Translations into English:

  • red mullet   
     
    fishery related term
  • surmullet   

Example sentences with "vörös márna", translation memory

add example
A II. mellékletben a csíkos vagy bajuszos vörös márnához, a fekete tengeri keszeghez, a közönséges fésűkagylóhoz és a közönséges kürtcsigához alkalmazandó méretkategóriákra vonatkozóan az ennek a rendeletnek a mellékletében megjelenő táblázattal egészül ki a meglévő táblázatIn Annex II, the table appearing in the Annex to this Regulation concerning the size categories applicable to striped or red mullet, black sea bream, common scallop and common whelk shall be added after the existing table
Több mint két hete, hogy márnem láttam' Lt was now two weeks since I had seen any sign of her
Tavakat, melyek sok hal, pl. a márna otthonául szolgálnakpools that are home to fish including barbel
Polinézián belül a hawaiiak azzal is kitűntek, hogy vízgazdálkodásukat közmunkára alapozták, és mesterséges halastavakat építettek, amelyekben indiai heringet és márnát tenyésztettek.Hawaii was also unique within Polynesia in using mass labor for aquaculture, by constructing large fishponds in which milkfish and mullet were grown.
Kereskedőhajók szántották a kék óceánt, csukával és tonhallal, süllővel és márnával súlyos hálóikat vonták be a halászok; az erdő vadban dúskált, éhes száj nem akadt sehol.Merchant ships plied to and fro on the blue oceans, and fishermen hauled in brimming nets of cod and tunny, bass and mullet; the forests ran with game, and no children went hungry.
A gőte furulyál A márna hárfán zengThe newt play the flute The carp play the harp
És tőkehalak, pérhalak, tengerinyelvek, tengeripókok, szardellák sorra mind a hordóba kerültek a márna mellé.As you can well imagine, the bass, the flounders, the whitefish, and even the little anchovies all went together into the tub to keep the mullets company.
Lássukcsak, márnemShow me then.Come on
Aztán egy idő múlva márnem kell emlékeztetnem magam minderreAftera while I won' thave to remind myself
Lábánál csupa vörös virág állt az arany és ezüst edényekben, vörös rózsák, vörös szegfűk, vörös nőszirmok, vörös vadvirágok, amelyeknek a nevét nem ismertem, az oltár hemzsegett, roskadozott, élt a harsogó színtől, a dicső árnyalattól, az egyetlentől, amelyet meghagytak Lucifernek, amely még fölcsaphat az örök sötétségből.At his feet, all flowers laid out in vessels of silver and gold were red, the red of roses and carnations, the red of the iris, the red of wildflowers I could not name, an altar alive and decked and crawling with all those things which were high color, his glorious tint, the one color left to him that might rise from his inevitable and unredeemable darkness.
A POUM és a PSUC zászlója vörös volt, az anarchistáké vörös-fekete; és a fasiszták általában a vörös-sárga-vörös királyi zászlót tűzték ki, de néha a köztársaság vörössárga-bíborvörös zászlaját használták.The P.O.U.M. and P.S.U.C. flags were red, those of the Anarchists red and black; the Fascists generally flew the monarchist flag (red-yellow-red), but occasionally they flew the flag of the Republic (red-yellow-purple).
Te viseled a mennyasszony vörös színét.A kezeid hennával vannak díszítve. Vörös a fátylad és vörös tincsek ékesítik hajadatYou wear the bride' s reds, Your palms adorned in crimson henna red is Your veil; redden vermilion streaks Your hair, the red dot on Your forehead, fragrant with musk
Vörös, vörös és vörös.Red and red and red.
Addig is, mivel az E ‧ Vörös ‧G színezék jelentős kockázatot jelenthet az emberi egészségre, a Közösségben fontosnak tartott magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében indokolt azonnali hatállyal felfüggeszteni az E ‧ Vörös ‧G színezék élelmiszerekben történő felhasználását, valamint az E ‧ Vörös ‧G színezéket tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát és importjátIn the interim, since the colour E ‧ Red ‧G is likely to constitute a serious risk to human health, it is appropriate, in order to ensure the high level of health protection chosen in the Community, to suspend with immediate effect the use of the colour E ‧ Red ‧G in food and the placing on the market and import of food containing the colour E ‧ Red ‧G
A vörös hajú valami látta őt, látta a karjaiban Maharetet; látta a vörös hajat, két vörös hajú nőt; ekkor megfordult és elindult feléjük.The red-haired thing saw her and saw Maharet in her arms; it saw the red hair; two women with red hair; and the thing veered and moved towards them.
Vörös kód!Vörös kód!Code red, code red
Vörös volt a fény, vörös, akár az üvegem.It had red in it the color of the glass in my bottle.
A C.I. Reaktív Vörös ‧ célja, hogy jellegzetes vörös színt adjon a terméknek, ezáltal a termék célja azonnal meghatározhatóThe purpose of CI reactive red ‧ is to give the product a characteristic red colour, which makes the purpose of the product immediately identifiable
Tartózkodtam a 6. módosításnál, amely proaktív kötelezettségként rója a családtagok felkutatását a Vörös Keresztre, a Vörös Félholdra és hasonló intézményekre.I abstained on Amendment 6, on introducing a proactive duty to trace family members for organisations such as the Red Cross and Red Crescent.
Vörös ruhában volt, és ott volt ez a vörös mező... pipacsok, azt hiszemShe was in a red dress, and there was this field of red... poppies, I think
Apró szemeik mélyén vörös fény csillant, s ahogy fejüket a kis csapat felé fordították, a vörös fény ereje nőttön nőtt.A red light shone deep within their tiny eyes, increasing in brilliance as they turned their heads toward the travelers.
Nem volt sehol vörös gomb a szerkezeten, csupán egy kék, amire 'Vörös' - t írtak, és Dirk úgy vélte, ez lesz az.There wasn't a red button, but there was a blue button marked "Red", and this Dirk took to be the one.
Valami vöröset akarok látni, hány vörös árnyalat van ebben a szobában?I want to see something red again; how many shades of red are there in this room?"
És most az egyikük, aki a Vörös Földek Vörös Lovagjának nevezte ki magát, ostromot indított a hölgy kastélya ellen; a fivérei pedig még nála is komiszabbak.And now one of them, who had a fancy to call himself the Red Knight of Red Lands, was laying siege to her lady; and his brothers were worse than he was.
A NAFO szabályozási terület ‧. alterületén és IF., ‧K. és ‧M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogottEvery second Monday, the master of a Community vessel fishing for redfish in Division Sub-Area ‧ and Division IF, ‧K and ‧M of the NAFO Regulatory Area, shall notify to the competent authorities of the Member State, whose flag the vessel is flying or in which the vessel is registered, the quantities of redfish caught in those zones in the two-week period ending at ‧ midnight on the previous Sunday
Showing page 1. Found 6341 sentences matching phrase "vörös márna".Found in 4.979 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.