Translations into English:

  • The Prince and the Pauper   

Example sentences with "Princas ir elgeta", translation memory

add example
keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią galima išimti monetas, užkimšticeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Keramikinė senio (elgetos) formos pinigų taupyklė, maždaug ‧ cm aukščio, su nuspalvintu veidu ir drabužiais, su prapjova monetoms mesti ir su kamščiu iš minkštos gumos, įkištu į apvalią skylę, esančią pagrinde, per kurią galima išimti monetasCeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Pacientai, kurie ir taip yra atsidūrę sunkioje padėtyje, tampa elgetomis, jie turi rasti rėmėjų, kad galėtų gydytis.We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
Kaip pasaksocialinės pakraipos politikai, elgeta turi tokią pat teisę miegoti po tiltais, kaip ir milijonierius, šia prasme mes, be abejo, kalbame apie sutarties laisvę.As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
Keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią monetas galima išimti, užkimštiCeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Ombudsmenas N. DIAMANDOUROS ir nacionalinis ombudsmenas Enrique MÚGICA HERZOG susitinkasu Jo Karališkąja Didenybe Asturijos princu .Mr DIAMANDOUROS and the National Ombudsman , Mr Enrique MÚGICA HERZOG , meet His Royal Highness the Prince of Asturias .
Portretai: Karalius Juan Carlos (aversas) ir Astūrijos princas (reversasImages: King Juan Carlos (front) and Prince of Asturias (back
Ir Sinderela, ir princas nuo to laiko gyveno kartu visą amžinybęAnd Cinderella and the prince lived happily ever after. "
Princas ir taip viską kiaurai permatoThe Prince alone sees the whole
Kaip galime pasiteisinti žmonėms, kad verčiau jau atšauksime susitikimą su NVO, kurios visame pasaulyje kovoja su badu, ir priimsime futbolininką, lyg jis būtų princas, ir dar tuomet, kai 2 milijonai žmonių protestuoja Prancūzijos gatvėse prieš pensijų politiką?How can we explain to people that we prefer to cancel a meeting with NGOs which are fighting hunger throughout the world in order to meet a footballer as if he were a prince, and this on the day when 2 million people are protesting in the streets of France against pension policies?
Princas H.G. Pötteringas, imperatorius J.M Barroso ir jiems pavaldžių valstybių vadovai nusprendė, kad Europos piliečiai visiškai nieko nereiškia.Prince Pöttering, Emperor Barroso and the rulers of their vassal states have decided that Europe's citizens do not matter.
Keliuose ‧ a. dokumentuose nurodyta, kad Milano kunigaikštis ir Savojos princas įsakydavo tiekti alyvuogių aliejų iš LigūrijosDocuments from the ‧th century attest to supplies of oil from the Ligurian coast, for example to the Duchy of Milan and the Prince of Savoy
Princas Felipe visiškai pagrįstai paragino Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybes išspręsti žalingą Gibraltaro konfliktą.Prince Felipe quite rightly called on the governments of Spain and the United Kingdom to resolve the damaging Gibraltar conflict.
Atvaizdas: Princas Pribina (priekinėje pusėje) ir Nitros pilis (antrojoje pusėjeImage: Prince Pribina (front) and Nitra Castle (back
Netrukus prasidės ir dar didesni mokesčių mokėtojų bruzdėjimai dėl dar didesnės klastos: dėl finansinės pagalbos korumpuotiems ir kompetencijos stokojantiems bankams, dėl paramos paliegusiam eurui ir dėl visuotinio atšilimo sąmokslo žmonės tikrai maištaus, ne taip, kaip princas Charles su Camilla, ir gaus tai, ko nusipelno.Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
Prieš asamblėją kalbėjo: Hagos meras Wim J. Deetman, Atstovų Rūmų pirmininkas Frans Weisglas, viena iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Glenys Kinnock, vienas iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Ramdien Sardjoe, ir Jo karališkoji didenybė princas d'Orange, kuris paskelbė ‧ sesijos pradžiąThe following addressed the Assembly: Mr W.J. Deetman, Mayor of The Hague, Mr Frans Weisglas, President of the Second Chamber, Mrs Glenys Kinnock, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Mr Ramdien Sardjoe, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, and HRH the Prince of Orange who declared the eighth session opened
Jacques ’ as Cousteau ir Monako princas Rainier III viešai pasipriešina Prancūzijos pasiūlymui išmesti radioaktyvias atliekas į Viduržemio jūrą , tad šio ketinimo buvo atsisakyta .Jacques Cousteau and Prince Rainier III of Monaco publicly oppose French proposal to dump radioactive waste into the Mediterranean Sea , and the plan is dropped .
ALDE frakcijos vardu. - Gerb. pirmininke, šio Prancūzijos pirmininkavimo bruožai buvo beveik pasakiški: drąsus princas joja ant mitinio balto ES karinio atgrasymo eržilo, kad išgelbėtų Gruzijos damą, Pelenę iš Londono, pagaliau pakviestą į puotą, ir gražią princesę Berlyne, iš Kanzleramt žinutės, skirtos Eliziejui, sužinojusią, kad jeigu ji nori būti su žavinguoju princu, turi būti pasirengusi pabučiuoti varlę.on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the qualities of this French Presidency have been almost fairytale: a bold prince riding out on the mythical white stallion of EU military deterrence to save our Lady of Georgia, the Cinderella from London finally admitted to the ball and a fair princess in Berlin learning, in response to a note from the Kanzleramt to the Élysée, that, if she wants to be with Prince Charming, she must be ready to kiss a frog.
Kartais mane šiek tiek stebina: Vokietija ir jos kanclerė, kaip ir Prezidentas N. Sarkozy, Prancūzijos nuomonės apklausų princas, reikalauja tokių priemonių, kokių pati Vokietija niekada nesiėmė.I am sometimes a little surprised: Germany with its Chancellor, like President Sarkozy, France's prince of the opinion polls, is demanding measures that Germany itself has never taken in this form.
Mes nesame kokie elgetos !We ’ re not beggars !
Be to, dabartinių ekonominių sunkumų, su kuriais susiduria nemažai PPO narių, metu, tvirta daugiašalinstitucija yra svarbesnnei bet kada anksčiau kovoti su "tavo kaimynas elgeta" protekcionistine politika.In addition, in the light of the current economic difficulties that many WTO members are facing, a strong multilateral institution is more essential than ever to counter the call for beggar-thy-neighbour protectionist policies.
Romai savo protiniais sugebėjimais anaiptol nenusileidžia daugeliui žmonių, jie nėra nei elgetos ar nusikaltėliai iš prigimties.The Roma are not less intelligent than the majority, and neither are they beggars or born criminals.
Tau turėtų būti savęs gėda, prašinėtojau a... elgeta jūrų pėstininkeOught to be ashamed of yourself, hustling a... hustling marines
Tema: Organizuotos elgetų gaujosSubject: Organised gangs of beggars
Showing page 1. Found 1589617 sentences matching phrase "Princas ir elgeta".Found in 157.997 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.