Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
Sustav socijalne skrbi uređen je Zakonom o socijalnoj skrbi i temeljem njega donijetim propisima .The social welfare system is regulated by the Social Welfare Act and relevant subordinate legislation .
Četvri zakon je zakon o pecepciji, i glasiThe ‧th law is the law of perception, which is
Članovi Državnog povjerenstva za popis podnijeli su kolektivnu ostavku zbog primijećenih pokušaja lokalnih Albanaca da koriste prakse u suprotnosti Zakonu o popisuState Census Commission members resigned collectively because of perceived attempts by ethnic Albanians to use practices contrary to the Census Law
Nezadovoljne zbog toga što vlada ne čini mnogo kako bi riješila problem onečišćenja, građane je razbjesnila odluka da se usvoji zakon o uvozu otpadaIrked that the government is not doing much to address pollution, citizens turned downright angry at the decision to adopt a law to import waste
Lideri su istovremeno naglasili kako napredak svake zemlje ovisi o ispunjenju Kopenhagenskih kriterija i uvjeta iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, kao i o ostalim ključnim faktorima poput demokracije, vladavine zakona, poštivanja ljudskih prava, prava manjina, te pune suradnje s UN- ovim tribunalom za ratne zločineAt the same time, the leaders stressed that the progress of each country depends on meeting the Copenhagen criteria and the conditions of the Stabilisation and Association Process, as well as on other key factors such as democracy, the rule of law, respect for human rights, the rights of minorities, and full co-operation with the UN war crimes tribunal
Znatne izmjene uključene su u zakon o Agenciji za privatizaciju, s namjerom da se dramatično ubrza proces i promjena zastarjelih pravila UNMIK- aSubstantial changes are included in the law on the Privatisation Agency, intended to drastically accelerate the process and replace outdated UNMIK regulations
Podsjećamo da prema Zakonu o posebnom porezu na plaće , mirovine i druge primitke postoje ukupno dvije stope kriznog poreza – 2 % ( u najavi za ukidanje ) te 4 % na primanja veća od 6. 000, 00 kuna , koja ostaju i dalje u primjeni .Remember that according to the Act on Special Tax on wages , pensions and other receipts , there are a t otal of two rates of tax crisis - 2 % ( in the notice for cancellation ) and 4 % on higher earnings of 6,000.00 kuna , which remain in use .
Vijeće Europe pozvalo na izmjene albanskog Zakona o lustracijiCoE urges changes to Albanian lustration law
Zakon o dobrobiti životinja nalaže svim lokalnim vladama izgradnju skloništa za napuštene mačke i pse, što će bez sumnje rezultirati okončanjem zastrašujućeg zlostavljanja nedužnih životinja beskućnika u ruralnim regijama "The [ Wellbeing ] law orders all local governments to build shelters for abandoned cats and dogs, which will undoubtedly result in the end of the horrific torture of innocent homeless animals in rural regions. "
Sačinjeno u skladu sa Zakonom o zaštiti žrtava trgovine ljudima, kojeg je američki Kongres donio ‧ godine, izviješće koristi trostupanjsku klasifikaciju zemalja ovisno o stupnju proaktivnog djelovanja na sprječavanju trgovine ljudima i kaznenom gonjenju odgovornih za isto, te o poduzimanju mjera zaštite žrtavaDrafted in accordance with the Trafficking Victims Protection Act, which Congress passed in ‧ the report uses a three-tier system to classify nations according to how proactive they are in preventing and prosecuting acts of trafficking, and in taking steps to protect victims
Parlament će ovog tjedna glasovati o posljednjem paketu zakona kojim se harmonizira zakonodavstvo Turske i EU, izjavio je ministar vanjskih poslova i zamjenik premijera Abdullah GulParliament will vote this week on the last of Turkey 's EU harmonisation packages, according to Foreign Minister and Deputy Prime Minister Abdullah Gul
Makedonskim Zakonom o izborima jasno je precizirano da udruge građana, nevladine udruge, vjerske skupine i zaklade ne mogu sudjelovati ili financirati predizborne kampanje na bilo koji načinMacedonia 's Law on Elections clearly specifies that citizen associations, NGOs, religious groups and foundations cannot participate or finance election campaigns in any way
Novi Zakon o javnom informiranju stvorio je podjelu unutar vlade što je navelo jednu oporbenu stranku, Srpsku naprednu stranku, da pozove na izvanredne izboreThe new Public Information Bill has created a rift within the government, prompting one opposition party, the Serbian Progressive Party, to call for early elections
Suci trebaju primjenjivati, osim makedonskog zakona, i Europsku konvenciju o ljudskim pravima, ali da bi to činili potrebno im je odgovarajuće usavršavanjeThe judges should apply the European Convention for Human Rights in addition to the Macedonian law, but to do so they need appropriate training
UNS je u zakonski okvir stavljen donošenjem Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost 17 . svibnja 1995 . godine .With the adoption of the National Security Office Act on 17 May 1995 , UNS was included in the legislative framework .
Zbog prepirke oko ovog pitanja, vlada je povukla prijedlog zakona o pravima na kupnju nekretnina za strance koji je bio na raspravi tijekom proljetnog zasjedanja parlamentaBecause of the quarrel over the issue, the government withdrew a bill on property rights for foreigners that had been up for discussion during parliament 's spring session
Prekršili ste zakon o oružjuYou' ve violated arms- control laws.- Hurry!
Usvojit će se i novi zakon o nadzoru novog pravilaA special law will be passed on monitoring the new rule
Vassileiou je kazao zastupnicima koji glasuju o nacrtu zakona Yannakou kako se sučeljavaju s " povijesnim trenutkom parlamentarne odgovornosti ", te kako bi odbacivanje nacrta predstavljalo " kulturnu regresiju i pobjedu ksenofobije "Vassileiou told MPs voting on Yannakou 's bill that they faced " a historic moment of parliamentary responsibility ", and that rejection of the bill would constitute " cultural regression and a victory for xenophobia "
Neuspjeh BiH u usvajanju zakona o javnom radiodifuznom servisu i odluka vlasti RS o blokadi predloženih policijskih reformi iza kojih stoji EU smatraju se dvjema glavnim preprekama za početak razgovoraBiH 's failure to adopt legislation on the public broadcasting service and a decision by RS authorities to block an EU-sponsored police reform proposal are considered the two main hurdles to talks
Bugarski predsjednik potpisao proračun za ‧ godinu, stavio veto na zakon o političkim strankamaBulgarian President Endorses ‧ udget, Vetoes Political Parties Law
Nekoliko godina nakon rušenja režima Slobodana Miloševića, Srbija još uvijek nije usvojila zakon kojim bi se na uvid javnosti stavili dosjei tajne policije o pojedincimaSeveral years after the overthrow of Slobodan Milosevic 's regime, Serbia still has not passed legislation providing for public access to secret service files kept on individuals
Dijelovi tokova Mure i Drave već su zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode .The courses of the Mura and Drava River are already protected under the Nature Protection Act .
Showing page 1. Found 54038 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 7.668 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.