Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

CandelaKandela
candela romanarimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
È prevedibile che, in seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, l'aumento del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario permetta il ripristino della redditività dell'industria comunitariaPričakuje se, da bi se po uvedbi začasnih protidampinških dajatev raven cene za sveče na trgu Skupnosti dvignila in omogočila ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti industrije Skupnosti
Di conseguenza è stato sostenuto che questi tipi di candele non sono simili a quelli fabbricati dai produttori comunitariTorej te vrste sveč naj ne bi bile enake tistim, ki jih proizvajajo proizvajalci Skupnosti
Tutti hanno dichiarato le esportazioni di candele verso la Comunità durante l'IP e, salvo un produttore il volume delle cui esportazioni era insignificante, hanno voluto partecipare al campioneVsi so predložili poročilo o izvozu sveč v Skupnost med OP in, razen enega proizvajalca z dokaj zanemarljivim obsegom izvoza, izrazili željo po vključitvi v vzorec
La Commissione ha contattato i produttori noti di candele in Brasile e ha inviato questionari per raccogliere i dati necessari a calcolare il valore normaleKomisija je vzpostavila stik z znanimi proizvajalci sveč v Braziliji ter jim poslala vprašalnike, namenjene za zbiranje podatkov, ki se štejejo za pomembne za določitev normalne vrednosti
Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il ‧ gennaio ‧ da alcuni produttori di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili che rappresentano la maggioranza, in questo caso il ‧ % circa, della produzione comunitaria totale di candele, ceri e articoli similiPostopek se je začel na podlagi pritožbe, ki so jo ‧. januarja ‧ vložili nekateri proizvajalci nekaterih sveč, svečk in podobnega, ki predstavljajo večji delež, v tem primeru približno ‧ %, v celotni proizvodnji nekaterih sveč, svečk in podobnega v Skupnosti
Come detto al paragrafo , dalle informazioni disponibili sul mercato comunitario delle candele emerge che vari produttori, che rappresentano il ‧ % circa della produzione comunitaria, non sono inclusi nella definizione di industria comunitaria della presente inchiestaKot je predlagano v uvodni izjavi zgoraj, informacije, dostopne na trgu s svečami v Skupnosti, kažejo, da proizvajalci, ki predstavljajo približno ‧ % proizvodnje Skupnosti, niso vključeni v opredelitev industrije Skupnosti v tej preiskavi
Il 14 novembre 2008, la Commissione europea ha approvato una vera petizione dei produttori di candele, non una finzione alla Bastiat, fissando un'imposta del 66 per cento sulle candele importate dalla Cina.Dne 14. novembra 2008 je Evropska komisija odobrila peticijo proizvajalcev sveč, in sicer resnično, ne le v namišljeni obliki, kot je bila Bastiatova, ter uvedla 66 % davek na sveče, uvožene iz Kitajske.
Una o più unità d’illuminazione che emettono un fascio anabbagliante di classe C in modo sterzata, destinate a funzionare con uno o più gruppi ottici sullo stesso lato del sistema (come indica il tratto posto sopra la lettera C), un fascio anabbagliante di classe V, entrambi destinati alla circolazione sia a destra che a sinistra, e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra ‧ e ‧ candele (cfr. la cifra ‧), omologato ai sensi della forma originale del presente regolamento, munito di trasparente in plasticaEna ali več svetilnih enot, ki oddajajo kratki svetlobni pramen razreda C z osvetlitvijo v ovinkih, ki deluje z eno ali več enotami na isti strani sistema (kot kaže črtica nad C), in kratki svetlobni pramen razreda V, ki sta oba zasnovana za vožnjo po desni in levi strani cestišča, ter dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (kot je nakazano s številko ‧), homologiran v skladu z zahtevami tega pravilnika v izvirni obliki in z lečo iz umetne snovi
Il raccolto avviene al lume di candela per minimizzare il rischio di fotosintesi che incide negativamente sulla consistenza e sul gusto del rabarbaroDa se zmanjša tveganje za fotosintezo, ki vpliva na sestavo in okus, se rabarbara nabira ob svetlobi sveč
Le due risposte sono state inviate da importatori di candeleTa dva odgovora sta bila prejeta od uvoznikov sveč
Accendiamo le candele vener, e recitiamo il KaddishV petek prižgiva sveče.In moliva kadiš
I lumini cimiteriali e le altre candele da esterno non fanno parte del prodotto in esameZadevni izdelek ne vključuje nagrobnih sveč in drugih zunanjih svetil na gorivo
Viste le osservazioni ricevute, le prove fornite dalle parti interessate e tutte le altre informazioni disponibili allo stadio attuale dell'inchiesta, si ritiene non esista alcuna differenza tra il prodotto in esame e le candele prodotte e vendute dai produttori esportatori sul loro mercato interno e dai produttori della Comunità; quest'ultima è stata inoltre usata come paese di riferimento per determinare il valore normale rispetto alla RPCGlede na navedbe in dokaze, ki so jih predložile zainteresirane stranke, in vse druge dostopne informacije na tej stopnji preiskave se šteje, da niso bile ugotovljene razlike med zadevnim izdelkom in svečami, ki jih proizvajajo in prodajajo izvozniki/proizvajalci na notranjem trgu in proizvajalci v Skupnosti, ki je predstavljala tudi primerljivo državo za določitev normalne vrednosti v zvezi z LRK
È stato anche sostenuto che le candele scaldavivande (le cosiddette tea-light) potrebbero sostituire le candele da illuminazione, mentre altri tipi di candele non potrebbero sostituire le candele scaldavivande per la produzione di calorePrav tako se je trdilo, da bi t.i. čajne svečke lahko nadomestile sveče za razsvetljevanje, vendar druge vrste sveč ne bi mogle nadomestiti čajnih svečk za ogrevanje
candele, carburatore(i), ecc. (a seconda del casovžigalne svečke, uplinjač(-e) itd. (če je ustrezno
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cineseo uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih sveč, svečk in podobnega s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
È stato, ad esempio, affermato che le candele ornamentali, a differenza di quelle tradizionali, non sono destinate a essere fatte ardere o a produrre calore, ma rappresentano oggetti decorativi da conservare il più a lungo possibile nel loro stato originarioTrdilo se je na primer, da z razliko od klasičnih sveč dekorativne vrste niso namenjene izgorevanju ali ogrevanju, temveč naj bi se čim dlje hranile kot dekorativni predmeti v nespremenjenem stanju
Ho altresì preso parte alla cerimonia di accensione delle candele fuori dal Parlamento e desidero ringraziare il Presidente Buzek per la leadership dimostrata durante la parata.Udeležil sem se tudi včerajšnje slovesnosti prižiganja sveč pred Parlamentom in našemu predsedniku Jerzyju Buzeku se zahvaljujem za vodstvo, ki ga je pokazal na tem sprevodu.
Un fornitore di paraffina si è manifestato e ha risposto al questionario destinato ai fornitori delle materie prime usate nella produzione di candeleEn dobavitelj parafinskega voska je predložil izpolnjen vprašalnik, namenjen dobaviteljem surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji sveč
Alcune parti hanno sostenuto l’opportunità di dazi ad valorem, in quanto la misura basata sul contenuto di combustibile delle candele sarebbe gravosa per gli importatori e creerebbe grave confusione e distorsioni sul mercatoNekatere stranke so trdile, da morajo ukrepi temeljiti na dajatvi ad valorem, saj se zdi oblika ukrepa na podlagi vsebnosti goriva v svečah obremenilna za uvoznike ter bi povzročila znatno zmedo na trgu in njegovo izkrivljanje
a un proiettore con fascio anabbagliante destinato a entrambi i sensi di circolazione e con fascio abbagliante avente intensità luminosa massima compresa tra ‧ e ‧ candele (come indicato dal numero ‧), omologato in Germania (E‧) in conformità al regolamento n. ‧, modificato dalla serie di modifiche ‧, reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità della serie di modifiche ‧ del regolamento nbodisi: v žarometu za kratki svetlobni pramen, zasnovanem za vožnjo po obeh straneh cestišča, in za dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (označeno s številko ‧), ki je bil homologiran v Nemčiji (E‧) v skladu z zahtevami Pravilnika št. ‧, kakor je bil spremenjen s spremembami ‧, in je integriran s prednjo pozicijsko svetilko, homologirano v skladu s spremembami ‧ Pravilnika št
(SK) In Slovacchia il 25 marzo commemoreremo il XX anniversario della Manifestazione delle candele per le libertà e i diritti civili e religiosi.(SK) Na Slovaškem bomo 25. marca počastili 20. obletnico demonstracij s svečami za verske in državljanske pravice in svoboščine.
Perché le candele?Zakaj sveče?
Showing page 1. Found 335 sentences matching phrase "candela".Found in 0.814 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.