Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandussustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
Sektsioon A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE RevSection A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Küprosel lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselCyprus is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSSection A Agriculture, Hunting and Forestry
Metsatulekahjusid raskendavad maapiirkonna asukaist tühjenemine, traditsiooniliste tegevuste järkjärguline hülgamine, kehv metsamajandus, suurte üheainsa sordiga metsaalade olemasolu, mittekohanevate puuliikide istutamine, tõhusa vältimispoliitika puudumine, süütamise korral kehtestatavate trahvide kergus ning ebaseaduslikku ehitamist keelavate ja metsa uuendamist tagavate seaduste ebakorrektne rakendamine.The forest fire phenomenon is aggravated by rural depopulation, the progressive abandonment of traditional activities, poor forest management, the existence of vast expanses of forest planted with one single species, the planting of non-adapted tree species, the absence of an effective prevention policy, the levity of penalties imposed in cases of arson, and the flawed implementation of laws forbidding illegal construction and guaranteeing reforestation.
metsamajandus-ja põllumajandusressursside säästva majandamise ja mitmeotstarbelise kasutamise strateegiad/lahendusedstrategies/concepts for sustainable management and multipurpose utilisation of forest and agriculture resources
Positiivsest küljest aga parandas Bali Kyoto puudused valdkondades nagu metsamajandus, vajadus toetada kohanemist eriti vaesemates riikides, tehnoloogia roll ja kliimakohustuste laiendamine majandustele, mida tavaliselt ei peeta arenenuks.On the positive side, however, Bali remedied Kyoto's shortcomings in areas such as forestry management, the need to support adaptation by the poorest countries in particular, the role of technology and the extension of climate responsibilities to economies not usually considered to be developed.
Nende hulka kuuluvad ka kemikaalide kasutamine põllumajanduses ja metsamajandus.These include, among other things, the use of chemicals in agriculture and forestry management.
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandusForestry governance and trade in timber and forest products
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA- Agriculture, forestry and fisheries
Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselGreece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
metsamajandus, kaasa arvatud puiduekspordi mõistlik kasutamine ja korraldamineforest management, including the rational utilisation and management of timber exports
Põllumajandus, kalandus ja metsamajandusAgriculture, hunting and forestry
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA-Agriculture, forestry, and fishing
Metsamajandus ei pruugi olla vastuolus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidegaManaging forests does not have to contradict biodiversity aims
juhib tähelepanu asjaolule, et mägipiirkonnad pakuvad kvaliteetset põllumajandustoodangut ja võivad täiendada mitmekülgset põllumajandustoodete valikut Euroopa turul, säilitavad teatavaid looma- ja taimeliike, hoiavad alal traditsioone, edendavad tööstus- ja turismitegevust ning aitavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ja süsihappegaasi püsirohumaade ja metsade abil sidumisega võidelda kliimamuutuse vastu ning et jätkusuutlik metsamajandus võimaldab puidujäätmetest toota energiatPoints out that mountain areas can provide high-quality agricultural produce and can add to the diversity of agricultural products in the European market, preserve certain animal and vegetable species, uphold traditions and foster industrial and tourist activities and combat climate change by protecting biodiversity and capturing CO‧ through permanent grassland and forests and that sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
Põllu- ja metsamajandusAgriculture and forestry
Põllumajandus, metsamajandus, kalandus ja jahindusAgriculture, forestry, fishing and hunting
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükAgriculture, forestry and fisheries
Viimase saavutamiseks on üks võimalus tagada korralik metsamajandus.One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
Belgial lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselBelgium is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
arvab, et teadusuuringute põletavaim küsimus on metsastamismeetodid, metsa taastamine metsastamise teel ja metsamajandus, mille eesmärgiks on tõhusate võimaluste leidmine süsiniku sidumiseks kesk- ja pikaajalises perspektiivisbelieves that the most pressing issues for research are forestation schemes, the restoration of forest top-soils through afforestation, and forest management with a view to identifying ways of enhancing carbon sequestration in the medium- and long-term
juhib tähelepanu sellele, et majanduskasvu lepitamistel oluliste keskkonnaväärtustega, nagu metsa kaitsefunktsioonide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning maaelu areng, annab metsamajandus eriti selge panuse paljude Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärkide saavutamiselewhereas, when it combines economic growth with important environmental values, such as sustaining the protective functions and biodiversity of forests, and rural development, forestry makes a particularly clear contribution to the attainment of several of the Lisbon and Göteborg objectives
metsamajandus .forestry
Showing page 1. Found 60 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.548 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.