Translations into English:

  • the spirit is willing but the flesh is weak   
    (Proverb  )
     
    acheiving something is made impossible by frailty

Other meanings:

 
the spirit is willing but the flesh is weak

    Show declension

Example sentences with "a lélek kész", translation memory

add example
A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen."The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
De míg a test visszavonul, a lélek nem fogBut while the body retreats, the spirit does not
De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke.For the wisdom of the flesh is death: but the wisdom of the spirit is life and peace.
Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok.For if you live according to the flesh, you shall die: but if by the Spirit you mortify the deeds of the flesh, you shall live.
Ahol nyugodt a lélek, kényes ott a test, de az ő lelkében a fergeteg minden érzetet elvett érzékeitől, kivéve azt, ami ott szorul szívében.When the mind is at ease the body has leisure to be delicate, but the tempest in his mind did take all feeling else from his senses but of that which beat at his heart.
De ahogy akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is.But as then he that was born according to the flesh persecuted him that was after the spirit: so also it is now.
Mort már látott ilyet megtörténni, amikor a lélek ráébredt, hogy a test morfikus mezeje nem köti többé, de még soha ilyen tudatos irányítás alatt.Mort had seen this happen before, when the soul realised it was no longer bound by the body's morphic field, but never under such control.
De ha test ki is merül, a lélek örökké élBut even when the body expires, the spirit lives on forever
A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.In which also coming he preached to those spirits that were in prison:
A test sebei könnyen beforrhatnak, de a lélek karcolásai nem múlnak el oly könnyenWounds on the body may easily be healed, but emotional scars do not go away so easily
Így élt ez a két teremtés, akivel szárnyra kapott és a magasba lendült mindaz, ami valószínűtlen a természetben; nem a nadíron, nem a zeniten, középúton az ember és az angyal közt, a mocsár felett és az éter alatt, a fellegekben; alig hús és vér, tetőtől talpig lélek és eksztázis; átszellemültebb, semhogy a földet tapossa, de még túlságosan ember ahhoz, hogy eltűnjön a kék égben; abban a kritikus helyzetben, mint mikor az atomok a lecsapódást várják; szinte a végzet körén túl; távol a tegnap, a ma és a holnap kitaposott útjából; a sugárzás, rajongás és a gyönyör önkívületében lebegve; olyannyira súlytalanul, hogy a lélek már-már eltűnt a végtelenbe és az örökkévalóságba felröppenni kész.So these two beings lived in this manner, high aloft, with all that improbability which is in nature; neither at the nadir nor at the zenith, between man and seraphim, above the mire, below the ether, in the clouds; hardly flesh and blood, soul and ecstasy from head to foot; already too sublime to walk the earth, still too heavily charged with humanity to disappear in the blue, suspended like atoms which are waiting to be precipitated; apparently beyond the bounds of destiny; ignorant of that rut; yesterday, to-day, to-morrow; amazed, rapturous, floating, soaring; at times so light that they could take their flight out into the infinite; almost prepared to soar away to all eternity.
De mindjárt el is szégyellte magát ezért az érzésért, s lélekben máris ölelésre készen, ellágyult örömmel várta, s most már egész szívéből remélte, hogy a bátyja lesz az.But he felt ashamed of the feeling, and at once he opened, as it were, the arms of his soul, and with a softened feeling of joy and expectation, now he hoped with all his heart that it was his brother.
A Gonosz Lélek erőtlen velem szemben jelentettem ki.The Unholy One is no match for me,' I said to her.
- Készen állok a találkozóra - mondta Mark, erőtlen kísérletet téve arra, hogy bátornak lássék."I'm ready for them," Mark said in a weak effort at boldness.
Hogy fáj kirekesztettnek lenni újra, örökké a periférián tusakodni jóval és rosszal a test és a lélek külön bejáratú, ősrégi poklában!So hurtful to be again the outsider, forever on the fringes, struggling with good and evil in the age-old private hell of body and soul.
Gyönyörűséggel vette észre, mennyire eltávolodik lelke és elméje a testi korlátoktól, s úgy rémlett neki, hogy ez a minden anyagtól megszabadult lélek és elme már csak lebeg a test fölött, mint a majdnem kialudt tűzhely fölött ide-oda lebegő láng, mielőtt felröppenne az égbe.He felt with such delight the bonds which connected his immortal being with his perishable frame gradually loosening, that it seemed to him as if his spirit, freed from the trammels of the body, were hovering above it, like the expiring flame which rises from the half-extinguished embers.
Ha nem hinnék, (bocsásd meg e káromlást, Örök világosság), ha nem hinnék abban az igazságban, amelyre Isten tanított bennünket a próféták szavával, Fia példájával, az apostolok cselekedeteivel, a zsinatok tekintélyével és a mártírok tanúságtételével, és nem tudnám, hogy a test szenvedése szükséges a lélek egészségéhez, ha, mint említetted, előttem is mélységes homály borítaná a szent hittitkokat, akkor mindjárt visszatérnék a világba, igyekeznék kincseket szerezni, hogy puha kényelemben éljek, mint e világ boldogai, és azt mondanám a gyönyörűségeknek: "Jöjjetek, leányaim, jöjjetek, szolgálóim, jöjjetek valamennyien, és öntsétek elém borotokat, bájitalotokat és illatszereteket."If I did not believe - pardon my blasphemy, O uncreated Light! - if I did not believe in the truth of that which God has taught us by the voice of the prophets, by the example of His Son, by the acts of the Apostles, by the authority of councils, and by the testimony of the martyrs, - if I did not know that the sufferings of the body are necessary for the salvation of the soul - if I were, like thee, lost in ignorance of sacred mysteries - I would return at once amongst the men of this day, I would strive to acquire riches, that I might live in ease, like those who are happy in this world, and I would say to the votaries of pleasure, 'Come, my daughters, come, my servants, come and pour out for me your wines, your philtres, your perfumes.'
A zene olyan volt, mint a régiek zenéje, mikor minden dalban a test énekelt, mert még nem találták ki a lélek dalait.The music was like the music of old, when all songs had been the songs of the body, and the songs of the mind had not yet been invented.
Legyen véletlenség, hogy egy névtelen erő összeolvadt az emberi testtel-lélekkel, és lett belőle az Új, miként a Vén mondta.And it was an accident, this melding of an unnamed force and a human body and mind to make the New Thing as the Elder had said.
- A lélekkel nem találkoztam, csak a testtel."I never met the mind, only the body."
Kiszállt az ágyból és elvégezte a lélek és test kettős tisztálkodását, az imát és a mosdást.She sprang out of bed and accomplished the two ablutions of soul and body, her prayers and her toilet.
Minthogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és lélek minden szennyétől, így teljessé tesszük megszentelődésünket Isten félelmében.Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and of the spirit, perfecting sanctification in the fear of God.
Egy szoba könyvek nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.A room without books is like a body without a soul.
Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.One body and one Spirit: as you are called in one hope of your calling.
A legbölcsebb emberek vagy táltosok sem tudnák eldönteni, melyik a rosszabb: a lélek vagy a test kínja.Not the wisest of men or women or Taltos would ever know which was worse-the pain of the heart or the pain of the flesh.
Showing page 1. Found 4812664 sentences matching phrase "a lélek kész".Found in 655.603 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.