pronunciation: IPA: ˈdeɪtə /ˈdɑːtə/ ˈdɑːtə /ˈdætə/ /ˈdeɪtə/ ˈdætə , SAMPA: "dA:t@ "deIt@ /"dA:t@/ /"deIt@/ "d{t@ /"d{t@/          

Translations into Xhosa:

  • iingcombolo 
     
    A representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner, suitable for communication, interpretation or processing.

Other meanings:

 
information
 
A collection of object-units that are distinct from one another.
 
(uncountable, collectively) information.
 
The raw material of information; information expressed in bits and bytes or numbers
 
plural of datum
 
Plural form of datum: pieces of information.

Similar phrases in dictionary English Xhosa. (33)

ActiveX Data ObjectsiziNto zeeNkcukacha ze-ActiveX
data baribha yeenkcukacha
Data Communications EquipmentisiXhobo soQhagamshelwano-Nkcukacha
data connection fileuqhagamshelo lwefayile eneenkcukacha
Data Encryption StandarduHlobo oluNgabonakaliyo lweeNgcombolo
data entryufakelo lweenkcukacha
Data Execution PreventionUThintelo loSetyenziso-nkcukacha
data fieldIfildi yeengcombolo
data formIfom yeengcombolo
data formatIfomathi yeengcombolo
data graphicigrafikhi yeenkcukacha
data integrityiinkcukacha ezithembekileyo
data labelileyibheli yeenkcukacha
Data Outlineushwankathelo leenkcukacha
data pointIpoyinti yeengcombolo
data processingusetyenziso lweenkcukacha
data recordirekhodi yeenkcukacha
data seriesUlandelelwano lweengcombolo
data sourceumthombo weengcombolo
data tableItheyibhile yeengcombolo
data transferugqithiselo lweengcombolo; ugqithiselo-nkcukacha
data typeugcino lweengcombolo
data validationUqinisekiso-ngcombolo
default data fileifayile yeenkcukacha emiselweyo
external dataiingcombolo zangaphandle
external data rangeuluhlu lweenkcukacha zangaphandle
lost dataIingcombolo ezilahlekileyo
Office data connection fileUqhagamshelo lwefayile eneengcombolo zeOffice
on line data serviceumncedisi
PivotTable dataiinkcukacha zePivotTable
shape dataiinkcukacha zemilo
source dataumthombo weenkcukacha
Triple Data Encryption StandardumGangatho weeNgcombolo ezintlantlu-ntathu eziFihliweyo

    Show declension

Example sentences with "data", translation memory

add example
Error reading data fromImposiso kufundo lwe data ukusuka ku
To produce rasterized bitmaps from & PostScript; input, the concept of filters is used by & ghostscript;. There are many different filters in & ghostscript;, some of them specialized for a certain model of printer. & ghostscript; filterspecializedin devices have often been developed without the consent or support of the manufacturer concerned. Without access to the specifications and documentation, it was a very painstaking process to reverse engineer protocols and data formatsUkuvelisa ibitmaps zeraster kwi & PostScript; igalelo, isimaphambili se amacebo isetyenziswa yi & ghostscript;. Kukho amacebo amaninzi awahlukeneyo kwi & ghostscript;, amanye wawo enzelwe indlela ethile yomshicileli. & ghostscript; amacebo okucoca wamacebo athile abhekiswe phambili rhoqo ngaphandle kwemvume okanye inkxaso yomvelisi olindelweyo. Ngaphandle konikezelo kwizikhankanyo no xwebhu, yaba yinkqubo yokuthatha iintlungu ukubuyisela iprotocol zenjneli neefomati zedata
Data Loss WarningIsilumkiso Solahleko Lwe data
Fax data is packed lsb firstIdata ye fax ipakishwe Isb kuqala
Next sync will copy PC data to HandheldYenza kuphela ugcino lwasemva
Dictionary Data EnginePhendla InjiniComment
Sending print data to printer: %Ithumela i data yoshicilelo kumshicileli: %
SolidDevice data for PlasmoidsPhendla InjiniComment
You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transitUmalunga nokulayisha indlela ekhuselekileyo. Uthumelo alusokuze lufihlwe. Oku kuthetha ukuba umntu wesithathu unokubona i data ethunyelwayo
The import contained no new data for this certificate. It is unchangedKhetha Isiqinisekiso Sefayile
Do you really want to clear the all time statistical data?Ingaba ufuna ukucima zonke i data zestatistiki zalolonke ixesha?
Suppose that you are preparing a document in & kword; and want to illustrate some point using a table. While & kword; provides its own functionality for the insertion of tables, this may not be enough for your needs. For example, you may want to use certain currency data formats or to do calculations using spreadsheet formulae. Now, some & kword; programmer certainly could try to implement this functionality. However, & kword; would never be as good as & kspread; in this field; and if it tried to implement all the functionality you might possibly need, it would end up becoming unreasonably complex and the source code would become impossible to maintainUmele ukuba ulungisa uxwebhu kwi & kword; kwaye ufuna ukucacisa incopho ethile usebenzisa itafile. Xa & kword; inikeza eyawo umsebenzi wofako lwetafile, oku kunokunganeli kwiimfuno zakho. Umzekelo, ungafuna ukusebenzisa iifomati zedata ezithile ngoku okanye ukwenza ubalo usebenzisa ifomula yekhasi lobeko. Ngoku, enye & kword; umdwelisi nkqubo uno kuzama uku phawula lo msebenzi. Ngoko ke, & kword; ayinokuba yelunge njenge & kspread; kulo mhlaba; kwaye ukuba izame ukuphawula yonke imisebenzi ongayifunayo, inokuphela sele iyinto engenasizathu kwaye ikhowudi yemvelaphi izakungenzeki uku ukulondoloza
The KugarData element defines a report 's data source. The basic structure is a collection of rows and columns. This document does not define data types and their attributes. The report template defines column data type informationI KugarData isiqalelo sichaza imvelaphi yedata yengxelo. Isakhiwo esingundoqo ludibaniso lwemiqolo nemihlathi. Olu xwebhu aluchazi iindidi zedata neziphumo zazo ngeli xesha. Itemplate yengxelo ichaza ulwazi lodidi lwedata yomhlathi
Places Data EnginePhendla InjiniComment
Generating print data: page %Yenza ushicilelo lwe data: iphepha %
SSL‧ and TLS encryption for transferring dataSSL‧ and TLS uguqulela kwi khowudi lokuthumela idata
Hotplug Event Data EnginePhendla InjiniComment
Insert data from a SQL databaseFaka i data esuka kwisiseko sedata ye SQL
Warning: This is a secure form but it is attempting to send your data back unencrypted. A third party may be able to intercept and view this information. Are you sure you wish to continue?Isilumkiso: Olu luhlobo olukhuselekileyo kodwa izama ukuthumela i data yakho emva ingafihlwanga. Umntu wesithathu angakwazi ukukhusela nokubonisela olu lwazi. Uqinisekile unqwenela ukuqhubeka?
& kword; has the built in ability to generate tables for the display of data& kword; inomsebenzi okhelwe ngaphakathi ukujikelezisa iindlela zokwenza imigca ezicacileyo
Expected character dataumsebenzisi ongalindelekangaQRegExp
For example, if your device is/dev/st‧, the non-rewinding version is/dev/nst‧. If your device name does n't look like that, type " ls-l %‧ " in a terminal window to see the real name of your tape drive. Substitute that name for/dev/nst‧ below. Open a terminal window and type the following: tar tfv/dev/nst‧; tar tfv/dev/nst‧ tar xfv/dev/nst‧ The third call to " tar " will retrieve your data into your current directory. Please let us know if this happens to you!-KDat Maintenance TeamUmzekelo, ukuba icebo liyi/dev/st‧, uguqulelo olungabuyeli mva yi/dev/nst‧. Ukuba igama lecebo alibonakali kanje, udidi " Is-I % ‧ " kwifestile yendlela yesiphelo ukubona igama lokwenyani lwe drive ye tape. Tshintsha elogama le/dev/nst‧ ngapantsi. Vula ifestile yendlela yesiphelo ubale okulandelayo: tar tfv/dev/nst‧; tar tfv/dev/nst‧ tar xfv/dev/nst‧ Uxumano lwesithatu kwi " tar " luzakukangela i data kwi silawulo sangoku. Nceda usazise xa oku kusenzeka kuwe!-Iqela Logcino lwe KDat
Formatting will erase all data on the disk. Are you sure you wish to proceed?Ufomato lizakucima yonke i data kwi didki. Uqinisekile ukuba ufuna ukuqhubeka?
kfmclient exec file:/home/weis/data/test. html//Opens the file with default bindingkfmclient exec file:/home/weis/data/vavanya. html//Ivula ifayile ngobophelelo olungagqibekanga
You chose the severity Critical. Please note that this severity is intended only for bugs that break unrelated software on the system (or the whole system) cause serious data loss introduce a security hole on the system where the affected package is installed Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does not, please select a lower severity. Thank you!Ukhethe ubungnqongqo Ebalulekileyo. Nceda qaphela ukuba obubungqongo bujolise kuphela kumagciwane a phula udweliso lwenkqubo yekhomputha ezingazalaniyo kulendlela (okanye indlela yonke) yenza idata ezimiseleyo ilahleko yazisa umgqobho wokhuseleko kule ndlela apho umsebenzi ochaphazelekayo ugcinwayo Ingaba ibug onika ingxelo ngayo yenza umonakalo ongentla? Ukuba ayiyenzi, nceda khetha ubucaka obucothayo. Enkosi!
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "data".Found in 4.148 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.