Translations into English:

  • underwater welding apparatus   

Example sentences with "aparat za podvodno zavarivanje", translation memory

add example
Poslujemo 15 godina , u toku kojih je firma rasla i sticala iskustvo . Naša primarna djelatnost je proizvodnja alatnih strojeva . Zastupnici smo tvrtki REHM , DWT i COOPERHEAT – aparata za zavarivanje , strojeva za obradu krajeva cijevi te termičke obrade .Č epo Ltd is a company in a private possession . We have been running a business for 15 years , during which the company has grown and gained experience . Our primary activity is a machine tool production . We are the representatives for the following companies : REHM , DWT i COOPERHEAT – machines for pipe ending processing and heat treatment .
Sustav vrijedan ‧ milijuna eura uključuje više od ‧ kamera, podvodne senzore, skenere šarenice oka za provjeru identiteta osoblja u zračnoj luci, rendgen aparate sposobne pregledati kamionske terete i drugu sigurnosnu opremuThe ‧ m-euro system includes more than ‧ cameras, underwater sensors, iris scanners to check the identities of airport personnel, X-ray machines capable of looking through entire trucks and other security devices
Tijekom školovanja praktično mora steći vještine i navike ručne i strojne obrade materijala ( automat za elektrolučno zavarivanje , stroj za autogeno rezanje , brušenje i dr . ) , uporabe i održavanja alata , strojeva , uređaja , mjerila za gradnju metalnog broda i kontrolu kvalitete tijekom gradnje ili primopredaje izrađenog dijela broda .During his schooling one needs to gain skills to operate with hand and machinery treatment of materials ( welding , cutting , grinding etc ) , use and maintenance of tools , machines , devices during building .
Dalekovod d. d . nositelj je certifikata izdanog od strane Lloyd ' s Register Qality Assurance za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000 i aktivnosti zavarivanja prema zahtjevima EN 729- 2 i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001: 2004 , certifikata izdanog od strane RWTÜV za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001 , te certifikata za metalne konstrukcije DIN 18800- 7: 2002 izdan od strane SLV Münhen .The Dalekovod company has received a certificate issued by Lloyd’ s Register Quality Assurance for quality management system ISO 9001:2000 and for welding operations based on EN 720-2 and environmental management system ISO 14001:2004 , a certficate issued by RWTÜV for health and safety management system OHSAS 18001 , and a certficate for metal structures DIN 18800-7:2002 issued by SLV Munchen .
U radu su istraženi problemi kod laserskog zavarivanja alata za lijevanje u industriji tlačnog lijeva aluminija ili plastike .The present paper addresses problems in laser welding of die-cast tools used for aluminum pressure die-castings and plastic moulds .
Nosioci smo Svjedodžbe o klasifikaciji proizvođača za zavarivanje čeličnih konstrukcija po standardu DIN 18800- 7 te smo u potpunosti osposobljeni za zavarivanje MAG/ MIG , TIG i REL postupkom .The company also has Certificate of welded steel constructions according to standard DIN 18800-7 and Certificates for MAG/ MIG , TIG and REL procedure .
PSK automat služi za sastavljanje spojnog priključka i bimetala , njihovo zavarivanje te uvijanje vijka za podešavanje .PSK automatic machine is used for connecting transfer connections and bimetals , their welding and twisting the adjustment screw .
Analiza uzroka požara pokazuje da najviše požara nastane kao posljedica rada s autogenim aparatima i aparatima za elektrolučno zavarivanje .Analysis of causes of the fire showed that main causes are resulted from welding , weather autogenously or electro welding .
Razvijen je novi matematički model za izračun emitiranog zvuka kod procesa zavarivanja , a koji bazira na izmjerenoj struji zavarivanja .A new algorithm based on the measured welding current was established for the calculation of emitted sound during the welding process .
Uz metalnu galanteriju svoj proizvodni asortiman proširuje i na zavarivanje i opreme za zavarivanje. Ujedno se bavi izradom visoko kvalitetnih Inox ograda po željama naručitelja .Besides machining , the company was expanding its range into welding and welding equipment . The company has also specialized in production of high quality inox fences .
Zvučni signal je upotrijebljen za ocjenjivanje i nadzor procesa zavarivanja , te za ocjenjivanje kvalitete i stabilnosti procesa zavarivanja .The sound signal is used for assessing and monitoring of the welding process , and for prediction of welding process stability and quality .
Ovakva poboljšanja značajno smanjaju sposobnost materijala za zavarivanje .These surface improvements significantly reduce weldability of the material .
Izrada cjevarske opreme Za obradu i zavarivanje cijevi brodogradilište posjeduje automatiziranu liniju suportiranu sa robotiziranim stanicama .Making of piping equipment For production and welding of pipes in the Shipyard posses automatic line supported by robotized stations .
U svom poslovnom prostoru nudimo svu opremu za zaštitu na radu ( rukavice , šljemove , cipele , maske ) te sav potrošni materijal za zavarivanje , elektro materijal , boje i lakove , vijčanu robu , program Proseka i Makite te vrtni program .At our premises we can offer you all kinds of equipment for safety at work(gloves , helmets , shoes ) as well as the consumer goods for welding , electro-technical products , colours and varnish , all sorts of screws , machines by Prosek and Makita as well as garden tools .
Mikrostrukturnim istraživanjima nastoju se naći greške za odabir najboljeg postupka za lasersko zavarivanje alata za dupleks zaštitom .A microstructural analysis is conducted to detect defect formation and reveal the best laser welding method for duplex-treated tools .
Za pouzdan rad zavarenog proizvoda potrebno je kvalitetu osigurati pravilnim određivanjem parametara i slijeda zavarivanja .In order to ensure performance reliability of a welded product , its quality has to be ensured by proper setting of welding parameters and welding cycle .
Domaći i strani državljani mogu se baviti rekreacijsko- sportskim ribolovom ( udičarskim alatima i podvodnom puškom ) na temelju dozvole koju izdaje Uprava za ribarstvo - područna jedinica Dubrovnik , Marka Marojice 4 , tel . 332- 393 ( radnim danom ) i tel . 471- 163 vikendom .Domestic and foreign citizens can enjoy recreational-sport fishing ( with fishing poles and spear guns ) with a permit issued by the Office for Fisheries - Dubrovnik Office , Marka Marojice 4 , Tel : 332-393 ( Monday to Friday ) and at Tel : 471-163 on weekends .
Gradi termoelektrane i hidoelektrane, kao i podvodni kabel za prijenos energije povezan s Italijom preko JadranaIt is building thermoelectric and hydroelectric plants, as well as a submerged power transmission line linked to Italy via the Adriatic
Pored teniske opreme u ponudi se nalazi kompletna oprema za golf i minigolf , oprema za pecanje i podvodni ribolov , oprema za badminton i squash te lopte i mreže za sve popularn e sportove .In addition to tennis equipment we offer you complete equipment for golf , mini golf , fishing and spear fishing equipment , badminton and squash , and balls and nets for all popular sports .
Otočje sa više od 500 otoka , zanimljivi podvodni i podzemni svijet , Velebit i Krške rijeke pravi su izazov za sve one koji žele aktivno provesti praznike u svim vrstama vodenih sportova , ronjenju , ribolovu , lovu , planinarenju , raftingu , pješaćenju ( tracking ) ...An archipelago with more then 500 islands , an interesting underwater and underground ( caves ) world , the Velebit Mountain and karst rivers are a real challenge for all those who wish to spend an active holiday , taking part in all kinds of water sports , diving , fishing , hunting , climbing , rafting , tracking etc.
Trenutačno u samo ‧ posto rijeka ne može se održati podvodni život, a emisije opasnih plinova opale su za trećinuCurrently, only ‧ per cent of rivers are unable to sustain aquatic life, and dangerous gases emissions have dropped by a third
Mogu da ti ugradim podvodni uređaj za disanje...... ako hoćeš opet da budeš Univerzalni VojnikHow do you feel?- Great. They do better underwater than I do
Bosanski ronilac Esad Humo pravi podvodnu videosnimku onoga za što se vjeruje da su ostatci dvaju ilirskih brodova koji su potonuli u močvarama Hutovo Blato u blizini Mostara prije oko ‧ godina. [ Getty Images ]Bosnian diver Esad Humo takes an underwater video of what are believed to be the remains of two Illyrian ships that sank in the Hutovo Blato marshlands near Mostar some ‧ years ago. [ Getty Images ]
Naknada za izdavanje ronilačke iskaznice u Republici Hrvatskoj iznosi 100 kn dok odobrenje za samostalne podvodne aktivnosti iznosi 2400 kuna za 365 dana ) .For issue of a diver’ s identification card in the Republic of Croatia you must pay 100 kn , whilst authorization for independent underwater activities costs 2400 kn for 365 days.
Showing page 1. Found 136533 sentences matching phrase "aparat za podvodno zavarivanje".Found in 16.644 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.