Translations into English:

  • Plantago lanceolata   

Example sentences with "Lándzsás útifű", translation memory

add example
Távol otthonról és éhesen még az útifű magja is jobb a semminél.Even plantain seeds are better than nothing when you're a long way from home and very hungry.
Sok íjászunk és lándzsásunk rejtőzik a sziklák között a jobb szárnyuknál.There are many of our archers and spearmen now hidden in the rocks upon their right flank.
Narnra némán, de szaftosan káromkodni kezdett, majd épp időben mászott fel a legközelebbi falon, még mielőtt a lándzsás alak utolérhette volna.Narnra cursed savagely and silentlyand swarmed up the nearest crumbling wall, moments before a spear-point came jabbing after her.
Ám az elf védelem még mindig nem engedett, a felsőbb szintekről íjászok támogatták az alsóbb szinteken harcoló dárdásokat és lándzsásokat.Still the Elven defenders held; archers from the higher levels lending support to the lancers and pikemen below.
Hallottam, amint a lándzsások nekicsapódnak a fémborításnak, de látni semmit sem láthattam.I know only that the lancers failed to disable any car with their shafts.
- Hát van nekem időm megnézni mindazokat a lányokat, akik megbámulnak? - felelte a lándzsás."Have I the time," replied the lancer, "to look at all the girls who look at me?"
- De igen: testőrségem lándzsásai."The lancers of my guard did it.
Ezzel aztán teljesen meg is feledkezett a lándzsásról.That said, he totally forgot the lancer.
A híd mindkét végében nagy, lándzsás kapu állt; s látták, a folyó túlpartján néhány új ház épült: keskeny és szögletes ablakú, csupasz és rosszul világított ház, mind komor és nagyon nem a Megyébe illő.At either end of the Bridge there was a great spiked gate; and on the further side of the river they could see that some new houses had been built: two-storeyed with narrow straight-sided windows, bare and dimly lit, all very gloomy and un- Shirelike.
Másnap korán reggel látták, hogy egy lándzsásokból álló csapat átkel a folyón, és felfelé menetel a völgyben.The next morning early a company of spearmen was seen crossing the river, and marching up the valley.
Lejöttek sokan a Tavi-emberek közül is, Bard nem tudta visszatartani őket; a másik oldalon a tündék sok lándzsása jött.Down too came many of the Lake-men, for Bard could not restrain them; and out upon the other side came many of the spearmen of the elves.
A hátulsó osztrák lándzsás volt.The one behind was an Austrian with a lance.
Az íjászok és lándzsások szabályos, egyenes sorokban vonulnak fel, s a parádékon mindenki csodálja őket.Archers and pike-men march with full precision, and at the parade are the marvel of all who see them.
Az űrhajó, amit a lándzsások felborítottak, újra berregni kezdett.The spaceship which the lancers had knocked over was still manned.
A nyilak után ezer lándzsás ugrott elő, és támadott.Behind the arrows a thousand of their spearmen leapt down and charged.
Csak a lándzsásaim fegyverei fognak találkozni a torkukkalWe will meet them with the pikes of our militia in their gizzards
Sir Lavrilan erősítésért esdekelt, méghozzá könnyűlovasság és íjászok formájában, mivel az Arthemus és Gligory által javasolt lándzsások és fiatal lovagok csúnyán leszerepeltek a szilaj keltákkal szemben.Sir Lavrilan earnestly requested reinforcements, and cited the need for light cavalry and archers; the pikemen and young knights recommended by Arthemus and Gligory had fared poorly against the boisterous Celts.
A sietve fölhúzott védővonalak mögött a Légió íjászai és lándzsásai türelmesen várták a parancsot.Behind the hastily constructed defenses, the Legion archers and spearmen waited patiently for his command.
Az unokaöcs majdnem unoka; ha nincs ügyvéd, jó lesz a lándzsás is.A grandnephew is almost the same as a grandson; in default of a lawyer one takes a lancer.
Az utca végéből tompa zene hangját hozta felénk a szél, s porfelhőbe burkolt lándzsásokat láttunk közeledni: durva páncéljukon a napsugarak tompán megtörtek, annál vakítóbban csillogtak viszont lándzsáik röpködő hegyén - a látvány ködfolt felett hunyorgó csillagképre emlékeztetett.Far down the street we heard the softened strains of wind-blown music, and saw a cloud of lancers moving, the sun glowing with a subdued light upon the massed armor, but striking bright upon the soaring lance-heads-a vaguely luminous nebula, so to speak, with a constellation twinkling above it-and that was our guard of honor.
A lándzsások, alabárdosok, fejszések sorát nyílpuskások erősítették.Their pikes, bills, and axes were reinforced at intervals by squads of bowmen.
Szakadozott képek őrült összevisszaságában zúdult rá minden, ami elalvása előtt történt: a Káva, a Halys-nyiladék, a sűrű ködből támadó démonok, az elf íjászok, lándzsások, dárdások, amint vonalba állnak a mélyben, az ő lába alatt, a fájdalom és a halál sikolyai, a sötét alakok, amelyek a kék lángfalon áttörve akarnak a közelébe férkőzni, Allanon, Ander, pengék villogása, majd egy hirtelen csapásAll that had happened in the moments before he slept came back again in a rush, images that ran mad and disjointed across his mind: the Breakline; Halys Cut and the Demons attacking from out of the deep mist; lines of Elven archers, lancers, and pikemen spread out below him; cries of pain and death; dark forms hurtling toward him through a wall of blue fire; Allanon, Ander, the glint of weapons, then a sudden blow.
Minél feljebb jutottak, annál jobban érzékelték a láthatatlan pezsgést maguk körül, aztán egy tágasabb öbölbe fordulva, amely ködbe borult olasz terecskére emlékeztetett, lándzsás angyal lépett elébük.The higher they went, the more they felt that sense of invisible activity all around them, until finally they turned a corner into a wide space like a mist-hung piazza, and found themselves confronted by an angel with a spear.
Jöjjön csak lándzsás harci szekéren a Végzet, gázoljon bele a bénán remegő emberi sokaságba!Let Destiny drive forth her scythed car through the overwhelmed and trembling mass of humanity!
Showing page 1. Found 82 sentences matching phrase "Lándzsás útifű".Found in 0.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.