Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datotekaThe swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
Razvijen je model konjugiranih krugova ( semi- empirijski VB model ) za predviđanje strukture , aromatičnosti i reaktivnosti heterocikličkih sustava ( s atomima kisika , dušika i sumpora ) i velikih uglikovih grozdova , koji se pojavljuju kao središte nukleacije kod formiranja čađi , a također mo gu biti od presudne važnosti u astrokemiji . Pronađena je korelacija dugog dosega u VB strukturama benzenskih mreža i kvadratično planarnih mreža . ( d ) Dinamički modeli .The conjugated circuit model ( the semi-empirical VB model ) has been developed for prediction of structures , aromaticy and reactivity of heterocyclic systems ( containing oxygen , nitrogen and sulphur ) and big hydrocarbon clusters , which occur as centers of nucleation in formation of carbon soot and which can be of importance in astrochemistry . ( d ) Dynamical models .
Ovaj sustav koji se lako instalira nudi široku paletu konfiguracijskih opcija i kombinira jednostavne module za upravljanje odnosima s klijentima , upravljanje objektima , upravljanje konferencijama i posluživanjem hrane , kontrolu materijala , internetsku rezervaciju i mnoge druge značajke u jedinstveno . sveobuhvatno i integrirano rješenje .The easy-to-install system offers a wide range of configuration options and combines user-friendly modules for customer relationship management , property management , conference and catering management , materials control , online booking and more , into one comprehensive and integrated solution .
Razvijenim sustavom informiranja , e- općina i e- grad osiguravaju korisnicima neprekidan protok ciljanih informacija i podataka koji se odnose na tržišna kretanja i mogućnosti koje se otvaraju jedinicama lokalne samouprave s područja regionalnog razvoja i Europske unije .With developed information system e-munic ipality and e-city provides users a continuous flow of targeted informations and data related to market trends and opportunities offered to local self-government units in the field of regional development and the European Union .
Otvorena prije godinu dana, katedra za povijest umjetnosti Sveučilišta u Sarajevu, s manjim brojem studenata i bliskijim odnosom studenata i profesora, izdvaja se u odnosu na sveučilišni sustav koji se uobičajeno doživljava bezličnimSarajevo University 's year-old art history department, with its small classes and more personal relationships with professors, stands out in a university system usually viewed as impersonal
Gul-- koji je posjetio Alma Atu kako bi sudjelovao u proslavi dana neovisnosti zemlje-- sastao se s svojim kolegom Nursultanom Nazarbayevim i izrazio zanimanje Turske za prodaju raketnih sustava zračne obrane KazakhstanuGul-- who visited Almaty to take part in the country 's independence day celebrations-- met with his counterpart, Nursultan Nazarbayev, and expressed Turkey 's interest in selling rocket air defence systems to Kazakhstan
Na popisu uvjeta koje je postavila EU nalaze se i provedba poreznog sustava i reforme obavještajne službe, kao i napredak u ostalim područjima kao što je suradnja s Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu JugoslavijuSome of the conditions the EU listed include implementation of tax system and intelligence service reforms, as well as progress in other areas, such as co-operation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Dugotrajna kriza suverenog duga u eurozoni koja razjeda rast, prijetnja nestabilnosti u srcu globalnog gospodarskog sustava i socijalne napetosti tri su glavna izazova s kojima se danas suočava svjetsko gospodarstvo, izjavila jeThe lingering sovereign debt crisis in the Eurozone that is eating away growth, the threat of instability in the core of the global economic system and social tensions are the three main challenges facing the world economy today, she said
Ubrzo nakon svečanog potpisivanja, Kremlj je odaslao priopćenje u kojem se upozorava kako bi novi sporazum START mogao skrenuti s kolosijeka ukoliko Sjedinjene Američke Države budu jačale sustave proturaketne obrane na način koji predstavlja značajnu prijetnju RusijiShortly before the signing ceremony, the Kremlin distributed a statement, warning that new START treaty could be derailed if the US beefed up missile-defence systems in a way that poses a significant threat to Russia
" Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad " još je jedan projekt iz prgrama PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske .„ Study on the port’ s waste reception devices“ is another project from the PHARE 2006 programme implemented in cooperation with the Ministry of the Sea , Transport and Infrastructure , which will enble the establishement of an integral waste disposal system in the harbours of the Republic of Croatia .
Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim , gospodarstvenim , poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske , osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika .Tax consultancy is an activity which , in accordance with the legal , economic , tax and accounting systems of the Republic of Croatia , ensures a reliable and accurate application of tax regulations by tax payers .
" Kretanje bjegunaca tijekom godina koje su proveli skrivajući se, analiziraju se zajedno s djelovanjem njihovih pomagača, bez obzira dolaze li oni iz državnog sustava ili izvan njega ", rekao je Vekarić" The fugitives ' movements during the years spent in hiding are being analysed along with the activities of their aides, regardless of whether they are from within or outside the system, " Vekaric said
Nakon ulaganja na Kosovu, tvrtke se također sučeljavaju s disfunkcionalnim sustavom koji samo pogoršava problemAfter investing in Kosovo, businesses are also faced with dysfunctional systems that only exacerbate the problem
Zemlje SEE trebale bi ustrojiti sustav koji će se uspješno sučeliti s organiziranim kriminalom svake vrste ", predložio je ŠimonovićSEE countries should form a system that would successfully face organised crime of any kind, " suggested Simonovic
Napore koje ulaže vlada kako bi reformirala državni sustav socijalnog osiguranja suočava se s preprekama koje se nižu jedna za drugomEfforts by the government to overhaul the country 's social security system have met with one obstacle after another
Glavna zabrinutost vladajuće Stranke pravde i razvitka (AKP) jest da bi, ako se Turska složi dozvoliti razmještanje nekih dijelova sustava koji je definiran kao usmjeren protiv Irana, taj potez mogao naštetiti njezinim odnosima s Teheranom, koje mukotrpno pokušava ojačati od kada je došla na vlast prije osam godinaThe main concern of the ruling Justice and Development Party (AKP) is that if Turkey agrees to host some components of a system defined as aimed against Iran, the move may hurt its relations with Tehran, which it has been painstakingly trying to strengthen since it came to power eight years ago
Mnogi ga smatraju ocem hrvatske neovisnosti, ali kako neki njegovi kritičari često ukazuju, on se sučelio s tvrdnjama o ratnim zločinima, bio je nacionalistički trvrdostrujaš koji se udružio sa Slobodanom Milošević glede podjele Bosne i Hercegovine, i stvorio novo političko ozračje u Hrvatskoj temeljeno na korupciji, koja je zauzvrat proizvela kapitaliste lojalne Tuđmanovu sustavuMany consider him the father of Croatian independence, but as his critics often point out, he faced war crimes allegations, he was a nationalist hardliner who allied with Slobodan Milosevic on the division of Bosnia and Herzegovina, and created a new political climate in Croatia based on corruption, which in turn produced capitalists loyal to the Tudjman system
Naša zemlja sada pripada pluralnom sustavu i razvija se ", kazao je Berisha na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s Bushom koja je održana u nedjelju ( ‧ lipanjOur country now belongs to a pluralist system and is developing, " he said during a joint press conference with Bush on Sunday (June ‧ th
Čak i poznati etiopski maratonac Abebe Bikila , koji je maraton trčao uvijek bos , nakon što je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960 . pobijedio i postigao svjetski rekord te postao prvi Afrikanac koji je primio zlatnu olimpijsku medalju , odlučio je na Onitsukin prijedlog obuti Magic Runner , njegove lagane tenisice s posebnim sustavom prozračivanja kako se stopalo ne bi zagrijavalo .After winning at the 1960 Olympics in Rome , breaking the world record and becoming the first African to receive a gold medal at the Olympics , even the famous Ethiopian marathon runner Abebe Bikila , who had always run barefoot , decided to put on the Magic Runner on Onitsuka’ s suggestion , his lightweight shoes with a special ventilation system to prevent foot heating .
SETimes: Koji su problemi s kojima se suočava pravosudni sustav na Kosovu?SETimes: What are the problems facing the justice system in Kosovo?
Za realizaciju ovakovih sustava Kantech je ponudio proizvode u koje je ugradio više mogućnosti i opcija bilo da se radi o najjednos tavnijim ili o najsloženijim sustavima kontrole pristupa s više dislociranih objekata .To effect such systems , Kantech has offered products in which it installed multiple possibilities and options , from the simplest to the most complex access control systems with multiple dislocated buildings .
No pogledamo li s druge strane , mogućnosti koje se otvaraju uspostavom sobnog sustava videokonferencija , ispada da je omjer uloženog i dobivenog vrlo povoljan .But with full perspective of possibilities that room videoconferencing system offers , price-performance ratio is very favorable .
Implementirani sustav elektroničke pošte bazira se na arhitekturalno novom modelu koji predstavlja bitno pojednostavljen pristup visokoj dostupnosti u kombinaciji s unaprijeđenim alatima za upravljanje .Implemented e-mail system is based on architecturally new model which enables substantially simplified access to high availability combined with improved managing tools .
U skladu s navedenim , dva su glavna cilja projekta : a ) u fundamentalno- teorijskom smislu ispitat će se međuodnosi varijabli koji određuju profesionalni identitet učitelja te će se pratiti promjene pojedinih komponenti profesionalnog identiteta tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva ; b ) u razvojno- primijenjenom smislu provjerit će se u kojoj je mjeri naš sustav obrazovanja učitelja utemeljen na pretpostavkama socijalnog konstruktivizma , s posebnim naglaskom na školskoj praksi tijekom studija i pripravništvu .Furthermore , initial education and induction are emphasized as crucial for acquiring basic teaching competences and for the development of professional identity . The goal of the proposed project is twofold : a ) theoretical goal focuses on examination of interrelations between variables determining teachers’ professional identity , as well as on identifying changes in these variables during initial education and induction ; b ) applied aspect of the project examines whether the current Croatian teacher education system is based upon the social constructivist approach , with the special emphasis on school practice and induction period .
Showing page 1. Found 326072 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 59.317 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.