pronunciation: IPA: /ˈeijus/

Translations into English:

 • her       
  (Adjective  ) (pron, noun, adjv, detr   )
   
  belonging to
 • hers       
  (Pronoun  ) (pron, adjv   )
   
  that which belongs to her
 • his       
  (Pronoun  ) (pron, noun, adjv, detr   )
   
  that which belongs to him
 • its     
  (Pronoun  ) (detr   )
   
  that which belongs to it
 • gen. of is   
 • pron. pers.   

Other meanings:

 
his, hers, or its; genitive of is, ea, or id

Similar phrases in dictionary Latin English. (5)

Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.Kill them all. For the Lord knows those who are his.
cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferosWhose the land is, all the way to the sky and to theunderworld is his.
cuius regio, eius religiowhose region, his religion
hoc est Christum cognoscere, beneficia eius cognoscereTo know Christ is to know his benefits
Iohannes est nomen eiusJohn is his name

Example sentences with "eius", translation memory

add example
P. Vestrio autem quod eius frater Romae pecuniam imperatam numeraverat, et quod ipse suam causam probaverat Caesari, se a Nasidi classe captum, cum ad necem duceretur, beneficio Vari esse servatum, postea sibi facultatem nullam datam transeundi, ignovit.But he pardoned P. Vestrius, because his brother had paid his ransom at Rome, and because he himself proved, that being taken in Nasidius's fleet, and condemned to die, he had been saved by the kindness of Varus, since which no opportunity had offered of making his escape.
an gravius aestimandum sponte litigatoris praemium honestae operae adsequi quam corrumpere cubicula principum feminarum? qua sapientia, quibus philosophorum praeceptis intra quadriennium regiae amicitiae ter milies sestertium paravisset? Romae testamenta et orbos velut indagine eius capi, Italiam et provincias immenso faenore hauriri: at sibi labore quaesitam et modicam pecuniam esse.Was it to be thought a worse offence to obtain a reward for honest service with the litigant's consent, than to pollute the chambers of the imperial ladies? By what kind of wisdom or maxims of philosophy had Seneca within four years of royal favour amassed three hundred million sesterces? At Rome the wills of the childless were, so to say, caught in his snare while Italy and the provinces were drained by a boundless usury. His own money, on the other hand, had been acquired by industry and was not excessive.
Porro in eius modi consiliis periculosius esse deprehendi quam audere."And indeed, in all such designs, to dare is less perilous than to be detected."""
nam haud procul tentorio eius non ignobilis barbarus cum telo repertus ordinem insidiarum seque auctorem et socios per tormenta edidit, convictique et puniti sunt qui specie amicitiae dolum parabant.Near his tent, a barbarian of no mean rank was discovered with a dagger, who divulged under torture the whole method of the plot, its contrivance by himself, and his associates. The men who under a show of friendship planned the treachery, were convicted and punished.
restringitur vinclis venaeque eius per omnes artus exsolvuntur; et quia pressus pavore sanguis tardius labebatur, praefervidi balnei vapore enecatur.She was then tightly bound with cords, and the veins of every limb were opened; but as her blood was congealed by terror and flowed too slowly, she was killed outright by the steam of an intensely hot bath.
Caesaris autem acies hoc modo fuit collocata: ut ab sinistro eius cornu ordiar et ad dextrum perveniam, habuit legionem X et VIIII in sinistro cornu, XXV XXVIII XIII XIV XXVIIII XXVI in media acie.Caesar's order of battle, to describe it from left to right, was arranged in the following manner: the ninth and eighth legions formed the left wing: the thirteenth, fourteenth, twenty-eighth, and twenty-sixth, the main body; and the thirtieth and twenty-eighth the right.
Huius opera Commi, ut antea demonstravimus, fideli atque utili superioribus annis erat usus in Britannia Caesar; quibus ille pro meritis civitatem eius immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat atque ipsi Morinos attribuerat.Caesar had, as we have previously narrated, availed himself of the faithful and valuable services of this Commius, in Britain, in former years: in consideration of which merits he had exempted from taxes his [Commius's] state, and had conferred on Commius himself the country of the Morini.
Funus sine imaginibus et pompa per laudes ac memoriam virtutum eius celebre fuit.His funeral, though it lacked the family statues and procession, was honoured by panegyrics and a commemoration of his virtues.
Tertium iam hunc annum regnantem inimici, multis palam ex civitate eius auctoribus, eum interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem.His personal enemies had killed him when in the third year of his reign, many even of his own state being openly promoters [of that act] This event is related to Caesar.
"Itaque hercule non minus probari video in te, Secunde, quod Iuli Africani vitam componendo spem hominibus fecisti plurium eius modi librorum, quam in Apro, quod nondum ab scholasticis controversiis recessit et otium suum mavult novorum rhetorum more quam veterum oratorum consumere."""Hence the world, I see, is as much pleased with you, Secundus, for having by your life of Julius Asiaticus given it the promise of more such books, as it is with Aper for having not yet retired from the disputes of the schools, and for choosing to employ his leisure after the fashion of modern rhetoricians rather than of the old orators.
si conatibus eius conscii adgregarentur, secuturos etiam integros; magnamque motae rei famam, quae plurimum in novis consiliis valeret."If, said they, ""your accomplices join your enterprise, those also who are yet undecided, will follow, and great will be the fame of the movement once started, and this in any new scheme is all-powerful."
solitudinem eius placuisse maxime crediderim, quoniam importuosum circa mare et vix modicis navigiis pauca subsidia; neque adpulerit quisquam nisi gnaro custode.The solitude of the place was, I believe, its chief attraction, for a harbourless sea surrounds it and even for a small vessel it has but few safe retreats, nor can any one land unknown to the sentries.
Dixerat aliquis leniorem sententiam, ut primo M. Marcellus, ingressus in eam orationem, non oportere ante de ea re ad senatum referri, quam dilectus tota Italia habiti et exercitus conscripti essent, quo praesidio tuto et libere senatus, quae vellet, decernere auderet; ut M. Calidius, qui censebat, ut Pompeius in suas provincias proficieceretur, ne qua esset armorum causa: timere Caesarem ereptis ab eo duabus legionibus, ne ad eius periculum reservare et retinere eas ad urbem Pompeius videretur; ut M. Rufus, qui sententiam Calidii paucis fere mutatis rebus sequebatur."Some delivered their sentiments with more moderation, as Marcellus first, who in the beginning of his speech, said, ""that the question ought not to be put to the senate on this matter, till levies were made throughout all Italy, and armies raised under whose protection the senate might freely and safely pass such resolutions as they thought proper;"" as Marcus Calidius afterward, who was of opinion, ""that Pompey should set out for his province, that there might be no cause for arms; that Caesar was naturally apprehensive as two legions were forced from him, that Pompey was retaining those troops, and keeping them near the city to do him injury:"" as Marcus Rufus, who followed Calidius almost word for word."
Cum in Pontum venisset copiasque omnis in unum locum coegisset, quae numero atque exercitatione bellorum mediocres erant--excepta enim legione sexta, quam secum abduxerat Alexandrea veteranam multis laboribus periculisque functam multisque militibus partim difficultate itinerum ac navigationum partim crebritate bellorum adeo deminutam, ut minus mille hominibus in ea esset, reliquae erant tres legiones, una Deiotari, duae quae in eo proelio quod Cn.Domitium fecisse cum Pharnace scripsimus fuerant --, legati a Pharnace missi Caesarem adeunt atque imprimis deprecantur ne eius adventus hostilis esset: facturum enim omnia Pharnacen quae imperata essent. Maximeque commemorabant nulla Pharnacen auxilia contra Caesarem Pompeio dare voluisse, cum Deiotarus, qui dedisset, tamen ei satisfecisset."When he was arrived in Pontus, and had drawn all his forces together, which were not very considerable either for their number or discipline (for except the sixth legion, composed of veteran soldiers, which he had brought with him from Alexandria, and which, by its many labors and dangers, the length of its marches and voyages, and the frequent wars in which it had been engaged, was reduced to less than a thousand men, he had only the legion of Deiotarus, and two more that had been in the late battle between Domitius and Pharnaces) embassadors arrived from Pharnaces, ""to entreat that Caesar would not come as an enemy, for he would submit to all his commands."" They represented particularly that ""Pharnaces had granted no aid to Pompey, as Deiotarus had done, whom he had nevertheless pardoned."""
id Clutorius in domo P. Petronii socru eius Vitellia coram multisque inlustribus feminis per vaniloquentiam legerat.He had in his vanity read it in the house of Publius Petronius before Vitellia, Petronius's mother-in-law, and several ladies of rank.
At Mithridates Bosporanus amissis opibus vagus, postquam Didium ducem Romanum roburque exercitus abisse cognoverat, relictos in novo regno Cotyn iuventa rudem et paucas cohortium cum Iulio Aquila equite Romano, spretis utrisque concire nationes, inlicere perfugas; postremo exercitu coacto regem Dandaridarum exturbat imperioque eius potitur.Mithridates of Bosporus, meanwhile, who had lost his power and was a mere outcast, on learning that the Roman general, Didius, and the main strength of his army had retired, and that Cotys, a young prince without experience, was left in his new kingdom with a few cohorts under Julius Aquila, a Roman knight, disdaining both, roused the neighbouring tribes, and drew deserters to his standard.
sed neque tum fuisse dubitaverim qui eius modi preces occulti inluderent: ac tamen initia fastigii Caesaribus erant magisque in oculis vetus mos, et privignis cum vitrico levior necessitudo quam avo adversum nepotem.But I cannot doubt that even then there were some who secretly laughed at such a petition, though the Caesars were but in the beginning of their grandeur, and ancient usage was more constantly before men's eyes, while also the tie between stepfather and stepson was weaker than that between grandfather and grandchild.
casus prima ab infantia ancipites; nam proscriptum patrem exul secutus, ubi domum Augusti privignus introiit, multis aemulis conflictatus est, dum Marcellus et Agrippa, mox Gaius Luciusque Caesares viguere; etiam frater eius Drusus prosperiore civium amore erat.From earliest infancy, perilous vicissitudes were his lot. Himself an exile, he was the companion of a proscribed father, and on being admitted as a stepson into the house of Augustus, he had to struggle with many rivals, so long as Marcellus and Agrippa and, subsequently, Caius and Lucius Caesar were in their glory.
Eius minus frequentanti Neroni ne inter voluptates quidem a sceleribus cessabatur.While Nero was frequently visiting the show, even amid his pleasures there was no cessation to his crimes.
His rebus constitutis, quod pro explorato habebat Ambiorigem proelio non esse concertaturum, reliqua eius consilia animo circumspiciebat.After arranging these things, as he considered it certain that Ambiorix would not contend in battle, he watched his other plans attentively.
Confecto iusto itinere eius diei Caesar traductoque exercitu flumen Genusum veteribus suis in castris contra Asparagium consedit militesque omnes intra vallum continuit equitatumque per causam pabulandi emissum confestim decumana porta in castra se recipere iussit.Having performed the exact march which he had proposed that day, and having led his army over the river Genusus, Caesar posted himself in his old camp opposite Asparagium; and kept his soldiers close within the intrenchments and ordered the horse, who had been sent out under pretense of foraging, to retire immediately into the camp, through the Decuman gate.
Oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus rectaque fluminis Danubi regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium; hinc se flectit sinistrorsus diversis ab flumine regionibus multarumque gentium fines propter magnitudinem adtingit; neque quisquam est huius Germaniae, qui se aut adisse ad initium eius silvae dicat, cum dierum iter LX processerit, aut, quo ex loco oriatur, acceperit: multaque in ea genera ferarum nasci constat, quae reliquis in locis visa non sint; ex quibus quae maxime differant ab ceteris et memoriae prodenda videantur haec sunt.It begins at the frontiers of the Helvetii, Nemetes, and Rauraci, and extends in a right line along the river Danube to the territories of the Daci and the Anartes; it bends thence to the left in a different direction from the river, and owing to its extent touches the confines of many nations; nor is there any person belonging to this part of Germany who says that he either has gone to the extremity of that forest, though he had advanced a journey of sixty days, or has heard in what place it begins. It is certain that many kinds of wild beast are produced in it which have not been seen in other parts; of which the following are such as differ principally from other animals, and appear worthy of being committed to record.
funus eius modicum, testamen tum diu inritum fuit.Her funeral was simple, and her will long remained unexecuted.
Atque haec Caesar ita administrabat, ut condiciones pacis dimittendas non existimaret; ac tametsi magnopere admirabatur Magium, quem ad Pompeium cum mandatis miserat, ad se non remitti, atque ea res saepe temptata etsi impetus eius consiliaque tardabat, tamen omnibus rebus in eo perseverandum putabat.And though he was very much surprised that Magius, whom he had sent to Pompey with a message, was not sent back to him; and though his attempting a reconciliation often retarded the vigorous prosecution of his plans, yet he thought that he ought by all means to persevere in the same line of conduct.
Iulianus ad L. Vitellium perductus et verberibus foedatus in ore eius iugulatur.Julianus was brought before L. Vitellius, and, after being ignominiously scourged, was put to death in his presence.
Showing page 1. Found 658 sentences matching phrase "eius".Found in 0.29 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.