Translations into English:

  • Flag of the Maldives   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (15)

A Bahama-szigetek zászlajaFlag of the Bahamas
A Brit Virgin-szigetek zászlajaFlag of the British Virgin Islands
A Cook-szigetek zászlajaFlag of the Cook Islands
A Falkland-szigetek zászlajaFlag of the Falkland Islands
A Fidzsi-szigetek zászlajaFlag of Fiji
A Fülöp-szigetek zászlajaFlag of the Philippines
A Kajmán-szigetek zászlajaFlag of the Cayman Islands
A Kanári-szigetek zászlajaFlag of the Canary Islands
A Marshall-szigetek zászlajaFlag of the Marshall Islands
A Pitcairn-szigetek zászlajaFlag of the Pitcairn Islands
A Salamon-szigetek zászlajaFlag of the Solomon Islands
A Seychelle-szigetek zászlajaFlag of the Seychelles
A Shetland-szigetek zászlajaFlag of Shetland
A Tokelau-szigetek zászlajaFlag of Tokelau
A Turks- és Caicos-szigetek zászlajaFlag of the Turks and Caicos Islands

Example sentences with "A Maldív-szigetek zászlaja", translation memory

add example
Az Európai Közösség valamely tagállamának zászlaja alatt hajózó hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet a zöld-foki-szigeteki vizeken, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv keretében és az e jegyzőkönyv mellékletében leírt szabályok szerint kiállított halászati engedéllyelVessels flying the flag of a Member State of the European Community may fish in Cape Verde waters only if they are in possession of a fishing licence issued under this Protocol in accordance with the Annex to this Protocol
A Maldív-szigetek felvétele a Tanács vonatkozó határozatának hatálya alá tartozó országok listájára a ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően * (az Eljárási Szabályzat ‧. cikke) (szavazásInclusion of the Maldives in the list of countries covered following the Indian Ocean tsunamis of December ‧ * (Rule ‧) (vote
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a ‧/‧/EK határozat – a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő – módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision amending Decision ‧/‧/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Javaslat a ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a ‧/‧/EK határozat- a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő- módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSProposal for a Council decision amending Decision ‧/‧/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Az EK és a Maldív-szigetek közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *Agreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services *
Erre az ad okot, hogy a Maldív-szigeteket komolyan fenyegeti az éghajlatváltozás, az EFN fő témája pedig az "Éghajlatváltozás és a fejlesztés”.This has been made possible by the fact that the Maldives are seriously threatened by climate change and because 'Climate change and development' is the main theme of the EDD.
A Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK tanácsi határozat a Maldív-szigeteket nem sorolja fel a hatálya alá tartozó országok közöttCouncil Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (Central and Eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) does not include the Maldives in the list of countries covered
az Osztrák Köztársaság szövetségi kormánya és a Maldív Köztársaság kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Maléban, ‧. február ‧-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: a Maldív-szigetek–Ausztria megállapodásAir Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of the Republic of Maldives done at Malé on ‧ February ‧, hereinafter referred to as Maldives-Austria Agreement in Annex II
a Maldív-szigetek–Olaszország megállapodás ‧. cikkeArticle ‧ of the Maldives-Italy Agreement
mivel az elmúlt évben ‧ olasz, ‧ német és ‧ brit- a többi tagállamok lakóiról nem is beszélve- utazott a Maldív-szigetekre, mit sem sejtve arról, hogy a Maldív-szigetek hatóságai nem tartják tiszteletben az alapvető emberi jogokat és hogy milyen sok ember van eljárás nélkül börtönbenwhereas last year ‧ Italians, ‧ Germans and ‧ Britons, not to mention visitors from other Member States, travelled to the Maldives unaware of the lack of respect shown by the Maldivian authorities for fundamental human rights and of the number of people who are detained without trial
Az alábbi ázsiai országok: Afganisztán, Bhután, Nepál, Pakisztán, Banglades, Kambodzsa, Srí Lanka, India, Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, Kína, Észak-Korea, Mianmar/Burma és a Maldív-szigetekthe following Asian countries: Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, China, North Korea, Myanmar/Burma and Maldives
tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZegyezményre (CAT), amelyet ez év májusában a Maldív-szigetek is aláírthaving regard to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) which the Maldives signed in May of this year
figyelembe véve, hogy a Maldív-szigetek a legkevésbé fejlett országok közé tartozik és jelentős mértékben külső segítségre szorul a fejlődéshezwhereas the Maldives belongs to the group of least developed countries and is heavily dependent on the outside world for its development
A Grúziával, Libanonnal, a Maldív-szigetekkel, Moldáviával, Szingapúrral és Uruguayjal kötött, a légi szolgáltatásokról szóló megállapodások módosítása tekintettel Bulgáriának és Romániának az EU-hoz való csatlakozására (szavazás)EC/Georgia, Lebanon, Maldives, Moldova, Singapore and Uruguay Agreements: Protocols amending the Agreements on certain aspects of air services following the accession of Bulgaria and Romania (vote)
Ami a többi kérdést illeti, természetesen nem becsülöm alá a Maldív-szigetek előtt álló problémákat.As for the other points, I do not of course underestimate the problems facing the Maldives.
figyelembe véve a Bizottság legújabb országjelentését, amely a következőket sorolta fel a Maldív-szigeteken létező problémaként: önkényes letartóztatás, magánzárkás fogvatartás, és a független igazságszolgáltatás hiánya, és amely megjegyzi, hogy az egyéni szabadságjogokat korlátozzákhaving regard to the Commission's most recent Country Strategy Paper, which listed the following as problems known to exist in the Maldives: arbitrary arrest, incommunicado detention, and the lack of an independent judiciary, and which noted that individual freedoms are restricted
(PL) Elnök úr! Németh úrnak nincs igaza, amikor optimistán beszél a legkevésbé fejlett országok kategóriájából való kikerülésről, igaza van viszont Deva úrnak, Kaczmarek úrnak és Arsenis úrnak, amikor azt mondják, hogy az elmúlt 10 évben csupán három ország - Botswana, a Zöld-foki-szigetek és a Maldív-szigetek - került ki ebből a kategóriából.(PL) Mr President, Mr Németh is not right in his optimism over countries graduating from least developed country status, whereas Mr Deva, Mr Kaczmarek and Mr Arsenis are right in saying that in the last 10 years, only three countries - Botswana, Cape Verde and Maldives - have graduated from this group.
a Maldív-szigetek–Olaszország megállapodás ‧. cikke – bekezdéseArticle ‧ (‧ and ‧) of the Maldives-Italy Agreement
megjegyezve, hogy az Európai Bizottság ‧ millió euró együttműködési költségvetést különített el a Maldív-szigetek számáranoting that the Commission has made available a cooperation budget of EUR ‧ million for the Maldives
mivel a halászati termékek egészségügyi vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó Maldív-szigeteki jogszabályok rendelkezései egyenértékűnek tekinthetők a ‧/EGK irányelvben megállapítottakkalWhereas the provisions of legislation of Maldives on health inspection and monitoring of fishery products may be considered equivalent to those laid down in Directive ‧/EEC
az Olasz Köztársaság kormánya és a Maldív Köztársaság kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Maléban, ‧. január ‧-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: Maldív-szigetek–Olaszország megállapodásAgreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Maldives concerning air services initialled at Malé on ‧ January ‧, hereinafter referred to as Maldives-Italy Agreement in Annex II
A legutóbbi szökőár-katasztrófa esete jól mutatta, hogy az előbbi megoldás nem megfelelő, mivel lefedettségre nem csak a MIC-kel történő kommunikációhoz volt szükség, hanem a különböző bevetési területek közötti kommunikációhoz is, amelyek igen távol estek egymástól – mint a Maldív-szigetek, Srí Lanka, Thaiföld és IndonéziaThe case of the recent tsunami clearly showed the former solution to be unsatisfactory, as coverage was not only required for communication with the MIC, but also for communication between areas of operation as distant from each other as the Maldives, Sri Lanka, Thailand and Indonesia
a Maldív-szigetek–Egyesült Királyság megállapodás ‧. cikkeArticle ‧ of the Maldives-United Kingdom Agreement
A Tanács határozata (‧. február ‧.) a ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a ‧/‧/EK határozat – a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő – módosításárólCouncil Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December
mivel a Maldív-szigetekkel folytatott kereskedelem megnőtt: ‧-ben ‧ millió eurót tettek ki a Maldív-szigetekről az EU-ba importált árucikkekwhereas trade with the Maldives has increased, with imports from the Maldives into the EU reaching EUR ‧ million in
Showing page 1. Found 4668453 sentences matching phrase "A Maldív-szigetek zászlaja".Found in 636.652 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.