Translations into Spanish:

  • bloqueador de elementos emergentes   

Example sentences with "ponnahdusikkunoiden esto", translation memory

add example
Estä kaikki ponnahdusikkunoiden pyynnötRechazar todas las peticiones de apertura de ventanas
Pyydä vahvistusta kaikille ponnahdusikkunoiden pyynnöilleSolicitar permiso cada vez que se solicita la apertura de una ventana
Kahdessa rotilla tehdyissä karsinogeneesitutkimuksissa lansopratsoli aiheutti annosriippuvaista mahalaukun ECL-solujen hyperplasiaa sekä ECL-solujen karsinoidituumoreita.Nämä muutokset on yhdistetty happoerityksen estosta johtuvaan hypergastrinemiaan. Myös verkkokalvon atrofiaa havaittiinEn dos estudios de carcinogenia en ratas, el lansoprazol produjo una hiperplasia, relacionada con la dosis, de las células ECL gástricas y carcinoide de las células ECL asociado a hipergastrinemia, debido a la inhibición de la secreción de ácido y a atrofia retiniana
Terveillä vapaaehtoisilla ei havaittu merkitsevää COX-‧-estoa ‧ mg annokseen asti (arvioitu kuten ex vivo tromboksaanin B‧ estoNo existe una inhibición significativa de la COX-‧ (evaluada como inhibición ex vivo de tromboxano B‧) a dosis de hasta ‧ mg en voluntarios sanos
Klopidogreelin metaboloituminen on välttämätön verihiutaleiden aggregaation eston aikaansaamiseksiEs necesaria la biotransformación de clopidogrel para conseguir la inhibición de la agregación plaquetaria
Eläimiä havainnoidaan vähintään kerran päivässä käyttäytymispoikkeavuuksien, ataksian ja paralyysin suhteen ‧ päivän ajan viimeisestä annoksesta laskettuna. Kustakin ryhmästä satunnaisesti valituille kanoille tehdään biokemialliset määritykset, erityisesti neuropatian kohde-esteraasin (NTE) esto, yleensä ‧ ja ‧ tunnin kuluttua viimeisestä annoksestaSe observa al menos diariamente la aparición en los animales de anomalías de comportamiento, ataxia y parálisis, hasta que pasen ‧ días desde la última administración. Se realizan medidas bioquímicas, especialmente la inhibición de la esterasa diana de la neuropatía (NTE), en gallinas seleccionadas aleatoriamente de cada lote, normalmente a las ‧ y ‧ horas de la última administración
Bivalirudiinin anto laskimoon aiheuttaa mitattavissa olevan hyytymisen eston minuuttien kuluessaLa administración intravenosa de bivalirudina produce una anticoagulación mensurable en pocos minutos
Kerran päivässä annettuna ‧ mg, ‧ mg tai ‧ mg lumirakoksibia johtaa > ‧ % COX-‧-eston huippuarvoonLa administración de ‧ mg, ‧ mg o ‧ mg una vez al día supuso un > ‧ % de inhibición del pico de COX
Vanhempani laittoivat eston puhelimeeniMis padres bloquearon mi teléfono
Dynastat ei vaikuttanut asetyylisalisyylihapon välittämään verihiutaleiden aggregaation estoon tai vuotoaikoihinDynastat no tuvo efectos sobre la inhibición de la agregación plaquetaria o los tiempos de hemorragia mediados por el ácido acetilsalicílico
Yhteisvaikutusten mahdollisuus P-gp – kohdassa riippuu todennäköisesti tämän kuljettajaproteiinin eston tasostaEl potencial de interacciones farmacológicas en el lugar de unión a la gpP probablemente dependerá del grado de inhibición de este transportador
Nämä vaikutukset voivat liittyä farmakodynaamiseen vaikutustapaan, ts. herkkien solujen nukleotidisynteesin estoonEstos efectos pueden estar relacionados con el mecanismo de acción, p. ej. inhibición de la síntesis de nucleótidos en células sensibles
Valikoiva lähtevien puhelujen esto maksuttaProhibición selectiva gratuita de llamadas salientes
Skitsofrenian, maniavaiheiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen eston hoidossa päivittäinen annos voidaan säätää kliinisen hoitovasteen mukaan annosvälille ‧ mg vuorokaudessaDurante el tratamiento de la esquizofrenia, del episodio maníaco y de la prevención de recaídas, la dosis diaria puede ajustarse posteriormente, dentro del rango de ‧ a ‧ mg al día en función del estado clínico del paciente
Annossuositukset-Maksansiirto Siirrännäisen hylkimisreaktion esto Oraalinen Advagraf-aloitusannos on ‧, ‧– ‧, ‧ mg/kg/vrk otettuna kerran vuorokaudessa aamullaRecomendaciones de administración-Trasplante hepático Profilaxis del rechazo del trasplante El tratamiento oral con Advagraf debe comenzar a una dosis de ‧-‧ mg/kg/día, administrada una vez al día por la mañana
Trombosyytit myötävaikuttavat ateroskleroottisten sairauksien tromboottisten komplikaatioiden käynnistymiseen ja/tai kehittymiseen, joten trombosyyttitoiminnan esto voi vähentää kardiovaskulaarisia tapahtumia kuten kuolemantapauksia, sydäninfarkteja ja aivohalvauksiaDebido a que las plaquetas participan en la iniciación y/o evolución de complicaciones trombóticas de la enfermedad ateroesclerotica, la inhibición de la función plaquetaria puede producir una reducción de la tasa de eventos cardiovasculares tales como la muerte, infarto de miocardio o ictus
Skitsofrenian, maniavaiheiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen eston hoidossa päivittäinen annos voidaan säätää kliinisen hoitovasteen mukaan annosvälille ‧ mg vuorokaudessaDurante el tratamiento de la esquizofrenia, del episodio maníaco y de la prevención de recaídas la dosis diaria puede ajustarse posteriormente, dentro del rango de ‧ a ‧ mg al día en función del estado clínico del paciente
Depressiojaksojen esto potilailla, joilla on tyypin I kaksisuuntainen mielialahäiriö, joilla onPrevención de episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar I que experimenten
MAO-A: n ja MAO-B: n estäjät ovat yhdessä käytettynä rinnastettavissa epäselektiiviseen monoaminoksidaasin estoon eikä niiden yhdistelmää saisi siksi käyttää yhdessä Tasmarin tai levodopavalmisteiden kanssa (ks. myösLa combinación de inhibidores de la MAO-A y MAO-B es equivalente a la inhibición no-selectiva de las MAO, por lo tanto no se deben administrar junto con Tasmar y preparaciones de levodopa (ver también
Katsotaan, että topiramaatin kyseessä ollen CYP‧C‧-entsyymin mahdollista kompetitiivista estoa ei pitäisi esiintyä, sillä se edellyttää todennäköisesti ‧– ‧-kertaisia plasmapitoisuuksia verrattuna plasmapitoisuuksiin, jotka saavutetaan topiramaatin vakiintuneilla suositelluilla annoksilla ja-annosväleilläCon relación al topiramato, se considera que no es probable que se produzca competición en la inhibición de CYP-‧C‧ porque probablemente se requiere una concentración plasmática ‧ veces superior a la concentración plasmática obtenida con la dosis y el régimen de dosificación estándar recomendados para el topiramato
Olantsapiinin pitkäaikaiskäyttö (enintään ‧ kk) kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen estoon sai painon nousemaan ≥ ‧ % lähtötilanteesta yhteensä ‧, ‧ %: lla potilaistaEl tratamiento a largo plazo con olanzapina durante un largo periodo de tiempo (más de ‧ meses) para la prevención de las recaídas en pacientes con trastorno bipolar se asoció a un incremento de ‧ % del peso con respecto al valor basal, en el ‧ % de los pacientes
CYP‧A‧-entsyymin mahdollista estoa koskeva tieto on vähäistä, minkä vuoksi yhteisvaikutuksia teofylliinin ja kofeiinin kanssa ei voida sulkea poisLos datos sobre la posible inhibición de CYP ‧A‧ son limitados y, por tanto, no puede excluirse la interacción con la teofilina y la cafeína
Luun vaihduntaa kuvaavien biokemiallisten merkkiaineiden (kuten virtsan CTX ja seerumin osteokalsiini) pitoisuudet vähenivät odotetusti menopaussia edeltävälle tasolle ja maksimaalinen esto saavutettiin ‧ kuukauden kuluessa, kun ibandronihappoa annettiin ‧, ‧ mg päivässäLos marcadores bioquímicos del recambio óseo (como la CTX urinaria y la osteocalcina sérica) manifestaron el patrón previsible de supresión hasta las cifras premenopáusicas y alcanzaron la supresión máxima a lo largo de ‧ a ‧ meses administrando diariamente ‧ mg de ácido ibandrónico
Kustakin ryhmästä satunnaisesti valituille kanoille tehdään biokemialliset määritykset, erityisesti neuropatian kohde-esteraasin (NTE) esto, yleensä ‧ ja ‧ tunnin kuluttua annostelustaSe realizan medidas bioquímicas, especialmente la inhibición de la esterasa diana de la neuropatía (NTE), en gallinas seleccionadas aleatoriamente de cada lote, normalmente a las ‧ y ‧ horas de la administración
suljetut ryhmätoiminnot, joissa tietyt esto-ominaisuudetcaracterísticas de grupo cerrado con condiciones de prohibición específicas
Showing page 1. Found 440 sentences matching phrase "ponnahdusikkunoiden esto".Found in 0.986 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.