Translations into English:

  • odds and ends   
    (Noun  )
     
    miscellaneous things
  • secret         
    (noun, adjv   )

Other meanings:

 
Stuff of little value; junk.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (18)

kuunnella salaaeavesdrop
Luis Pérez SalaLuis Perez-Sala
murehtia salaaeat one's heart out
sala-unlicensed; occult; by-; secret; ; pseudo-
sala-ammattilainenshamateur
sala-ampujasnipe; assassin; ; poacher; sniper
salaaprivately; encrypt; ; surreptitiously; eavesdrop; secretly; furtively; hugger-mugger
salaan
salaat
salaillaconceal; hide
salaista
salana
salassaunder wraps; undisclosed; ; secretly
salassa pidettyundisclosed
salassa pidettäväconfidential; esoteric
salat; salat
salataencipher; write in code; inscribe; encode; cypher; cipher; code; withhold; veil; hold in; conceal; scramble; hold back; hide; encrypt; disguise; ; cover; dissemble; keep; mask; suppress
sälästuff; sundry

    Show declension

Example sentences with "sala", translation memory

add example
Et tiedä mitään salauksesta? Ei hätää. Tee itsellesi avainpari ikkunoiden hallintaikkunassa. Vie julkinen avaimesi, ja lähetä se sähköpostilla ystävillesi. Pyydä heitä tekemään sama juttu, ja tuo heidän julkiset avaimensa. Nyt voit lähettää salatun viestin kirjoittamalla sen KGpg: n muokkausikkunassa, ja napsauttamalla " Salaa ". Valitse ystäväsi avain, ja napsauta taas " Salaa ". Viesti on salattu, ja voit lähettää sen sähköpostillaYou do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by email
Erittäin salaistaVery hush- hush, you know
Ei ole mitään syytä salata sitä tosiseikkaa, että nyt kun yhtenäisvaluutta on otettu käyttöön, unionin yksittäisillä valtioilla ei enää ole keinoja harjoittaa raha- tai talouspolitiikkaa. Emme voi devalvoida valuuttaamme tukeaksemme tuotantoamme ja vientiämme, emmekä voi edes keskipitkällä aikavälillä turvautua julkistalouden alijäämään täyttääksemme Maastrichtin sopimuksen kriteerit.There is no point in hiding the fact that, as individual States, now that the single currency has been adopted, we have no means of implementing monetary policy or economic policy; we cannot devalue our currency in order to support our products and exports; we cannot use deficit spending policies, even medium-term policies, to observe the Maastricht criteria.
Hyvin salaistaBlack- on- black
Joissakin paikoissa metsät menestyvät, toisissa ne tuhotaan tai yksinkertaisesti hakataan salaa.In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Tämä munkki salasi löytönsä- varmana siitä, että jos kukaan tietäsi, mitä hän luki,- hänetkin tapettaisiinThis monk concealed what he found, certain that, if anyone knew what he had read, he too would be eliminated
Jos hän on niin pakkomielteinen että toimii salassa minulta,- en halua raahata häntä syvemmälleIf he' s so obsessed with killing lex that he went behind my back, i don' t want to pull him in any deeper
Vain sen, minkä jäsenmaat ovat pyytäneet pitämään salassa, on oltava salaista.Only what the Member States have asked to be kept secret shall be.
Tässä puitepäätöksessä vahvistetun menettelyn tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi enää, kun kyseisen henkilön rikosrekisteriin tuomiojäsenvaltiossa sisältyy tällainen tuomio ja siitä johtuva rikosrekisteriin merkitty ammattikielto, pitää salassa tätä tuomiota tai ammattikieltoa harjoittaakseen lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossaThe mechanism established by this Framework Decision aims at inter alia ensuring that a person convicted of a sexual offence against children should no longer, where the criminal record of that person in the convicting Member State contains such conviction and, if imposed and entered in the criminal record, a disqualification arising from it, be able to conceal this conviction or disqualification with a view to performing professional activity related to supervision of children in another Member State
Kehotan jäsen Poetteringia ottamaan julkisesti kantaa siihen, kannattaako vai vastustaako hän salaista äänestystä, joka toimitetaan tänään parlamentissa.I would ask Mr Poettering to make a public statement on whether he is for or against the secret ballot which will take place in this House today.
Se on salaista tietoaThat' s classified
Viime joulukuussa kävin salaa yhdessä Kinnockin kanssa Aung San Suu Kyin luona.Last December Mrs Kinnock and I visited Aung San Suu Kyi clandestinely.
Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä niiden virkamiehet ja muut niiden palveluksessa olevat sekä muut henkilöt, jotka työskentelevät kyseisten viranomaisten valvonnan alaisuudessa, jäsenvaltioiden muiden viranomaisten virkamiehet ja toimihenkilöt mukaan lukien, eivät saa ilmaista tietoja, jotka on saatu tätä asetusta sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa pidettäviä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta ‧ artiklan ‧ kohdan taikka ‧ tai ‧ artiklan säännösten soveltamistaWithout prejudice to Article ‧), Articles ‧ and ‧, the Commission and the competent authorities of the Member States, their officials and other servants and other persons working under the supervision of these authorities as well as officials and civil servants of other authorities of the Member States shall not disclose information they have acquired through the application of this Regulation of the kind covered by the obligation of professional secrecy
SALAISTA ÄÄNESTYSTÄ KOSKEVIEN PYYNTÖJEN ALLEKIRJOITTAJATSIGNATORIES TO REQUESTS FOR SECRET BALLOTS
Se ei vaikuta niin yleiseltä jokapäiväisessä elämässä, koska useimmat ihmiset haluavat salata sen.It does not appear to be so common in everyday life, because most people choose to hide it away.
Siksi Guy aikoi paljastaa- tutkimuksemme kokouksessa, ettei yhtiö voisi enää salata sitäThat' s why Guy planned to present our research at the convention, so that the company couldn' t cover it up any more
Sinä juot salaaYou' re sneaking it
Komissio väitti , että EU : n tietosuojadirektiivi edellyttää , että komissio pitää pyydetytnimet salassa , jolleivät kyseiset henkilöt suostu siihen , että heidän henkilöllisyytensä paljastetaan .The Commission claimed that the EU Data Protection Directive required it to keep thenames requested secret unless the persons concerned agree to their identities beingrevealed .
Joku on ollut tietoinen skandaalista jo hyvin pitkään, ja joku on halunnut salata sen.Someone has known about the scandal for a very long time, and someone has wished to conceal it.
Sopimusluonnosten tekstiä on pidetty salassa liian pitkään.The texts of the draft agreements have been kept secret for too long.
Täällä ei pysy mikään salassaNothing like this stays quiet in the neighborhood
Kaikki tulliviranomaisten tehtäviensä hoidon yhteydessä saamat luottamukselliset tai luottamuksellisina annetut tiedot on pidettävä salassaAll information acquired by the customs authorities in the course of performing their duties which is by its nature confidential or which is provided on a confidential basis shall be covered by the obligation of professional secrecy
Minun pitää salata sinulta monia asioita, TomThere' s a lot I can' t tell you, Tom
Neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o ‧, annettu ‧ päivänä kesäkuuta ‧, salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolleCouncil Regulation (Euratom, EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities
Showing page 1. Found 2112 sentences matching phrase "sala".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.