Translations into English:

  • Portuguese       
    (noun, adjv   ) []
     
    A Romance language spoken primarily in Portugal, Brazil, Angola and Mozambique.
  • portuguese language   

Example sentences with "portugali keel", translation memory

add example
tšehhi keeles sankce, hispaania keeles sanciones, taani keeles sanktioner, saksa keeles Sanktionen, eesti keeles sanktsioonid, prantsuse keeles sanctions, kreeka keeles κυρώσεις, ungari keeles jogkövetkezmények, itaalia keeles sanzioni, läti keeles sankcijas, leedu keeles sankcijos, malta keeles penali, hollandi keeles sancties, poola keeles sankcje, portugali keeles sanções, sloveeni keeles kazni, slovaki keeles sankcie, soome keeles seuraamukset ja rootsi keeles sanktionerin Spanish, sanciones; in Danish, sanktioner; in German, Sanktionen; in Hungarian, jogkövetkezmények; in Italian, sanzioni; in Latvian, sankcijas; in Lithuanian, sankcijos; in Dutch, sancties; in Portuguese, sanções; in Slovak, sankcie; and in Swedish, sanktioner
Portugali Vabariik: portugali keel kõikidel juhtudel ning inglise või prantsuse keel kiireloomulistel juhtudelthe Portuguese Republic: Portuguese in all cases and English or French in urgent cases
Järelikult lükkab eelarvekomisjon arusaamatult ja vastuvõetamatult tagasi meie ettepaneku, millega me püüdsime tagada näiteks seda, et portugali keel võiks olla üks töökeeltest ELi-AKV parlamentaarse assamblee kohtumistel, eriti pidades silmas, et komisjonis on esindatud parlamendiliikmed mitmetest riikidest, kus ametlik keel on portugali.Hence the Committee on Budgets' incomprehensible and unacceptable rejection of our proposal that sought to ensure, for example, that Portuguese should be one of the working languages in EU-ACP Parliamentary Assembly meetings, particularly considering the Members of Parliament of various countries represented on the Committee whose official language is Portuguese.
Konkurents on ülemaailmne ning portugali keel on pärast inglise ja hispaania keelt kolmas enim kõneldav keel läänemaailmas.Competition is global and Portuguese is the third most widely spoken western language, after English and Spanish.
Konkurents on üleilmne ning portugali keel on inglise ja hispaania keele järel kolmas kõige levinum läänemaailma keel.Competition is global, and Portuguese is the third most widely spoken western language, after English and Spanish.
Kohtuasja menetluse keel: portugali keelLanguage of the case: Portuguese
Kohtumenetluse keel: portugali keelLanguage of the case: Portuguese
Muid keeli nagu portugali keel, mis on kolmas kõige levinum Euroopa keel maailmas, alahinnatakse ning seeläbi kahjustatakse teiste riikide huve ning piiratakse võimalust ka nende keeli teaduse ja tehnoloogia valdkondades kinnitada.Other languages such as Portuguese, the third most widely spoken European language in the world, will be devalued on the way, thus damaging the interests of these other countries and limiting any chance of affirming their languages also in the fields of science and technology.
Käesolev protokoll on sõlmitud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning Lõuna-Aafrika Vabariigi ametlikes keeltes, välja arvatud inglise keel, täpsemalt pedi, sotho, tsvana, svaasi, tsivenda, tsonga, afrikaani, ndebele, koosa ja suulu keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsedThis Protocol is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, Slovak, Spanish and Swedish languages and the official languages of South Africa, other than English, namely Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu, each of these texts being equally authentic
Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning Lõuna-Aafrika Vabariigi ametlikes keeltes, välja arvatud inglise keel, täpsemalt pedi, sotho, tsvana, svaasi, venda, tsonga, afrikaani, ndebele, koosa ja suulu keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsedThis Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, Slovak, Spanish and Swedish languages and the official languages of South Africa, other than English, namely Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu, each of these texts being equally authentic
Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole kas tšehhi, taani, hollandi, inglise, eesti, soome, prantsuse, saksa, kreeka, ungari, itaalia, läti, leedu, malta, poola, portugali, slovaki, sloveeni, hispaania või rootsi keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, piiramata muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make the entries in a national language other than one of the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovene, Spanish or Swedish, it shall draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole kas hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa või taani keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make those entries in a national language other than one of the following languages: Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, it will draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel, siis koostab ta kaardi kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make the entries in a national language other than one of the following: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish or Swedish, it shall draw up a bilingual version of the card using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole kas hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome või taani keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make the entries in a national language other than one of the following languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish or Swedish, it shall draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ega rootsi keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make the entries in a national language other than one of the following languages: Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish or Swedish it will draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole kas eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ega ungari keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make the entries in a national language other than one of the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish or Swedish, it shall draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ega rootsi keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to make those entries in a national language other than one of the following languages: Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish or Swedish, it will draw up a bilingual version of the licence using one of the aforementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, sloveeni, soome või rootsi keel, siis koostab ta kutsetunnistuse kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to word these entries in a national language other than one of the following languages: Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish, it shall draw up a bilingual version of the card using one of the abovementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome või rootsi keel, siis koostab ta kutsetunnistuse kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to word these entries in a national language other than one of the following languages: Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish, it shall draw up a bilingual version of the card using one of the abovementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome või taani keel, siis koostab ta kutsetunnistuse kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamistIf a Member State wishes to word these entries in a national language other than one of the following languages: Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish, it shall draw up a bilingual version of the card using one of the abovementioned languages, without prejudice to the other provisions of this Annex
Kohtumenetluse keel: portugaliLanguage of the case: Portuguese
Hispaania, portugali ja katalaani keelSpanish, Portuguese, Catalan
Showing page 1. Found 27097 sentences matching phrase "portugali keel".Found in 7.297 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.