Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követBrussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miattIt is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
A mezőgazdaságért felelős miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel konzultálva és a géntechnológiával módosított növények termesztési helye szerinti település tanácsa (gmina) véleményének kikérését követően határozatot hoz a géntechnológiával módosított növények termesztésére kijelölt, a település területén belüli meghatározott területen lévő övezet (a géntechnológiával módosított növények termesztésére kijelölt övezet) létrehozásáról, a ‧. cikk bekezdésének f) pontjában említett kérelmező által a géntechnológiával módosított növények termesztésére kijelölt övezet létrehozására vonatkozó határozat meghozatala iránti kérelem benyújtását követőenThe Minister with responsibility for agriculture, in consultation with the Minister with responsibility for the environment and after seeking the opinion of the council of the municipality (gmina) in which the genetically modified plants are to be cultivated, shall issue a decision concerning the creation of a zone designated for the cultivation of genetically modified plants in a specified area situated within the territory of the municipality (zone designated for the cultivation of genetically modified plants), following the submission by the applicant mentioned in Article ‧(f) of an application for the issue of a decision concerning a zone designated for the cultivation of genetically modified plants
Regionális előírások bizonyos GMO-k termesztéséhez a termesztés gazdaságossági felmérése és a termesztés regionális költség-haszon aránya illetve szükséges elkerülési lépések alapján; ezek bizonyos GMO-k termesztésének tiltását is magukban foglalhatjákregional provisions for the cultivation of certain GMOs where this makes economic sense and is commensurate with the regional cost-benefit ratio between cultivation and the precautionary measures required; these provisions may also include banning the cultivation of certain GMOs
Amennyiben a garantáltan jogosult legnagyobb területet az ‧/EK rendelet ‧. cikke harmadik bekezdésében előírtak szerint szétosztják a termesztési zónák és termesztési régiók között, a következő előírásokat alkalmazzák: a) ha bármely termesztési régió területe kisebb, mint ‧ hektár, az érintett tagállam a kérdéses régiót hozzácsatolhatja egy szomszédos termesztési régióhozWhere the maximum guaranteed area is distributed among the production zones and production regions as provided for in the third paragraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, the following provisions shall apply: (a) if any production region is less than ‧ ha in area, the Member States concerned may join the region in question to an adjacent production region
A bejelentés tárgyát az életképtelen formákká való feldolgozás előtt és alatt a környezetben való termesztés és kezelés céljára használni kívánt, a hímsteril MS‧Bn (B‧-‧) olajrepcevonalból és minden hagyományos keresztezéséből, a termékenységet helyreállító RF‧Bn (B‧-‧) olajrepcevonalból és minden hagyományos keresztezéséből és az MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) hibridkombinációból előállított élelmiszer (feldolgozott olaj), valamint a hímsteril káposztarepce MS‧ (B‧-‧) Drakkar termesztési vonalából, a (Brassica napus L. oleifera Metzg.) olajrepcevonalból, a termékenységet helyreállító RF (B‧-‧) Drakkar termesztési vonalából, a (Brassica napus L. oleifera Metzg.) olajrepcevonalból és az MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS‧Bn x RF‧Bn) hibridkombinációból előállított káposztarepceolajat tartalmazó vagy abból álló takarmány képezteThe scope of the notification covered food (processed oil) produced from the male sterile MS‧Bn (B‧-‧) oilseed rape line and all conventional crosses, the fertility restorer RF‧Bn (B‧-‧) oilseed rape line and all conventional crosses and the hybrid combination MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) as well as feed containing or consisting of oilseed swede-rape derived from the male sterile MS‧ (B‧-‧), cultivar Drakkar, oilseed rape line (Brassica napus L. oleifera Metzg.), the fertility restorer RF‧ (B‧-‧), cultivar Drakkar, oilseed rape line (Brassica napus L. oleifera Metzg.) and the hybrid combination MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS‧Bn x RF‧Bn) for the intended uses of growing and handling in the environment before and during processing to non-viable fractions
A kender nem engedélyezett fajtái termesztésének megelőzése érdekében az ‧/EK rendelet és a legutóbb a ‧/EK rendelettel‧ módosított ‧/EK bizottsági rendelet‧ alapján a rostkender termesztése tekintetében meghatározott termesztési feltételeket és különleges ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetniTo prevent the growing of illegal varieties of hemp, the cultivation terms and specific control measures laid down for hemp for fibre production under Regulation (EC) No ‧ and Commission Regulation (EC) No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, should be imposed
Ezért úgy tekinthető, hogy a mentességet a végzett tevékenység jellege alapján, az üvegházi termesztés esetében arányos módon határozták meg, mivel az ilyen jellegű termesztés egyértelműen függ a gázolajtól, és olyan termelési feltételek jellemzik, amelyek teljesen eltérőek a szabadföldi termesztés feltételeitőlAccordingly, it could be stated that the exemption was calculated on the basis of the type of activity carried out and, for glasshouse growing, proportionately since this type of growing was clearly dependent on diesel and marked by completely different conditions of production from open-field crops
Egy fajta termesztési vagy felhasználási értéke akkor tekinthető kielégítőnek, ha az érintett tagállam jegyzékében elismert más fajtákkal összehasonlítva tulajdonságai összességében véve-legalább bármely régióban folyó termesztés tekintetében-az abból származó termény vagy termékek termesztésének, illetve hasznosításának egyértelmű javulását teszik lehetővéThe value of a variety for cultivation or use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties accepted in the catalogue of the Member State in question, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crops or the products derived therefrom
A bejelentés tárgyát az életképtelen formákká való feldolgozás előtt és alatt a környezetben való termesztés és kezelés céljára használni kívánt, a hímsteril MS‧Bn (B‧-‧) olajrepcevonalból és minden hagyományos keresztezéséből, a termékenységet helyreállító RF‧Bn (B‧-‧) olajrepcevonalból és minden hagyományos keresztezéséből és az MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) hibridkombinációból előállított élelmiszer (feldolgozott olaj), valamint a hímsteril káposztarepce MS‧ (B‧-‧) Drakkar termesztési vonalából, a (Brassica napus L. oleifera Metzg.) olajrepcevonalból, a termékenységet helyreállító RF‧ (B‧-‧) Drakkar termesztési vonalából, a (Brassica napus L. oleifera Metzg.) olajrepcevonalból és az MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS‧Bn x RF‧Bn) hibridkombinációból előállított káposztarepceolajat tartalmazó vagy abból álló takarmány képezteThe scope of the notification covered food (processed oil) produced from the male sterile MS‧Bn (B‧-‧) oilseed rape line and all conventional crosses, the fertility restorer RF‧Bn (B‧-‧) oilseed rape line and all conventional crosses and the hybrid combination MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧)) as well as feed containing or consisting of oilseed swede-rape derived from the male sterile MS‧ (B‧-‧), cultivar Drakkar, oilseed rape line (Brassica napus L. oleifera Metzg.), the fertility restorer RF‧ (B‧-‧), cultivar Drakkar, oilseed rape line (Brassica napus L. oleifera Metzg.) and the hybrid combination MS‧xRF‧ (ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS‧Bn x RF‧Bn) for the intended uses of growing and handling in the environment before and during processing to non-viable fractions
Az adatokra vonatkozó minimális követelmények csak abban az esetben érvényesek, ha az egyes termesztési területek között összehasonlíthatóságot lehet felállítani, pl. az éghajlat, termesztési módszerek, a termesztés időszaka stb. tekintetébenMinimum data requirements only apply where comparability can be established between production areas, e.g. concerning climate, methods and growing seasons of production, etc
Az ellenőrzött vizsgálati programok kialakítása során általában olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint például éghajlati különbségek az egyes termesztési területek között, a termesztési módszerek különbözősége (pl. szabadföldi, illetve üvegházi felhasználás), a termesztés időszaka, az összetételek típusa, stbWhen establishing a supervised trial programme, normally factors such as climatic differences existing between production areas, differences in production methods (e.g. outdoor versus glasshouse uses), seasons of production, type of formulations, etc. should be taken into account
Ezt a cikket nem kell alkalmazni a ‧ ‧, ‧ ‧ és ‧ ‧ KN-kódok alá tartozó étkezési burgonyafélék termesztésére, valamint a ‧ ‧ KN-kód alá tartozó vetőburgonya termesztésére, továbbá a ‧ KN-kód alá tartozó paradicsom termesztéséreThis Article shall not apply to the production of potatoes for human consumption falling within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ or the production of seed potatoes falling within CN code ‧ ‧, nor to the production of tomatoes falling within CN code
Egy kettős-vak, kettős-néma (double dummy – a gyógyszerformára nézve is kettős vak), parallelcsoportos vizsgálatban, melynek során a buprenorfin etanolos oldatát hasonlították össze egy tiszta agonista kontrollal, ‧ vizsgálati személy kapott véletlen besorolás szerint buprenorfin etanolos oldatot sublingualisan ‧ mg/nap dózisban (ez a dózis durván ‧ mg/nap Suboxone-nak felel meg) vagy egy aktív kontrollkészítmény két, viszonylag alacsony dózisa közül az egyiket, amelyek közül az egyik elég alacsony volt ahhoz, hogy a placebo alternatívája legyen, egy ‧ napos indukciós fázis, egy ‧ hetes fenntartó fázis és egy ‧ hetes detoxikációs fázis soránIn a double-blind, double-dummy, parallel-group study comparing buprenorphine ethanolic solution to a full agonist active control, ‧ subjects were randomized to receive the ethanolic sublingual solution of buprenorphine at ‧ mg/day (a dose which is roughly comparable to a dose of ‧ mg/day of Suboxone), or two relatively low doses of active control, one of which was low enough to serve as an alternative to placebo, during a ‧ to‧ day induction phase, a ‧-week maintenance phase and a ‧-week detoxification phase
A következő új terméktípusokat azonosították: ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói vagy keverékei (jelenleg a ‧ KN-kód alá van sorolva), kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (jelenleg a ‧ KN-kód alá van sorolva), magnéziumvegyületek sói és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (jelenleg a ‧ KN-kód alá van sorolva), és NPK, NP és NK műtrágyák, amelyek P-, K- vagy PK-tartalma meghaladja a kérelemben megjelölt mennyiséget (‧ %), de nem haladja meg a ‧ tömegszázalék feletti nitrogéntartalom mellett kémiailag lehetséges küszöbértéket (lásd a preambulumbekezdéstThe following new product types were identified: double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate (currently classified under CN code ‧), double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate (currently classified under CN code ‧), double salts and mixtures of magnesium compound salts and ammonium nitrate (currently classified under CN code ‧), and NPK, NP and NK fertilisers, whose P, K or PK content exceeded that identified in the request (‧ %) but not the threshold that was chemically possible with an N content exceeding ‧ % (see recital
a kettős felhasználású technológia szállításának tilalma Szudánba, amely teljes mértékben összhangban áll a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EK rendelettel, továbbá a hagyományos fegyverek, valamint a kettős felhasználású áruk és technológiák exportjának ellenőrzéséről szóló wassenaari megállapodássala prohibition of the supply of dual-use technology to Sudan which is fully consistent with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology and the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies
amennyiben igazoló okmányokat, szerződéseket, termesztési nyilatkozatokat vagy az ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatokat kell benyújtani, adott esetben az egységes kérelemben, illetve az igazoló okmányokban, a szerződésekben, a termesztési nyilatkozatokban vagy az ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatokban bejelentett mezőgazdasági parcellák közötti keresztellenőrzés a terület támogathatóságának ellenőrzésérewhere supporting documents, contracts, growing declarations or written declarations in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ have to be submitted and where applicable, between the agricultural parcels as declared in the single application and in the supporting documents, contracts, growing declarations or written declarations in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to verify the eligibility for aid of the area
Gyümölcs, citrusfélék, trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és csonthéjasok szakosodott termesztése: vegyes termesztésSpecialist fruit, citrus, tropical and subtropical fruits and nuts: mixed production
Amennyiben megállapítást nyert, hogy egy, a közös fajtajegyzékben szereplő fajta termesztése, bármely tagállamban növényegészségügyi szempontból veszélyes lehet más fajták, vagy fajok termesztésére, illetve kockázatot jelent a környezetre, vagy az emberi egészségre, az a tagállam a ‧. cikkben, illetve géntechnológiával módosított fajta esetében a ‧a. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kérésre felhatalmazható arra, hogy területének egészén, vagy annak egy részén megtiltsa a fajta vetőmagjának, vagy szaporítóanyagának forgalmazásátIf it is established that the cultivation of a variety included in the common catalogue of varieties could in any Member State be harmful from the point of view of plant health to the cultivation of other varieties or species, or present a risk for the environment or for human health, that Member State may upon application, be authorised in accordance with the procedure laid down in Article ‧ or in Article ‧(a) in the case of a genetically modified variety to prohibit the marketing of the seed or propagating material of that variety in all or part of its territory
kiemeli azt a tényt, hogy négy tagállamban az együtt-termesztés területén való jogalkotás is a régiók hatáskörébe tartozik, míg más esetekben a regionális és/vagy helyi szervek felelősek az együtt-termesztési intézkedések végrehajtásáértstresses the fact that in four Member States, regions are also responsible for legislating on coexistence, while in other cases regional and/or local authorities bear responsibility for implementing coexistence measures
a mintákat a termesztési folyamat különböző szakaszaiban vegyék a felelős hivatalos szerv által az akkreditáláskor a termesztési módszerek igazolásakor meghatározott időközönkéntsamples are taken during the various stages of production at such intervals as are established by the responsible official body when the production methods were verified at the time of accreditation
az integrált termesztés vagy egyéb környezetbarát termesztési módszerek elősegítésepromoting integrated production or other environmentally sound production methods
Ha megállapítást nyer, hogy a közös fajtajegyzékbe felvett valamely fajta termesztése bármely tagállamban növény-egészségügyi szempontból káros lehet más fajták vagy fajok termesztésére, illetve kockázatot jelenthet a környezetre vagy az emberi egészségre, az érintett tagállam kérelmére a ‧. cikk vagy bekezdésében említett eljárással összhangban felhatalmazást kaphat arra, hogy megtiltsa géntechnológiával módosított fajta esetében a fajta vetőmagjának vagy szaporítóanyagának forgalmazását területének egészén vagy egy részénIf it is established that the cultivation of a variety included in the common catalogue of varieties could in any Member State be harmful from the point of view of plant health to the cultivation of other varieties or species, or present a risk for the environment or for human health, that Member State may upon application, be authorised in accordance with the procedure referred to in Article ‧) or in Article ‧) in the case of a genetically modified variety to prohibit the marketing of the seed or propagating material of that variety in all or part of its territory
Ez a rendelkezés jelzi, hogy a GMO termesztése csak eseti alapon és meghatározott feltételekkel (a hozzájárulás megadása óta ismertté vált új információk következtében) tiltható meg anélkül, hogy általánosan alapot adna bármely tagállamnak a GMO-k termesztésére vagy bármely más felhasználására vonatkozó általános tilalom elfogadásáraThis provision indicates that the cultivation of a GMO can be prohibited only on a case-by-case basis and upon particular conditions (new information made available since the date of consent), without providing the basis to any Member State to adopt a general ban of the cultivation or any other use of GMOs
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 2.623 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.