Translations into Tagalog:

 • Kasunduan sa Paris 
   
  Kasunduan sa Paris (1898)
   
  Treaty of Paris (1898)
 • Tratado ng Paris 
   
  Tratado ng Paris (1900)
   
  Treaty of Paris (1900)

Other meanings:

 
Treaty of Paris (1229)
 
Treaty of Paris (1763)
 
Treaty of Paris (1815)
 
Treaty of Paris (1814)
 
Treaty of Paris (1783)
 
Treaty of Paris (1303)
 
Treaty of Paris (1810)
 
Treaty of Paris (1951)
 
Treaty of Paris (1259)
 
Treaty of Paris (1856)
 
Treaty of Paris (1920)

Example sentences with "Treaty of Paris", translation memory

add example
I'd like to study in Paris.Gusto kong mag-aral sa Paris.
She left for Paris.Nagpuntang Paris siya.
Your brother said you'd gone to Paris.Sabi ng kapatid mo sa akin na pumunta ka sa Paris.
If geometry is the science of space, what is the science of time?Kung heometriya ang agham ng espasyo, anong agham ng oras?
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in BangladeshAng Himalayan glaciers ay pinagmulan ng malalaking ilog sa Asya, ang Indus, Ganges,, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ bilyong tao dito umaasa ng kanilang inumin at patubigan ang kanilang pataniman, tulad sa Bangladesh
Ignorance is the mother of fear as well as of admiration.Ang ignoransiya'y ina ng pangamba at pareho ring ina ng admirasyon.
The box is made of wood.Kahoy ang kahon.
Maria got pregnant at the age of 14.Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
It is a kind of orange.Isang klaseng dalandan iyon.
The man is sitting on on the other side of the stream.Nakaupo ang tao sa kabila ng bangbang.
They caught a lot of fish at the river.Sa ilog, nahuli nila ang sangkatutak ng isda.
I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.Gagamitin ko ang gunting na iyan sa paggupit ng papel na dilaw.
Zoology deals with the study of animal life.Pag-aaral ng buhay ng hayop ang zoolohiya.
One more bottle of wine, please.Isa pang boteng alak, nga.
Birds are trapped by a lot of villagers.Hinuli ng mga taganayon ang mga ibon.
The true makers of history are the masses.Ang masa ang talagang manggagawa ng Istorya.
This isn't my point of view, it's only my translation!Hindi ko opinyon, kundi translasyon ko lamang.
Many students go to Europe for the purpose of studying music.Papuntang Europa para mag-aral ng musika ang maraming estudyante.
History develops through the replacement of the old by the new.Umuunlad ang kasaysayan nang pagpapalit ng bago ang luma.
There are many kinds of coffee.May maraming klaseng kape.
That is a pure waste of time.Talagang aksaya ng panahon iyon.
Let's dance till the break of dawn!Magsayaw tayo hanggang bukang-liwayway!
Showing page 1. Found 133 sentences matching phrase "Treaty of Paris".Found in 3.726 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.