Translations into English:

  • speed of sound   
    (Noun  )
     
    speed at which sound is propogated

Other meanings:

 
The speed of sound.

    Show declension

Example sentences with "äänen nopeus", translation memory

add example
Nopeus, jolla puhemiehistö antoi minulle puheenvuoron, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että ääneni kantaa silloinkin, kun mikrofonit eivät toimi.The speed with which the Presidency has given me the floor gives me the assurance that my voice can reach even where the microphones do not.
Kiinteän esineen läpi kulkevan äänen nopeus on suurempi kuin ilmassa etenevän äänen nopeus .The spe ed of sound travelling through a solid object is higher than the speed of sound travelling through air .
Jos ajoneuvon nopeus joutuu testausnopeusalueen ulkopuolelle, kyseisellä nopeudella ajettua aikaa ei lueta mukaan testin kokonaiskestoonWhere the vehicle speed falls outside the test speed range, any time accumulated during such events shall not be considered as part of the total test time duration
Jarrujen pääjohdon paine ja vallitseva nopeusbrake pipe pressure and current speed
Neuvoston nopeus Prodin asettamisessa ehdokkaaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi saa hyväksyntämm e .The speed with which the Council has chosen Mr Prodi as president-designate of the European Commission has our approval .
kolmannen maan sellaisten tietojen toimittamisen säännöllisyys ja nopeus, jotka liittyvät tarttuvien eläintautien esiintymiseen sen alueella, erityisesti Maailman eläintautijärjestön A ja B luetteloissa olevien tautien esiintymiseenthe regularity and rapidity of the supply of information by the third country relating to the existence of contagious animal diseases in its territory, in particular the diseases appearing on lists A and B of the International Office of Epizootics
Kytkin irrotetaan vaihdevipuun koskematta sillä seuraavista nopeuksista, kumpi on suurempi: ‧ km/h tai moottorin joutokäyntinopeutta vastaava nopeusThe clutch shall be disengaged, without use of the gear lever, at the higher of the following speeds: ‧ km/h or the speed corresponding to the engine idle speed
Jos aiheesta on tehty lainopillista tutkimusta-- nopeus on valttiaIf there' s any legal research on point, which I doubt there is...... the sooner the better
Maa- ja kallioperästä peräisin oleva säteily nopeus on tavallisesti alle 0,1 pSv tunnissa .The gamma dose rate from the rocks below the surface of the earth is about 0.1 μ5ν per hour and it exceeds 1.0 pSv per hour in some parts of the world where annual dose rates can exceed 10 mSv per year .
Komissio huomauttaa, että yksityiskohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet on tärkeää suunnitella menetelmin, joilla voidaan varmistaa tehokkaan havaitsemisen ja pelotevaikutuksen lisäksi tarvittava joustavuus ja nopeus säilyttäen kuitenkin arkaluontoiset asiakirjat luottamuksellisina matkustajien suojelemiseksi.The Commission notes that it is important to allow detailed implementing measures to be devised by methods that can not only ensure effective detection and deterrence, but also provide the necessary flexibility and speed, whilst at the same time keeping sensitive documents confidential in order to protect passengers.
Käytettävässä kitkakertoimessa on otettava huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten jarruvoima, kitkapinnan koko ja vaunun nopeusThe coefficient of friction used must take account of all influencing aspects, such as the brake force, the area of the friction material and vehicle speed, as all these factors affect the value of the coefficient of friction
tyyppi III: erityisesti uusitut suurnopeusjunia varten tarkoitetut radat, joilla on erityispiirteitä maaston, sen korkeussuhteiden tai kaupunkien asemakaavojen asettamien vaatimusten seurauksena ja joilla nopeus on sovitettava tapauksen mukaancategory III: specially upgraded high-speed lines which have special features as a result of topographical, relief or town-planning constraints, on which the speed must be adapted to each case
C‧-luokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on vähintään ‧ kg, pituus on vähintään ‧ m ja suurin rakenteellinen nopeus vähintään ‧ km/h; ajoneuvossa on oltava lukkiutumattomat jarrut ja asetuksessa (ETY) N:o ‧/‧ määritellyt valvontalaitteet; kuormatilan on muodostuttava suljetusta laatikkomaisesta rakenteesta, joka on vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinenA subcategory C‧ vehicle with a maximum authorised mass of at least ‧ kg, with a length of at least ‧ m and capable of a speed of at least ‧ km/h; fitted with anti-lock brakes and equipped with recording equipment as defined by Regulation (EEC) No ‧/‧; the cargo compartment shall consist of a closed box body which is at least as wide and as high as the cab
saastuneeksi ilmoitetun veden virtaussuunta ja-nopeusthe direction and rate of flow of the water designated as contaminated
Vaunut, joiden suurin nopeus on ‧ km/t vain tyhjänäFor wagons able to run at a maximum speed of ‧ km/h only when empty
Joskus tärkeintä voi olla nopeus, mutta kaikkea ei voida tehdä samanaikaisesti.Maybe sometimes the issue is speed – not everything is being done at the same time.
Voima vai nopeus?Power or speed?
Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (km/h) (sMaximum vehicle speed in top gear (in km/h) (s
AJOMUOTO JA JUNAN SUURIN SALLITTU NOPEUS REITIN OMINAISUUKSIEN MUKAANOPERATING MODE AND MAXIMUM SPEED OF THE TRAIN IN RELATION TO THE LINE CHARACTERISTICS
Asemalaitureita ei saa rakentaa sellaisten ratojen viereen, joilla junien nopeus on ≥ ‧ km/tStation platforms shall not be built adjacent to tracks where trains may run at speed ≥ ‧ km/h
suurin pyörimisnopeus on joko ‧ min–‧ tai ‧ min–‧ suurempi kuin suurin nopeus tyyppi I-testin aikana, näistä arvoista käytetään pienempääa maximum speed of ‧ min–‧ or ‧ min–‧ greater than the highest speed occurring during a Type I test cycle, whichever is the lower
Dafiron imeytymisen nopeus ja laajuus on samanlainen kuin jos amlodipiini ja valsartaani annosteltaisiin erillisinä tabletteinaThe rate and extent of absorption of Dafiro are equivalent to the bioavailability of valsartan and amlodipine when administered as individual tablets
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän erityisesti suuria nopeuksia varten uusitut radat on suunniteltu siten, että niillä voivat kulkea junat, joiden pituus on ‧ m, paino ‧ tonnia ja nopeus alle ‧ km/tThe lines of the trans-European rail system specially upgraded for high-speed are designed to allow trainsets ‧ metres long weighing up to ‧ tonnes to run at speeds under ‧ km/h
D‧ alaluokan ajoneuvot, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään ‧ km/hsubcategory D‧ vehicles capable of a speed of at least ‧ km/h
Koko laite kiihdytetään keskeytyksettä siten, että renkaan suurin nopeus saavutetaan viidessä minuutissaThe entire assembly shall be accelerated without interruption in order to achieve, within five minutes, the maximum speed capability of the tyre
Showing page 1. Found 10071 sentences matching phrase "äänen nopeus".Found in 3.507 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.