Translations into English:

  • Dur-Sharrukin   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (9)

Air a D-dúr szvitbőlAir on the G String
H-dúrB major
II. SarrukínSargon II
Mozart: C-dúr Allegro billentyűs hangszerreAllegro in C for Keyboard
Mozart: C-dúr Andante billentyűs hangszerreAndante in C for Keyboard
Mozart: C-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in C for Keyboard
Mozart: F-dúr Allegro billentyűs hangszerreAllegro in F for Keyboard
Mozart: F-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in F for Keyboard
Mozart: G-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in G for Keyboard

Example sentences with "Dúr-Sarrukín", translation memory

add example
A, A- dúrban értelmezhetőIt' s the main note in the key of A
Melyik volt az a C- dúr darab, amit olyan jól megtanultál?What was that other piece in C Major, that you learned to play so well?
Á, azt hitted, az öreg mennydörögni fog, nagy dérrel-dúrral kijelenti, hogy nem és nem, s a botjával fenyegeti ezt az egész hajnalhasadást.Ah! so you thought that the old man was going to storm, to put on a big voice, to shout no, and to lift his cane at all that aurora.
Srácok, " Kelet Harlem Rázós " Esz-dúrban?Guys, " East Harlem Shakedown, " E flat?
Mennydörgés A-dúrban.Thunder in A flat major.
És hallgasd, ha átteszed G- dúrba.... és a testvérem itt, ad ‧ szólamotAnd Iisten, if you take this on G- major.... and mybrother here, gives ‧ treble
Megtanulta az ötvonalas rendszert, a negyedhangokat, a félhangokat, a dúr és a moll hangsort.He learned about the musical staff, quarter notes, half notes, major and minor key.
Itt hozom a vendégeinket, kedvesem szólt Challenger, miután nagy dérrel-dúrral kiráncigált bennünket az autóból."Well, my dear," said Challenger, bustling out of the car, "here are our visitors.
Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!"It's impossible to tell if the mode is major or minor!
De Szarumán fokozatosan átalakította a maga változó céljaira, tökéletesítette, gondolta - tévesen - Szarumán, mert mindaz a művészet és ravasz fortély, amiért föladta korábbi bölcsességét, s amiről szerette azt hinni, hogy csak az övé, Mordorból származott, így hát minden műve semmiség volt, gyermekkéz vagy hízelgő rabszolga műve, hitvány másolata Barad-dúr, a Fekete Torony roppant erődjének, fegyvertárának, börtönének, irdatlan kohójának, amely nem tűrt vetélytársat, kinevette a hízelgést, kivárta a maga idejét, gőgjében és mérhetetlen ereje tudatában magabiztosan.But Saruman had slowly shaped it to his shifting purposes, and made it better. as he thought, being deceived-for all those arts and subtle devices, for which he forsook his former wisdom, and which fondly he imagined were his own. came but from Mordor; so that what he made was naught, only a little copy, a child's model or a slave's flattery, of that vast fortress. armoury, prison, furnace of great power, Barad-dűr, the Dark Tower, which suffered no rival, and laughed at flattery, biding its time, secure in its pride and its immeasurable strength.
Vagy akár a Barad- dúr kulcsát... a Hét Király Koronájával és az Öt Mágus Botjaival együtt?Or perhaps the Keys of Barad- dûr itself...... along with the crowns of the seven kings and the rods of the Five Wizards!
Adjatok egy A- dúrt!Give me an A major!
A május 12- éről 13-ára virradó - egyébként meglehetősen borús - éjszakán a sheffieldi Yale College természettudományi karán dolgozó megfigyelőknek sikerült feljegyezniük egy négynegyedes ütemű, D-dúrban hangzó zenei mondat néhány töredékét, mely hangról hangra egyezett a Chant du Départ refrénjének dallamával.In the night of the 12th and 13th of May - a very dark night - the observers at Yale College, in the Sheffield Science School, had been able to take down a few bars of a musical phrase in D major, common time, which gave note for note, rhythm for rhythm, the chorus of the Chant du Départ.
Gavroche atyailag elérzékenyült ettől a bizalomtól és "dúrból mollba" csapott át.Gavroche, paternally touched by this confidence, passed from grave to gentle, and addressing the smaller: -
- De Barad-Dúr Urának legádázabb kapitánya akkor is bevette a külső falaidat - mondta Gandalf.'Yet now under the Lord of Barad-dűr the most fell of all his captains is already master of your outer walls,' said Gandalf.
Egy fél percen belül az a két hatalmas sereg nagy dérrel-dúrral összeütközött!Inside of half a minute those two prodigious hosts came together with a crash!
Nos, az olaszok B dúr- ban tartanákWell, the Italians would keep it in B major
A nagy Isaac Stern játszotta azon az estén Beethoven D-dúr hegedűversenyét, az egyik legszenvedélyesebben szépséges és legegyszerűbben ékesszóló zenét, amelyet Michael hallott valaha.Isaac Stern, the great violinist, played that night, and it was the Beethoven Concerto for Violin and Orchestra, one of the most violently beautiful and simply eloquent pieces of music Michael had ever heard.
A Barad-dúrt szolgáló orkok meg vörös szemet viselnek címerül.The Orcs in the service of Barad-dűr use the sign of the Red Eye.'
Megszökött Barad- Dúr börtönéből?He escaped the dungeons of Barad- dûr?
Megálltak, lekuporodtak a bűzös földre; nem láttak semmit a homályos esti égen, de a fenyegetés kisvártatva elhúzott fölöttük, most magasan fönn; talán valami sürgős üzenetet vitt Barad-dúrból.They halted, cowering on the evil-smelling ground; but they saw nothing in the gloomy evening sky above, and soon the menace passed, high overhead, going maybe on some swift errand from Barad-dűr.
Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl; az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz; s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
Rossini dúr- ban tartaná, Cherubini dúr- ban tartanáRossini would keep it in the major, Cherubini would keep it in the major
Brad, az " Örök szerelmet " B- dúrban, kéremBrad, " Endless Love " in B- flat, please
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "Dúr-Sarrukín".Found in 0.167 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.