pronunciation: IPA: ˈdeɪtə /ˈdɑːtə/ ˈdɑːtə /ˈdætə/ /ˈdeɪtə/ ˈdætə , SAMPA: "dA:t@ "deIt@ /"dA:t@/ /"deIt@/ "d{t@ /"d{t@/          

Translations into Xhosa:

  • iingcombolo 
     
    A representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner, suitable for communication, interpretation or processing.

Other meanings:

 
information
 
A collection of object-units that are distinct from one another.
 
(uncountable, collectively) information.
 
The raw material of information; information expressed in bits and bytes or numbers
 
plural of datum
 
Plural form of datum: pieces of information.

Similar phrases in dictionary English Xhosa. (33)

ActiveX Data ObjectsiziNto zeeNkcukacha ze-ActiveX
data baribha yeenkcukacha
Data Communications EquipmentisiXhobo soQhagamshelwano-Nkcukacha
data connection fileuqhagamshelo lwefayile eneenkcukacha
Data Encryption StandarduHlobo oluNgabonakaliyo lweeNgcombolo
data entryufakelo lweenkcukacha
Data Execution PreventionUThintelo loSetyenziso-nkcukacha
data fieldIfildi yeengcombolo
data formIfom yeengcombolo
data formatIfomathi yeengcombolo
data graphicigrafikhi yeenkcukacha
data integrityiinkcukacha ezithembekileyo
data labelileyibheli yeenkcukacha
Data Outlineushwankathelo leenkcukacha
data pointIpoyinti yeengcombolo
data processingusetyenziso lweenkcukacha
data recordirekhodi yeenkcukacha
data seriesUlandelelwano lweengcombolo
data sourceumthombo weengcombolo
data tableItheyibhile yeengcombolo
data transferugqithiselo lweengcombolo; ugqithiselo-nkcukacha
data typeugcino lweengcombolo
data validationUqinisekiso-ngcombolo
default data fileifayile yeenkcukacha emiselweyo
external dataiingcombolo zangaphandle
external data rangeuluhlu lweenkcukacha zangaphandle
lost dataIingcombolo ezilahlekileyo
Office data connection fileUqhagamshelo lwefayile eneengcombolo zeOffice
on line data serviceumncedisi
PivotTable dataiinkcukacha zePivotTable
shape dataiinkcukacha zemilo
source dataumthombo weenkcukacha
Triple Data Encryption StandardumGangatho weeNgcombolo ezintlantlu-ntathu eziFihliweyo

    Show declension

Example sentences with "data", translation memory

add example
Edit Find equivalent; Find data in current calendarIfayile Vula esandukubakhona
Unable to load/save configuration. Wrong permissions on home folder? You should close KNode now to avoid data lossAyikwazi ukulayisha/ukugcina uqwalaselo! Iimvume ezingalunganga zolawulo lwasekhaya? Kufuneka uvale i KNode ngoku ukunqanda ulhleko lwe data!
Edit Paste equivalent; paste data from clipboardIfayile Vula esandukubakhona
Unknown data fromData engaziwayo evela ku
Congratulations, you have upgraded to KNode version %‧. Unfortunately this version uses a different format for some data-files, so in order to keep your existing data it is necessary to convert it first. This is now done automatically by KNode. If you want to, a backup of your existing data will be created before the conversion startsSiyavuyisana, uhlaziye kuguqulelo lwe KNode % ‧! Ngelishwa olu guqulelo lusebenzisa ifomati eyahlukileyo yezinye iifayile ze data, ngoko ukuze ugcine idata ekhoyo kuyimfuneko ukuyiguqula kuqala. Oku kwenziwe ngoku kuzenzekelayo yi KNode. Ukuba ufuna njalo, ukhuphelo lwe data ekhoyo iza kwenziwa phambi kokuba uguqulelo luqale
Filtering print dataIhluza i data yoshicilelo
Data RangesIfomati yombhalo we Y
Expected character dataumsebenzisi ongalindelekangaQRegExp
& Data Format& Ifomati Yedata
Always use this encoding when importing CSV data filesDate format: Auto
Warning: This is a secure form but it is attempting to send your data back unencrypted. A third party may be able to intercept and view this information. Are you sure you wish to continue?Isilumkiso: Olu luhlobo olukhuselekileyo kodwa izama ukuthumela i data yakho emva ingafihlwanga. Umntu wesithathu angakwazi ukukhusela nokubonisela olu lwazi. Uqinisekile unqwenela ukuqhubeka?
Data tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice packageIzixhobo ze data zifumanke kuphela xa kukhona okubhaliweyo okukhetiweyo, okanye xa iqosha le mouse lasekunene linqakraziwe ngaphezulu kwegama. Ukuba akukho zixhobo ze data ezinikelweyo naxa okubhaliweyo kukhethiwe, kufuneka uzifakelele. Ezinye izixhobo ze data ziyingxenye yempahla ye KOffice. This is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it here
The tab '%‧ ' contains unsaved data. Do you want to save the tab?Ikhasi lomsebenzi ' % ‧ ' liqulathe idata engagcinwanga Ufuna ukugcina ikhasi lomsebenzi?
Previews & Meta-DataIimboniseloComment
SolidDevice Data EnginePhendla InjiniComment
The value of the Template attribute is the & URL; of the report template used to format the dataEsi sisiphumo se KugarData isiqalelo. Ixabiso lwesiphumo yi & URL; ye template yengxelo esetyenziswa ukufomata idata
Insert CSV data from the clipboard to the current cursor position/selectionFaka i data ye cvs esuka kwibhodi eqhotyoshwayo kwisalathisi sangoku indawo/ukhetho
Failed to open the pc database and the handheld database, no data to syncAyikwazi ukuvula incwadi yedilesi yeziseko ze data kwi handheld
You chose the severity Grave. Please note that this severity is intended only for bugs that make the package in question unusable or mostly so cause data loss introduce a security hole allowing access to the accounts of users who use the affected package Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does not, please select a lower severity. Thank you!Ukhethe ubungqongo Ingcwaba. Nceda qaphela ukuba obu bucaka bujolise kuphela kwibugs ezeezenza umsebenzi kumbuzo ongasetyenziswanga okanye kakhulu kwizenza ilahleko yedatayazisa umgqobho wokhuseleko ivumela unikezelo lwamatyala kubasebenzisi abasebenzisa lo msebenzi uchaphazelekayo < \ ul > Ingaba ibug onika ingxelo ngayo yenza umonakalo ongentla? Ukuba ayiwenzi, nceda khetha ubucaka obucothayo. Enkosi!
You can configure how Konqueror Previews & Meta-data work hereUngaqwalasela indlela i Konqueror Ibonisela umsebenzi aphaName
Chart data tableUmhleli Wedata ye KChart
The Paste command inserts a copy of all the data in the clipboard at the current position of the cursor. The clipboard is unaffected. (So another paste command will produce yet another copy of the data in the documentI Cola umyalelo ufaka ukhuphelo lwako lwe data kwindawo yangoku yesalathisi. Ibhodi eqhotyoshwayo ayichaphazeleki. (Ngoko omnye umyalelo wokucola uzakuvelisa olunye ukhuphelo lokubhaliweyo kuxwebhu
Once you have entered text and data into a document, you will usually want to save this to a file on your hard driveXa ukungenisile okubhaliweyo nedata kuxwebhu, uzakufuna ngesiqhelo ukugcina oku kwifayile kwi hard drive yakho
If no text in the document is currently highlighted, the Paste command inserts the data at the current position of the cursorUkuba akukho okubhaliweyo kuxwebhu oluphawulweyo ngoku, i Cola umyalelo ufaka okubhaliweyo kwindawo yangoku yesalathisi
The program '%‧ ' tried to access data which could not be foundLe nkqubo ' % ‧ ' izame ukungena ngemvume i data engafumaneka
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "data".Found in 2.731 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.