Translations into English:

  • the spirit is willing but the flesh is weak   
    (Proverb  )
     
    acheiving something is made impossible by frailty

Other meanings:

 
the spirit is willing but the flesh is weak

    Show declension

Example sentences with "a lélek kész", translation memory

add example
A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen."The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Így élt ez a két teremtés, akivel szárnyra kapott és a magasba lendült mindaz, ami valószínűtlen a természetben; nem a nadíron, nem a zeniten, középúton az ember és az angyal közt, a mocsár felett és az éter alatt, a fellegekben; alig hús és vér, tetőtől talpig lélek és eksztázis; átszellemültebb, semhogy a földet tapossa, de még túlságosan ember ahhoz, hogy eltűnjön a kék égben; abban a kritikus helyzetben, mint mikor az atomok a lecsapódást várják; szinte a végzet körén túl; távol a tegnap, a ma és a holnap kitaposott útjából; a sugárzás, rajongás és a gyönyör önkívületében lebegve; olyannyira súlytalanul, hogy a lélek már-már eltűnt a végtelenbe és az örökkévalóságba felröppenni kész.So these two beings lived in this manner, high aloft, with all that improbability which is in nature; neither at the nadir nor at the zenith, between man and seraphim, above the mire, below the ether, in the clouds; hardly flesh and blood, soul and ecstasy from head to foot; already too sublime to walk the earth, still too heavily charged with humanity to disappear in the blue, suspended like atoms which are waiting to be precipitated; apparently beyond the bounds of destiny; ignorant of that rut; yesterday, to-day, to-morrow; amazed, rapturous, floating, soaring; at times so light that they could take their flight out into the infinite; almost prepared to soar away to all eternity.
Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok.For if you live according to the flesh, you shall die: but if by the Spirit you mortify the deeds of the flesh, you shall live.
Ahol nyugodt a lélek, kényes ott a test, de az ő lelkében a fergeteg minden érzetet elvett érzékeitől, kivéve azt, ami ott szorul szívében.When the mind is at ease the body has leisure to be delicate, but the tempest in his mind did take all feeling else from his senses but of that which beat at his heart.
De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke.For the wisdom of the flesh is death: but the wisdom of the spirit is life and peace.
A test sebei könnyen beforrhatnak, de a lélek karcolásai nem múlnak el oly könnyenWounds on the body may easily be healed, but emotional scars do not go away so easily
A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.In which also coming he preached to those spirits that were in prison:
Mort már látott ilyet megtörténni, amikor a lélek ráébredt, hogy a test morfikus mezeje nem köti többé, de még soha ilyen tudatos irányítás alatt.Mort had seen this happen before, when the soul realised it was no longer bound by the body's morphic field, but never under such control.
De ahogy akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is.But as then he that was born according to the flesh persecuted him that was after the spirit: so also it is now.
De míg a test visszavonul, a lélek nem fogBut while the body retreats, the spirit does not
De ha test ki is merül, a lélek örökké élBut even when the body expires, the spirit lives on forever
De mindjárt el is szégyellte magát ezért az érzésért, s lélekben máris ölelésre készen, ellágyult örömmel várta, s most már egész szívéből remélte, hogy a bátyja lesz az.But he felt ashamed of the feeling, and at once he opened, as it were, the arms of his soul, and with a softened feeling of joy and expectation, now he hoped with all his heart that it was his brother.
A Gonosz Lélek erőtlen velem szemben jelentettem ki.The Unholy One is no match for me,' I said to her.
Ha nem hinnék, (bocsásd meg e káromlást, Örök világosság), ha nem hinnék abban az igazságban, amelyre Isten tanított bennünket a próféták szavával, Fia példájával, az apostolok cselekedeteivel, a zsinatok tekintélyével és a mártírok tanúságtételével, és nem tudnám, hogy a test szenvedése szükséges a lélek egészségéhez, ha, mint említetted, előttem is mélységes homály borítaná a szent hittitkokat, akkor mindjárt visszatérnék a világba, igyekeznék kincseket szerezni, hogy puha kényelemben éljek, mint e világ boldogai, és azt mondanám a gyönyörűségeknek: "Jöjjetek, leányaim, jöjjetek, szolgálóim, jöjjetek valamennyien, és öntsétek elém borotokat, bájitalotokat és illatszereteket."If I did not believe - pardon my blasphemy, O uncreated Light! - if I did not believe in the truth of that which God has taught us by the voice of the prophets, by the example of His Son, by the acts of the Apostles, by the authority of councils, and by the testimony of the martyrs, - if I did not know that the sufferings of the body are necessary for the salvation of the soul - if I were, like thee, lost in ignorance of sacred mysteries - I would return at once amongst the men of this day, I would strive to acquire riches, that I might live in ease, like those who are happy in this world, and I would say to the votaries of pleasure, 'Come, my daughters, come, my servants, come and pour out for me your wines, your philtres, your perfumes.'
Az egészséggel, az ifjúsággal, a becsülettel, a még tiszta test szent és vad érzékenységével, a szívvel, a szüzességgel, a szeméremmel, a léleknek e takarójával, borzalmasan elbánik ez a tapogatózás, amely segítséget keres, belebotlik a gyalázatba és alkalmazkodik hozzá.Health, youth, honor, all the shy delicacies of the young body, the heart, virginity, modesty, that epidermis of the soul, are manipulated in sinister wise by that fumbling which seeks resources, which encounters opprobrium, and which accomodates itself to it.
A test, az együgyű ostoba test beszél most, nem az erős lélek.It is the Body - the silly, stupid Body - that speaks now.
Nagyon hálás vagyok a javaslataikért és úgy vélem, hogy nagyon éberen és gondosan kell ezt a fontos jelentést elkészítenünk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy valóban a megelőzésben és a kiegyensúlyozott egészséges étkezésben gondolkozzunk, nem csak a test, hanem a szellem és a lélek érdekében is.I am grateful for all the suggestions made and believe that we must be very alert and careful to draw up a significant report which will really enable us to think in terms of prevention and well-balanced healthy eating, for the sake not only of the body but also the mind and soul.
A test és a lélek még távolról sem szakadt el teljesen egymástól, és még a legkészségesebb kábelhálózat sem közvetíthette volna híven azt a nyíltan szexuális látványt, amely a következő pillanatokban megjelent a képernyőn.The divorce between body and mind was still far from complete, and not even the most complaisant of the cable networks would have transmitted the blatantly sexual images that were forming there now.
Megdöbbentesz, Richard, hogy a halálod utáni szegénységünk miatt aggódsz; mintha bizony azt egy napon lehetne emlegetni a te elvesztésed borzalmával... ez a csapás minden egyebet elhomályosítana, épp ezért mindent meg kell tenned, hogy megóvj tőle minket: a test egészségének megóvására pedig nincs jobb szer a vidám léleknél.And I wonder, Richard, you can think of bothering your head about our poverty in case of your death; as if that would be anything compared with the calamity of losing you - an affliction that you well know would swallow up all others, and which you ought to do your utmost to preserve us from: and there is nothing like a cheerful mind for keeping the body in health.'
"Az ember életében az idő egy perc csupán - írta Marcus Aurelius -, mivel az élet szakadatlan áramlás, az érzékelés villám az ég alján, a test a nyüvek tápláléka, a lélek örvény kavargása, a sors fenyegető, a hír csalóka."In the life of a man," Marcus Aurelius wrote, "his time is but a moment, his being an incessant flux, his sense a dim rushlight, his body a prey of worms, his soul an unquiet eddy, his fortune dark, his fame doubtful.
Ám ezt nem a test bicsaklása okozta, hanem a léleké; egyetlen vakító pillanatra újból feltárultak a látomások, a fekete hajú nő beszélt hozzá, majd valami toronymagas kakasülőről, egy szellős, kedves helyről, ahol súlytalan volt és szabad, meglátott a lenti óceánon egy hajócskát, és azt mondta: Igen, megteszem.But this wasn't a failure of his body; it was his mind that was slipping; and for one brilliant second the visions opened again, the black-haired woman was speaking directly to him, and then from some vantage point high above, some lovely and airy place where he was weightless and free he saw a small craft on the sea below, and he said, Yes, I'll do it.
A közelben már négy pár járta a mazurkát, koppantak a cipősarkok a padlón, egy törzskapitány testtel-lélekkel, kézzel-lábbal dolgozott, s olyan csodálatosan lebbent-szökkent, hogy olyat még álmában sem látott senki.In particular was a military staff-captain working body and soul and arms and legs to compass such a series of steps as were never before performed, even in a dream.
- a ruganyos, rábeszélő test, a táncos, a melynek hasonlata és kivonata a maga-élvező lélek.- The pliant, persuasive body, the dancer, whose symbol and epitome is the self-enjoying soul.
Gyönyörűséggel vette észre, mennyire eltávolodik lelke és elméje a testi korlátoktól, s úgy rémlett neki, hogy ez a minden anyagtól megszabadult lélek és elme már csak lebeg a test fölött, mint a majdnem kialudt tűzhely fölött ide-oda lebegő láng, mielőtt felröppenne az égbe.He felt with such delight the bonds which connected his immortal being with his perishable frame gradually loosening, that it seemed to him as if his spirit, freed from the trammels of the body, were hovering above it, like the expiring flame which rises from the half-extinguished embers.
Foster arkangyal áldott szavai szerint, gondoznunk kell a testet, hogy a lélek a test bajai által nem zavarva kereshesse a fényt.In the blessed words of Archangel Foster, God commands us first to minister to the body in order that the soul may seek the light untroubled by ills of the flesh.
Showing page 1. Found 4665215 sentences matching phrase "a lélek kész".Found in 513.962 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.