Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.The second point of debate was Sunday as a day of rest.
Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
Entä sunnuntait?He must be a hundred feet tall
Entä toinen paketti?And the other one?
Toinen numero on saatava ulos ennen lounastaWe got to get another issue out before lunch
Toinen ongelma - josta en puhu tarkemmin, koska kollegani Arif käsitteli sitä jo - on Uruguayn kierroksella WTO:ta perustettaessa määritettyjen sääntöjen tasapainottaminen siten, että niissä huomioidaan kehityserot, vähiten kehittyneiden maiden tilanne sekä kehitysmaiden tilanne.The second issue - which I will not go into because it was covered by my colleague Mr Arif - is the rebalancing of rules that were set during the Uruguay Round, during the creation of the WTO, to reflect differences in terms of development, the situation of the least developed countries, the situation of developing countries.
Entä toinen?What about the other one?
En usko, että toinen vaIamiehistö kuuItuaan samat todisteet-- oIisi yhtään kykenevämpi tekemään päätöstäAnd being as I have no reason to believe that another jury... with the same evidence would be better able to reach a verdict
Aivan kuten ei rouva Kestelijn, en minäkään haluaisi, että nykyiset tapahtumat johtaisivat siihen, että ohjelma muuttaisi jossakin määrin suuntaansa ja kohdistuisi ainoastaan naisten suojeluun tai että sen toinen tehtävä unohdettaisiin, vaikka lapsia joutuu päivittäin käsittämättömän väkivallan uhreiksi.Like Mrs Kestelijn-Sierens, I should not like current events to result in this programme being redirected slightly, guaranteeing protection for women only and neglecting its other mission when every day children are the victims of unthinkable acts of cruelty.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, en voi esittää teille rakkaudentunnustuksia; katson, että riittää, kun kunnioitamme toinen toisiamme.Mr President, ladies and gentlemen, I cannot offer you any declarations of love; I think it is enough for us to be able to have mutual respect for each other.
Toinen osapuoli ilmoittaa viisi päivää ennen tarkastusta, aikooko se lähettää siihen edustajansaThe other Party shall give five days notice of its intention to send an observer
Toinen haarautuma on etäisyydellä.‧ (ennen ‧:ta pikseliäa second bifurcation is encountered within a distance of ‧,‧" (before the ‧nd pixel
Kolmikantakokouksen tuloksista järjestetään toinen neuvottelukokous päivää ennen neuvoston toista käsittelyäThe results of the trialogue will be discussed at a second conciliation meeting to be held the day before the Council
Ensimmäinen injektio tulee antaa korkeintaan kaksi tuntia ennen siirtoleikkausta ja toinen neljä päivää siirron jälkeen, paitsi jos potilaalla on ollut vaikea yliherkkyysreaktio (allerginen reaktio) tai jos hänellä on leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita, kuten uuden munuaisen menetysThe first injection should be given a maximum of two hours before transplantation surgery, and the second four days after the transplant, unless the patient has had a severe hypersensitivity (allergic) reaction or has complications after the operation, such as loss of the new kidney
Kun työnantajana on yritys (konserniin kuuluva tytäryhtiö), johon nähden määräysvaltaa käyttää direktiivin ‧ artiklan ‧ kohdassa tarkoitetuin tavoin toinen yritys (emoyhtiö tai konsernin johto), onko direktiivin ‧ artiklaa tulkittava niin, että siinä tarkoitettu neuvottelumenettely on saatettava päätökseen ennen kuin emoyhtiössä tai konsernin johdossa tehdään ratkaisu tytäryhtiössä toimeenpantavista joukkovähentämisistä?If the employer is an undertaking (a subsidiary belonging to a group) controlled within the meaning of Article ‧ of the directive by another undertaking (parent company or group management), is Article ‧ of the directive to be interpreted as meaning that the consultation procedure referred to there must be concluded before the decision on collective redundancies to be implemented in the subsidiary company is taken within the parent company or the group management?
Toinen asia on tämä: kun siirrätte pelkästään EU-valtuuskuntien vastuulle ilman Brysselistä tapahtuvaa keskitettyä valvontaa sellaisia pienhankkeita, joissa myös kansalaisjärjestöt voisivat olla osallisina, kun te suljette sitä ennen pois kuvioista apunanne toimineen asiainhoitajan, olivatpa syyt tähän mitkä tahansa - sanoittekin tästä jotakin - se ei voi olla meistä kovinkaan ilahduttavaa.The second point is that we really cannot be glad about your shifting the micro-projects to EU delegations, without central monitoring from Brussels to include the NGOs. We cannot be glad about your shutting out the agency that previously helped you, no matter what the reasons behind it and regardless of your explanations.
Kirjeessä sanotaan toinenkin vielä yllättävämpi asia, että Euroopan unionin täytyy tutustua Yhdysvaltojen taholla oleviin pakkolunastettua omaisuutta koskeviin tietoihin, ennen kuin se päättää tukea mitään yritystä, joka haluaa tehdä sijoituksia Kuubassa.The letter goes on to state something even more surprising, namely that the European Union must refer to the information which the United States holds on expropriated assets before helping any business wishing to invest in Cuba.
Komissio ei myöskään voi hyväksyä sitä, että toinen hankepyyntö käynnistettiin ilman, että siinä erityisesti suljettiin pois mahdollisuus FISIAA:n tukien myöntämisestä kalastusalalla toimiville yrityksille vuonna ‧, tai ilman, että siinä ainakin olisi mainittu, että tämä mahdollisuus edellyttää komissiolta ennalta saatavaa lupaaNeither can it accept that a second call for projects was launched without explicitly excluding the possibility for undertakings in the fisheries sector to benefit from FISIAA subsidies in ‧, or at least without stating that this possibility was subject to prior approval by the Commission
Toinen asia, jonka haluaisin sanoa - ja jonka olisin halunnut sanoa eilen ennen äänestystä - on se, että parlamentti, kuten muut puhujat huomauttivat eilen, voi todella vaikuttaa asioihin vain, jos sillä on tiivistä yhteistyötä ja synergiaa Euroopan komission kanssa.The second point I would like to make - and which I would have wished to make yesterday before the vote - is that this Parliament, as other speakers remarked yesterday, can only really have an effect if it works in close cooperation and synergy with the European Commission.
Tämä auttaa estämään AZOPT-silmätippojen pääsyn muualle elimistöön. • Toista edellä mainitut vaiheet, jos myös toinen silmä täytyy hoitaa. • Sulje pullon korkki huolellisesti heti käytön jälkeen. • Käytä pullo loppuun, ennen kuin avaat uudenThis helps to stop AZOPT getting into the rest of the body. If you take drops in both eyes, repeat the steps for your other eye. Put the bottle cap back on firmly immediately after use Use up one bottle before opening the next bottle
Ensi vuonna toinen joukkueista pelaa eri sarjassaSo, new year... one of you guys ' teams is gonna have to play in a different league
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 24.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.