Translations into English:

  • odds and ends   
    (Noun  )
     
    miscellaneous things
  • secret         
    (noun, adjv   )

Other meanings:

 
Stuff of little value; junk.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (18)

kuunnella salaaeavesdrop
Luis Pérez SalaLuis Perez-Sala
murehtia salaaeat one's heart out
sala-unlicensed; occult; by-; secret; ; pseudo-
sala-ammattilainenshamateur
sala-ampujasnipe; assassin; ; poacher; sniper
salaaprivately; encrypt; ; surreptitiously; eavesdrop; secretly; furtively; hugger-mugger
salaan
salaat
salaillaconceal; hide
salaista
salana
salassaunder wraps; undisclosed; ; secretly
salassa pidettyundisclosed
salassa pidettäväconfidential; esoteric
salat; salat
salataencipher; write in code; inscribe; encode; cypher; cipher; code; withhold; veil; hold in; conceal; scramble; hold back; hide; encrypt; disguise; ; cover; dissemble; keep; mask; suppress
sälästuff; sundry

    Show declension

Example sentences with "sala", translation memory

add example
Europolin ja jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen suojan salassa pidettäville tiedoille, jotka tämän päätöksen mukaisesti kerätään Europoliin tai joita vaihdetaan Europolin puitteissaEuropol and the Member States shall take appropriate measures to protect information subject to the requirement of confidentiality which is obtained by or exchanged with Europol pursuant to this Decision
tuomitsee jyrkästi sen, että Mugaben vastustajien ‧. maaliskuuta ‧ järjestämä Zimbabwen pelastamista koskevaan kampanjaan kuulunut rukouskokous hajotettiin väkivaltaisesti; tuomitsee erityisesti tehdyt murhat ja ilmaisee syvimmän osanottonsa Gift Tandaren, joka ammuttiin ja jonka ruumis siepattiin ja haudattiin omaisilta salassa, ja Itai Manyeruken, joka kuoli seuraavana päivänä poliisien hakattua hänet pahasti, kuolemien johdosta sekä toimittaja Edmore Chikomban ‧. maaliskuuta ‧ tapahtuneen kuoleman johdostaStrongly condemns the violent break-up of the Save Zimbabwe Campaign prayer rally organised on ‧ March ‧ by opponents of Mugabe; condemns, in particular, the murders and expresses profound sorrow at the deaths of Gift Tandare, an opposition activist, who was shot and whose body was snatched and secretly buried without his family's knowledge, Itai Manyeruke, who died a day later after being severely beaten up by the police, and the journalist Edmore Chikomba on ‧ March
Asukkaat veivät sille salaa ruokaa, jotta se vahvistuisiThe people of the village started sneaking him extra food... hoping to make him stronger
Pidetäänkö tämä salassa?You think maybe we could keep this whole thing under our hats?
Anteeksi, se on salaista tietoa,Meidän täytyi kirjoittaaSorry, That' s classified information, we had to sign all those non- disclourser forms
Rahoitus on salaistaYour funding is off the books
Et liene salaa yhteydessä Cheniin?I suppose you' re not in communication with Dr Chen in China?
Lisäksi puolustamme ajatusta jakamattomasta poliittisesta yhteisöstä, jossa tiettyyn ryhmään kuulumista ei salailla, mutta jossa niihin "otetaan etäisyyttä".Furthermore, we support the idea of an indivisible political community, within which ethnic origin is not eclipsed but regarded as being of secondary importance.
Näemme uusintana, kuinka Salan Zim kuolee salamurhaajan luotiinHere is an action replay, as Colonel Salan Zim of Eritrea meets death from an unknown assassin
Hän oli puhunut siitä ja vannottanut pitämään sen salassaHe' d been telling me and made me swear to keep it a secret
Luulit varmaan, että tulisin salaaI bet you thought I was sneaking back in
Historiamme on opettanut meille, ettei missään valtiossa voida rakentaa minkäänlaista rauhaa, jos siellä tapahtuneet hirmuteot salataan.Our history taught us that no kind of peace could be built in a country by hiding the atrocities committed there.
Komission päätös, tehty ‧ päivänä kesäkuuta ‧, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassa pidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen ‧/‧/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla KCommission Decision of ‧ June ‧ amending Decision ‧/‧/EC laying down a list of bodies whose researchers may access confidential data for scientific purposes (notified under document number C
Ehkä hän salasi meiltä jotainMaybe he knew something we didn' t
Tähän mennessä emme ole saaneet vakuuttavia vastauksia yhteenkään näistä kysymyksistä, sen paremmin kuin kysymykseen siitä, miksi ATS-järjestelmä alunperinkään pidettiin salassa.We have not so far received any convincing answers to any of these questions, any more than we have to the question of why the ATS system was kept secret at all.
Meidän tehtävämme on saada totuus selville ja vaatia tilivelvollisuutta kansalaisten puolesta, ei salata totuutta heiltä.Our task is to elicit the truth and to demand accountability on our citizens’ behalf, not to conceal the truth from them.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot salataan kokonaan riippumatta siitä, siirretäänkö ne sähköisesti vai fyysisesti sähköisellä tallennusvälineellä asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisilleThe Member State(s) concerned shall ensure that the data are fully encrypted, whether electronically transferred or physically transferred on an electronic storage medium from the external service provider to the authorities of the Member State(s) concerned
Olisiko kassavirtojen valvonta, jota edellinen tilinpidosta vastaava virkamies Andreasen ehdotti, mutta jonka pääjohtaja Mingasson hylkäsi, paljastanut salassa pidetyt tilit paljon aikaisemmin?Would not a cash flow audit, as proposed by the former chief accounting officer, Mrs Andreasen, but which Director-General Mingasson advised against, have revealed the existence of concealed accounts much sooner?
Niitä kutsutaan salaisiksi palveluiksi, koska niiden on voitava toimia salassa, mutta ei ilman rangaistuksia eikä vastoin kansainvälistä oikeutta.Furthermore, they are called secret services precisely because they must be able to operate in secret - although not with impunity, and not in violation of international laws.
Älä salaa enää tietojasiDon' t ever hold back a story from me again
Heitä ei ole suostuttu päästämään vapaaksi takuita vastaan, heitä vastaan on esitetty salaista todistusaineistoa eikä tuomioistuinkäsittelyjen aikataulua ole julkistettu.They have been denied bail, the evidence has been presented in secret and there has been no transparent schedule of court hearings.
Allekirjoita/salaa viesti?Sign/Encrypt Message?
Se muuttaa näkemystä toisesta kun huomaa heidän salailleen asioitaIt does change the way you see somebody...... when you realize they did hide things from you a bit
luottamuksellisten tietojen osalta ilmoittaminen salassa pidettävien tietojen tyypistä ja salassapidon syistäindication of type of withheld data and reasons why they were withheld in the case of confidential data
Kolmas ongelma, josta keskusteltiin pitkään talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, koskee niin sanottua "patenttiväijytystä". Sehän tarkoittaa, kuten komission jäsen tietää, tilannetta, jossa yksi standardien laatimiseen osallistuvista sidosryhmäyrityksistä salaa tietoja patenteista, joita se omistaa, tai patenteista, jotka se aikoo rekisteröidä tulevaisuudessa.The third problem that was debated at length in the Committee on Economic and Monetary Affairs is the subject of what is known as 'patent ambush', which, as the Commissioner is aware, takes place when one of the stakeholder companies that is participating in establishing standards withholds information on the patents that it holds or the patents that it is planning to register in future.
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "sala".Found in 0.432 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.