Translations into English:

  • have a good reason   

Example sentences with "imati opravdani razlog", translation memory

add example
Način poslovanja u našoj branši brz je i dinamičan , tako da se investicija tvrtke u zrakoplov pokazala potpunoi opravdanom ” , objašnjava Gucić razloge zbog kojih je Getro prije četiri godine odlučio uložiti 350 tisuća američkih dolara u kupnju Cessne T 303 Crusader , jednog od malobrojnih dvomotornih zrakoplova s hrvatskom registracijom .The method of operations in our branch is quick and dynamic , our investme nt in the private aircraft proved to be entirely profitable” , Gucić said while explaining the reason that Getro invested $350,000 USD four years ago for the purchase of a Cessne T 303 Crusader , one of the few two motor aircrafts with Croatian registration .
Da postoji opravdan razlogI could, if I had a good reason, but
Ne izgleda li ovo kao opravdan razlog?Doesn' t that look like probable cause to you?
Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti , a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi , te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica .The agency can suggest changes of reservation or cancel the rented accommodation entirely or partially if , before or during the guest ' s stay , special circumstances occurred that cannot be avoided or eliminated , which , if they had occurred at the time of the announcement and offer of the program , would be a justified cause for the agency not to announce the offer and accept applications and confirmations of the reservation of accommodation units .
Loša kondicijska sprema , umor , manjak sna , loš nutricionistički plan ili problemi s biciklom i opremom ne smatraju se opravdanim razlogom za kašnjenje .Poor bicycle or equipment maintenance , fatigue , lack of fitness , hunger , etc. are not unforeseen and beyond the control of the rider and therefore will not serve as a valid reason for being late .
" Slovenija nema opravdane razloge za opiranje... pridruživanju Hrvatske NATO- u ", kazao je premijer Borut Pahor u parlamentu prije glasovanja. [ NATO ]" Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Prime Minister Borut Pahor told parliament before the vote. [ NATO ]
Radim kao konj u ovoj rupetini... i nikada nisam izbjegavao dužnost... ili glumio opravdane razlogeMaybe I could plead temporary sanity.- Oh, Klinger. You' re crazy
Ne postoji opravdani razlog za vaš rat!There is no justifiable reason for your war!
Drugi međutim vide opravdane razloge rasta cijenaOthers, however, see valid reasons for the price hikes
Opravdana ekonomičnost sustava za kontrolu radnog vremena razlog je što uvođenje ovih sustava ne predstavlja trošak već ulaganje u poslovanje .Justified cost-efficiency of working hours control systems is the reason why introducing these systems does not present an expense but investment in business operation .
Predsjedavajući sudac kazao je kako " nema opravdanih razloga " da sud odstupi od pravila o ‧ dnevnom razdoblju koje optuženik ima za izjašnjavanje o svakoj točki optužnice i zakazao sljedeće ročište za ‧ srpnjaThe presiding judge said there was " no good cause " for the court to deviate from the ‧ day rule for entering a plea on each count and scheduled the next hearing for July ‧ th
" Slovenija nema opravdane razloge za opiranje... pridruživanju Hrvatske NATO- u ", kazao je zastupnicima slovenski premijer Borut Pahor uoči glasovanja u ponedjeljak, pozivajući ih na potporu ratifikaciji" Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Slovenian Prime Minister Borut Pahor told lawmakers ahead of Monday 's vote, urging them to back ratification
Korištenje oslobođenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku , a uvoz se može obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja , odjednom ili u više navrata , a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga .The usage of exemption is realised at mov ing in of the concerned person into the Republic of Croatia , and import can be performed during 12 months from the date of moving in , at once or in a few shipments and this dead line can be extended for the justified reasons .
Nakon glasovanja, zastupnicima Skupštine Kosova obratio se šef UNMIK- a Soren Jessen- Petersen. “ Kao članovi najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tijela Privremenih institucija samouprave, imate vrlo značajnu odgovornost ne samo prema vašim biračima, čiji povjerenje u vas mora biti opravdano, nego i prema Kosovu u cjelini ”, kazao je Jessen- Petersen. “ Imate odgovornost donositi savjesne odluke utemeljene na informacijama i u interesu svih građana Kosova ”UNMIK chief Soren Jessen-Petersen addressed the assembly after the vote. " As members of the highest representative and legislative body of the Provisional Institutions of Self Government, you have a very important responsibility not only to your voters, whose trust in you must now be honoured, but also to Kosovo as a whole, " Jessen-Petersen said. " You have the responsibility to make informed and conscientious decisions that are in the interests of all the people of Kosovo. "
Imala sam neugodnosti, da napravim maslac za ekipu, stoga opravdano očekujem ga, na svom tostuI go to all the trouble making butter for the team, and then I actually expect to have it on my toast
Imate opravdanu sumnju?You got probable cause?
Obitelj je imala mnogo razloga za sreću i još više razloga za vjeru u budućnostThe family had much to be happy about and even more to look forward to
Sada imamo dobar razlog, stvarno dobar razlog, ne čekati papinu odlukuThe fact is, I now have a good reason... a very good reason, not to wait for the pope' s decision
U slučaju da imate razlog za tužbu u vezi s korištenjem stranice , spor morate pokrenuti unutar 1 ( jedne ) godine nakon što potraživanje ili razlog za tužbu nastupi .Any cause of action you may have with respect to your use of the Site must be commenced within one ( 1 ) year after the claim or cause of action arises .
Imam razloge za piti... ozbiljne razloge!Znamo ih!I have reasons for drinking... serious reasons!
Sada imamo dobar razlog, stvarno dobar razlog, ne čekati papinu odlukuThe fact is, I now have a good reason, a very good reason...... not to wait for the pope' s decision
" Mnogi Libijci žele da on predvodi proces naprijed zato što strahuju da ćemo ako on nije tu iz bilo kojeg razloga imati ono što se dogodilo u Iraku, imati ono što se dogodilo u Somaliji, imati ono što se dogodilo u Afganistanu "" Many Libyans want him to lead the process forward because they are scared if he is not there for any reason we will have what happened in Iraq, we will have what happened in Somalia, we will have what happened in Afghanistan. "
U ‧ od ‧ slučajeva kad imaš bombu, imaš i političke razlogeNine times out of ‧, you got a bomb, you got a political statement
Kad se Gomtuu nije imao za koga brinuti, nije imao razloga za životWhen Gomtuu had no one left to care for, it had no more reason to exist
Showing page 1. Found 44900 sentences matching phrase "imati opravdani razlog".Found in 6.423 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.