Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

CandelaKandela
candela romanarimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
Data la piccola quota che rappresentano le candele sul volume d'affari degli importatori che hanno collaborato (solo il ‧,‧ %) e la probabilità che gli importatori hanno di trasferire alla distribuzione almeno parte dell'aumento dei prezzi, si ritiene in via provvisoria che l'impatto delle misure provvisorie sulla loro situazione finanziaria non sia significativoGlede na majhen delež, ki ga svečarstvo predstavlja pri prihodku sodelujočih uvoznikov od prodaje, tj. le ‧,‧ %, in verjetnost, da bodo uvozniki lahko vsaj del vsakega povišanja cen prenesli na druge stopnje v distribucijski verigi, se začasno sklene, da učinek začasnih ukrepov na njihov finančni položaj ne bo znaten
Gia ', e mi dispiace per te, ma non vorrai sprecare questa candelaVsak ima kdaj slab trenutek
La ricorrente contesta la decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, C ‧ def., nel caso COMP/‧.‧- Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. ‧, n. ‧, CE e l'art. ‧ dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffinaTožeča stranka izpodbija Odločbo Komisije C ‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zadevi COMP/‧.‧ – Voski za sveče, s katero je tožena stranka ugotovila, da so določena podjetja, in med njimi tožeča stranka, z nepretrganim sodelovanjem pri sporazumu in/ali usklajenem ravnanju v sektorju parafinskih voskov kršila člen ‧ ES in člen ‧ Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
Che stai facendo con quella candela?Kaj počneš s svečo?
Di conseguenza è stato sostenuto che questi tipi di candele non sono simili a quelli fabbricati dai produttori comunitariTorej te vrste sveč naj ne bi bile enake tistim, ki jih proizvajajo proizvajalci Skupnosti
Passami la candelaPodaj mi svečo
Caso COMP/C.‧- Cere per candeleZadeva COMP/C.‧ – Voski za sveče
Accendiamo le candelePrižgimo sveče
per accendino s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricatovžigalnik pomeni ročno napravo za proizvajanje plamena z gorivom in se običajno uporablja za namensko prižiganje zlasti cigaret, cigar in pip, lahko pa se predvidoma uporablja za prižiganje materialov, kot so papir, stenji, sveče in svetilke, izdelan s celotno zalogo goriva, ki se ga lahko ponovno napolni ali ne
Rimetta a posto la candela!Daj nazaj svečo!
un proiettore, appartenente alla classe B, che emette un fascio abbagliante e anabbagliante di intensità luminosa massima compresa tra x e y candele, ai sensi del presente regolamento ežarometa razreda B za kratki svetlobni pramen in dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med x in y kandelami, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika, ter
Il ricorso depositato a nome delle ricorrenti è diretto al parziale annullamento, ai sensi dell'art. ‧ CE, della decisione adottata dalla Commissione il ‧o ottobre ‧, C ‧ def., relativamente a un procedimento ai sensi dell'art. ‧ CE e dell'art. ‧ dell'accordo SEE (caso COMP/‧.‧- Cere per candeleS tožbo se v skladu s členom ‧ ES predlaga delna razglasitev ničnosti odločbe Komisije C ‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zvezi s postopkom na podlagi člena ‧ ES in členom ‧ EGP v zadevi COMP/‧.‧ – vosek za sveče, ki se nanaša na tožeče stranke
almeno ‧ candele nel senso di marciavsaj ‧ kandel v smeri gibanja
Questi due tipi di prodotti non sarebbero quindi intercambiabili, intercambiabilità che del resto manca tra i lumini cimiteriali e le altre candele da esterno, che non rientrano nel prodotto in esame, e altri tipi di candele comprese quelle scaldavivandeZato ti dve vrsti izdelka naj ne bi bili zamenljivi kakor nagrobne sveče z drugimi zunanjimi svetili na gorivo, ki niso del zadevnega izdelka, ter druge vrste sveč, ki vključujejo čajne svečke
CPA ‧.‧.‧: Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasportoCPA ‧.‧.‧: Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje
Eventualmente è stata introdotta una rettifica al prezzo d'esportazione degli operatori che hanno collaborato all'inchiesta per tener conto della differenza tra l'IVA pagata e quella rimborsata sulla produzione e sull'esportazione delle candele durante l'IPKjer je to primerno, je bila popravljena izvozna cena zadevnih sodelujočih izvoznikov, da se izrazi razlika med plačanim in vrnjenim davkom na dodano vrednost (DDV) za proizvodnjo in izvoz sveč med OP
In secondo luogo, anche ammettendo l’esistenza di un mercato di fascia bassa, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da queste parti, che anche in presenza di misure antidumping i dettaglianti avrebbero comunque la possibilità di effettuare almeno una parte dei loro acquisti di candele senza dover corrispondere dazi antidumpingDrugič, tudi če bi nižjecenovni trg obstajal, se v nasprotju s trditvijo teh strank šteje, da bi trgovci na drobno navkljub veljavnim protidampinškim ukrepom lahko vsaj delež svojih sveč prodajali brez protidampinških dajatev
Illuminato con un illuminante standard CIE A e misurato come indicato dal CT ‧.‧ della CIE (Pubblicazione CIE n. ‧, ‧), il coefficiente di retroriflessione R’ in candele per metro quadro per lux (cd·m-‧·lx-‧) dell’intera superficie retroriflettente rossa nelle nuove condizioni deve essere almeno pari a quello indicata nella tabellaPri osvetlitvi s svetilom A po standardu CIE in merjenju po priporočilih CIE TC ‧.‧ (publikacija CIE št. ‧, ‧) je koeficient odsevanja R‘ v kandelah na kvadratni meter na lux (cd.m–‧.lx–‧) celotne rdeče odsevne površine novega materiala najmanj tolikšen, kot je naveden v preglednici
autore. - (FI) Signor Presidente, dovremmo davvero rivolgere un pensiero in questa sede ai difensori dei diritti umani recentemente assassinati nel Caucaso settentrionale e accendere una candela in loro memoria.avtorica. - (FI) Gospod predsednik, resnično bi se morali tukaj pokloniti borcem za človekove pravice, ki so bili nedavno umorjeni na severnem Kavkazu, in prižgati svečo v spomin nanje.
un proiettore che emette un fascio anabbagliante destinato a entrambi i sistemi di circolazione e un fascio abbagliante avente un’intensità luminosa massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni del regolamento n. ‧ ežarometa, ki oddaja kratki svetlobni pramen, zasnovan za vožnjo po obeh straneh cestišča, in dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med x in y kandelami, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika št. ‧, ter
Alcune parti interessate hanno sostenuto che le candele di compleanno non sono fabbricate nella Comunità ma quasi esclusivamente nella RPC e dovrebbero pertanto essere escluse dal presente procedimentoDruge zainteresirane stranke so trdile, da se rojstnodnevne svečke ne proizvajajo v Skupnosti, ampak skoraj izključno v LRK, in bi jih bilo treba zato prav tako izključiti iz sedanjega postopka
Allo stadio attuale dell'inchiesta, la Commissione non ha ricevuto prove in grado di dimostrare che le caratteristiche fisiche e/o gli usi finali delle candeline scaldavivande siano effettivamente diversi da quelli di altre candele e impediscano la loro inclusione nello stesso gruppo di prodotti delle altre candeleNa sedanji stopnji preiskave Komisija ni prejela dovolj dokazov, da se fizikalne značilnosti in/ali končna uporaba čajnih svečk bistveno razlikujejo od fizikalnih lastnosti in/ali končne uporabe drugih sveč, zato je treba na njihovi podlagi ugotoviti, da čajne svečke in druge sveče na spadajo v isto skupino izdelkov
Annullare parzialmente gli artt. ‧ e ‧ della decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, C ‧ def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo ‧ CE e dell'art. ‧ dell'accordo SEE (caso COMP/‧.‧- Cere per candelarazglasi naj se delna ničnost členov ‧ in ‧ Odločbe Komisije št. C ‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zvezi s postopkom na podlagi člena ‧ Pogodbe ES in člena ‧ Sporazuma EGP (zadeva št. COMP/‧.‧ – Voski za sveče
Credo che la data simbolica del 25 marzo 2008, quando Lukashenko ha inviato la polizia contro i cittadini pacifici della Bielorussia, segnerà l'inizio della fine del regime totalitario in Bielorussia, proprio come la storica manifestazione delle candele del 25 marzo 1988 in Slovacchia.Menim, da bo simbolni datum 25. marec 2008, ko je gospod Lukašenko poslal policijo nad miroljubne državljane Belorusije, pomenil konec totalitarnega režima v Belorusiji podobno kot zgodovinska manifestacija s svečami 25. marca 1988 na Slovaškem.
Showing page 1. Found 337 sentences matching phrase "candela".Found in 0.273 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.