Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
Postoje raznovrsni alati za nadzor informatičkih sustava počevši od osnovnog nadzora hardvera , široke palete operacijskih sustava i podsustava do nadzora samih aplikacija .There are various tools for monitoring IT systems , starting from the basic control of hardware , a wide range of operating systems and subsystems to control the application themselves .
Fokus konferencije jest pojmovnik EuroVoc i drugi višejezični kontrolirani rječnici i alati za indeksaciju .The conference focused on the EuroVoc thesaurus and other multilingual controlled vocabularies and indexing tools .
Iznenadila bi se da vidiš kakvi alati mogu spasiti životYou' d be surprised what tools can save a life
Razmatrani se alati sastoje od držača i karbidne okretne pločice .The tools considered herein consist of a holder and an indexable carbide insert .
Komunikacijski alati mogu uključivati jedan ili više oblika medija : tekst ( neposredna razmjena poruka/ chat , e- pošta , diskusijski forumi i listserveri ) , audio ( telekonferencije ili web konferencije ) ili kombinaciju audia i videa ( web konferencije/ klasične učionice ) .Communication tools can include one or more media formats : text ( instant text-messaging/ chat , emails , discussion forums , and listservs ) , audio ( teleconferencing or web conferencing ) , or the combination of audio and video ( web conferencing/ live classrooms ) .
Svojom inteligencijom , alati pomažu boljem razumjevanju fizičke i logičke organizacije mreže što omogućuje u konačnici i bržu detekciju problema .With his intelligence , tools help better understanding of physical and logical organization of the network which ultimately enables faster detection of problems .
Neovisno o vrsti i namjeni građevine , neovisno o njenoj veličini ili lokaciji , na kraju su upravo radnici i njihovi alati ono što od spektakularnog dizajna stvara predivne zgrade , dajući ljudima zaštitu i životni prostor .But in every type of building , however enormous its dimensions and wherever located , it is ultimately the workers and their tools that transform spectacular designs into great buildings , providing people with protection and living space , and expressing the values of their time .
Zagreb , 22 . listopada 2009 . – Hrvatski sistem integrator Combis je u surad nji s tvrtkom Microsoft Hrvatska organizirao Infrastructure Optimization Event na kojem su predstavljeni suvremeni alati i rješenja za unapređenje IT infrastrukture .Zagreb , October 22 , 2009 – Croatian systems integrator Combis has , in cooperation with Microsoft Hrvatska , organized Infrastructure Optimization Event where both companies presented modern tools and solutions for improvement of IT infrastructure .
Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati .Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools .
Edukacija korisnika je značajno pojednostavljena jer se za rad s Alfrescom koriste dobro poznati alati ( web preglednik , email klijent , Windows Explorer i Microsoft Office ) .Users’ training is significantly simplified for well known tools are used with Alfresco ( web browser , e-mail client , Windows Explorer and Microsoft Office ) .
Ogledala,...... alati, odjećaMirrors, tools, the clothes
Razmislite kako bi vam ovi alati mogli pomoći da ispunite neke od ciljeva svojeg projekta .Think about how these tools might help you to meet some of your goals in your e-learning project .
Omogući automatski pop-up popis popuna. Pop-up popis moguće je onemogućiti na osnovu prikaza na izborniku ' Alati 'Enable the automatic completion list popup as default. The popup can be disabled on a view basis from the 'Tools ' menu
Alati pisačaPrinter Tools
Naši alati impresioniraju svojim dijamatno oštrenim rezačima i noževima , odličnim balansom i ergonomičnim dizajnom .The practical Collecto from Bosch – which is included as standard in some models and available as an accessory – makes hedge trimming so much easier .
Sigurnosni stručnjaci su otkrili da su mnogi alati koje koriste računalni kriminalci puni nedostataka i ranjivosti . Iskorištavanje tih nedostataka moglo bi omogućiti okretanje alata za napade protiv onih koji ih upotrebljavaju , budući da se mogu iskoristiti za i dentifikaciju napadača i pokretanje protunapada .Security experts have found that many of the tools used by cyber criminals are riddled with bugs and vulnerabilities . Exploiting these bugs might mean that the attack tools can be turned against those using them because they can be used to identify attacker and launch a counter-attack .
Ovo su isti alati koje su pronašli i ronioci prvi putThese are the same kind of tools that scuba- dive class found
Koće i vrše su jedini alati za izlov , a vršama naročito lovimo velike primjerke .Trawlers and coops are the only fishing methods for catching prawns and with coops very big specimens are often caught .
Neka alati protiv neželjene pošte (spam) klasificiraju vaše poruke. Čarobnjak će stvoriti odgovarajuće filtere. Poruke će obično biti označene tako da sljedeći filteri mogu na njih reagirati i, npr., maknuti neželjenu poruku u posebnu mapuLet the anti-virus tools check your messages. The wizard will create appropriate filters. The messages are usually marked by the tools so that following filters can react on this and, for example, move virus messages to a special folder
Bosch vrtni alati – spremno dočekajmo proljeće .Bosch garden tools – ready for spring .
Točnije , naprezanje očiju može utjecati na položaj sjedenja naročito ako su alati koji se koriste tijekom rada udaljeni , nisko ili previsoko postavljeni .More precisely , eye strain may affect the position of sitting especially if they are tools that are used while working are remote , too low or too high .
Alat za lov kanjca su povrazi , a drugi alati rijetko .The fishing method used mostly is tended line , as per other methods , these are rarely used .
Detaljnije se obrađuje programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava , korištenje regularnih izraza , te temeljni Unix alati . Studenti se upoznaju i s osnovama programskih jezika Perl i P ython .The topics include shell programming , regular expressions , Unix tools , and basics of Perl and Python programming .
Takvi alati omogućavaju da na jednom mjestu imamo uvid u potpunu software i hardware konfiguraciju fizičkih i virtualnih servera , računala i mobilnih uređaja te da se s jednog mjesta upravlja cijelim životnim vijekom računala uključujući instalaciju OS- a , imagea , nadogradnju operativnog sistema , patch management , instalaciju softwarea , izradu velikog broja hardware i software izvještaja i kontrolu klijenata , nezavisno o lokaciji na kojoj se nalazi .Such tools allow that one place we have access to a complete software and hardware configuration of physical and virtual servers , PC-s and mobile devices , and that from one place is managed trough the entire life-cycle of computer including the installation of operating system , image , upgrade of the operating system , patch management , software installation , production of large number of hardware and software reports and the control of clients , regardless of the location at which it is situated .
Showing page 1. Found 177 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 0.612 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.