Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
Alati puštanjaPlay Toolbar
Alati za distribuciju softwarea pojednostavljuju kompleksnu zadaću distribuiranja aplikacija i raznih softwarea sa jednog mjesta na stolna i prijenosna računala , servere i mobilne uređaje kroz mrežu tvrtke .Distribution of software tools simplify the complex task of distributing applications and a variety of softwares from one location to the desktop and mobile PC-s , servers and mobile devices through a company network .
Alati za konfiguriranje poslužiteljaNameAnimation Tool
Svi se ovi alati mogu koristiti u različite svrhe .They can all be used for different purposes .
Fokus konferencije jest pojmovnik EuroVoc i drugi višejezični kontrolirani rječnici i alati za indeksaciju .The conference focused on the EuroVoc thesaurus and other multilingual controlled vocabularies and indexing tools .
HELIDO alati kombinacija su prednosti HELIMILL ( helikoidna rezna oštrica i pozitivni nagib ) i MILL2000 ( čvrsta konstrukcija ) grupe alata i najpogodniji su za glodanje u teškim uvjeti ma .The HELIDO family combines the most advantageous features of both the HELIMILL ( helical cutting edge and positive rake angle ) and the MILL2000 ( strong construction ) , which are the most suitable for heavy milling applications .
Alati podataka dostupni su samo dok je tekst odabran ili dok desnom tipkom miša kliknete riječ. Ukoliko alati podatak nisu ponuđeni iako je tekst odabran, potrebno ih je instalirati. Neki od alata podataka dio su KOffice paketa. This is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it hereData tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
Svojom inteligencijom , alati pomažu boljem razumjevanju fizičke i logičke organizacije mreže što omogućuje u konačnici i bržu detekciju problema .With his intelligence , tools help better understanding of physical and logical organization of the network which ultimately enables faster detection of problems .
Alati za projektiranje sustava : MATLAB .Tools for system design : MATLAB .
Neka alati protiv neželjene pošte (spam) klasificiraju vaše poruke. Čarobnjak će stvoriti odgovarajuće filtere. Poruke će obično biti označene tako da sljedeći filteri mogu na njih reagirati i, npr., maknuti neželjenu poruku u posebnu mapuLet the anti-virus tools check your messages. The wizard will create appropriate filters. The messages are usually marked by the tools so that following filters can react on this and, for example, move virus messages to a special folder
Izradom ribarskih alata počeo sam se baviti od 1980 . godine , a izradom izvornih suvenira aktivnije prije 10- ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Posavine stoljećima koristili u ribolovu .In 1980 I have started with the fishing tools manufacture while producing authentic souvenirs more serious the last ten years with a main goal to embalm traditions and customs of this region and to preserve fishing tools used by inhabitants of Posavina during the past centuries .
U gradskom muzeju nalaze se kameni alatiIn the municipal muzeum, there are stone implements
Većina nastavnika koji predaju ugostiteljski i turistički menadžment koriste internet u nastavi , ali na različitim razinama i služeći se različitim pristupima . Rezultati ispitivanja pokazali su da su alati i mogućnosti interneta vrlo ograničeni kad se koriste u obrazovne svrhe .The majority of the educators teaching hospitality and tourism management courses use the Internet in their instruction , but at different levels and approaches ; research findings revealed that Internet tools ' and capabilities are very limited used for educational purposes .
Jer one su vizualni alati za dijeljenje s drugima .Because they are visual tools for sharing with others .
Za modeliranje su se koristili softverski alati SIMFACTORY II. 5 i VS7 .Software packages SIMFACTORY II.5 and VS7 were used for modelling .
Programski alati i jezici za analizu .Tools and languages for analysis .
Bežični alati nikada prije nisu bili tako maleni , atraktivno dizajnirani i moćni .Power tools have never been so small , attractively designed and powerful before .
Ti računalni alati omogućuju osobi koja ima ograničene pokrete rukom ili možda i nema ruku , da uspješno sudjeluje u rješavanju obveza kod kuće i na poslu .These computer tools enable people with limited hand mobility or even without hands to successfully fulfil their obligations and tasks both at home and work .
Koće i vrše su jedini alati za izlov , a vršama naročito lovimo velike primjerke .Trawlers and coops are the only fishing methods for catching prawns and with coops very big specimens are often caught .
KDE alati za pristupačnostKDE Accessibility Tool
Tehničko težište ovogodišnje konferencije i izložbe odnosilo se na stvarne potrebe elektroenergetike , naročito na pouzdanost opskrbe električnom energijom i srodne teme . To područje se nalazi u vremenu dinamičnih promjena , a novi alati već i danas unapređuju organizaciju rada , produktivnost i sigurnost .Technical focus for the 2006 conference and exposition truly reflects the electric utility i ndustry and , in particular , reliability of power delivery as it faces an era of dynamic change in which new tools are already enhancing work management , productivity and safety .
Navedeni alati će biti korišteni za dizajn Embedded DSP sistema baziranim na Xilinx XUP development kitu .Xilinx XPS , ISETM and System Generator for DSP software tools will be used to design Embedded DSP systems for the Xilinx XUP development kit .
Alati X prozoraNameX Window Utilities
Razvojem odgovarajućih optimalnih metoda i kodiranj em programskih paketa za svaku od pojedinih aktivnosti pogonskog planiranja dobivaju se softverski alati , čijom primjenom se mogu izračunati minimalni ukupni troškovi , odnosno odrediti najbolji učinci pojedinih mjera na rad elektroenergetske distribucijske mreže .Software tools are developed by developing adequate optimal methods and coding program packages for each individual operational planning activity . Their application allows the calculation of minimal total costs , i. e. the valuation of optimum effects of individual measures on the performance of electricity networks .
Komunikacijski alati mogu uključivati jedan ili više oblika medija : tekst ( neposredna razmjena poruka/ chat , e- pošta , diskusijski forumi i listserveri ) , audio ( telekonferencije ili web konferencije ) ili kombinaciju audia i videa ( web konferencije/ klasične učionice ) .Communication tools can include one or more media formats : text ( instant text-messaging/ chat , emails , discussion forums , and listservs ) , audio ( teleconferencing or web conferencing ) , or the combination of audio and video ( web conferencing/ live classrooms ) .
Showing page 1. Found 177 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 0.243 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.