Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandussustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
Põllu- ja metsamajandusAgriculture and forestry
arvestades, et komisjoni ettepanek seoses ELi säästva metsamajanduse tegevuskavaga ei sea kahtluse alla ELi metsastrateegia aluspõhimõtteid, nagu lähimuspõhimõttel rajanev säästev metsamajandus ning metsade ja seal eluneva loomastiku multifunktsionaalsuse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine; ELi metsastrateegia näol on tegu dünaamilise protsessiga, kuhu on võimalik lisada uusi elemente; ELi tegevuskava tuleb vaadelda täiendava vahendina, mille abil on võimalik saavutada suuremat kooskõla eesmärkide ja meetmete vahel erinevates tegevusvaldkondadeswhereas the fundamental principles of the EU forestry strategy, i.e. sustainable forest management and preserving and strengthening the multifunctional role played by forests and by the wildlife that lives there, including their contribution to biodiversity, on the basis of the subsidiarity principle, are not being called into question by the drafting of the EU Action Plan for Sustainable Forest Management proposed by the Commission; whereas EU forestry strategy is a dynamic process open to the integration of fresh elements; whereas the EU action plan should be seen as a complementary instrument which will help ensure better coordination between the objectives and measures in the various fields of action
järgmiste NACE Rev ‧ jagude, osade, gruppide ja klasside kohta: Kirj NACE Rev. e ‧ kood nr ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ jagu Osa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ irjeldus Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Mäetööstus Toiduainete tootmine Joogitootmine Tubakatoodete tootmine Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v. a mööbelthe following items, as described in terms of NACE Rev ‧ tem NACE Rev. No ‧ code ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ection B Division ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ escription Crop and animal production, hunting and related service activities Forestry and logging Fishing and aquaculture Mining and quarrying Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Manufacture of leather and related products Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture
A jagu – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükSection A- Agriculture, forestry and fishing
Hea metsamajandus on peamine viis tagada metsade kohanemine kliimamuutustegaGood forest management is the main way of improving the ability of forests to adapt to climate change
Põllumajandus, metsamajandus ja kalandusAgriculture, forestry, fisheries
Põllumajandus, kalandus ja metsamajandusAgriculture, hunting and forestry
metsamajandusForest operations
A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE RevSection A- Agriculture, Forestry and Fishing (in accordance with NACE Rev
nõuab TETKde strateegilise keskkonnamõju hindamist ning arvab, et TETKde juures tuleks konkreetselt käsitleda vajadust siduda taastuvenergia tootmine teiste keskkonnaprobleemidega (säästlik metsamajandus, bioloogiline mitmekesisus, pinnase degradeerumise vältimine, kasvuhoonegaaside heitmed jneCalls for strategic environmental impact assessment of RAPs and considers that RAPs should specifically address the need to reconcile renewable energy production with other environmental concerns (sustainable forest management, biodiversity, preventing soil degradation, greenhouse gas emissions and so on
MetsamajandusPolitique des forêts
arvestades, et põllu- ja metsamajandus ning karjamaade majandamine, millega mägipiirkondades tegeletakse sageli samaaegselt, kujutavad endast ökoloogilise tasakaalu näidet, mida ei tohiks jätta tähele panematawhereas the agro-sylvo-pastoral economies of mountain areas, which often comprise multiple activities, are an example of environmental balance that should not be disregarded
Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselGreece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
kolme aastat käesoleva määruse jõustumisest I lisa ‧. jao punkti ‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus) ja kirjega ‧ (kalandus) seotud tulemuste esitamiseksthree years after the entry into force of this Regulation, for the production of results relating to Section ‧), Items ‧ (Agriculture, hunting and forestry) and ‧ (Fisheries) of Annex I
Metsamajandus ja metsavarumineForestry and logging
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSSection A Agriculture, Hunting and Forestry
Leedu ja Poola suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselLithuania and Poland are granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandusForestry governance and trade in timber and forest products
Küprosel lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselCyprus is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus ei pruugi olla vastuolus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidegaManaging forests does not have to contradict biodiversity aims
Portugalil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselPortugal is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
NACE kood: A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükNACE code: A- Agriculture, forestry and fishing
Viimase saavutamiseks on üks võimalus tagada korralik metsamajandus.One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA- Agriculture, forestry and fisheries
Showing page 1. Found 57 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.451 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.