Translations into Tagalog:

  • Labanan ng Pasong Tirad 

Example sentences with "Battle of Tirad Pass", translation memory

add example
I passed by her house yesterday.Dumaan ako sa tabi ng bahay niya kahapon.
Ignorance is the mother of fear as well as of admiration.Ang ignoransiya'y ina ng pangamba at pareho ring ina ng admirasyon.
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in BangladeshAng Himalayan glaciers ay pinagmulan ng malalaking ilog sa Asya, ang Indus, Ganges,, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ bilyong tao dito umaasa ng kanilang inumin at patubigan ang kanilang pataniman, tulad sa Bangladesh
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
If geometry is the science of space, what is the science of time?Kung heometriya ang agham ng espasyo, anong agham ng oras?
Phoenix is the capital of Arizona.Phoenix ang kabisera ng Arizona.
This rock has the shape of an animal.Itong bato ay korteng hayop.
No one was aware of her literary talent.Walang may alam sa kanyang katalinuan sa literatura.
Let's stay until the end of the game.Tapusin natin ang laro.
We have a lot of snow in February.Sa Pebrero, maraming niyebe.
I have a lot of things to do.Marami akong dapat gawin.
What is the good of reading such books?Anong kabutihan ng pagbabasa ng mga librong ganoon?
It's a lot of fun going on trips.Nakakatuwa ang magbiyahe-biyahe.
We have a plentiful supply of water.Marami tayong tubig.
There are various kinds of coffee.Maraming klase ang kape.
There is a lot of work to do.Maraming gagawin.
We are the cream of the crop!Tayo'y ang krema ng krema.
This dictionary contains a lot of information.Maraming impormasyon itong diksiyunaryo.
What types of sandwiches do you have?Anong klaseng sandwich kayo meron?
I can't make head or tail of what you say.Sa akin, ang sinabi mo'y walang kahit paa o ulo man.
Very regrettably, 1,900 square meters of land become desert every second.Talagang nagsisisi nang bawat segundo 1900 kuwadradong metro ng lupa ay nagiging desyerto.
Showing page 1. Found 131 sentences matching phrase "Battle of Tirad Pass".Found in 26.106 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.