Translations into French:

  • Dalatiidae   

Example sentences with "Rykliai miegaliai", translation memory

add example
Buvo parengti ilgalaikiai ir tvarūs paprastųjų stauridžių vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje , Biskajos įlankos europinių ančiuvių , taip pat ryklių ir rombinių rajų išteklių valdymo planai .Des plans à long terme en vue d une gestion durable ont été adoptés pour le chinchard dans l Atlantique occidenta l , le stock d anchois dans le golfe de Gascogne , ainsi que les requins , les poche-teaux et les raies .
Be to , ryklių ir jūrų lapių žvejyba nuo šiol draudžiama visoje zonoje .De plus , les captures de requins renards sont désormais interdites sur toute la zone .
Deja , anot Pasaulio išsaugojimo sąjungos , visame pasaulyje yra 16 119 žinomų rūšių , kurioms gresia pavojus išnykti , tarp jų žinomos rūšys : baltieji lokiai , rykliai ir Viduržemio jūros regiono gėlės .Selon l Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources , 16 119 espèces connues sont aujourd hui menacées , dont des espèces familières comme l ours polaire , les requins ou les fl eurs méditerranéennes .
Vis dėlto galima remtis Komisijai perduotais krabų miegalių, kurių padėtis prekyboje ir rinkoje yra jam artima, kiekių duomenimisIl est toutefois possible de se référer aux quantités communiquées à la Commission pour le crabe tourteau dont les caractéristiques de commercialisation et de marché sont voisines
Pabusk, miegaliauDebout, l' endormi
krabas miegalius (Cancer paguruscrabes tourteaux (Cancer pagurus
Paprastasis krabas miegalius ir vorinis krabasTourteaux et araignées de mer
Tuo tarpu Danija įgyvendina naujas politikos kryptis, kurios gerina ilgalaikių miegalių gyvenimo kokybę, užuot nustačiusi vienintelį tikslą integruoti tuos asmenis į vyraujančią visuomenę.En même temps, le Danemark met en œuvre de nouvelles politiques qui améliorent la qualité de vie des SDF de longue durée plutôt que de simplement tenter d'intégrer ces individus dans la société traditionnelle.
Taigi nebuvo nepalankaus vartotojų požiūrio į krabus miegalius, ypač pirmaisiais ‧ metų mėnesiais, ir jokie duomenys nerodo, kad tuo metu būtų buvęs susiformavęs toks požiūris ir į vorinius krabusIl n’y a donc pas eu de désaffection du consommateur pour le crabe tourteau, notamment pendant les premiers mois de l’année ‧, et aucun élément n’indique qu’il y en aurait eu pour l’araignée pendant la même période
Al Hut (angliškai: the shark (ryklysAl Hut [en anglais: le requin]
Kai daroma nuoroda į giliavandenius ryklius, nurodomos ryklių rūšys, pateikiamos šiame sąraše: Portugalijos ryklys (Centroscymnus coelolepis), trumpasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus squamosus), paprastasis ilgasnukis dygliaryklis (Deania calceus), šokoladinis dygliaryklis (Dalatias licha), didysis juodasis dygliaryklis (Etmopterus princeps), naktinis juodasis dygliaryklis (Etmopterus spinax), paprastasis juodasis šunryklis (Centroscyllium fabricii), rudasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus granulosus), juodažiotis pjūklauodegis katryklis (Galeus melastomus), nykštukinis katryklis (Galeus murinus), juodasis katryklis (Apristuris sppLes références aux requins des grands fonds doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp
ragina Komisiją per artimiausius šešis mėnesius pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ dalinio pakeitimo, atsižvelgiant į daugumos Atlanto ryklių, įskaitant mėlynąjį ryklį (Prionace glauca), pelekų ir skerdenos santykio mokslinių studijas, kuriose teigiama, kad ‧ proc. santykis tarp pelekų ir nevalytos skerdenos (maždaug ‧ proc. gyvojo svorio)- tinkama viršutinė riba, taikytina mišriai ryklių žvejybaiinvite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil, dans un délai de six mois, une proposition de modification du règlement (CE) no ‧/‧, conformément à la majeure partie des analyses scientifiques sur le coefficient nageoire/carcasse pour le requin de l'Atlantique, y compris le requin bleu (Prionace glauca), lesquelles concluent qu'un coefficient de ‧% entre nageoire et poids paré (soit environ ‧% du poids vif) constitue un plafond approprié dans le cadre des pêches mixtes de requins
Rykliai: pilkasis šešiažiaunis ryklys: Hexanchus griseusRequins: Hexanchus griseus
Spygliuotasis ryklysAiguillat commun
Kai yra daroma nuoroda į giliavandenius ryklius, tai reiškia šiame sąraše pateiktas rūšis: Portugalijos baltaakį dygliaryklį (Centroscymnus coelolepis), pilkąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus squamosus), paprastąjį ilgasnukį dygliaryklį (Deania calceus), šokoladinį dygliaryklį (Dalatias licha), didįjį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus princeps), naktinį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus spinax), paprastąjį juodąjį šunryklį (Centroscyllium fabricii), rudąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus granulosus), juodažiotį plūklauodegį katryklį (Galeus melastomus), islandinį pjūklauodegį katryklį (Galeus murinus), juodąjį katryklį (Apristurus sspLes références aux requins des grands fonds doivent s’entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d’espèces suivante: requin portugais (Centroscymnus coelolepis), squale chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp
pritaria Australijos pasiūlymui įtraukti didįjį baltąjį ryklį į CITES ‧ priedą, nustatant nulinę kvotą; mano, kad atsargumo principas reikalauja patvirtinti nulinę kvotą tol, kol bus gauta užtektinai duomenų dėl jų išsaugojimo būklės, pagal kuriuos būtų galima nustatyti kitokias kvotasse félicite de la proposition de l'Australie d'inscrire le grand requin blanc à l'annexe ‧ de la CITES avec un quota zéro; estime que le principe de précaution exige l'adoption d'un quota zéro jusqu'à ce qu'il existe des données suffisantes sur son statut de conservation pour permettre tout quota
Showing page 1. Found 17 sentences matching phrase "Rykliai miegaliai".Found in 0.814 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.