Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
Međitim, nekoliko dana kasnije, vlada je objavila ažuriranu verziju nacrta zakona o ekologiji koji bi, ukoliko bude odobren, strahuju neki ekolozi, mogao izložiti razvitku najmanje ‧ posto ključnih turskih biološko raznolikih lokacija-- uključujući IkizdereBut just days later, the government released an updated version of a draft environmental law which, if approved, some ecologists fear could expose to development at least ‧ percent of Turkey 's key biodiversity sites-- including Ikizdere
U izvješću se navodi kako prijetnjom o održavanju referenduma o neovisnosti vlasti RS dovode u pitanje nadležnost države, njezine zakone, autoritet OHR- a i relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN- aThe reports states that by threatening to hold a referendum on independence, RS authorities put into question the competency of the state, its laws, the authority of the OHR and relevant UN Security Council resolutions
Također su novi turski parlament pozvali da poduzme korake koji će dovesti do primjene zakona o zaštiti podataka, što bi omogućilo višu razinu suradnje između vlasti te zemlje i Europola prije ulaska u članstvo EUIt also urged the new Turkish Parliament to take steps to bring into effect a data protection law to allow for a higher level of co-operation between the country 's authorities and Europol prior to accession
Analitičari upozoravaju kako se brzim usvajanjem zakona bez odgovarajuće provedbe neće ispuniti uvjeti iz izvješća EK o napretkuAnalysts caution that the rapid creation of laws without proper implementation will not meet EC Progress Report requirements
" Imali ste visoke standarde o kojima ste trebali voditi računa, a umjesto toga u potpunosti ste urušili ugled politike i zakona" You had high standards you had to take care of and instead, you have entirely ruined the reputation of politics and law
Zakon o minimalnoj naknadi za rad trebao bi stupiti na snagu ‧ godineThe law on the minimum wage is due to enter into force in
Vezivanje i lišavanje slobode djece i odraslih cijeli njihov život, opasan je i bolan tretman ravan zlostavljanju-- što je jasno kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima ", istaknuo je odvjetnik Eric Rosenthal, izvršni ravnatelj MDRI- a i stručnjak za zakon o ljudskim pravima, u priopćenju za medijeChildren and adults tied down and restrained over a lifetime is dangerous and painful treatment tantamount to torture-- clear violations of the European Convention on Human Rights, " said attorney Eric Rosenthal, executive director of MDRI and an expert on human rights law, in a press release
Opisujući punu suradnju s ICTY- em kao glavni politički prioritet, vlada je naglasila kako su odredbe zakona Srbije i Crne Gore o suradnji sa ICTY- em važeće za sveDescribing full co-operation with the ICTY as a top political priority, the government also stressed that the provisions of the law on Serbia-Montenegro 's relations with the ICTY are binding for all
Parlamentarna rasprava o novom zakonu završena je za tri danaParliamentary debate on the new law was concluded in three days
Prema revidiranom Zakonu o trgovini- koji je ‧ siječnja stupio na snagu- nedjeljom svi dućani moraju ostati zatvoreniAccording to the revised Law on Commerce-- which went into effect on January ‧ st-- all stores must remain closed on Sundays
Policajci su prosvjedovali zbog neuspjeha svojih kantonalnih vlada da ispoštuju zakon iz ‧ godine o povećanju plaća policajaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), tražeći usklađivanje plaće policajaca diljem BiHPolice officers protested the failure of their canton governments to honour a ‧ law on police salary increases in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), demanding that policemen 's wages be harmonised throughout BiH
Oporbeni zastupnici u parlamentu priopćili su kako planiraju podnošenje nacrta novog paketa zakona o zaštiti životnog okolišaOpposition members of parliament say they plan to introduce a new package of laws protecting the environment
Novi zakon o oružju predviđa veće kazne za ilegalno posjedovanje oružjaA new weapons law provides increased penalties for illegal possession
Novi zakon o medijima u Grčkoj sadrži dio koji bi mogao otežati razvoj lokalnih medija i onemogućiti manjinskim skupinama pristup informacijamaIn Greece, a new media law contains provisions that could hamper the development of local media and exclude minority groups from access to information
Berisha je rekao da će izmjene zakona o državljanstvu donijeti više mogućnosti za ulaganje u AlbanijuBerisha said that the modification to the citizenship law will invite more opportunities for investment in Albania
Zbog Bajićeva autoriteta , koji je izgradio tijekom svog osmogodišnjeg mandata na toj funkciji , ali i zbog novih ovlasti koje mu daje novi zakon o kaznenom postupku , u HDZu gotovo nikako ne mogu po političkoj liniji kontrolirati tko će se i kada unutar HDZ- a eventualno suočiti s optužnicama u rastućem broju afera koje potresaju državu , ali sve više i HDZ . Te se afere sve više razvijaju u nastojanju da se posve razobliči i kazni interesna hobotnica bivšeg premijera Ive Sanadera .With the authority Bajic has built up during his eight-year mandate at the post , and the new powers that have been afforded him by the new legislation on criminal proceedings , the HDZ has practically no way of exercising political control of who and when within the party could wind up facing charges in the growing number of scandals shaking the country , and increasingly the HDZ itself . These scandals are developing more and more into an effort to completely unmask and punish former Prime Minister Ivo Sanader ' s interest-based octopus .
" Sigurnosne institucije financiraju porezni obveznici koji imaju pravo redovito se informirati, u skladu sa zakonom, o tome kako se sredstva koriste u tim institucijama ", rekao je Vrajolli za SETimes" The security institutions are financed by the tax-payers who have a right to be regularly informed, according to the legislation, on how the funds are used in these institutions, " Vrajolli told SETimes
Vladi je potrebna potpora oporbe kako bi progurala nove zakone o javnom tužiteljstvu, uvođenju privatnih škola za osnovno obrazovanje, novi izborni zakon, novi skupštinski pravilnik i preimenovanje Narodne banke Republike MakedonijeThe government needs opposition support to push through new laws on public prosecution, the introduction of private schools in primary education, a new election code, a new parliamentary rulebook, and renaming the National Bank of the Republic of Macedonia
Zakon o transplantaciji u Bosni i Hercegovini dozvoljava da se postane donor organa potpisivanjem donorske karticeBosnia and Herzegovina 's (BiH) organ transplant law allows one to become a donor after signing a donor card
Sofronievska: Izmjene Zakona o sucima predviđaju proporcionalnu i pravičnu zastupljenost građana iz svih zajednica bez povrede zakonom utvrđenih kriterijaSofronievska: Amendments to the Law on Judges anticipate that corresponding and just representation of citizens from all communities should be ensured without violating the criteria established by law
Za vrijeme dok žive na Kosovu, moraju biti legalizirani i dobiti pomoć u skladu s kosovskim zakonom o azilu ", dodaje onAnd for the time they live in Kosovo, they must be legalised and get assistance, according to the asylum law in Kosovo, " he adds
Nakon izbora ‧ godine parlament je usvojio zakon o uporabi jezikaAfter the elections in ‧ the law for the usage of the languages was adopted by parliament
Sažetak : Komasacija zemljišta u nas se provodi s različitim intenzitetomod 1902 . godine , kada je Hrvatski sabor 22 . lipnja izglasao novipoboljšani zakon o komasaciji zemljišta .Summary : Land consolidation in Croatia has been carried out with differentdegrees of intensity since 1902 , when the Croatian Parliamentbrought the new improved law of land consolidation .
Showing page 1. Found 53911 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 14.57 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.