Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
S obzirom da takvi sustavi već postoje unutar EU i imaju praktičnu primjenu za stanovit broj službenih jezika EU , potrebno je takve resurse i alate izgraditi i za prevođenje hrvatskoga ( najprije za smjer eng- hrv , a zatim obrnuto kao i za druge jezične parove ) .Having in mind that such systems already exist in EU and that they have been used on the daily basis for a number of official EU languages , it is certainly necessary to build such resources and tools for Croatian ( eng-hrv as a first choice , then hrv-eng , and later possibly for other language pairs ) .
Alati podataka dostupni su samo dok je tekst odabran ili dok desnom tipkom miša kliknete riječ. Ukoliko alati podatak nisu ponuđeni iako je tekst odabran, potrebno ih je instalirati. Neki od alata podataka dio su KOffice paketa. This is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it hereData tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
Mislim da raste broj ljudi koji imaju tu čežnju vratiti se u kontakt s prirodom, s biljkama, sa životinjama, i koji znaju da postoji šamanski način kako to postići i da zapravo ti alati, ti psihoaktivni alati, za biljke poput ayahuasce su pravi direktan način da se to napraviI think there is a growing number of people who feel this desire to get back in touch with nature with plants, with animals and who know that through the shamanic path, there is way of doing this and that actually these tools, these psychoactive tools, plants like Ayahuasca is a very direct way of doing this
Sažetak : U članku se prezentiraju rezultati obrade postupkom deformacije , kao što su štance za limove , alati za kovanje i dr . Težište istraživanja je trajnost alata bez i sa prevlakom od TiN i primjenjenom tehnologijom PVD . Pri tome se variraju bitni parametri oplemenjivanja alata kako bi se postigli bolji rezultati u proizvodnim uvjetima .Summary : The paper deals with the results of the sheet metal treatment by distorsion such as stamping machines for sheet metals , forging tools , etc. The purpose of the investigation is the tool durability with or without TiN coating and the applied technology PVD . Essential parameters of tool ennobling are varied in order to achieve better results in production conditions .
Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati . ...Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools ... .
Izradom ribarskih alata počeo sam se baviti od 1980 . godine , a izradom izvornih suvenira aktivnije prije 10- ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Posavine stoljećima koristili u ribolovu .In 1980 I have started with the fishing tools manufacture while producing authentic souvenirs more serious the last ten years with a main goal to embalm traditions and customs of this region and to preserve fishing tools used by inhabitants of Posavina during the past centuries .
Alat za lov kanjca su povrazi , a drugi alati rijetko .The fishing method used mostly is tended line , as per other methods , these are rarely used .
Sigurnosni stručnjaci su otkrili da su mnogi alati koje koriste računalni kriminalci puni nedostataka i ranjivosti . Iskorištavanje tih nedostataka moglo bi omogućiti okretanje alata za napade protiv onih koji ih upotrebljavaju , budući da se mogu iskoristiti za i dentifikaciju napadača i pokretanje protunapada .Security experts have found that many of the tools used by cyber criminals are riddled with bugs and vulnerabilities . Exploiting these bugs might mean that the attack tools can be turned against those using them because they can be used to identify attacker and launch a counter-attack .
Bosch bežični alati stalno dodaju nove funkcionalnosti , npr . „ Powerlight ” dodatak za rad u mačnim područjima ; LED žaruljice koje pokazuju smjer okretanja alata i stupanj punjenja baterije ; a svojim ergonomičnim oblikom i Softgrip drškom dobro leži u ruci .Cordless devices from Bosch keep providing new extra functions : For instance the " Powerlight " for work in dark areas . LEDs show the rotational direction and charge level . With its especially ergonomic form and Softgrip coating , cordless devices from Bosch are also very kind to your hands .
Zbog najnaprednije tehnologije proizvodnje , izvrsnih kvaliteta , jedinstvenog lomača strugotine , pozitivne rezne oštrice , ovi alati pokazuju iznimnu izdržljivost , uz male sile rezanja i dugi vijek trajanja alata .Due to the most advanced production technology , excellent grade combinations , unique chip deflector and positive cutting angles , the new family features high durability , low cutting forces and excellent tool life .
Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati .Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools .
HELIDO alati kombinacija su prednosti HELIMILL ( helikoidna rezna oštrica i pozitivni nagib ) i MILL2000 ( čvrsta konstrukcija ) grupe alata i najpogodniji su za glodanje u teškim uvjeti ma .The HELIDO family combines the most advantageous features of both the HELIMILL ( helical cutting edge and positive rake angle ) and the MILL2000 ( strong construction ) , which are the most suitable for heavy milling applications .
U nastavku su navedeni alati koje možete besplatno isprobati i/ ili kupiti preko Aquilonis- a .Hereafter are tools you can try for free and/ or purchase through Aquilonis .
Alati , tj . programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine . To su oni koji jako olakšavaju provođenje klasičnih , pismenih ispita i oni koji su namjenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo .Tools or programs can be divided in two basic groups - those that facilitate the conducting of classical written exams and those that are intended for direct entering of the answers into the computer .
Edukacija korisnika je značajno pojednostavljena jer se za rad s Alfrescom koriste dobro poznati alati ( web preglednik , email klijent , Windows Explorer i Microsoft Office ) .Users’ training is significantly simplified for well known tools are used with Alfresco ( web browser , e-mail client , Windows Explorer and Microsoft Office ) .
Na ovoj stranici se nalazi sotveri i web servisi koje je izradila naša grupa , kao i alati koje često koristimo u našem radu .On this page you can find software tools and web services made by our group or tools we use in our work .
Kriteriji i alati za planiranje .The planning criteria and planning tools .
da možete brzo napraviti filtere po pošiljatelju, primatelju, temi i diskusionoj listi koristeći Alati-gt; Napravinbsp; filter?that you can rapidly create filters on sender, recipient, subject and mailing lists with Message-gt; Createnbsp; Filter?
Kako su se tada alati i vijci mogli nabaviti samo u željezariji , boje i tapete u specijaliziranoj trgovini te drvo kod trgovaca drvetom , sada su kupci u OBI trgovinama mogli nabaviti sve na jednom mjestu .Up until this moment in time tools and nails were obtained only from the ironmonger , paint , and wallpaper from the specialist paint shop and wood from the timber merchant . Now the customers could obtain everything from the OBI store .
U paleti Oracle- ovih proizvoda nalaze se baza podataka , aplikacijski poslužitelj , programski razvojni alati te programska rješenja .Oracle products range from databases , application servers , program development tools and solutions .
Bosch vrtni alati – spremno dočekajmo proljeće .Bosch garden tools – ready for spring .
Ti računalni alati omogućuju osobi koja ima ograničene pokrete rukom ili možda i nema ruku , da uspješno sudjeluje u rješavanju obveza kod kuće i na poslu .These computer tools enable people with limited hand mobility or even without hands to successfully fulfil their obligations and tasks both at home and work .
Alati za konfiguriranje poslužiteljaNameSelection Tools
Osim toga , komunikacijski alati se razlikuju s obzirom na to podržavaju li jednosmjernu ili dvosmjernu komunikaciju .In addition to this , communication tools can be considered in terms of whether or not they support one-way or two-way communication .
Navedeni alati će biti korišteni za dizajn Embedded DSP sistema baziranim na Xilinx XUP development kitu .Xilinx XPS , ISETM and System Generator for DSP software tools will be used to design Embedded DSP systems for the Xilinx XUP development kit .
Showing page 1. Found 820 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 1.51 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.