Translations into English:

  • Plantago lanceolata   

Example sentences with "Lándzsás útifű", translation memory

add example
Távol otthonról és éhesen még az útifű magja is jobb a semminél.Even plantain seeds are better than nothing when you're a long way from home and very hungry.
Kintoth parittyásai és lándzsásai a közelség miatt nem tudták a fegyvereiket használni.Kintoth's slingers and javelin-throwers were hampered by the close quarters.
A hátulsó osztrák lándzsás volt.The one behind was an Austrian with a lance.
Lejöttek sokan a Tavi-emberek közül is, Bard nem tudta visszatartani őket; a másik oldalon a tündék sok lándzsása jött.Down too came many of the Lake-men, for Bard could not restrain them; and out upon the other side came many of the spearmen of the elves.
A szoros bejáratánál várta őket az elf falanx, dárdások és lándzsások vállvetve, fegyvereik végét a földhöz támasztva.At the lower end of the Draw, the Elven phalanx waited, rows of lancers and Pikemen standing shoulder to shoulder with weapons braced.
A összezsúfolt foglyokra lándzsások felügyeltek.The captured Wersgorix huddled together under guard of pikemen.
a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a lándzsás homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmárólprohibiting fishing for sandeel by vessels flying the flag of Sweden
A mintegy harminc lándzsás harcos hevenyészett csatasorban állt a Fénytelen-tó partján, egy dárdahajtásnyira a víztől.At least thirty strong, they stood in a ragged line about a spearcast from the Lightless Lake.
Hívatott két századost és kiadta a parancsot: "Éjjel három órától kezdve tartsatok készenlétben kétszáz gyalogost, aztán hetven lovast és kétszáz lándzsást, hogy Cezáreába induljanak.Then having called two centurions, he said to them: Make ready two hundred soldiers to go as far as Caesarea: and seventy horsemen and two hundred spearmen, for the third hour of the night.
Egymás után álltak föl a torokban az íjászok, lándzsások, dárdások sorai, fegyvereiket készen tartva bámulták a fennsíkon fortyogó párát.Row upon row of archers, lancers, and pikemen bridged the gorge that opened onto the Flats, their weapons held ready, their eyes riveted on the mist as it boiled before the mouth of the pass.
Én vezetem ezeket a lándzsásokatI command these lancers
A lándzsások, alabárdosok, fejszések sorát nyílpuskások erősítették.Their pikes, bills, and axes were reinforced at intervals by squads of bowmen.
És amint kilépett, a hivatalos emberek körüli lándzsások felsorakoztak, és leeresztett fegyverrel, hevenyészett falat vontak a verekedő, tülekedő nézők között.And immediately he had stepped up, the pikemen formed about the official party and with weapons lowered forced a rough passage among the fighting, craning spectators.
Másnap korán reggel látták, hogy egy lándzsásokból álló csapat átkel a folyón, és felfelé menetel a völgyben.The next morning early a company of spearmen was seen crossing the river, and marching up the valley.
Lándzsásokat fogunk küldeni a sztrájkoló területekreWe' il send lancers to the sites on strike
Ezer lándzsás már az éjszaka ellovagolt; de még mindig volt vagy ötszáz ember, aki a királlyal tartott, javarészt Nyugathalom mezőiről és völgyeiből.A thousand spears had indeed already ridden away at night; but still there would be some five hundred more to go with the king, for the most part men from the fields and dales of Westfold.
Az egyik oldalon lándzsás végű, kovácsoltvas oszlopokból álló kerítés mögött kis parkot látott, a másikon tizenkilencedik századi, öreg téglaházak vetettek megnyúlt árnyékot a lenyugvó nap fényében.On one side, a spiked wrought-iron fence enclosed a small park, while on the other side, nineteenth-century brick town houses cast shadows from the lowering sun.
A nyilak után ezer lándzsás ugrott elő, és támadott.Behind the arrows a thousand of their spearmen leapt down and charged.
Köztünk maradjon, azt hiszem, hogy a bamba lándzsás kicsit csapta neki a szelet.Between ourselves, I think that simpleton of a lancer has been courting her a bit.
Csak a lándzsásaim fegyverei fognak találkozni a torkukkalWe will meet them with the pikes of our militia in their gizzards
A démonok a halott elfektől elragadott fegyverekkel, sziklákkal, ágakból barmolt bunkókkal, foggal-körömmel és állati erővel próbáltak utat törni maguknak fölfelé a lándzsások és dárdások vékonyodó vonalán át.Using weapons stripped from Elven dead, rocks and makeshift wooden clubs; teeth and claws and brute strength, the Demons fought to breach the thinning ranks of lancers and pikemen that yet barred their passage forward.
A virágos szár fellevelei hosszúkás, lándzsás alakúak és két nagy, kerekded, szárölelő, sima melléklevéllel rendelkeznekUpper flower spike leaves of an oblong spear shape, with two large rounded auricles, hairless and embracing the stem (amplexicaul
E rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve tilos a lándzsás homoki angolnának ‧ a. ICES statisztikai körzet (Skagerrak, Kattegat és Északi-tenger) vizein Svédország lobogója alatt közlekedő vagy Svédországban nyilvántartott hajókról való halászata csakúgy, mint a lándzsás homoki angolna kifogott állományának a fedélzeten való tartósítása, egyik hajóról a másikra történő átrakodása vagy a partra való kiszállításaFishing for sandeel in the waters of ICES division IIa, Skagerrak and Kattegat and the North Sea by vessels flying the flag of Sweden or registered in Sweden is hereby prohibited, as are the retention on board, transhipment and landing of this stock caught by the above vessels after the date of application of this Regulation
Támadáshoz készülve felsorakoztak a lándzsások és a dárdások.Lancers and pikemen formed their ranks, bracing for the assault.
Showing page 1. Found 82 sentences matching phrase "Lándzsás útifű".Found in 0.208 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.