pronunciation:  

Translations into Tagalog:

 • hawak 
  (Verb  ) (verb   )
   
  to hold, grasp, or grip
 • magpakatatag 
  (Verb  )
   
  persevere
 • magtiwala 
  (Verb  )
   
  continually believe in something
 • maniwala 
  (Verb  )
   
  continually believe in something
 • pabantay 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • pahawak 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • patago 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • sandali 
  (Verb  )
   
  wait a minute

Other meanings:

 
(idiomatic) To wait a moment (usually imperative).
 
(idiomatic) To continually believe in something; to have faith in.
 
(idiomatic) To persevere.
 
(idiomatic) To pay close attention.
 
To hold, grasp, or grip.
 
(idiomatic) To keep; to store something for someone

    Show declension

Example sentences with "hang on", translation memory

add example
I wonder what's on her mind.Nagtataka ako kung ano ang iniisip niya.
He got lost on his way here.Naligaw siya paparini.
This flower is as beautiful as that one.Kasing ganda iyon ng itong bulaklak.
No one trusts him any more.Wala nang umaasa sa kanya.
In Australia, one speaks English.Ingles ang salita sa Awstralya.
He wrote a book on china.Sumulat siya ng libro tungkol sa porselana.
When talking about his hobby, he always puts on a serious expression.Pagka pinag-uusapan niya ang hobby niya, palagi siyang parang seryoso.
I'm the tallest one in the class.Ako ang pinakatangkad sa klase.
Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.Sa ating lima, siya ang mas maraming alam na wika.
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plotsParang isang latag sambahan, ang ilaw na tumututok sa gawang sining pinakikita ang iniiwang plots
Tom saw Mary on TV.Nakita ni Tomas si Maria sa telebisyon.
I see a flower on the desk.Kita ko ang isang bulaklak sa pupitre.
There are cherry trees on each side of the street.May seresang namumulaklak sa bawat tabi ng kalyeng iyon.
She is going to visit her grandmother on Saturday.Sa Sabado, bibisita siya sa kanyang lola.
Two children are sitting on the fence.Nakaupo ang dalawang bata sa bakod.
One more bottle of wine, please.Isa pang boteng alak, nga.
His cottage is on the coast.Nasa dalampasigan ang kasita niya.
Let's meet at one o'clock.Magtagpo tayo nang ala una.
This color is a bit darker than that one.Mas konting mapanglaw ang kulay na ito kaysa sa roon.
What is on the desk?Anong nasa ibabaw ng sulatan?
The picnic was put off on account of rain.Kinaltas ang piknik dahil sa ulan.
Employed in a job for which one is overqualified; or employed in a job that does not pay as much as one wants or expects.Employed in a job for which one is overqualified; or employed in a job that does not pay as much as one wants or expects.
Try on this sweater.Subukan mo itong sweater.
The meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.Ang pagtatagpo'y nangyari nang walang problema hanggang sinira niya ang kasiyahan dahil ng kanyang sinabing walang muwang.
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "hang on".Found in 3.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.