Translations into English:

  • Dur-Sharrukin   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (9)

Air a D-dúr szvitbőlAir on the G String
H-dúrB major
II. SarrukínSargon II
Mozart: C-dúr Allegro billentyűs hangszerreAllegro in C for Keyboard
Mozart: C-dúr Andante billentyűs hangszerreAndante in C for Keyboard
Mozart: C-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in C for Keyboard
Mozart: F-dúr Allegro billentyűs hangszerreAllegro in F for Keyboard
Mozart: F-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in F for Keyboard
Mozart: G-dúr menüett billentyűs hangszerreMinuet in G for Keyboard

Example sentences with "Dúr-Sarrukín", translation memory

add example
Á, azt hitted, az öreg mennydörögni fog, nagy dérrel-dúrral kijelenti, hogy nem és nem, s a botjával fenyegeti ezt az egész hajnalhasadást.Ah! so you thought that the old man was going to storm, to put on a big voice, to shout no, and to lift his cane at all that aurora.
Brad, az " Örök szerelmet " B- dúrban, kéremBrad, " Endless Love " in B- flat, please
Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!"It's impossible to tell if the mode is major or minor!
Mind távolabb és távolabbra tekintett, míg végül a tekintete ráakadt Barad-dúrra.Further and further abroad he gazed, until he cast his gaze upon Barad-dűr.
Barad-dúr szeme most türelmetlenül fordul a Mágus Völgye felé, meg nyilván Rohan felé is.The Eye of Barad-dűr will be looking impatiently towards the Wizard's Vale, I think; and towards Rohan.
Megtanulta az ötvonalas rendszert, a negyedhangokat, a félhangokat, a dúr és a moll hangsort.He learned about the musical staff, quarter notes, half notes, major and minor key.
- De Barad-Dúr Urának legádázabb kapitánya akkor is bevette a külső falaidat - mondta Gandalf.'Yet now under the Lord of Barad-dűr the most fell of all his captains is already master of your outer walls,' said Gandalf.
A, A- dúrban értelmezhetőIt' s the main note in the key of A
Egy fél percen belül az a két hatalmas sereg nagy dérrel-dúrral összeütközött!Inside of half a minute those two prodigious hosts came together with a crash!
B- dúrban kellett volna befejeznünkWe should have done it in B flat
Srácok, " Kelet Harlem Rázós " Esz- dúrban?Guys, " East Harlem Shakedown, " E flat?
Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl, az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz, s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
- Barad-dúr Orthanctól légvonalban öt vagy hatszáz mérföld, s még egy nazgúlnak is több időbe telik, amíg megteszi ezt a távolságot.'It is two hundred leagues or more in straight flight from Barad-dűr to Orthanc, and even a Nazgűl would take a few hours to fly between them.
Majd a szeme végleg megállapodott: fal fal hátán, bástya bástya hátán, fekete, mérhetetlenül erős vashegy, acélkapuk, gyémánttorony: Barad-dúrt látta, Szauron várát.Then at last his gaze was held: wall upon wall, battlement upon battlement, black, immeasurably strong, mountain of iron, gate of steel, tower of adamant, he saw it: Barad- dűr, Fortress of Sauron.
S vajon Mordorba, a Tűz Hegyén és Barad-dúrban járt-e azóta, hogy a Fekete Úr ismét hatalomra jutott?But into Mordor, to the Mountain of Fire and to Barad-dűr, since the Dark Lord rose in power again, had he ever journeyed there?
Megszökött Barad- Dúr börtönéből?He escaped the dungeons of Barad- dûr?
B dúr- ban írtamI wrote it in B major
Görkorcsolyázni se tudok, és ha a gitáron megpendítek egy dúr akkordot, mindenki kimenekül a szobából.Can't roller-skate or make an F-chord on the guitar that sounds like anything but shit.
De most akkor is itt van, s itt is volt már Szauron előtt, s mielőtt még Barad-dúr első kövét lerakták volna, és soha nem szolgált senkit, csak saját magát, itta a tündék és emberek vérét, felfúvódott és elhízott, közben szakadatlanul a lakomán járt az esze, és szőtte a homály-hálót, mert ami él, az mind az ő eledele, s amit kiokád, az a homály.But still she was there, who was there before Sauron, and before the first stone of Barad-dűr; and she served none but herself, drinking the blood of Elves and Men, bloated and grown fat with endless brooding on her feasts, weaving webs of shadow; for all living things were her food, and her vomit darkness.
Gavroche atyailag elérzékenyült ettől a bizalomtól és "dúrból mollba" csapott át.Gavroche, paternally touched by this confidence, passed from grave to gentle, and addressing the smaller: -
Megálltak, lekuporodtak a bűzös földre; nem láttak semmit a homályos esti égen, de a fenyegetés kisvártatva elhúzott fölöttük, most magasan fönn; talán valami sürgős üzenetet vitt Barad-dúrból.They halted, cowering on the evil-smelling ground; but they saw nothing in the gloomy evening sky above, and soon the menace passed, high overhead, going maybe on some swift errand from Barad-dűr.
Kiemeltem a közelmúlt emlékeinek tárházából Sybelle muzsikáját, körülvettem számokkal, adatokkal és dátumokkal, a századok hulladékával, amellyel hozzá érkeztem: hogy kedves remekművét Beethoven szerezte, a hivatalos neve F-dúr szonáta, opus 57, numero 23.From the bank of recent memory, I took her music, I framed it with numbers and figures and dates, all the little detritus I had brought with me over the centuries to her: that Beethoven had written her sweet masterpiece, that it was Sonata No.
Mielőtt a kórus belép, B dúr, D dúrRight before the choir comes in, B major, D major
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "Dúr-Sarrukín".Found in 0.319 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.