Translations into Swedish:

  • zinkklorid   

Other meanings:

 
(inorganic chemistry) The zinc salt of hydrochloric acid, ZnCl <sub>2</sub> , a white crystalline solid with a number of industrial applications.

    Show declension

Example sentences with "zinc chloride", translation memory

add example
Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injectionsProtaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor
The other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injectionsÖvriga innehållsämnen är zinkklorid, glycerol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, – natriumhydroxid, saltsyra, protaminsulfat och vatten för injektionsvätskor
Excipients: protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injectionsHjälpämnen: protaminsulfat, metakresol, fenol, zinkklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriumhydroxid, saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor
Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injectionsHjälpämnen: zinkklorid, m-kresol, glycerol, saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor
glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide and water for injectionsglycerol, fenol, metakresol, zinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor
zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injectionszinkklorid, glycerol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyra, protaminsulfat och vatten för injektionsvätskor
The other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injections– Övriga innehållsämnen är zinkklorid, glycerol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyra, protaminsulfat och vatten för injektionsvätskor
glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide and water for injectionsglycerol, fenol, metakresol, zinkklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor
zinc chloridezinkklorid
zinc chlorideZinkklorid
Zinc chloride Glycerol Metacresol Phenol Disodium phosphate dihydrate Sodium hydroxide (for pH adjustment) Hydrochloric acid (for pH adjustment) Protamine sulphate Water for injectionsZinkklorid Glycerol Metakresol Fenol Dinatriumfosfatdihydrat Natriumhydroxid (för pH-justering) Saltsyra (för pH-justering) Protaminsulfat Vatten för injektionsvätskor
The active substance is insulin aspart made by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae (‧ % insulin aspart in a soluble fraction and ‧ % insulin aspart crystallised with protamine) The other ingredients are glycerol, phenol, metacresol, zinc (as chloride), sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, protamine sulphate, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injectionsDet aktiva innehållsämnet är insulin aspart som framställts med hjälp av rekombinant-DNA – teknik i Saccharomyces cerevisiae (‧ % insulin aspart i en löslig fraktion och ‧ % insulin aspart kristalliserad med protamin) Övriga innehållsämnen är glycerol, fenol, metakresol, zink (som klorid), natriumklorid, – dinatriumfosfatdihydrat, protaminsulfat, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor
to facilitate permitting and monitoring under Directive ‧/‧/EC, zinc chloride should be included in the ongoing work to develop guidance on Best Available Techniques (BATFör att underlätta tillståndsgivning och kontroll enligt direktiv ‧/‧/EG bör zinkklorid ingå i det pågående arbetet för att utarbeta vägledning om bästa tillgängliga teknik (BAT
The viscose, cupro or modal fibre is dissolved from a known dry mass of the mixture, with a reagent consisting of formic acid and zinc chlorideViskos-, kupro-eller modalfibrerna skall lösas ut från en känd torr massa av blandningen med en reagens sammansatt av myrsyra och zinkklorid
For the determination of iron, manganese and zinc, pipette an aliquot portion of the solution prepared from point ‧.‧ into a ‧ ml volumetric flask, add ‧ ml of lanthanum chloride solution and make up to the mark with ‧ N hydrochloric acid (see also pointVid bestämning av järn, mangan och zink pipetteras en uppmätt del av den lösning som beretts enligt ‧.‧ till en ‧ ml mätkolv, ‧ ml lantankloridlösning tillsätts och saltsyra ‧ M fylls på upp till märket (se även punkt ‧, Anmärkning
Showing page 1. Found 2843 sentences matching phrase "zinc chloride".Found in 1.958 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.