Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris PointRequirements are based on shoe size ‧ Paris point
Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
es a cipőméreteSizeshoe imprint
Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a ZodiákuséWell, he' s got the same size shoes and gloves as Z
Még csak a cipőméretét sem tudomI don' t even know his shoe size
Ugyanaz cipőméretünkI know we wear the same size pumps
A felperesek azt állítják, hogy a Marta Lucia R hajó az Európai Unió IUU-listájára pusztán azért került fel, mert szerepelt az Amerika-közi Trópusitonhal-bizottság által összeállított azon listán, amely a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenységet folytatónak tekintett hajókat tartalmazza (a továbbiakban: az IATTC IUU-listájaThe applicants submit that the vessel Marta Lucia R was included on the European Union IUU list merely because it had been included on a list of vessels considered to be engaged in illegal, unreported and unregulated fishing established by the Inter-American Tropical Tuna Commission (the IATTC IUU list
Az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló ‧/‧/EK határozat módosításáról szóló, ‧. október ‧-i ‧/‧/EK bizottsági határozatot a megállapodásba kell foglalniCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ amending Decision ‧/‧/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods is to be incorporated into the Agreement
A segédanyagok teljes listáját lásd a ‧. ‧ pontbanFor a full list of excipients, see section
E rendelet I. melléklete tartalmazza azon fluortartalmú üvegházhatású gázok listáját, amelyekre e rendelet jelenleg vonatkozik, globális felmelegedési potenciáljukkal együttAnnex I to this Regulation contains a list of the fluorinated greenhouse gases currently covered by this Regulation, together with their global warming potentials
Én vagyok az utolsó a listájánI' m the last person on your list
Minimálisan szükséges berendezések listája – az üzemben tartó felelősségeMinimum equipment lists- operator's responsibilities
Amennyiben a projektet megvalósító kedvezményezettek közvetlenül alárendeltek a felelős hatóságnak, a bekezdésben említett részletes költségnyilatkozatok alkotják a felelős hatóság által megőrzött számviteli nyilvántartások kísérő ügyiratait, s ez a felelős hatóság készíti el a társfinanszírozásban megvalósuló projektek bekezdésben említett listájátWhere the grant recipients implementing the projects report directly to the responsible authority, the detailed statements of expenditure referred to in paragraph ‧ shall constitute the accompanying files of the accounting records kept by the responsible authority, which shall draw up the list of co-financed projects referred to in paragraph
Az egyezmény III. függelékének D‧. melléklete tartalmazza az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága ‧. augusztus-i ‧/rev‧ ajánlásának V. mellékletén alapuló csomagolási kódok listájátAnnex D‧ to Appendix ‧ of the Convention contains the list of the package codes based on Annex V of the United Nations Economic Commission for Europe Recommendation No ‧/rev ‧ of August ‧ (hereinafter referred to as the Recommendation
Bevezető megjegyzéseim azonnali "tennivalóink” listájára összpontosítanak, de az elején két pontot szeretnék még kiemelni az EU-USA intézményi struktúrákkal kapcsolatosan.My opening remarks will focus on our immediate 'to do' list, but I would also like to stress at the beginning two points with regard to EU-US institutional structures.
A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására vonatkozó ad hoc modul keretében ‧-ben összegyűjtendő információk részletes listáját a melléklet határozza megThe detailed list of variables to be collected in ‧ by the ad hoc module on employment of disabled people shall be as set out in the Annex
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen irányelv szerint bejelentett szervezetek listáját, beleértve a nekik kiadott azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyekre bejelentették őketThe Commission shall make publicly available the list of the bodies notified under this Directive, including the identification numbers that have been allocated to them and the activities for which they have been notified
Nem vagyunk elég érettek ahhoz , hogy a legfontosabb ügyekre összpontosítsunk; ehelyett a lehetséges témák hosszú listája elvonja a figyelmüket, és ez valóban csökkenti befolyásunkat.We are not mature enough to focus on the most important matters; instead, we always get distracted with a long list of all kinds of issues, and that really does narrow our influence.
Az EK hozzájárul ahhoz, hogy az EK-‧ vámterülete vonatkozásában felvegye az engedményes listájára az EK-‧-ökre vonatkozó korábbi listáján szereplő engedményeketThe EC agrees to incorporate in its schedule for the customs territory of EC ‧, the concessions that were included in its previous schedule of EC
E határozat melléklete meghatározza azon vállalkozások listáját, amelyek számára a szabályozott anyagok reakcióközegként való felhasználása ‧. január ‧-jétől engedélyezettThe Annex to this Decision establishes the list of undertakings for which the use of controlled substance as process agents shall be permitted as of ‧ January
A Bizottság közzéteszi ezen adatok listájátThe Commission shall publish the list of those particulars
A ‧/EK rendelet ‧. cikkében említett, a súlyos jogsértésekről szóló információk fogadására jogosult illetékes hatóságok listája a X. mellékletben találhatóThe list of competent authorities referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ authorised to receive information on serious infringements is set out in Annex X
A ‧/‧/EGK rendelet ‧. cikkének d) pontja értelmében a körzetek listáját az említett rendelet melléklete tartalmazzaA list of divisions within the meaning of Article ‧(d) of Regulation No ‧/‧/EEC is laid down in the Annex to that Regulation
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 1.684 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.