Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
Parkinsonin tauti Vuorokausiannos on jaettu kolmeen yhtä suureen annokseenParkinson s disease The daily dose is to be taken divided into ‧ equal doses
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tässä tapauksessa hoito on pahempi kuin tauti.Mr President-in-Office of the Council, this cure is worse than the disease.
Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta ‧ päivänä kesäkuuta ‧ annetun neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY liitteen A mukaisesti hevosen näivetystauti on ilmoituspakon alainen tautiEIA is a compulsorily notifiable disease in accordance with Annex A to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
ei saa olla yli ‧ mg) lapsille voidaan harkita seuraavissa tapauksissa edellyttäen, ettei vaikeita haittavaikutuksia ja vaikeaa leukemiaan liittymätöntä neutropeniaa tai trombosytopeniaa ole esiintynyt: jos tauti etenee (ajankohdasta riippumatta); jos vähintään ‧ kuukauden hoito ei ole tuottanut tyydyttävää hematologista vastetta; jos ‧ kuukauden hoito ei ole tuottanut sytogenettistä vastetta tai jos aiemmin saavutettu hematologinen ja/tai sytogeneettinen vaste häviääDose increases from ‧ mg/m‧ daily to ‧ mg/m‧ daily (not to exceed the total dose of ‧ mg) may be considered in children in the absence of severe adverse drug reaction and severe non-leukaemia-related neutropenia or thrombocytopenia in the following circumstances: disease progression (at any time); failure to achieve a satisfactory haematological response after at least ‧ months of treatment; failure to achieve a cytogenetic response after ‧ months of treatment; or loss of a previously achieved haematological and/or cytogenetic response
Lumelääkekontrolloitu vaihe kesti kaksi vuotta tai kunnes potilaalle kehittyi kliinisesti varma MS-tauti (CDMS) riippuen siitä, kumpi tapahtui ensinThe placebo-controlled phase lasted for ‧ years or until the patient developed clinically definite multiple sclerosis (CDMS), whichever came first
Objektiivinen hoitovaste (%) potilailla, joilla oli mitattavissa oleva tautip-value < ‧) Objective Response Rate (%) in Patients with Measurable Disease n
Nirrti parantaa tautimmeNirrti is curing us of our sickness
Olantsapiinin ja Parkinson-lääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella, jos potilaalla on Parkinsonin tauti ja dementia (ks. kohtaThe concomitant use of olanzapine with anti-Parkinsonian medicinal products in patients with Parkinson 's disease and dementia is not recommended (see section
Vaikka joillakin alueilla eläimiä on rokotettu , tauti on kuitenkin levinnyt . Rokotukset eivät olisi kyenneet estämään taudin leviämistä neljään jäsenvaltioon , koska ne eivät pure kaikkiin vi rustyyppeihin .On the subject of phthalates , which are often used as plasticisers ( for manufacturing flexible PVC products ) but are suspected of mimicking hormones and causing fertility problems , the House wants the Commission to examine alternatives and establish targets to reduce their use , particularly in medical equipment .
BSE-tauti on valitettavasti yhä olemassa, ja meidän on myönnettävä se.BSE, unfortunately, is still with us and we must recognise this.
Tavanomaisin syy on Alzheimerin tauti, jota sairastaa noin ‧–‧ prosenttia dementiapotilaistaOther conditions include vascular dementia and Lewy-Body dementia
Jean Mariella oli verenhyytymis tautiJean Marie was a hemophiliac
Asia on varmastikin hankala, tauti tunnetaan huonosti, sen syyt ovat hämärän peitossa, epidemiologiset tutkimukset rajoittuvat muutamiin länsimaihin ja henkilöstöllä kokonaisuudessaan on huonot valmiudet hoitaa tähän tautiin sairastuneita potilaita.It is, of course, a difficult issue. The disease is misunderstood, its causes remain unclear, epidemiological studies have been limited to a few Western countries and staff as a whole have been ill prepared to care for the sick.
Parkinsonin tauti Olantsapiinin käyttö dopamiiniagonistihoitoon liittyvien psykoosioireiden hoitoon Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla ei ole suositeltavaaParkinson 's disease The use of olanzapine in the treatment of dopamine agonist associated psychosis in patients with Parkinson 's disease is not recommended
Potilailla, jotka siirtyivät panitumumabihoitoon sen jälkeen, kun tauti oli edennyt pelkän oireenmukaisen hoidon aikana, (tutkijan arvioon perustuva) hoitovaste oli ‧ % (‧ %: n luottamusväliResponse rate (investigator assessment) in patients that crossed over to panitumumab after progression on BSC alone was ‧ % (‧ % CI
Koska kuolleiden määrä nousee ja tauti leviää edelleen Kiinassa, myös EU:ssa on esiintynyt tautitapauksia, vaikka Euroopassa tauti näyttääkin olevan hyvin hallinnassa.As the global death toll rises and infection increases in China, there have also been cases in the EU, although the disease would appear to be very much under control here.
Uusintahoito peginterferoni alfa-‧b: llä yhdessä ribaviriinin kanssa potilailla, joilla aiempi hoito ei tehonnut (potilaat, joilla tauti uusiutui tai hoito ei tehonnut) Ei-vertailevassa tutkimuksessa ‧ potilasta, joilla oli kohtalainen tai vaikea fibroosi ja joilla aiempi hoito alfainterferoni/ribaviriini-yhdistelmällä ei tehonnut, saivat uusintahoitona peginterferoni alfa-‧b: tä, ‧, ‧ mikrogrammaa/kg ihon alle kerran viikossa ja samanaikaisesti painon mukaan annosteltua ribaviriiniaPrevious treatment failure patients Retreatment of prior treatment failures (relapse and nonresponder patients) with peginterferon alfa-‧b in combination with Ribavirin In a non-comparative trial, ‧ patients with moderate to severe fibrosis who failed previous treatment with combination alpha interferon/ribavirin were retreated with peginterferon alfa ‧b, ‧ microgram/kg subcutaneously, once weekly, in combination with weight adjusted Ribavirin
Ymmärrämme kaikki, että teurastukset ja eläinkuljetusten kieltäminen ovat parhaita keinoja saada tauti hallintaan.We all understand that slaughter and stoppage of animal movement is one of the best means of bringing the outbreak under control.
Crohnin tautiCrohn s disease
Se on rajat ylittävä tauti, eivätkä yksittäiset kansalliset toimet ole riittäviä sen tehokkaaseen seurantaan ja valvontaanIt a trans-boundaries disease and individual national efforts are not sufficient for effective surveillance and control
Niiden potilaiden osuus, joiden tauti eteni määriteltynä vähintään yhden EDSS-pisteen lisääntymisenä varmistettuna kolmen kuukauden päästä väheni ‧ %: sta (plasebo) ‧ %: iin (Rebif ‧ mikrogrammaaThe proportion of patients with disability progression, as defined by at least one point increase in EDSS confirmed three months later, was reduced from ‧ % (placebo) to ‧ % (Rebif ‧ micrograms
Kun kyse on ensinnäkin maailmanlaajuistumisesta, on korostettava, että suu- ja sorkkatauti oli yleinen - jopa laajalle levinnyt - tauti monissa jäsenvaltioissa aiemmin, kun kauppaa käytiin paljon vähemmän kuin nykyään.First of all, regarding globalisation, it should be stressed that foot-and-mouth disease was prevalent - even endemic - in many Member States in the past when trade was a tiny fraction of present levels.
DaTSCANin avulla voidaan erottaa toisistaan Parkinsonin tauti ja essentiaali vapina. • dementia (älyllisen suorituskyvyn heikentyminenDaTSCAN is used to help distinguish between Parkinson s disease and essential tremor. dementia (loss of intellectual function
TUMMA RENGASMÄTÄ : perunoiden bakteeri tauti , joka EU : ssa johtaa karanteeniin .ZOONOSES : diseases communicable between animals and man .
MS-tauti on kaikkein yleisin vammaisuuden muoto EU:ssa asuvilla nuorilla aikuisilla, ja kaksi kolmas osaa potilaista on naisia.MS is the most common form of disability affecting young adults in the EU, and two-thirds of sufferers are women.
Showing page 1. Found 1863 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 1.157 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.