Translations into Tagalog:

  • mga kinita sa sahod at pagta-trabaho sa sarili 

Example sentences with "wages and self-employment income", translation memory

add example
He came to Tokyo in search of employment.Siya ay nagpunta sa Tokyo para maghanap ng trabaho.
I teach biology and French.Nagtuturo ako ng biyolohiya't Pranses.
He was born and brought up in Tokyo.Sa Tokyo siya pinanganak at lumaki.
Nara is a quiet and beautiful city.Kalma at marikit na nayon ang Nara.
It was a dry year, and many animals starved.Matuyo ang taon at maraming hayop ang nagutom.
It was fast and fun.Mabilis at nakakatuwa.
Sentences can teach us a lot. And a lot more than just words.Natuturuan tayong mabuti ng mga pangungusap. At mas mabuti iyon kaysa sa mga salita lamang.
He sought to be rich and famous.Sinubukan niyang maging mayaman at sikat.
Our house is burning and we look elsewhere.Nasusunog ang bahay namin at tumitingin kami sa ibang direksiyon.
She came up to me and asked my name.Lumapit siya sa akin at tinanong niya ang pangalan ko.
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
He is tall and handsome.Matangkad siya at guwapo.
Go downstairs and have a wash.Bumaba ka at maghinaw.
Tom poured milk into the glass and then handed it to Mary.Binuhos ni Tomas ang gatas sa baso't pagkatapos ay binigay kay Maria.
Let's sit down and catch our breath.Umupo tayo't konting magpahinga.
Flowers and trees need clean air and fresh water.Nangangailangan ng malinis at preskong hangin at tubig ang mga bulaklak at puno.
Living is my profession and my art.Ang propesyon ko't arte ko'y ang kabuhayan.
Drink and eat.Kumain at uminom.
He retched and then started puking.Nahilo siya at nagsuka.
I can repeat it again and again.Puwede kong ulitin nang ulitin.
Come and have tea with me.Magtsa kita.
Humanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territoryWala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong ito
He was ill, and so they were quiet.May sakit siya, kaya matahimik sila.
Good evening, ladies and gentlemen.Magandang gabi, mga ginang at ginoo!
It's getting darker and darker.Palaging nangungulimlim.
Showing page 1. Found 50 sentences matching phrase "wages and self-employment income".Found in 2.987 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.