker jag att vår reaktion måste vara direkt och realistisk. Inga böner och klagovisor.
(DE) Madam President, contrary to the view of those advocates of the EU who wear rose-tinted glasses, accession to the Union alone is not enough to resolve all conflicts just like that.(DE) Fru talman! I strid med åsikten hos förespråkarna för EU som ser allt i rosenrött är anslutning till unionen inte i sig tillräcklig för att lösa alla konflikter i ett slag.
Ingredients (dangerous for the environment): No ingredient shall exceed ‧ % (m/m), including those used in tinting (if applicable), that at the time of application fulfil the classification criteria of any of the following risk phrases (or combinations thereofMiljöfarliga ingredienser: Ingredienser, även eventuella ingredienser som används vid färgbrytningen (om tillämpligt), som vid tidpunkten för ansökan uppfyller klassificeringskriterierna i någon (eller en kombination) av följande riskfraser får överskrida ‧ % (m/m
the colouring (total or partial, colourless or tinted) of the interlayer or interlayersfärgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedMellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
We do not need a politically tinted report from the European Parliament or a European constitution for that.För detta behöver vi inget politiskt färgat beslut från Europaparlamentet eller någon grundlag.
(DE) Mr President, I am not looking at this report through rose-tinted spectacles.(DE) Herr talman!
You are like the tint that, added to a palette, makes the color beautifulDu är som nyansen som när den läggs till en palett, så gör den färgen vacker
This includes, inter alia, floor coatings and floor paints; products which are tinted by distributors at the request of amateur or professional decorators; tinting systems; decorative paints in liquid or paste formulas which may have been pre-conditioned, tinted or prepared by the manufacturer to meet consumers needs, including primers and undercoats of such product systemsI produktgruppen ingår bland annat golvbeläggningar och golvfärger, produkter som färgbrutits av distributören på begäran av en privatperson eller yrkesmässig användare, färgbrytningssystem, och dekorationsfärger i flytande form eller pastaform, vilka kan ha förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt konsumentens önskemål, även grundfärger och mellanstrykningsfärger som ingår i sådana produktsystem
Due to the large potential range of possible tinting colours, this criterion will be restricted to the testing of tinting basesMed tanke på den potentiella mängden möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till baser för brytning
The image can be tinted on-the-fly by enabling the option Colorize to match the desktop color scheme. You might use a grayscale texture that is tinted in this manner, to create a particular effectBilden kan färgläggas i farten genom att aktivera alternativet Färglägg för att passa ihop med skrivbordets färgschema. Du kanske använder en gråskalestruktur som är färglagd på så sätt, för att skapa en viss effekt
I never get the tinted windows on the limo.Nobody cares who' s in the limoJag fattar inte varför limousiner har tonade rutor
the colouring of the glass (colourless or tintedglasets färgning
Gives lower stars a reddish tintGer lägre stjärnor en rödaktig färgton
Will it be acceptable for politicians who used to be red in hue and are now tinted green to insult national leaders, claiming to act on behalf of this House, and for them to do so in the presence of its President?Ska det vara acceptabelt för politiker som brukade ha en röd nyans och som nu skiftar i grönt att förolämpa nationella ledare och hävda att de agerar för Europaparlamentets räkning, och att de gör detta i närvaro av sin talman?
CPA ‧.‧.‧: Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the likeCPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.714 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.