Translations into English:

 
Third-person singular indicative past form of loitsia.
 
Indicative present connegative form of loitsia.
 
Second-person singular imperative present form of loitsia.
 
Second-person singular imperative present connegative form of loitsia.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (2)

loit
loitte

Example sentences with "loitsi", translation memory

add example
Tämä hanke toteutetaan URBAN-yhteisöa-loitteen tuella ( 7 miljoonaa ecua ) , osana kun tien ja Ranskan valtion välistä " Kaupunkiso-pimus " -ohjelmaa - viite : 14 .This project is being conducted with assistance from the URBAN Community Initiative ( ECU 7 million ) under a " Contrat de Ville " between the municipality and the French Government - ref : 14 .
Loitte sen yhdessäBRAD:You built it together over two years
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olen suunnattoman iloinen, että loitte ehdotuksellanne edellytykset valmistelukunnalle tai miksi sitä nyt sitten kutsutaankaan, ja saatte Euroopan unionin löytämään Laekenissa varmasti uuden menetelmän, joka lopettaa tähänastisten hallitustenvälisten konferenssien rutiinin. Tämä valmistelukunta vastaa hallitustenvälisen konferenssin valmisteluista.I am delighted, Mr President-in-Office, with your proposal for a convention, or whatever you would like to call it, because this paves the way - and I am sure that you will make this a reality in Laeken - for the European Union to find a new method of working which will take us away from the routine of intergovernmental conferences hitherto.
Minä loin sinut, mutta sinä loit minut ensinI made you, but you made me first
Se Pietari loitsi heidätPeter put an evil spell on them
Sinä loit minut, täti.Aivan kuin olisit muotoillut minut savestaYou made me, Aunt...... as surely as if you had fashioned me out of clay
Loitko sinä tämänkin taikuudella?Did you make it with your magic?
Veit yhden asiakkaistani ja loit aivan uuden pelin selkäni takana.- Kyllä hän leppyyYou just would' nt listen.... you went off with one of my customers and created a new game behind my back
- ja lopuksi monikansallisen yhteistyön tukeminen ; tarkoituksena on siten osoittaa ne edut , jotka sisältyvät yhteisön aluekehityssuunnitelmaan Jota tällä hetkellä sovelletaan Interreg II c : n puitteissa ja vuodesta 2000 alkaen uuden , Euroopan maiden yhteistyötä sekä tasa painoista ja harmonista kehitystä edistävän uuden yh teisöa loitteen kautta .It has taken the Commission some time to understand that overestimating budgetary expenditure in the field of agriculture is counter-productive . Finally , two years ago we made a start and I congratulate my colleague Mr Tillich who last year succeeded in gaining a firm commitment both from the Commission and the Council to accept the principle of the reserve .
■ a loittaa teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöä edistävän toiminnan ( ensikäytön tuki , pääsy unionin ulkopuolella kehitettyihin teknologioihin , nuorten teknologiayritysten kansainvälistyminen , alueelliset hankkeet ) .■ Help professionalize the innovation support services . ■ Set up a scheme for promoting the absorption and use of technologies ( first use support , access to technologies not developed in the European Union , internationaliza tion of young technology based firms , regional projects ) .
Siunaa meitã, lsã, joka loit kaikki apinat omaksi kuvaksesiBless us, holy father, who created all apes in his image
Tehdessänne aloitteen Euroopan historian talon rakentamiseksi loitte kestävän ulottuvuuden Teidän itsenne sekä edeltäjienne toiminnalle samoin kuin kaikkien niiden toiminnalle, jotka omalla tavallaan ovat osallistuvat yhteisen historiamme toteuttamiseen.By taking the initiative of creating a House of European History, you are giving a lasting dimension to the work carried out by yourself and your predecessors and by all those who, in their own way, have contributed to our common history.
Väitätkö että loitAre you saying that you created
Sopimuksessa määrätään , että Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa seuraavan viiden vuoden siirtymäkauden aikana neuvosto tekee ratkaisunsa yleensä yksimielisesti komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion a loitteesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan .The Treaty of Amsterdam lays down that , for a transitional period of five years following its entry into force , the Council shall in general act unanimously on a proposal from the Commission or on the initiative of a Member State and after consulting the European Parliament .
Pidit siitä huolen, kun loit minutYou saw to that when you made me
D arvioidaan Liettuan tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Eurooppa neuvoston esittämien taloudel listen edellytysten osalta ( markkinatalous , kyky selviytyä kilpailupaineesta ) , loitti koko Liettuan alueen .D assesses Lithuania ' s situation and prospects in respect of the economic conditions mentioned by the European Council ( market economy , capacity to cope with competitive pressure ) ;
Siunaa meitä, Isä, joka loit kaikki apinat omaksi kuvaksesiBless us, holy father, who created all apes in his image
Sinä loit minutYou created me
Rakastit häntä ja loit hänetYou loved her enough to create her
Sinäkin loit oman maailmasiYou created your own world, didn' t you?
Epäilemme että te todella loitte jotakinWe believe you actually created something
Tämänpäiväisessä puheessanne loitte katseen tulevaisuuteen.That was a visionary speech that you made that day.
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "loitsi".Found in 0.204 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.