Translations into Slovak:

  • peterkovac@microsoft.sk   

Similar phrases in dictionary Spanish Slovak. (4)

alguiendakto; hocikto; niekto; voľakto
AlguienNiekto
Alguien en Windows LiveNiekto v sieti Windows Live
Invitar a alguienNiekoho pozvať

Example sentences with "alguien@example.com", translation memory

add example
(PL) Señora Presidenta, como alguien para quien los ideales en los que se basa la Unión Europea son algo mas que un eslogan, me agrada que el Parlamento Europeo vaya a proporcionar un marco para el debate relacionado con el 50 aniversario del levantamiento nacional del Tíbet.(PL) Vážená pani predsedajúca, ako niekto, pre koho ideály, na ktorých je založená Európska únia, znamenajú viac ako len slogan, teším sa, že Európsky parlament sa stane miestom rozpravy týkajúcej sa 50. výročia tibetského povstania.
Estoy atrapada entre el derrumbe, y necesito alguien que saque las rocasSú zakliesnení medzi kameňmi, potrebujeme niekoho na ich odstránenie
Como alguien dijo una vez, de forma bastante acertada en mi opinión, estas empresas operan con capital pero no para el capital.Ako niekto raz povedal, podľa môjho názoru celkom správne, tieto podniky pracujú s kapitálom, ale nie pre kapitál.
¿ Hay alguien allí?Je tu niekto?
El hecho es que, tal como ha apuntado alguien, si no la implantamos, los empresarios recurrirán a otras formas de empleo que son muy flexibles, pero considerablemente menos aceptables para el empleado.Ako niekto poznamenal, pravdou je, že ak flexiistotu nezavedieme, zamestnávatelia sa uchýlia k iným formám zamestnávania, ktoré sú síce veľmi flexibilné, no sú podstatne menej prijateľné pre zamestnancov.
Puede que alguien piense que existe una solución más sencilla a este problema.Iní sa môžu domnievať, že toto má oveľa jednoduchšie riešenie.
Considero un acto de justicia que alguien que se proclama favorable a Europa, reconozca la labor que esta Unión ha realzado para mejorar el proceso de paz en la isla de Irlanda.Myslím si, že by bolo férové, aby niekto, kto je proeurópsky orientovaný, uznal prácu, ktorú Únia odviedla v rámci mierového procesu na írskom ostrove.
Cuando amas a alguien lo amas y yaKeď niekoho ľúbiš, tak ho ľúbiš
Bueno, alguien llamado Osterhagen, supongoAle, Martha, preskočilo ti?!
No entiendo cómo alguien podría hacer que se aprobara lo que ha presentado el Consejo con el acuerdo de la Comisión.Nerozumiem, ako môže niekto presadiť to, čo Rada predložila po dohode s Komisiou.
medidas para impedir o restringir la posibilidad de que alguien influya indebidamente en la forma en que una persona competente desempeñe sus actividades de gestión colectiva de carterasopatrenia, ktoré bránia ktorejkoľvek osobe alebo ju obmedzujú v tom, aby neprimerane ovplyvňovala spôsob, akým príslušná osoba vykonáva činnosti kolektívnej správy portfólia
Es muy importante que le diga a su médico si usted o el niño han tenido tuberculosis, o han estado en contacto directo con alguien que ha tenido tuberculosisJe veľmi dôležité, aby ste povedali lekárovi, či ste niekedy Vy alebo Vaše dieťa mali tuberkulózu, alebo či ste boli v blízkom kontakte s niekým, kto mal tuberkulózu
Si reconoces a alguien, pon la foto aquíAk niektorého z nich spoznáš, polož fotku sem na stôl
Sí, tal vez sea la madre de alguienMožno je to niečia matka
Existen medidas de protección en todos los Estados miembros de la UE, pero dejan de tener efecto cuando alguien cruza las fronteras del país.Ochranné opatrenia existujú vo všetkých členských štátoch, strácajú však platnosť, ak niekto prekročí hranice krajiny.
¿ Alguien te invitó a salir?Teba niekto pozval?
Alguien en quien pueda confiarNiekoho, komu môžem dôverovať
Alguien que no debería estar ahí abajoNiekto tam dole by tu nemal byť
Alguien vendrá por tiNiekto po teba príde
Mientras que no cabe duda de que muchos aquí están eufóricos con la creación del SEAE como otra pieza clave en el camino de la Unión, el electorado del Reino Unido cada vez está más enfadado con la erosión de la soberanía nacional y está perplejo por la idea de que la política exterior del Reino Unido deba -o pueda- convertirse en un subordinado de alguien que no haya sido elegido por el pueblo británico.Zatiaľ čo mnohí prítomní sú nepochybne nadšení vytvorením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ako ďalšieho medzníka na ceste k Únii, voliči zo Spojeného kráľovstva sú čoraz viac nahnevaní z dôvodu narušovania národnej zvrchovanosti a mätie ich myšlienka, že zahraničná politika Spojeného kráľovstva by mala - alebo by mohla - byť podriadená niekomu, koho si britský ľud nezvolil.
Showing page 1. Found 3508 sentences matching phrase "alguien@example.com".Found in 3.944 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.