Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (79)

Abdullah al-QasimiAbdullah Al-Qasemi
Al BanguraAlhassan Bangura
Al FeldsteinAl Feldstein
Al HudaydahAl Hudaydah
Al ImranAl-i-Imran
Al MinyaMinya Governorate
Al MisratahMisratah
Al SobranteJohn Kiffmeyer
Al Unser Jr.Al Unser
Al-AhlyEl Ahly
Al-AinAl Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatitAl-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-AqsaAl-Aqsa Mosque
Al-Askarin kultainen moskeijaAl-Askari Mosque
Al-DauhaAd Dawhah
Al-FalaqAl-Falaq
Al-FarabiAl-Farabi
Al-FatihaAl-Fatiha
Al-FayyumAl Fayyum
Al-FilAl-Fil
Al-GhazaliAl-Ghazali
Al-HajjAl-Muminun
Al-IkhlasAl-Ikhlas
Al-JazeeraAl Jazeera
Al-Jum’aAl-Jumua
Al-KazimiyahKadhimiya
Al-MansuraEl Mansoura
Al-NasAl-Nas
Al-QaidaAl-Qaeda
Al-Šu’ara’Ash-Shu’ara
Al-ŠuraAsh-Shura
Al-TinAt-Tin
Al-TurAt-Tur
Al-WakraAl Wakrah
alinminimum; the lowest; undermost; ; lowest
alin parvekefirst balcony; mezzanine
alista
All Grown UpAll Grown Up!
All HailAll Hail, Liberia, Hail!
All Hell’s Breakin’ LooseAll Hell’s Breakin’ Loose
All India Forward BlocAll India Forward Bloc
All That You FearAll That You Fear
allaunderneath; shod; underground; below; submerged; ; beneath; underlying; under; vide infra
alla mainitut
Allan HendryAllan Hendry
Allan MacEachenAllan MacEachen
Allan SandageAllan Sandage
alleunder; below the belt; underneath; beneath; ; below
Allen DullesAllen Welsh Dulles
allilong-tailed duck
Alli
Arno Allan PenziasArno Allan Penzias
As-salam al-malaki al-urdoniThe Royal Anthem of Jordan
Burj al-arabBurj Al Arab
Converse All StarConverse; Chuck Taylor All-Stars
Dede AllenDede Allen
Egyptin historia Persian vallan allaHistory of Achaemenid Egypt
Ei alle 7-vuotiailleDirected to Older Children
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’udFaisal of Saudi Arabia
Hamad al-MuntaširiHamad Al-Montashari
Haya Rashed Al KhalifaHaya Rashed Al-Khalifa
Howard AllenHoward Allen
Hurrikaani AllenHurricane Allen
Husain Tahir al-Saba’Hussein Taher Al-Sabee
Irakin al-QaidaAl-Qaeda in Iraq
James Van AllenJames Van Allen
Marwan al-BarghuthiMarwan Barghouti
Muhammad al-Da’ayya’Mohamed Al-Deayea
Mullan allaSix Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watanNahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-HusseinQueen Noor of Jordan
Rania al-AbdullahQueen Rania of Jordan
Richard Allen DavisRichard Allen Davis
Rock and Roll All NiteRock and Roll All Nite
Sa’id al-UwairanSaeed Al-Owairan
When You Say Nothing At AllWhen You Say Nothing at All
William AllenWilliam Allen
Yasir al-QahtaniYasser Al-Qahtani

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihinThe Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisestaOn ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulillewhereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, ThaimaaSahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
Erityisohjelman toteuttamista varten tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on puiteohjelman liitteen ‧ mukaisesti ‧ miljoonaa euroa, josta komission hallintomenojen osuuden on oltava alle ‧ prosenttiaIn accordance with Annex ‧ of the Framework Programme, the amount deemed necessary for the execution of the specific programme shall be EUR ‧ million, of which less than ‧ % shall be for the Commission's administrative expenditure
Marraskuuhun 1996 mennessä X : n sopimusta ei kuitenkaan vielä ollut alle kirjoitettu .However , by November 1996 X ' s contract had still not been signed .
Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Irakin parlamentin valtuuskunnan, jota johti Irakin edustajainhuoneen ensimmäinen varapuhemies Khalid Al AtiyahOn behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation from the Iraqi Parliament- led by Khalid Al Atiyah, First Deputy Speaker of the Iraqi National Assembly- who had taken their seats in the distinguished visitors' gallery
Päivä , jona alus on siirtynyt nykyisen lipun alle :Date of acquisition of current flag :
Tiedossa oleva vuotuinen arvo vuoden 1993 hintoina laskettuna oli hieman alle 29 miljardia ecua sekä vuonna 1993 että vuonna 1994 verrattuna vuoden 1990 yli 40 miljardiin ecuun .Theknown annual value in 1993 prices was just under ECU 29 billion in both 1993 and 1994 , compared toover ECU 40 billion in 1990 .
Hän painotti myös sitä , kuinka tärkeää on , että toimet ovat yhdenmukaisia kansallisten ja yhteisön aloitteiden kanssa , ja totesi mielipiteenään , että kansallisten elinten olisi tutustuttava yhteisön työllisyyttä tukeviin pyrkimyksiin ja sisällytettävä uusi kansallinen ohjelma - " Alle 30-vuotiaiden Kreikka " ( " Greece under 30 " ) - kansalliseen työllistämisen toimintasuunnitelmaan , joka esit ellään komissiolle toukokuun 1999 lopussa .He also underlined how important it is that actions are consistent with both national and Community initiatives , and stated that the national author ities should look closely at the Community guidelines for employment and include the new national programme ' Greece under 30 ' in the national action plan for employ ment which was to be presented to the Commission at the end of May 1999 .
Pintavesiin päästettävien jätevesien pH:n on oltava ‧–‧ (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella) ja lämpötilan alle ‧ °C (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampiThe pH of the effluent discharged to surface waters shall be between ‧ and ‧ (unless the pH of the receiving waters is outside this range), and the temperature shall be below ‧ °C (unless the temperature of the receiving water is above this value
Maiden talous kiristyy julkisten ja kansainvälisten velkojen alla.The economies therefore contract under the burden of public and international debts.
jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannen maan lipun alla purjehtivat alukset eivät saa osakseen suotuisampaa kohtelua kuin jäsenvaltion lipun alla purjehtimiseen oikeutetut aluksetMember States shall ensure that ships flying a third State flag are not treated more favourably than ships entitled to fly the flag of a Member State
Toinen pitää peukalolla päältä ja toinen tekee solmun sieltä altaNow you press the top, and you make a knot
Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaenFishing for the stock referred to in the Annex to this Regulation by vessels flying the flag of or registered in the Member State referred to therein shall be prohibited from the date set out in that Annex
Jos suostut siihen nyt, olet neljä vuotta pappien tossun allaYou go now there now, you' il be bending over for four years for the ministers
Ensimmäisten , vuonna 1979 pidettyjen yleisten vaalisn alla jäsenvaltioiden kristillisdemokraattiset puolueet perustivat uuden puolueen , Euroopan kansanpuolueen ryhmän , kun taas yhteisön liberalistiset puolueet ryhmittyivät eurooppalaiseen federaatioryhmään ja sosialistiset puolueet eurooppalaiseen konfederaatioryhmään .The Christian-Democratic parties of the Member States set up a new party , the European People ' s Party , while the Community ' s Liberal and Socialist parties formed them selves into a European Federation and a Confederation respectively .
Edestakaisten lentojen vähimmäismäärä päivässä esitetään alla olevassa taulukossaThe table shows the minimum number of round trips per day
päivästä tammikuuta ‧ alkaen kaikissa muissa ‧ päivän joulukuuta ‧ jälkeen valmistetuissa jäähdytys-ja ilmastointilaitteissa, lukuun ottamatta kiinteitä ilmastointilaitteita, joiden jäähdytyskapasiteetti on alle ‧ kW, joissa osittain halogenoitujen kloorifluorivetyjen käyttö kielletään ‧ päivästä heinäkuuta ‧ alkaen ‧ päivän kesäkuuta ‧ jälkeen valmistetuissa laitteissa, sekä vaihtosuuntaisia ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmiä, joissa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö on kiellettyä ‧ päivästä tammikuuta ‧ alkaen kaikissa ‧ päivän joulukuuta ‧ jälkeen valmistetuissa laitteissafrom ‧ January ‧, in all other refrigeration and air-conditioning equipment produced after ‧ December ‧, with the exception of fixed air-conditioning equipment, with a cooling capacity of less than ‧ kW, where the use of hydrochlofluorocarbons shall be prohibited from ‧ July ‧ in equipment produced after ‧ June ‧ and of reversible air-conditioning/heat pump systems where the use of hydrochlorofluorocarbons shall be prohibited from ‧ January ‧ in all equipment produced after ‧ December
Jos vakuutettu saa vähintään 50 prosentin työkyvyt tömyyden alenemaa vastaavaa eläkettä , hänen elä kettään korotetaan 10 prosenttia kutakin hänen huollettavanaan olevaa alle 18 vuotiasta lasta kohti .The orphan ' s pension rate is 21.4 % of these earn ings .
Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al UstaAbdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Address: London, United Kingdom
Vaikeat kohtaukset, joihin kuuluu tajuttomuus, kouristelu tai neurologisia oireita, voidaan hoitaa antamalla glukagonia lihakseen/ihon alle tai väkevää glukoosiliuosta laskimoonMore severe episodes with coma, seizure, or neurologic impairment may be treated with intramuscular/subcutaneous glucagon or concentrated intravenous glucose
Showing page 1. Found 34886 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 16.544 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.