Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

CandelaKandela
candela romanarimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.‧- cere di paraffina, ridenominato cere per candele (A norma degli articoli ‧ e ‧ della decisione ‧/‧/CE, CECA della Commissione, del ‧ maggio ‧, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza- GU L ‧ del ‧.‧.‧, pagKončno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/C.‧ – Parafinski voski, preimenovani v voski za sveče (V skladu s členoma ‧ in ‧ Sklepa Komisije ‧/‧/ES, ESPJ z dne ‧. maja ‧ o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L ‧, ‧.‧.‧, str
Interviene Bernd Posselt, il quale comunica di aver introdotto nell'emiciclo una candela accesa in segno di solidarietà con i bielorussi (Il Presidente lo informa le regole di sicurezza vietano nel modo più assoluto di introdurre in plenaria oggetti incandescenti e lo invita a spegnere la candelaGovoril je Bernd Posselt, ki je povedal, da je v znak solidarnosti z Belorusi v dvorano prinesel prižgano svečo (predsednik ga je obvestil, da varnostni predpisi prepovedujejo vsako vnašanje gorečih predmetov na zasedanje, in zahteval, naj svečo ugasne
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili, diversi dai lumini e dalle altre candele da esterno, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esameIzdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, so nekatere sveče, svečke in podobno, razen nagrobnih sveč in drugih zunanjih svetil na gorivo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (zadevni izdelek
membro della Commissione. - (EN) Signor Presidente, Eleanor Roosevelt disse un giorno che anziché maledire l'oscurità bisognerebbe accendere una candela.članica Komisije. - Gospod predsednik, Eleanor Roosevelt je dejala, da je namesto pritoževanja čez temo bolje prižgati svečo.
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ dicembre ‧, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito il regolamento di base), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito il paese interessato) sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitariaKomisija je v skladu s členom ‧ Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti prejela pritožbo o domnevnem dampinškem uvozu nekaterih sveč, svečk in podobnega s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (zadevna država), ki povzroča znatno škodo industriji Skupnosti
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cineseo uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih sveč, svečk in podobnega s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
Alcune parti hanno sostenuto che, per quanto riguarda le candele, esistono nella Comunità due distinti mercati al dettaglio e che i produttori comunitari riforniscono prevalentemente il mercato di fascia alta, mentre l’approvvigionamento del mercato di fascia bassa è costituito da candele importate dalla RPCNekatere stranke so trdile, da v Skupnosti obstajata dva ločena maloprodajna trga za sveče in proizvajalci Skupnosti pretežno oskrbujejo višjecenovni trg, medtem ko je nižjecenovni trg oskrbovan s svečami, uvoženimi iz LRK
Eventualmente è stata introdotta una rettifica al prezzo d'esportazione degli operatori che hanno collaborato all'inchiesta per tener conto della differenza tra l'IVA pagata e quella rimborsata sulla produzione e sull'esportazione delle candele durante l'IPKjer je to primerno, je bila popravljena izvozna cena zadevnih sodelujočih izvoznikov, da se izrazi razlika med plačanim in vrnjenim davkom na dodano vrednost (DDV) za proizvodnjo in izvoz sveč med OP
Il prodotto in esame è costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, esportati verso la Comunità e originari della RPC (candeleZadevni izdelek so nekatere sveče, svečke in podobno, razen nagrobnih sveč in drugih zunanjih svetil na gorivo, izvožene v Skupnost in s poreklom iz LRK (sveče
Datemi la candelaDajte mi svečo
un primo codice, comprendente soprattutto tipi di candele di base lisce, non profumateprva oznaka vključuje večinoma navadne, neodišavljene osnovne vrste sveč
Illuminato con un illuminante standard CIE A e misurato come indicato dal CT ‧.‧ della CIE (Pubblicazione CIE n. ‧, ‧), il coefficiente di retroriflessione R’ in candele per metro quadro per lux (cd·m-‧·lx-‧) dell’intera superficie retroriflettente rossa nelle nuove condizioni deve essere almeno pari a quello indicata nella tabellaPri osvetlitvi s svetilom A po standardu CIE in merjenju po priporočilih CIE TC ‧.‧ (publikacija CIE št. ‧, ‧) je koeficient odsevanja R‘ v kandelah na kvadratni meter na lux (cd.m–‧.lx–‧) celotne rdeče odsevne površine novega materiala najmanj tolikšen, kot je naveden v preglednici
NACE ‧.‧: Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasportoNACE ‧.‧: Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
Oh. mio Dio! “ Accendi la candela e pensa a me. “Mojbog." Prižgi svečo in misli name. "
In pratica, per un pacco di candele di base vendute al consumo a un prezzo al dettaglio indicizzato di ‧, il guadagno lordo dei dettaglianti può raggiungere l'indice diDejansko to pomeni, da bi lahko za zavitek navadnih sveč, ki se potrošnikom proda po indeksirani maloprodajni ceni ‧, indeksirana bruto marža trgovcev na drobno lahko znašala kar
A breve termine, ciò porterebbe alla chiusura di imprese, non solo nell'industria delle candele ma probabilmente anche nelle industrie a monte, e a successive perdite occupazionali nella ComunitàKratkoročno bi to pomenilo zapiranje družb v industriji s svečami in tudi v industriji na začetku proizvodne verige ter posledično izgubo delovnih mest v Skupnosti
Poiché mancano soltanto pochi giorni a Natale, vorrei dire: "Accendiamo una candela per la determinazione e l'interesse comune, una candela che rappresenti la nuova serietà, onestà e fiducia nel futuro dell'Unione europea.Samo še nekaj dni je do božiča, zato bi želel reči naslednje: prižgimo svečo odločnosti in skupnega interesa, svečo, ki predstavlja novo resnost, odkritost in zaupanje v prihodnost Evropske unije.
un proiettore, classe B, che emette un fascio abbagliante e anabbagliante di intensità luminosa massima compresa tra x e y candele, ai sensi del presente regolamento ežarometa razreda B za kratki in dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med x in y kandelami, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, ter
almeno ‧ candele nel senso di marciavsaj ‧ kandel v smeri gibanja
Beh, allora, fecero i dieci passi, accesero le candele romane che cominciarono ad esplodereStopila sta vsaksebi na dest korakov, prižgala pokalice, začelo je treskati
Si conclude pertanto che le misure antidumping non sono destinate ad avere un impatto significativo sul complesso delle attività legate alle candeleZato se je štelo, da učinek protidampinških ukrepov na splošno dejavnost, povezano s svečami, najverjetneje ne bo velik
Di conseguenza è stato sostenuto che questi tipi di candele non sono simili a quelli fabbricati dai produttori comunitariTorej te vrste sveč naj ne bi bile enake tistim, ki jih proizvajajo proizvajalci Skupnosti
al giunto della candelana podložki vžigalne svečke
Per i motori raffreddati ad aria, la temperatura controllata a livello della rondella della candela di accensione deve approssimarsi di ± ‧ K alla temperatura specificata dal costruttore. Se quest`ultimo non fornisce indicazioni, la temperatura registrata deve essere di ‧ K ± ‧ KPri zračno hlajenih motorjih mora temperatura, zmerjena na podložki vžigalne svečke, ustrezati temperaturi, kot jo je določil proizvajalec, z dovoljenim odstopanjem ‧ K. Če proizvajalec ni določil nobenih vrednosti, mora biti temperatura ‧ K
La temperatura della rondella della candela di accensione dei motori raffreddati ad aria deve essere misurata con un termometro a termocoppia e guarnizione di tenutaPri zračno hlajenih motorjih se temperatura podložk vžigalnih svečk meri s termometrom, ki vsebuje termoelement in tesnilo
Showing page 1. Found 335 sentences matching phrase "candela".Found in 0.342 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.