Translations into English:

  • physical therapy   
  • physiotherapy   
    (noun   )

Example sentences with "fizikalna terapija", translation memory

add example
U ustanovi provodimo prve i kontrolne preglede , te fizikalnu terapiju u koju spadaju elektroterapija ( magnetoterapija , terapija laserom , terapija ultrazvukom , dijadinamske struje , interferentne struje , ultrapodražajne struje , TENS ) , termoterapija ( terapija toplinom ) , svjetlosna terapija ( solux ) , kineziterapija ( terapija pokretom ) i manualna terapija ( ruč ne neagresivne tehnike mobilizacije mekih tkiva i zglobova ) .In MEDEOR INSTITUTION we conduct the first as well as the control examinations and physical therapy which consist of : electrotherapy ( magnetic therapy , laser therapy , ultrasound therapy , the therapy of dia- dinamic current , interferential current , the ultra stimulation current , TENS ) , thermo therapy ( heat therapy ) , light therapy ( Solux ) , kinesitherapy ( the movement therapy ) and manual therapy ( the non aggressive techniques of mobilization of soft tissue and joint by hands ) .
Moraš čuvati to koljeno par tjedana, fizikalna terapija, a dat ću ti i neke lijekoveSo, you' re going to have to stay off that knee for a couple of weeks, physical therapy, and I' il put you on some anti- inflammatories
Fizikalna terapijaPhysical therapy
Zdravstvene usluge ambulantne fizikalne terapije pružamo na našoj adresi , Koturaška 71 , prizemno , u blizini Ciboninog tornja .Health services of the dispensary physical therapy is offered at our address in Koturaš ka street 71 , on the ground floor , in the near by of the Draž en Petrović square ( Cibona tower ) .
Da, bit ću u redu.Samo moram proći fizikalnu terapijuI just have to do some physical therapy stuff
Ova ustanova stoljetne tradicije ima sve suvremene uređaje za fizikalnu terapiju , tri zatvorena bazena s morskom vodom , sportske terene i uređene plaće za hidroterapiju .This institution has a centuries-old tradition of all modern equipment for physical therapy , three indoor swimming pool with sea water , sports fields and kept wages for hydrotherapy .
Ovisno o vrsti učinjenog zahvata , pacijenti će trebati fizikalnu terapiju kako bi postigli zadovoljavajuću funkciju ramena i ruke .Depending on the surgical procedure , some patients will need physical therapy to regain an acceptable function of the neck , shoulder and hand .
U odjelu fizikalne terapije obavljaju se sve fizioterapeutske procedure iz kineze , elektro i hidroterapije , a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaće provodi se hidroterapija morskom vodom .The department of physical therapy are performed all the procedures from Chinese Physiotherapy , hydrotherapy , electrical and , in the summer months , the operational part of the salaries of hydrotherapy is carried out sea water .
Fizikalnu terapiju treba početi već tijekom procesa cijeljenja ligamenata i čahure i to laganim razgibavanjem čime se postiže bolja kvaliteta novonastalog vezivnog tkiva .Physical therapy should begin during the process of ligamenat healing and with gentle stretching , which achieves a better quality of new connective tissue .
Grej kaže da i dalje odbijate svoju fizikalnu terapijuGrey says you' re still refusing your physical therapy
Funkcioniranje odjela usko je vezano za suradnju s odjelom za kliničko - laboratorijsku dijagnostiku , odjelom za radiologiju i UZV dijagnostiku i odjelom za bronhologiju i fizikalnu i inhalacijsku terapiju .The smooth functioning of the Unit relies on collaboration with the Clinical and Laboratory Diagnostics and Radiology and Ultrasound Units , as well as the Bronchology and Physical and Inhalation Therapy Units .
Ovdje Vas želimo pobliže upoznati sa svim uslugama u ordinaciji fizikalne terapije .Here we want to introduce the services of our physical therapy dispensary .
Nakon drugog svjetskog rata , Istarske toplice rade kao odjel za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju Medicinskog centra u Puli , a 1970 . ulaze u sastav turističkog poduzeća Rivijera iz Poreča .After the Second World War , the Istrian thermal resort became a department for physical therapy an d medical rehabilitation of the Medical Centre Pula , and in 1970 it developed into the integral part of the tourist company “ Rivijera” from Poreč .
Fizikalna , termodinamička i električka ograničenja u razvoju čipova .Physical , electrical and thermal limitations in chip down-scaling .
Trenutno korištene metode objedinjavanja simulacijskih modela su kosimulacija ( kooperativna simulacija ) na osnovi postojećih simulacijskih paketa za respektivna fizikalna područja , te uniformno modeliranje standardnim jezikom .The current methods of assembly of multidisciplinary simulation models are co-simulation using existing simulation packages for one physical domain and uniform modelling by uniform language .
- Ispitati fizikalna svojstva interkalarnih tankih slojeva te utvrditi njihovu moguću upoterbu kao elektroda za neke tipove galvanskih čelija .-Investigation of physical properties of intercalary thin films and determination of their possible use in terms of electrodes for some types of galvanic cells .
Razmatra se formalno- logička i fizikalna realizacija kvantnog računala .Possible realisations of quantum computers will be given .
Ciljevi istraživanja : Prioritetna istraživanja u svijetu i kod nas s dugoročnim ciljevima obuhvaćaju temeljne probleme vezane uz fizikalna i kemijska svojstva materijala korištenih u industriji i energijskim tehnologijama .Research goals : Priority research with long-term objectives at home and abroad encompasses the fundamental issues concerning physical and chemical properties of materials used in industry and energy technologies .
Fizikalna svojstva realnih tekućina .Physical properties of real liquids .
Sažetak : Ispitivana su fizikalna svojstva i fotoelektrokemijsko ponašanje granice faza Cu2O/ elektrolit .Summary : Physical properties and photoelectrochemical behaviour of the phase boundary betweenthe Cu2O and liquid have been investigated .
Drugim riječima , ne treba slijediti ona fizikalna načela i tehnička rješenja koja se zasnivaju na mehanički više ili manje složenim plutajućim posrtojenjima , budući su ona izložena vrlo vjerojatnom uništenju .In other words , the phisical principles and tehnical solutions based on more or less mechanically complex constructions should be avoided since they would be most probably exposed to destruction .
Ciljevi istraživanja : Istraživanje miješanih metalnih oksida spinelne , perovskitne iligranatne strukture treba proširiti naše znanje o utjecajupostupaka sinteze tih oksida na njihova kemijska , fizikalna istrukturna svojstva .Research goals : Investigation of the mixed metal oxides of spinel , perovskite or garnet structure should expand our knowledge about influence of preparation procedure on their chemical , physical and structural properties .
Opis predmeta : Fizikalna svojstva i područje ultrazvuka .Course description : Physical characteristics and domain of ultrasound .
Sažetak : Opisane su eksperimentalne metode koje se primjenjuju za određivanje fizikalnih parametara eksploziva i eksplozije . Opisana su fizikalna načela pojedinih metoda , opis mjernih metoda , te način obrade i prikaza rezultata pojedinih mjerenja .Summary : The book treats experimental methods used to determine the physical properties of explosives and explosions - physical principles , operating procedures , and evaluation of results .
Sustavno će se raditi na kvantnim grupama i izučavati fizikalna relevantnost anyona i quona .Work on the application of quantum groups in physics will be continued , and the physical relevance of anyons and quons will be studied .
Showing page 1. Found 487 sentences matching phrase "fizikalna terapija".Found in 4.681 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.