Translations into English:

  • poultry farming   
    (noun  )
     
    One of the commonest of agricultural occupations. Many urban households and many farms maintain some chickens for both meat and eggs. (Source: LOGIE)

Example sentences with "siipikarjan kasvatus", translation memory

add example
Osa-ala: munivan siipikarjan kasvatusEgg-producing poultry subsector
Siipikarjan kasvatus on merkittävä osa maatalouden alan taloudellista toimintaa, ja se on tulonlähde osalle maatalouden työvoimasta.in writing. - (DE) Rearing poultry, for one thing, forms a significant part of economic activities in the agricultural sector, where it represents a source of income for some of the agricultural workforce.
Tukea myönnetään asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan mukaisesti maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittaville maatalousyrityksille, jos niiden tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudestaArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ as regards land-dependent agricultural undertakings (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity
Euroopan yhteisön toimialaluokituksen koodit: A.‧.‧ (Lypsykarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus), A.‧.‧ (Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus), A.‧.‧ (Lampaiden ja vuohien kasvatus), A.‧.‧ (Sikojen kasvatus), A.‧.‧ (Siipikarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muiden eläinten kasvatus), A.‧.‧ (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous: sekatilatNACE Codes: A.‧.‧ (Raising of dairy cattle), A.‧.‧ (Raising of other cattle and buffaloes); A.‧.‧ (Raising of horses and other equines), A.‧.‧ (Raising of sheep and goats), A.‧.‧ (Raising of swine/pigs), A.‧.‧ (Raising of poultry), A.‧.‧ (Raising of other animals), A.‧.‧ (Mixed farming
Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatusRaising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
Korvausten piiriin on kuuluttava myös tuotantoprosessin loppuvaihe sekä muut maataloustoimet, kuten siipikarjan ja riistan kasvatus sekä monet matkailualan toimet: vaikka taudit eivät koske tätä alaa, se menettää markkinoita hysteerisen ilmapiirin takia.Compensation must also be paid out to those working in farming-related activities and other rural businesses, such as poultry and game farming and the many tourist activities. Although the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevoseläinten, kamelieläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kasvatusRaising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, camelids, sheep and goats, swine/pigs, poultry and other animals
Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatusRearing of bovine animals, horses, sheep and poultry
Luonnonmukaisilla kotieläintuotannon käytännöillä olisi estettävä liian nopea siipikarjan kasvatusOrganic husbandry practices should prevent poultry from being reared too quickly
OSI Group Companies: siipikarjan kasvatus sekä tuoreen ja jalostetun siipikarjanlihan ja muiden lihatuotteiden tarjonta Euroopassa ja Brasiliassafor undertaking OSI Group Companies: rearing and supply of fresh and processed poultry as well as supply of other meat products in Europe and Brazil
Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus (NACE-koodi ARaising of bovine animals, horses, sheep and poultry (NACE code A
Eläintuotanto, erityisesti siipikarjan kasvatusAnimal husbandry, in particular primary poultry farming
Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevosen sukuisten eläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatusRaising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, sheep and goats, swine/pigs and poultry
Karjan (nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, hevosten ja siipikarjan) kasvatusAll livestock sectors (cattle, sheep, goat, pig, equine and poultry breeding sectors
Maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittavien elinkelpoisten maatalousyritysten maatilarakennusten uudelleensijoittaminen yleisen edun vuoksi, jos näiden yritysten tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta ja maatalousmaa on tarpeen seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksiRelocation in the public interest of farm buildings belonging to land-dependent agricultural undertakings with good future prospects (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity), where the farmland is needed in order to achieve public objectives as regards
Vihannesten, viinirypäleiden, omenoiden ja pähkinöiden viljely; lypsylehmien ja muiden nautojen, hevosten, vuohien ja lampaiden, sikojen sekä siipikarjan kasvatusGrowing of vegetables, grapes, apples and stone fruit, and raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
siipikarjan jalostus ja kasvatus kuuluu maatalousalaan ja on tulonlähde osalle viljelijäväestöstäwhereas the breeding and rearing of poultry is included in the farming sector and constitutes a source of income for part of the farming population
Nyt keskitytään tavarataloihin, messuihin ja näyttelyihin, vaikka samanaikaisesti lihan kulutus jatkuvasti pienenee, kun taas sian, lampaan ja siipikarjan lihan kulutus lisääntyy, vaikka niiden kasvatus rasittaakin luontoa huomattavasti.We now turn our attention to supermarkets and trade fairs while meat consumption continues to fall and pork, sheep and poultry meats, which are heavy pollutants in terms of livestock farming, continue to increase.
Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
II.‧.‧. on kasvatus- tai tuotantoeläinII.‧.‧. is an animal for breeding or production that
Kotieläintuotanto/hevosten kasvatusLivestock sector/horse-breeding
tunnustaa, että varhaislapsuudessa saatu hoiva ja kasvatus, mukaan luettuina rokotukset, vanhempien huolenpito, päiväkodit ja lastentarhat, kuuluvat lapsen oikeuksiin, ja tunnustaa, että varhaislapsuus on merkittävää kehittymisen aikaa ja että heikko ravitsemus ja puutteellinen hoito voivat aiheuttaa sekä fyysisiä että älyllisiä kehityshäiriöitäRecognises that early childhood care and education are a child’s right- including immunisation, parenting, and access to kindergarten and nurseries- and recognises that early childhood is a time of significant development and that malnutrition and lack of care can lead to both physical and intellectual impairment
Pikakuuri paikallisessa kasvatus- laitoksessa tai nuorisovankilaShort, sharp shock at the local detention centre, or borstal!
Historiallinen yhteys: suurten vasikoiden kasvatus on sidoksissa alueella perinteisesti harjoitettuun nautakarjan kasvatukseen ja viljantuotantoonHistorical link: This production of heavy veal calves results from the existence of the herd and long-standing production of cereals in the region
Showing page 1. Found 3642 sentences matching phrase "siipikarjan kasvatus".Found in 1.872 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.