Translations into Slovak:

  • peterkovac@microsoft.sk   

Similar phrases in dictionary Spanish Slovak. (4)

alguiendakto; hocikto; niekto; voľakto
AlguienNiekto
Alguien en Windows LiveNiekto v sieti Windows Live
Invitar a alguienNiekoho pozvať

Example sentences with "alguien@example.com", translation memory

add example
Por último, es preciso garantizar que los pagos a la Seguridad Social en los Estados miembros no son cancelados si alguien se aprovecha de este programa, de lo contrario no tendrá efecto.Po štvrté, musíme zabezpečiť, aby v členských štátoch neboli zrušené dávky sociálneho zabezpečenia, ak niekto využije tento program. Inak naše úsilie nebude mať zmysel.
¿ Estás esperando a alguien?Čakáš niekoho?
Me alegra que alguien aproveche mi política de puertas abiertasRád vidím niekoho ako berie výhodu mojej politiky otvorených dverí
Alguien que podía controlar todos los aspectos... de lo que fue reportadoNiekto, kto mohol kontrolovať každý aspekt... toho, čo bolo ohlásené
Alguien vendrá por tiNiekto po teba príde
Bueno, alguien llamado Osterhagen, supongoAle, Martha, preskočilo ti?!
Puede matar a alguienMohli ste niekoho zabiť
¿ Usted sabe lo que es querer a alguien?Viete aké to je, po niekom túžiť?
Si alguien me pidiera como Presidente de la Comisión que ignorara la votación del Parlamento Europeo, no podría hacerlo.Keby sa ma niekto spýtal ako predsedu Komisie, aby som ignoroval hlasovanie Európskeho parlamentu, nemohol by som to urobiť.
¿Hay alguien que quiera guardar fila en una frontera para entrar en un país vecino?Je tam niekto, kto by chcel čakať na hranici v rade, aby mohol vojsť do susednej krajiny?
Considero que si alguien en alguna parte del mundo debe representar el idealismo, definitivamente sería la Comisión Europea.Domnievam sa, že ak má niekto vo svete reprezentovať idealizmus, rozhodne by to mala byť Európska komisia.
Yo no puedo pedir un registro especial, y si alguien no tiene un registro no lo recibo en mi partido, Unión del Pueblo Navarro.Nemôžem niekomu, kto nie je zaregistrovaný, povedať, že ho v mojej strane, ktorou je Unión del Pueblo Navarro, nemôžem prijať.
Te mereces alguien mejorTy si zaslúžiš niečo lepšie
¿ Hay alguien aquí?Haló!Haló, je tu niekto?
Sabes, mi publicista no piensa que alguien vaya a entender...... lo que la palabra " senectud " significaVie, môj vydavateľ si myslí, že nikto nevie,... čo znamená slovo " senescence "
No es una cuestión de esclavitud laboral; aunque alguien quisiera, sólo puede trabajar un máximo de 60-65 horas a la semana.Nie je to otázka otrockej práce. Ak aj niekto chcel, mohol pracovať maximálne 60 až 65 hodín týždenne.
Tal vez alguien está fingiendo no saber, quizá sabiendo la verdad, que en los campos de nómadas hay menores que son fantasmas: no tienen identidad y, ¿no es un derecho humano tener identidad?Možno, že niekto tu predstiera, že o tom nevie, je však pravdou, že v táboroch pre osoby, ktoré pricestovali, sú neplnoletí, ktorí sú fantómami: nemajú žiadnu identitu - nie je to ľudským právom, mať identitu?
Si alguien preguntaba, decía que tenía dos hijasAk sa jej niekto opýtal, povedala, že má dve deti
Si alguien me necesita, estaré comiendo en mi cuartoAk ma niekto bude potrebovať, budem vo svojej izbe
También estoy preparado para explicar a los ciudadanos de la Unión Europea y a los de mi distrito electoral que tenemos que hacer algo y que la ayuda a otros siempre tiene que pagarla alguien.Som pripravený aj vysvetliť občanom Európskej únie a občanom svojho volebného obvodu, že musíme niečo urobiť a že pomoc iným musí vždy niekto zaplatiť.
Si ponemos una barrera alguien la atravesaráAk postavíte bariéru, niekto cez ňu prejde
Showing page 1. Found 3508 sentences matching phrase "alguien@example.com".Found in 2.494 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.