Translations into English:

  • Sanskrit   
    (Proper noun  ) (noun   )
     
    language
  • sanskrit   

Similar phrases in dictionary Gujarati English. (79)

3-ડી સંદર્ભ3-D reference
અમિતાભ બચ્ચનAmitabh Bachchan
અવરુદ્ધ શીર્ષ-સ્તર ડોમેન સૂચીBlocked Top-Level Domain List
આવર્ત કોષ્ટકperiodic table
એક્સટેંન્સિબલ શૈલી પત્રક ભાષાExtensible Stylesheet Language
કુદરતી ભાષા શોધnatural language searching
કૉમ્પૅક્ટ ડિસ્ક ફક્ત વાંચનલક્ષી મેમરીcompact disc read-only memory
કોમ્પેક્ટ પંક્તિ અક્ષcompact row axis
કોષ સંદર્ભcell reference
કોષ્ટક સૂચીTable List
ક્રોએશિયન ભાષાcroatian language
ક્ષિતિજhorizon; skyline
ક્ષેત્રrealm; province; area; field; territory; reach; compass; extent; ground
ક્ષેત્ર કોડarea code
ક્ષેત્ર ચયનregion selection
ક્ષેત્રફળarea
ગુજરાતી ભાષાgujarati; Gujarati language
ચાર્ટ ક્ષેત્રchart area
ડિસ્ક વિભાજનdisk partition
ડ્રૉપ ક્ષેત્રdrop area
તેલુગુ ભાષાTelugu
દસ્તાવેજ સમીક્ષાDocument Review
દુર્ભાવનાપૂર્ણ સૉફ્ટવેરmalicious software
દૂરસ્થ સંદર્ભremote reference
ન ગમતુ સંભાષણhate speech
નોટ્સ પૃષ્ઠnotes page
નોન-યુનિકોડ પ્રોગ્રામ માટેની ભાષાLanguage for non-Unicode programs
નોબૅલ પારિતોષિકnobel prize
પુનરાવૃત્ત કોષ્ટકrepeating table
પૃષ્ઠ સંપાદકPage Editor
પૃષ્ઠ સેટઅપpage setup
પ્રપત્ર ક્ષેત્રform region
પ્રસ્તુતિ અનુભાગpresentation section
પ્રારંભ તારીખstart date
પ્રિન્ટ ક્ષેત્રprint area
ફિલ્ટર ક્ષેત્રfilter area
ભાતboiled rice
ભાષા ઓળખકર્તાlanguage identifier
ભાષા પૅકlanguage pack
ભુલ કોડerror code
ભૂતાનBhutan; bhutan
ભૂમિતિGeometry; geometry
ભૂલ-ચૂકlapse
ભૂસ્તર શાસ્ત્રgeology
ભૂસ્તરશાસ્ત્રીgeologist
ભેંસwater buffalo; buffalo
ભૌતિકશાસ્ત્રphysics
માસ્ટર પૃષ્ઠmaster page
રુધિરાભિસરણ તંત્રcirculatory system
લોકલ ક્ષેત્ર નેટવર્કlocal area network
વર્તમાન ક્ષેત્રcurrent region
વાયરસ સુરક્ષાvirus protection
વિક્રમ સારાભાઇVikram Sarabhai
વિક્ષેપ વિનંતિinterrupt request
વિભાજન બૉક્સsplit box
વ્યક્તિગ ક્ષેત્ર નેટવર્કPersonal Area Network
શીર્ષ લેખ પંક્તિheader row
શીર્ષક ક્ષેત્રTitle area
શૈલી ક્ષેત્રstyle area
સંક્ષિપ્ત કરોcollapse
સંતુષ્ટpleased; satisfied; content; contentment; happy; glad; chuffed
સંદર્ભ મેનૂcontext menu
સંદર્ભ-સંવેદી મદદcontext-sensitive Help
સંદેશ શીર્ષ લેખmessage header
સંપૂર્ણ કોષ સંદર્ભabsolute cell reference
સંરચિત સંદર્ભોStructured References
સાક્ષીwitness
સારસંભાળ સમસ્યાનિવારકMaintenance troubleshooter
સિંક્રનાઇઝેશન ભૂલsync error
સિંટેક્સ ભૂલsyntax error
સિસ્ટમ નિયંત્રણ ક્ષેત્રsystem control area
સિસ્ટમ સુરક્ષાSystem Protection
સુભાષચંદ્ર બોઝSubhas Chandra Bose
સુરક્ષાsecurity
સુરક્ષા ઓળખકર્તાsecurity identifier
સુરક્ષા જોડાણsecurity association
સુરક્ષા લેબલsecurity label
Wi-Fi સુરક્ષિત ઍક્સેસWi-Fi Protected Access
Wi-Fi સુરક્ષિત ઍક્સેસ 2Wi-Fi Protected Access 2

Example sentences with "સંસ્કૃત ભાષા", translation memory

add example
શું નેટવર્કીંગ લક્ષણો સક્રિય છે કે નહિ તે શોધો. ‧-જો ' પરિસ્થિતિ ' વિકલ્પ આપેલ હોય તો, શું નેટવર્કીંગ ‧ સિસ્ટમ માટે સક્રિય થયેલ છે કે તે પાછુ આવે છે ‧-જો ' વાયરલેસ ' વિકલ્પ આપેલ હોય તો, શું વાયરલેસ ‧ સિસ્ટમ માટે સક્રિય થયેલ છે કે તે સ્થિતી પાછી આવે છે ‧-જો ' વાયરલેસ-હાર્ડવેર ' આપેલ હોય તો, શું ‧ વાયરલેસ હાર્ડવેર સક્રિય થયેલ છે કે તે સ્થિતી પાછી આવે છે ‧-જો ' ઇન્ટરફેસ ' વિકલ્પ આપેલ હોય તો, નેટવર્ક ‧ ઇન્ટરફેસના ગુણધર્મોને છાપો કે જે ' uni ' નો સંદર્ભ કરેલ છે. ‧-જો ' નેટવર્ક ' વિકલ્પ આપેલ હોય તો, ' device-uni ' પર ‧ નેટવર્કનાં ગુણધર્મો છાપો કે જે ' network-uni ' નો સંદર્ભ કરેલ છેQuery whether networking features are active or not. ‧-If the 'status ' option is given, return whether ‧ networking is enabled for the system ‧-If the 'wireless ' option is given, return whether ‧ wireless is enabled for the system ‧-If the 'wireless-hardware ' option is given, ‧ return whether the wireless hardware is enabled ‧-If the 'interface ' option is given, print the ‧ properties of the network interface that 'uni ' refers to. ‧-If the 'network ' option is given, print the ‧ properties of the network on 'device-uni ' that 'network-uni ' refers to
અહિંયા તમે ભાષાઓને પસંદ કરી શકો છો કે જે KDE દ્દારા વપરાયેલ હશે. જો યાદીમાં પહેલી ભાષા ઉપલબ્ધ ન હોય તો, બીજી વપરાયેલ હશે, વગેરે. જો ફક્ત US અંગ્રેજી ઉપલબ્ધ હોય તો, અનુવાદો સંગ્રહિત કરી દેવામાં આવ્યા નથી. તમને KDE મળ્યુ છે તે જગ્યા માંથી ઘણી ભાષાઓ માટે તમે અનુવાદ પેકેજો મેળવી શકો છો. નોંધો કે કેટલાક કાર્યક્રમો તમારી ભાષામાં અનુવાદ થશે નહિં; આ સ્થિતીમાં, તેઓ આપોઆપ US અંગ્રેજી થઇ જશેHere you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English
આ શબ્દ " અજ્ઞાત શબ્દ " તરીકે સમજવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તે વર્તમાનમાં વપરાતા શબ્દકોશમાંનાં કોઈપણ શબ્દ સાથે બંધ બેસતો નથી. તે વિદેશી ભાષાનો શબ્દ પણ હોઈ શકે છે. જો શબ્દની જોડણી ખોટી નહી હોય, તો તમે તેને શબ્દકોશમાં ઉમેરો પર ક્લિક કરીને શબ્દકોશમાં ઉમેરી શકો છો. જો તમે શબ્દકોશમાં અજ્ઞાત શબ્દ ઉમેરવા માંગો નહી, પરંતુ તેને બદલાયા વિના મૂકી રાખવા માંગો, તો અવગણો અથવા બધું અવગણો ક્લિક કરો. છતાં, જો શબ્દની જોડણી ખોટી હોય, તો તમે નીચેની યાદીમાં સાચી જોડણી શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. જો તમને ત્યાં બદલવા માટે કંઈ નહી મળે, તો તમે તેને નીચેના લખાણ બોક્સમાં છાપી શકો છો, અને બદલો અથવા બધું બદલો ક્લિક કરી શકો છોThis word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do n't want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace All
આ શબ્દ " અજ્ઞાત શબ્દ " તરીકે સમજવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તે વર્તમાનમાં વપરાતા શબ્દકોશમાંનાં કોઈપણ શબ્દ સાથે બંધ બેસતો નથી. તે વિદેશી ભાષાનો શબ્દ પણ હોઈ શકે છે. જો શબ્દની જોડણી ખોટી નહી હોય, તો તમે તેને શબ્દકોશમાં ઉમેરો પર ક્લિક કરીને શબ્દકોશમાં ઉમેરી શકો છો. જો તમે શબ્દકોશમાં અજ્ઞાત શબ્દ ઉમેરવા માંગો નહી, પરંતુ તેને બદલ્યા વિના રાખી મૂકવા માંગતા હોવ, તો અવગણો અથવા બધું અવગણો પર ક્લિક કરો. છતાં, જો શબ્દની જોડણી ખોટી હોય, તો તમે નીચેની યાદીમાં સાચી જોડણી શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. જો તમને ત્યાં બદલવા માટે કંઈ નહી મળે, તો તમે તેને નીચેના લખાણ બોક્સમાં લખી શકો છો, અને બદલો અથવા બધું બદલો ક્લિક કરી શકો છોThis word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do not want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace All
KLettres ઘણાં નાનાં બાળકો અથવા મોટેરાંઓને નવી ભાષા સંબંધિત અવાજો અને અક્ષરો વડે આ ભાષામાં શીખવા માટે મદદ કરે છે.. ૧૮ ભાષાઓ પ્રાપ્ત છે: અરેબિઅન, બ્રાઝિલિઅન પોર્ટુગીઝ, બ્રિટિશ, ચેક, ડેનિશ, ડચ, અંગ્રેજી, ફ્રેંચ, જર્મન, હિબ્રુ, ઇટાલિઅન, કન્નડ, લો સેક્સોન, લુગાન્ડા, રોમનાઇઝ્ડ હિન્દી, સ્પેનીશ, સ્લોવેક અને તેલુગુKLettres helps a very young child or an adult learning a new language by associating sounds and letters in this language. ‧ languages are available: Arabian, Brazilian Portuguese, British, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Kannada, Low Saxon, Luganda, Romanized Hindi, Spanish, Slovak and Telugu
દેશ/પ્રાંત અને ભાષા અહિંયા થી તમે તમારા ચોક્કસ પ્રાંત માટે ભાષા, આંકડાકીય, અને સમય ને રૂપરેખાંકિત કરી શકો છો. મોટા ભાગની સ્થિતીમાં તેને દેશને પસંદ કરવાનુ પૂરતુ હશે તમે જેમાં રહો છો. તબક્કા માટે KDE આપોઆપ ભાષા તરીકે " જર્મન " પસંદ કરશે જો તમે યાદીમાંથી " જર્મની " પસંદ કરેલ હોય તો. તે ‧ કલાકો વાપરવા માટે પણ સમય બંધારણ બદલશે અને દશાંશ ને જુદા પાડનાર તરીકે કોમા વાપરોCountry/Region & Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separator
આ આલેખ એ તમારી સિસ્ટમમાં ભૌતિક મેમરી નો વપરાશ ની તમને ઝાંખી આપે છે. મોટા ભાગની ઓપરેટીંગ સિસ્ટમો (Linux સમાવી છે) ડિસ્ક કેશ, ઝડપ વધારવા સિસ્ટમ પ્રભાવની ની શક્ય હોય તેટલી ઉપલ્બધ ભૌતિક મેમરીનો ઘણોબધો ઉપયોગ થશે. આનો અર્થ એ થાય કે જો તમારી પાસે મુક્ત ભૌતિક મેમરી નો નાનો જથ્થો અને ડિસ્ક કેશ મેમરી નો મોટો જથ્થો છેThis graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
સિસ્ટમની પાવર વ્યવસ્થાપન વિકલ્પોને સુયોજિત કરો. ‧-જો ' સ્કીમ ' વિકલ્પ સ્પષ્ટ કરેલ છે તો, પાવર વ્યવસ્થાપન સ્કીમ ' કિંમત ' ને ‧ અનુલક્ષીને સુયોજિત કરેલ છે ‧-જો ' cpu આવૃત્તિ ' વિકલ્પ સ્પષ્ટ કરેલ છે, CPU આવૃત્તિ પોલિસી ‧ ' કિંમત ' ને અનુલક્ષીને સુયોજિત કરેલ છેSet power management options of the system. ‧-If the 'scheme ' option is specified, the power management ‧ scheme set corresponds to 'value ' ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, the CPU frequency policy ‧ set corresponds to 'value '
libsmbclient ભૂલનો અહેવાલ આપેલ છે, પરંતુ શું સમસ્યા છે તે સ્પષ્ટ કરેલ નથી. આ તમારા નેટવર્ક સાથે ગંબીર સમસ્યા થઇ હોય તેવુ સૂચવી શકે છે-પરંતુ libsmbclient સાથે સમસ્યાનું પણ સૂચન કરે છે. જો તમારે અમારી મદદ લેવા માંગતા હોય તો, મહેરબાની કરીને નેટવર્ક ઇન્ટરફેસને tcpdump પૂરુ પાડે છે જ્યારે તમે બ્રાઉઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય (સાવધાન રહો કે જે તે ખાનગી માહિતી રહેલી હોઇ શકે છે, તેથી તેને પોસ્ટ ન કરો જો તમે તેના વિશે અચોક્કસ હોય તો-તમે ડેવલપરોને તે ખાનગી રીતે મોકલી શકો છો જો તેઓ તે માટે પૂછતા હોયlibsmbclient reported an error, but did not specify what the problem is. This might indicate a severe problem with your network-but also might indicate a problem with libsmbclient. If you want to help us, please provide a tcpdump of the network interface while you try to browse (be aware that it might contain private data, so do not post it if you are unsure about that-you can send it privately to the developers if they ask for it
તમે ઉચ્ચતા ઘાતક પસંદ કરી છે. મહેરબાની કરી નોંધ લો કે આ ઉચ્ચતા માત્ર તેવી ક્ષતિઓ માટે છે જે સિસ્ટમમાં સાથે ન જોડાયેલ સોફ્ટવેરમાં ભંગાણ લાવે છે (અથવા આખી સિસ્ટમમાં) ભારે માહિતીનું નુકશાન કરે છે સિસ્ટમમાં સલામતી છીંડું ઉભું કરે છે જ્યાં અસર પામેલ પેકેજો સ્થાપિત થયેલ હોય શું તમે દાખલ કરેલ ક્ષતિ ઉપરની કોઇ મુશ્કેલી ધરાવે છે? જો તેમ ન હોય તો, મહેરબાની કરી ઓછી ઉચ્ચતા પસંદ કરો. તમારો આભાર!You chose the severity Critical. Please note that this severity is intended only for bugs that break unrelated software on the system (or the whole system) cause serious data loss introduce a security hole on the system where the affected package is installed Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does not, please select a lower severity. Thank you!
' પ્રિન્ટરમિત્રતા સ્થિતિ ' જો આ ચેકબોક્સ સક્રિય હશે તો, HTML દસ્તાવેજનું છાપન માત્ર સફેદ અને કાળાં રંગમાં જ થશે, અને બધા રંગ ધરાવતાં પાશ્ર્વભાગો સફેદ રંગમાં ફેરવાઇ જશે. છાપન ઝડપથી થશે અને ઓછી શાહી અથવા ટોનર વપરાશે. જો આ ચેકબોક્સ નિષ્ક્રિય હશે તો, HTML દસ્તાવેજનું છાપન મૂળભૂત રંગ ગોઠવણી તમે કાર્યક્રમમાં દેખો છો તે જ રીતે થશે. આ કદાચ આખું પાનું રંગ (અથવા ગ્રેસ્કેલ, જો તમે કાળું-સફેદ પ્રિન્ટર વાપરતાં હોવ) માં છાપશે. છાપવાનું કદાચ ધીમેથી થશે અને ચોક્કસ વધુ ટોનર અથવા શાહી વપરાશે'Printerfriendly mode ' If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink
નિષ્કર્ષ છે: % ‧ શક્ય કારણો: તમારા છેલ્લાં KDE સુધારા દરમિયાન છોડી દીધેલ નિયંત્રણ મોડ્યુલ મૂકી રાખવાથી ક્ષતિ ઉદ્ભવી તમારી પાસે ત્રીજી વ્યક્તિઓનાં મોડ્યુલો બાકી રહેલ છે. આ મુદ્દાઓ ધ્યાનથી ચકાસો અને ક્ષતિ સંદેશ ધરાવતા મોડ્યુલો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જો આ નિષ્ફળ જાય તો, તમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા પેકેજરનો સંપર્ક કરોThe diagnostics is: %‧ Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
શક્ય કારણો: તમારા છેલ્લાં KDE સુધારા દરમિયાન છોડી દીધેલ નિયંત્રણ મોડ્યુલ મૂકી રાખવાથી ક્ષતિ ઉદ્ભવી તમારી પાસે ત્રીજી વ્યક્તિઓનાં મોડ્યુલો બાકી રહેલ છે. આ મુદ્દાઓ ધ્યાનથી ચકાસો અને ક્ષતિ સંદેશ ધરાવતા મોડ્યુલો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જો આ નિષ્ફળ જાય તો, તમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા પેકેજરનો સંપર્ક કરોPossible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
નોંધો: જો તમે તમારી ભાષામાં મેન પેજને વાંચો તો, સાવધાન રહેજો તે કેટલીક ભૂલો અથવા અપ્રચલિત હોઇ શકે છે, શંકાની આ પરિસ્થિતીમાં, તમારે એજ વખતે અંગ્રેજી આવૃતિને જોવી જોઇએNote: if you read a man page in your language, be aware it can contain some mistakes or be obsolete. In case of doubt, you should have a look at the English version
અહીં તમે અજ્ઞાત શબ્દ બતાવતી લખાણ પસંદગી તેના સંદર્ભમાં જોઈ શકો છો. જો આ જાણકારી શ્રેષ્ઠ બદલી પસંદ કરવા માટે પૂરતી નહી હોય તે અજ્ઞાત શબ્દ માટે, તો તમે જે દસ્તાવેજ ફરી ચકાસી રહ્યા છો તેના પર ક્લિક કરી શકો છો, લખાણનો મોટો ભાગ વાંચો અને પછી ફરી ચકાસવા માટે ફરીથી અહીં આવોHere you can see a text excerpt showing the unknown word in its context. If this information is not sufficient to choose the best replacement for the unknown word, you can click on the document you are proofing, read a larger part of the text and then return here to continue proofing
પાસવર્ડ મજબૂતાઈ માપક તમે દાખલ કરેલ પાસવર્ડની સુરક્ષાનું સૂચન આપે છે. પાસવર્ડની મજબૂતાઈને સુધારવા માટે, આનો પ્રયાસ કરો:-લાંબો પાસવર્ડ વાપરીને;-ઉપરના અને નીચેના-કિસ્સાના અક્ષરોનું મિશ્રણ વાપરીને;-નંબરો અથવા સંજ્ઞાઓ વાપરીને, જેમ કે ‧, સાથે અક્ષરોThe password strength meter gives an indication of the security of the password you have entered. To improve the strength of the password, try:-using a longer password;-using a mixture of upper-and lower-case letters;-using numbers or symbols, such as ‧, as well as letters
તમે ઉચ્ચતા ઉચ્ચ પસંદ કરી છે. મહેરબાની કરી નોંધ લો કે આ ઉચ્ચતા માત્ર તેવી ક્ષતિઓ માટે છે જે પેકેજને વાપરી ન શકાય તેવું બનાવે છે અને મોટાભાગે એટલે માહિતીનું નુકશાન કરે છે સિસ્ટમમાં સલામતી છીંડું ઉભું કરે છે જે વપરાશકર્તાઓનો પ્રવેશ બીજા ને આપે છે જેઓ આ પેકેજ ઉપયોગ કરે છે શું તમે દાખલ કરેલ ક્ષતિ ઉપરની કોઇ મુશ્કેલી ધરાવે છે? જો તેમ ન હોય તો, મહેરબાની કરી ઓછી ઉચ્ચતા પસંદ કરો. તમારો આભાર!You chose the severity Grave. Please note that this severity is intended only for bugs that make the package in question unusable or mostly so cause data loss introduce a security hole allowing access to the accounts of users who use the affected package Does the bug you are reporting cause any of the above damage? If it does not, please select a lower severity. Thank you!
' શીર્ષક છાપો ' જો આ ચેકબોક્સ સક્રિય હશે તો, છાપન HTML દસ્તાવેજનાં દરેક પાનાંની ઉપર શીર્ષક લીટી ધરાવશે. આ શીર્ષક હાલની તારીખ, છાપેલ પાનાંનું URL સ્થાન અને પાનાં ક્રમાંક ધરાવશે. જો આ ચેકબોક્સ નિષ્ક્રિય હશે તો, HTML પાનાંનું છાપન આવી કોઇ શીર્ષક લીટી ધરાવશે નહી'Print header ' If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will contain a header line at the top of each page. This header contains the current date, the location URL of the printed page and the page number. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will not contain such a header line
અહિંયા તમે તમારી દેશ અથવા વિસ્તાર પસંદ કરી શકો છો. ભાષાઓ, નંબરો વગેરે માટે સુયોજનો. કિંમતોને અનુસાર આપોઆપ સ્વિચ થઇ જશેHere you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values
આ AccessX સુયોજનો અમુક અસ્તવ્યસ્ત હિલચાલ વાલા વપરાશકર્તાઓ માટે જરૂરી છે અને તેને KDE નિયંત્રણ સેન્ટરમાં રૂપરેખાંકિત કરી શકાય છે. તમે તેને પ્રમાણભૂત બનાવેલ કિબોર્ડ હરકતો દ્દારા બંધ અને ચાલુ કરી શકો છો. જો તમારે તેમની જરૂર ના હોય તો, તમે " બધા AccessX ગુણધર્મો અને હરકતોને નિષ્ક્રિય કરવા " પસંદ કરી શકો છોThese AccessX settings are needed for some users with motion impairments and can be configured in the KDE Control Center. You can also turn them on and off with standardized keyboard gestures. If you do not need them, you can select " Deactivate all AccessX features and gestures "
' ચિત્રો છાપો ' જો આ ચેકબોક્સ સક્રિય હશે તો, HTML પાનામાં રહેલ ચિત્રો છાપવામાં આવશે. છાપવાનું લાંબો સમય લઇ શકે છે અને વધુ શાહી અથવા ટોનર ઉપયોગ કરી શકે છે. જો આ ચેકબોક્સ નિષ્ક્રિય હશે તો, HTML પાનાનું માત્ર લખાણ જ, ચિત્રો સિવાય છાપવામાં આવશે. છાપવાનું વધુ ઝડપે થશે અને ઓછી શાહી અને ટોનર વપરાશે'Print images ' If this checkbox is enabled, images contained in the HTML page will be printed. Printing may take longer and use more ink or toner. If this checkbox is disabled, only the text of the HTML page will be printed, without the included images. Printing will be faster and use less ink or toner
જો સક્રિય હશે તો, આનાં કોઇપણ \\ N, જ્યાં N એ કોઇ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, તે સંબંધિત કેપ્ચર (" કૌંસમાં રહેલ વાક્ય ") વડે ભાતમાંથી બદલાઇ જશે. લિટરલનો સમાવેશ \\ N તમારા બદલામાં કરવા માટે, તેની આગળ વધુ એક બેકસ્લેશ મૂકો, જેવું કે \\\\ NIf enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\N
બદલાયેલ ભાષા સુયોજનો ફક્ત નવા શરૂ થતા કાર્યક્રમો માટે લાગુ કરવામાં આવે છે. બધા કાર્યક્રમો ની ભાષાને બદલો, તમારે પહેલા લોગઆઉટ કરવુ જ પડશેChanged language settings apply only to newly started applications. To change the language of all programs, you will have to logout first
તમે પ્રમાણભૂત સિસ્ટમ બેલ (PC બોલનાર) અથવા વધારે દુનિયાદારીવાળી સિસ્ટમ સૂચના વાપરી શકો છો. " પ્રક્રિયામાં કંઇક વિશિષ્ટ બનેલ " ઘટના માટે " સિસ્ટમ સૂચનો " જુઓYou can use the standard system bell (PC speaker) or a more sophisticated system notification, see the " System Notifications " control module for the " Something Special Happened in the Program " event
YYYY શતક સાથેનું વર્ષ દશાંશ નંબર તરીકે. YY શતક વગરનું વર્ષ દશાંશ નંબર તરીકે. MM મહિનો દશાંશ નંબર તરીકે. mM મહિનો દશાંશ નંબર તરીકે. SHORTMONTH મહિના નામનાં પહેલા ત્રણ અક્ષરો. MONTH સંપૂર્ણ મહિનાનું નામ. DD મહિનાનો દિવસ દશાંશ નંબર તરીકે. dD મહિનાનો દિવસ દશાંશ નંબર તરીકે. SHORTWEEKDAY અઠવાડિયા નામનાં પહેલા ત્રણ અક્ષરો. WEEKDAY સંપૂર્ણ અઠવાડિયાનું નામYYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday name
Showing page 1. Found 4208 sentences matching phrase "સંસ્કૃત ભાષા".Found in 6.889 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.