Translations into English:

  • speed of sound   
    (Noun  )
     
    speed at which sound is propogated

Other meanings:

 
The speed of sound.

    Show declension

Example sentences with "äänen nopeus", translation memory

add example
Nopeus, jolla puhemiehistö antoi minulle puheenvuoron, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että ääneni kantaa silloinkin, kun mikrofonit eivät toimi.The speed with which the Presidency has given me the floor gives me the assurance that my voice can reach even where the microphones do not.
Suurin kuormittamaton nopeus: ... minMaximum no-load speed: ...min
nopeus alueen lopussa ............ minspeed at the end of the range: ............ min
LS on käytössä kaikilla Tsekin tasavallan (CD) ja Slovakian tasavallan rautateiden (ZSR) rataverkon pääradoilla sekä muilla radoilla, joilla junien nopeus on yli ‧ km/hLS is installed on all main lines on the network of Czech Railways (CD) and Railways of the Slovak Republic (ZSR) and on other lines with a speed exceeding ‧ km/h
pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli ‧ km/hwheeled tractors with a maximum design speed of more than ‧ km/h
Tätä direktiiviä sovelletaan turvalaseihin ja lasimateriaaleihin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi tuulilasin, muiden lasien tai väliseinien muodossa moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin sekä niiden asentamiseen lukuun ottamatta valaisimia, merkkivalolaitteita ja kojetauluun käytettävää lasia, hyökkäyksiltä suojelevaa erikoislasia sekä kokonaan muovimateriaalista tehtyjä pintoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi valmistettaessa O-luokan ajoneuvoja, matkailuautoja, kattoluukkuja, avoajoneuvojen takaikkunoita ja maastoajoneuvojen kylkiä, sekä tuulilaseja, jotka on tarkoitettu asennettaviksi äärimmäisissä olosuhteissa käytettäviin ajoneuvoihin, joiden suurin nopeus on ‧ km/hThis Directive applies to safety glazing and materials for glazing intended to be fitted in the form of a windscreen or other glazing or separating panels on motor vehicles and their trailers, and to the fitting thereof, with the exception of glass for lighting and light-signalling devices and for the dashboard, and special glazing offering protection against attacks, surfaces made entirely of plastic material intended for use in the construction of category ‧ vehicles, motor caravans, opening roofs, the rear windows of convertible vehicles and the sides of off-road vehicles, and windscreens intended for fitting to vehicles used in extreme environments having a maximum speed of ‧ km/h
tämä nopeus on saavutettava joko pelkällä käyttöenergialla tai käyttämällä ylimääräistä käyttövoimalaitettathis velocity shall be achieved either by the mere energy of propulsion or by using an additional propelling device
Valmistajan ajolaitetyypille ilmoittama nettoteho ja ‧ minuutin enimmäisteho on hyväksyttävä, jos se eroaa enimmäistehon osalta enintään ± ‧ prosenttia ja käyrän muissa mittauspisteissä enintään ± ‧ prosenttia, kun moottorin nopeuden toleranssi on ± ‧ prosenttia tai kun moottorin nopeus vaihtelee välillä (X‧ min-‧ + ‧ prosenttia)- (X‧ min-‧ – ‧ prosenttia) (X‧ < X‧), niistä arvoista, jotka tutkimuslaitos on mitannut testattavaksi toimitetusta ajolaitteestaThe net power and the maximum ‧ minutes power for electric drive trains indicated by the manufacturer for the type of drive train shall be accepted if it does not differ by more than ± ‧ % for maximum power and more than ± ‧ % at the other measurement points on the curve with a tolerance of ± ‧ % for engine or motor speed, or within the engine or motor speed range (X‧ min-‧ + ‧ %) to (X‧ min-‧- ‧ %) (X‧ < X‧) from the values measured by the technical service on the drive train submitted for testing
Tarkastellaan ‧.‧.‧.‧ ja ‧.‧.‧.‧ kohdan mukaisesti saatuja tuloksia. (Nopeus ei saa olla pienempi kuin ‧,‧ km/h tai suurempi kuin ‧,‧ km/h kauemmin kuin yhden sekunnin ajanReview results obtained in accordance with paragraphs ‧.‧.‧.‧. and ‧.‧.‧.‧. above. (Speed must not be lower than ‧,‧ km/h or greater than ‧,‧ km/h for more than one second
korkeuserojen, pinnanmuodostuksen tai kaupunkiympäristön vuoksi luonteeltaan erikoisista, suurnopeuksia varten erityisesti parannetuista radoista, joilla nopeus on sovitettava tilanteen mukaanspecially upgraded high speed lines which have special features as a result of topographical, relief or town planning constraints, on which the speed must be adapted to each case
Ajoneuvon saavuttama nopeus moottorin kierrosluvun ollessa ‧ rpm tavanomaisesti asennetuilla renkailla (renkaiden kehäpituus kuormattuna on... metriä) (sVehicle speed attained at an engine speed of ‧ rpm with the tyres normally fitted (circumference of tyres when laden is... metres) (s
Lasketaan kunkin kolmen jarrutusryhmän keskiarvo ja esitetään nopeus graafisesti vastaavia, keskimääräisiä täysin kehittyneitä hidastuvuuksia vastenAverage the results for each group of three applications and plot speed against corresponding mean fully developed deceleration
Todellinen nopeus = % nopeus viitenopeus- joutokäyntinopeus‧ + joutokäyntinopeusActual speed = % speed reference speed- idle speed‧+idle speed
Nopeus vaihteen jälkeenSpeed after switch
junan suurin nopeusmaximum speed of the train
kolmannen maan toimittamien, sen alueella esiintyviä tarttuvia eläintauteja koskevien tietojen säännöllisyys ja nopeus, erityisesti Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ja vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä lueteltujen tautien osaltathe regularity and speed with which the third country supplies information about the existence of infectious animal diseases in its territory, in particular the diseases listed in the Terrestrial Animal Health Code and the Aquatic Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health
Virtauksen ohjaus tapahtuu hyvin yksinkertaisesti pitämällä laimennuspakokaasuvirran nopeus vakiona ja vaihtelemalla tarvittaessa laimennusilmavirran nopeuttaFlow control is very straight forward by keeping the dilute exhaust flow rate constant and varying the dilution air flow rate, if needed
Vaadittava nopeus saadaan kohdan ‧.‧ mukaisesti ja energia kuvasta ‧ konepellin etureunan korkeuden ja puskurin etenemän arvojen mukaan, jotka määritellään kohdassaThe required velocity shall be the value derived in point ‧.‧ and the energy shall be derived from Figure ‧ with reference to the values of bonnet leading edge height and bumper lead determined in point
Taulukon III/‧ sarakkeen ‧ (nopeus km/h) toiminta n:o ‧ teksti on seuraavaIn the English version in column ‧ of Table III.‧ (entitled
ajoneuvofysiikan, kuten nopeus, kitka, dynamiikka ja energia, tuntemusknowledge of aspects of vehicle physics such as speed, friction, dynamics, and energy
edellä ‧.‧.‧ kohdassa tarkoitetun luokan ajoneuvojen, joissa on käsivalintainen vaihteisto, jossa on enemmän kuin neljä vaihdetta eteenpäin, ja joiden suurin moottoriteho on suurempi kuin ‧ kW ja suurimman sallitun tehon ja massan suhde on suurempi kuin ‧ kW/t, raja-arvoja on korotettava ‧ dB(A):llä, jos nopeus, jolla ajoneuvon takaosa saavuttaa linjan BB′ kolmatta vaihdetta käyttäen on yli ‧ km/hfor vehicles in category ‧.‧.‧, equipped with a manually operated gear box having more than four forward gears and with an engine developing a maximum power exceeding ‧ kW/t and whose maximum power/maximum mass ratio exceeds ‧ kW/t, the limit values are increased by ‧ dB(A) if the speed at which the rear of the vehicle passes the line BB' in third gear is greater than ‧ km/h
Sotilasraporteista ja ohjusten iskukokeiden testitiedoista saatu näyttö osoittaa, että ammusten laukeaminen edellyttää iskunopeutta, joka on suurempi kuin ‧ metrin pudotuskokeessa saavutettu nopeusEvidence from military reports and from trials data on missile impact tests shows that it needs an impact velocity in excess of that created by the ‧-metre drop-test to bring about the ignition of cartridges
Laajennettavien digitaalisten kopiokoneiden nopeusUpgradeable digital copier speed
Tämänhetkisen inflaation nopeus ja sen erot vastaavat tai ovat lähellä Amerikan yhdysvaltojen alueiden tai osavaltioiden inflaation nopeutta ja eroja. Yhdysvallat on valtavan kokoinen mannertalous, joka vastaa suuruudeltaan ja ulottuvuudeltaan meidän mannertamme.The magnitude of current inflation and output differentials at the moment I am speaking is similar to those that are observed across regions or states within the United States of America, a vast continental economy which has an order of magnitude, a dimension, which is of the order of magnitude of ours.
Käytettävässä kitkakertoimessa on otettava huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten jarruvoima, kitkapinnan koko ja vaunun nopeusThe coefficient of friction used must take account of all influencing aspects, such as the brake force, the area of the friction material and vehicle speed, as all these factors affect the value of the coefficient of friction
Showing page 1. Found 9105 sentences matching phrase "äänen nopeus".Found in 1.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.