pronunciation:  

Translations into Tagalog:

 • hawak 
  (Verb  ) (verb   )
   
  to hold, grasp, or grip
 • magpakatatag 
  (Verb  )
   
  persevere
 • magtiwala 
  (Verb  )
   
  continually believe in something
 • maniwala 
  (Verb  )
   
  continually believe in something
 • pabantay 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • pahawak 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • patago 
  (Verb  )
   
  to keep; to store something for someone
 • sandali 
  (Verb  )
   
  wait a minute

Other meanings:

 
(idiomatic) To wait a moment (usually imperative).
 
(idiomatic) To continually believe in something; to have faith in.
 
(idiomatic) To persevere.
 
(idiomatic) To pay close attention.
 
To hold, grasp, or grip.
 
(idiomatic) To keep; to store something for someone

    Show declension

Example sentences with "hang on", translation memory

add example
"Where is her book?" "It's on the table.""Nasaan ang libro niya?" "Nasa ibabaw ng mesa."
I didn't receive even one letter from her.Wala akong sulat na natanggap sa kanya.
I accompanied her on a walk.Sinabayan ko siya sa paglalakad.
He went to the store on his bike.Dinala niya ang kanyang bisikleta sa tindahan.
Which is your book, this one or that one?Alin ang libro mo, ito o iyon?
I wonder what's on her mind.Nagtataka ako kung ano ang iniisip niya.
This building is on the verge of collapsing.Babagsak na itong edipisyo.
Don't be so hard on yourself.Huwag mong pahirapan ang sarili mo.
I lie on the grass.Nakahiga ako sa damo.
He put on airs in her presence.Mayabang siya pagka naroon siya.
Come on, let us talk about flowers.Pumarini't mag-usapan tayo tungkol sa mga bulaklak!
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
I see a flower on the desk.Kita ko ang isang bulaklak sa pupitre.
The picnic was put off on account of rain.Kinaltas ang piknik dahil sa ulan.
Life on Earth as we have never known itAng buhay sa mundo ni hindi natin alam
The man is sitting on on the other side of the stream.Nakaupo ang tao sa kabila ng bangbang.
Be on your guard against pickpockets, Ken.Mag-ingat ka sa mga mangdudukot, Ken.
Please choose one person.Pumili ka ng isang tao.
He is one of the greatest scientists in Japan.Siya'y isa sa mga pinakamagaling na dalubhasa na galing sa Hapon.
He got lost on his way here.Naligaw siya paparini.
She is going to visit her grandmother on Saturday.Sa Sabado, bibisita siya sa kanyang lola.
Employed in a job for which one is overqualified; or employed in a job that does not pay as much as one wants or expects.Employed in a job for which one is overqualified; or employed in a job that does not pay as much as one wants or expects.
Have you ever fished on this river?Nakapangisda ka na ba sa ilog na ito?
There is a dragonfly on the ceiling.May tutubi sa kisame.
It rains softly on the city.Umulan nang matamis sa nayon.
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "hang on".Found in 2.42 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.