Translations into Tagalog:

 • gawa 
  (Verb  )
   
  to constitute
   
  to assemble, or mix
 • mag-ayos 
  (Verb  )
   
  to compensate, fill in or catch up
   
  to apply cosmetics or makeup
 • mag-imbento 
  (Verb  )
   
  to invent, imagine, or concoct
 • magbati 
  (Verb  )
   
  to resolve, forgive or smooth over an argument or fight
 • maghabol 
  (Verb  )
   
  to compensate, fill in or catch up

Other meanings:

 
(intransitive) to resolve, forgive or smooth over an argument or fight
 
To make up something artificial or untrue.
 
To be the material or components of.
 
(transitive, cooking) to assemble, or mix
 
To be a general essence of, to be in the broadest sense identified with or part of, to often come with, to make something or someone special.
 
To overcome a disadvantage
 
(transitive) to constitute; to compose; to form
 
(transitive) to apply cosmetics or makeup
 
(transitive) to compensate, fill in or catch up
 
(transitive) to invent, imagine, or concoct (a story, claim, etc.)
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
make up (of)

    Show declension

Example sentences with "make up", translation memory

add example
What do you make?Anong ginagawa mo?
Is the water hot enough to make the tea?Miinit na husto na ba ang tubig para gumawa ng tsa?
I can't make head or tail of what you say.Sa akin, ang sinabi mo'y walang kahit paa o ulo man.
Reading books will make you smarter.Ang pagbabasa ng mga libro'y pinatatalino ka.
She makes all her own clothes.Gumagawa siya ng kanyang sariling mga damit.
The girl was busy making tea for her friend.Okupado ang dalaga sa paggawa ng tsa para sa kanyang kaibigan.
Don't make any noise, I'm studying.Huwag kang maingay. Nag-aaral ako.
Your answer does not make sense.Walang kasaysayan ang sagot mo.
Please make me a cup of coffee.Pakigawa mo ako ng isang tasang kape.
The meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.Ang pagtatagpo'y nangyari nang walang problema hanggang sinira niya ang kasiyahan dahil ng kanyang sinabing walang muwang.
He is afraid of making mistakes.Takot siyang magkamali.
Let's make a drawing.Magdrowing tayo.
I hate the sound that cellophane makes when you crinkle it.Di ko gusto ang tunog nang gumugusot ang selopeyn.
Children want to act like grown-ups.Gusto ng mga batang umarte nang katulad ng mga matatanda.
He made up his mind to go there.Nagdisisyon siyang pumaroon.
Tom woke up when the telephone rang.Nagising si Tomas nang tumunog ang telepono.
He was born and brought up in Tokyo.Sa Tokyo siya pinanganak at lumaki.
And in a moment we smashed up, what it had taken us years to build.At isang saglit ang nakagiba sa niyari nang maraming taon.
I want to teach history when I grow up.Mamaya, gusto kong maging propesor ng kasaysayan.
Turn up the radio a little bit.Laksan nang konti ang radyo.
Speak up!Laksan ang pagsasalita!
Tell her that I am pegging up the washing.Sabihin mo sa kanya na nagsasampay ako ng labada.
I got up at six this morning.Gumising ako nang alas 6 ng itong umaga.
We are fed up with your complaining.Pagod na kami sa iyong pagkakareklamo.
"Cheer up," she said to me."Kaluluwa," sabi niya sa akin.
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "make up".Found in 22.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.