Translations into Tagalog:

 • gawa 
  (Verb  )
   
  to constitute
   
  to assemble, or mix
 • mag-ayos 
  (Verb  )
   
  to compensate, fill in or catch up
   
  to apply cosmetics or makeup
 • mag-imbento 
  (Verb  )
   
  to invent, imagine, or concoct
 • magbati 
  (Verb  )
   
  to resolve, forgive or smooth over an argument or fight
 • maghabol 
  (Verb  )
   
  to compensate, fill in or catch up

Other meanings:

 
(intransitive) to resolve, forgive or smooth over an argument or fight
 
To make up something artificial or untrue.
 
To be the material or components of.
 
(transitive, cooking) to assemble, or mix
 
To be a general essence of, to be in the broadest sense identified with or part of, to often come with, to make something or someone special.
 
To overcome a disadvantage
 
(transitive) to constitute; to compose; to form
 
(transitive) to apply cosmetics or makeup
 
(transitive) to compensate, fill in or catch up
 
(transitive) to invent, imagine, or concoct (a story, claim, etc.)
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
make up (of)

    Show declension

Example sentences with "make up", translation memory

add example
He is afraid of making mistakes.Takot siyang magkamali.
Please make me a cup of coffee.Pakigawa mo ako ng isang tasang kape.
Your answer does not make sense.Walang kasaysayan ang sagot mo.
I can't make head or tail of what you say.Sa akin, ang sinabi mo'y walang kahit paa o ulo man.
What do you make?Anong ginagawa mo?
The meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.Ang pagtatagpo'y nangyari nang walang problema hanggang sinira niya ang kasiyahan dahil ng kanyang sinabing walang muwang.
She makes all her own clothes.Gumagawa siya ng kanyang sariling mga damit.
Reading books will make you smarter.Ang pagbabasa ng mga libro'y pinatatalino ka.
Is the water hot enough to make the tea?Miinit na husto na ba ang tubig para gumawa ng tsa?
I hate the sound that cellophane makes when you crinkle it.Di ko gusto ang tunog nang gumugusot ang selopeyn.
The girl was busy making tea for her friend.Okupado ang dalaga sa paggawa ng tsa para sa kanyang kaibigan.
Let's make a drawing.Magdrowing tayo.
Don't make any noise, I'm studying.Huwag kang maingay. Nag-aaral ako.
I got up at six this morning.Gumising ako nang alas 6 ng itong umaga.
He was born and brought up in Tokyo.Sa Tokyo siya pinanganak at lumaki.
Speak up!Laksan ang pagsasalita!
You better brush up your English if you go to America.Mas magaling kung magpraktis ka ng Ingles kung pa-Isteyts ka.
The wind is picking up.Lumalakas na ang hangin.
She came up to me and asked my name.Lumapit siya sa akin at tinanong niya ang pangalan ko.
What's up with you?Anong nangyari sa 'yo?
Children want to act like grown-ups.Gusto ng mga batang umarte nang katulad ng mga matatanda.
He made up his mind to go there.Nagdisisyon siyang pumaroon.
Turn up the radio a little bit.Laksan nang konti ang radyo.
Tell her that I am pegging up the washing.Sabihin mo sa kanya na nagsasampay ako ng labada.
"Cheer up," she said to me."Kaluluwa," sabi niya sa akin.
Showing page 1. Found 40 sentences matching phrase "make up".Found in 2.469 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.