Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

CandelaKandela
candela romanarimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
Per quanto concerne l’impatto delle misure sugli importatori che, come illustrato al considerando ‧, riforniscono principalmente dettaglianti e grossisti con candele importate tra l’altro dalla RPC, dall’inchiesta è emerso che le candele vengono spesso acquistate o importate e poi confezionate insieme a una serie di altri articoli, quali candelieri in vetro e ceramicaGlede učinka ukrepov na uvoznike, ki, kakor je navedeno v uvodni izjavi ‧, v glavnem oskrbujejo trgovce na drobno in trgovce na debelo s svečami, uvoženimi med drugim iz LRK, je preiskava pokazala, da so sveče pogosto kupljene ali uvožene in nato pakirane z različnimi drugimi povezanimi predmeti, kot so stekleni in keramični svečniki
Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.‧- cere di paraffina, ridenominato cere per candele (A norma degli articoli ‧ e ‧ della decisione ‧/‧/CE, CECA della Commissione, del ‧ maggio ‧, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza- GU L ‧ del ‧.‧.‧, pagKončno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/C.‧ – Parafinski voski, preimenovani v voski za sveče (V skladu s členoma ‧ in ‧ Sklepa Komisije ‧/‧/ES, ESPJ z dne ‧. maja ‧ o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L ‧, ‧.‧.‧, str
Riguardo alle posizioni espresse sui lumini cimiteriali e sulle candele da esterno, si conferma che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al considerando ‧ del regolamento provvisorioV zvezi s trditvami o nagrobnih svečah in zunanjih svetilih na gorivo je potrjeno, da je možno te izdelke razlikovati od drugih vrst sveč na podlagi tehničnih in kemijskih meril iz uvodne izjave ‧ začasne uredbe
CPA ‧.‧.‧: Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasportoCPA ‧.‧.‧: Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje
In assenza di osservazioni in merito alle importazioni di candele da parte dell’industria comunitaria e al trasferimento della produzione da parte della medesima, sono confermati i considerando da ‧ a ‧ del regolamento provvisorioKer ni bilo drugih pripomb k uvozu sveč industrije Skupnosti in premestitvi proizvodnje industrije Skupnosti, se uvodne izjave ‧ do ‧ začasne uredbe potrdijo
Le candele producono calore e luce ma sono largamente usate a scopo di decorazione interna, per esempio in candelabri, candelieri e altri elementi decorativiSveče proizvajajo toploto in svetlobo, vendar se pogosto uporabljajo kot notranji okras, npr. v različnih svečnikih, podstavkih in drugih okrasnih predmetih
Alcuni di essi, che rappresentano il ‧ % circa della produzione comunitaria, si erano opposti all'apertura dell'inchiesta perché importavano quantità non indifferenti di candele dalla RPCNekateri proizvajalci Skupnosti, ki predstavljajo približno ‧ % proizvodnje Skupnosti, so nasprotovali začetku preiskave, ker je večina uvažala iz LRK razmeroma velike količine sveč
Se i grandi dettaglianti acquistassero lo stesso pacchetto di candele direttamente dall'industria comunitaria, il loro guadagno lordo resterebbe alto anche se si verificasse l'aumento del prezzo di cui al paragrafoČe bi veliki trgovci na drobno od industrije Skupnosti neposredno kupili enak zavitek sveč, bi bila bruto marža še vedno visoka, tudi če bi se povišanje cene iz uvodne izjave uresničilo
Le fiamme di queste candelePlameni teh sveč, zatrepetajo ob morilskih namenih
È stato anche affermato che mentre i produttori comunitari vendono solo tipi di candele standard, i produttori esportatori della RPC vendono grandi quantità di tipi di candele speciali, impossibili da paragonare ai tipi standardPoleg tega se je navajalo, da so proizvajalci Skupnosti prodajali le standardne vrste sveč, proizvajalci izvozniki iz LRK pa so prodajali velike količine posebnih vrst sveč, ki niso primerljive s standardnimi vrstami
Inoltre nel presente procedimento è emerso che le candele avevano impieghi identici o simili ed erano in molti casi intercambiabiliPoleg tega je bilo v tem primeru ugotovljeno, da so imele sveče enake ali podobne uporabe ter so večinoma zamenljive
In secondo luogo non si può escludere che alcuni tipi di candele non vengano fabbricati dai produttori comunitari a causa delle pratiche di dumping pregiudizievoleDrugič ni mogoče izključiti, da proizvajalci Skupnosti nekaterih vrst sveč ne proizvajajo zaradi škodljivega dampinga
La tesi richiamata al considerando ‧, relativa all’esistenza di due distinti mercati al dettaglio e alla possibile scomparsa del mercato di fascia bassa a seguito dell’istituzione delle misure antidumping, fa riferimento anche all’impatto sui consumatori, che vedrebbero limitata la loro possibilità di scelta di candele di qualità più bassaTrditev iz uvodne izjave ‧, da obstajata dva ločena maloprodajna trga in da bi kot posledica protidampinških ukrepov nižjecenovni trg lahko prenehal delovati, se je sklicevala tudi na učinek na potrošnike, saj bi bila izbira sveč z nižjo kakovostjo za potrošnike omejena
Tipo di sistema di accensione: bobina comune e candele/bobina sulla candela/altro (specificareVrsta sistema vžiga: skupna tuljava in vžigalne svečke/posamezna tuljava in vžigalne svečke/tuljava na vžigalni svečki/drugo (navesti
Il processo di produzione per fabbricare le candele è piuttosto semplice e consiste nel riscaldamento delle materie prime (soprattutto paraffina e stearina) e nella modellazione della candela in forme o recipienti, seguita da raffreddamentoProizvodni postopek za izdelavo sveč je precej preprost in vključuje segrevanje surovin (predvsem parafinskega voska in stearina) in oblikovanje sveče v modelih ali posodah med postopkom hlajenja
Ci si è resi conto tuttavia che i codici NC nel cui ambito si importano le candele dai paesi terzi non hanno definizioni sufficientemente precise e non permettono una comparazione obiettiva e soddisfacente con i tipi esportati dagli esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiestaVendar je bilo ugotovljeno, da oznake KN, pod katerimi se uvažajo sveče iz tretjih držav, niso dovolj natančno opisane ter ne bi dopuščale poštene in ustrezne primerjave z vrstami sveč, ki jih izvažajo sodelujoči izvozniki iz LRK
Le parti non hanno presentato alcuna osservazione su caratteristiche peculiari che avrebbero consentito di distinguere tra loro i tipi di candele da includere nell’ambito dell’inchiesta e quelli da escludereStranke niso predložile informacij o lastnostih, s katerimi bi lahko jasno ločili različne vrste sveč, ki jih je treba vključiti v preiskavo, od tistih, ki jih je treba izključiti iz nje
Alcune parti hanno sostenuto che, per quanto riguarda le candele, esistono nella Comunità due distinti mercati al dettaglio e che i produttori comunitari riforniscono prevalentemente il mercato di fascia alta, mentre l’approvvigionamento del mercato di fascia bassa è costituito da candele importate dalla RPCNekatere stranke so trdile, da v Skupnosti obstajata dva ločena maloprodajna trga za sveče in proizvajalci Skupnosti pretežno oskrbujejo višjecenovni trg, medtem ko je nižjecenovni trg oskrbovan s svečami, uvoženimi iz LRK
a un proiettore con fascio anabbagliante destinato a entrambi i sensi di circolazione e con fascio abbagliante avente intensità luminosa massima compresa tra ‧ e ‧ candele (come indicato dal numero ‧), omologato in Germania (E‧) in conformità al regolamento n. ‧, modificato dalla serie di modifiche ‧, reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche ‧ del regolamento nbodisi: v žarometu za kratki svetlobni pramen, zasnovanem za vožnjo po obeh straneh cestišča, in za dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (označeno s številko ‧), ki je bil homologiran v Nemčiji (E‧) v skladu z zahtevami Pravilnika št. ‧, kakor je bil spremenjen s spremembami ‧, in je integriran s prednjo pozicijsko svetilko, homologirano v skladu s spremembami ‧ Pravilnika št
Questo nuovo esame ha confermato che durante il PI le candele esportate dalla RPC verso il mercato comunitario sono state vendute a prezzi che hanno comportato un elevato livello di dumpingPonovna ocenitev je pokazala, da so bile sveče, uvožene v Skupnost iz LRK, med OP na trgu Skupnosti prodajane po močno dampinških cenah
Si rammenta a questo proposito che i set comprendenti candele sono stati classificati, all’importazione, come candeleGlede tega je treba spomniti, da se paketi, ki vsebujejo sveče, ob uvozu opredelijo kot sveče
A questo proposito, è opportuno sottolineare che le parti non hanno contestato il fatto che tutti i tipi di candele presentino caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche o che tutti i tipi di candele siano realizzati con la stessa materia prima, principalmente la cera, che siano fabbricati dagli stessi produttori e venduti all’esportazione attraverso gli stessi canali di vendita o ad acquirenti simili sul mercato comunitarioV tej zvezi je treba poudariti, da stranke niso izpodbijale dejstva, da imajo vse vrste sveč enake osnovne kemijske in tehnične značilnosti ali so iz iste surovine, predvsem voska, da jih proizvaja isti proizvajalec in se ob izvozu prodajajo po istih prodajnih poteh ali podobnim strankam na trgu Skupnosti
visto il proprio progetto di parere d'iniziativa (CdR ‧/‧ riv. ‧), adottato il ‧ ottobre ‧ dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: SANTARELLA, sindaco del comune di Candela (IT/UEN-AEob upoštevanju osnutka mnenja na lastno pobudo (CdR ‧/‧ rev ‧), ki ga je ‧. oktobra ‧ sprejela komisija za trajnostni razvoj (poročevalec: g. SANTARELLA, župan Candele (IT/UEN-AE
Si conclude pertanto che le misure antidumping non sono destinate ad avere un impatto significativo sul complesso delle attività legate alle candeleZato se je štelo, da učinek protidampinških ukrepov na splošno dejavnost, povezano s svečami, najverjetneje ne bo velik
Una cena a lume di candela da McDonald' s, con delle spogliarellisteVečerja ob svečah v McDonaldu
Showing page 1. Found 335 sentences matching phrase "candela".Found in 0.578 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.