Translations into English:

 • bowel   
  (noun   )
 • gut   
  (verb, noun   )
 • guts   
  (noun   )
 • intestine     
  (noun   )

Example sentences with "musrana", translation memory

add example
Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarirRaw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
Ġew rappurtati każijiet b’ mod mux komuni ta ' sadd fil-musrana (ara sezzjoni ‧. ‧) għalhekk pazjenti li jkollhom stitikezza għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqaCases of ileus have been uncommonly reported (see section ‧); therefore patients who experience constipation should be closely monitored
Wara għoti orali ta ’ doża waħda ta ’ ‧ mg, ‧ mg, u ‧ mg ta ’ pilloli ciprofloxacin, dan jiġi assorbit malajr u b’ mod estensiv, fil-biċċa l-kbira mill-musrana ż-żgħira, u konċentrazzjonijiet massima fis-serum jintlaħqu minn siegħa sa sagħtejn waraFollowing oral administration of single doses of ‧ mg, ‧ mg, and ‧ mg of ciprofloxacin tablets, ciprofloxacin is absorbed rapidly and extensively, mainly from the small intestine, reaching maximum serum concentrations ‧ hours later
F’ mudell tal-annimali ta ’ adenomatous polyposis familjali (FAP), kura b’ żewġ thiazolidinediones oħra żiedet il-multipliċità tat-tumuri fil-musranaIn an animal model of familial adenomatous polyposis (FAP), treatment with two other thiazolidinediones increased tumour multiplicity in the colon
Esperjenza wara t-tqegħid fis-suq Wara t-tqegħid fis-suq, kien hemm rapporti ta ' frekwenza mhux magħrufa għal torsades de pointes, titwil tal-QTc, dijabete mellitus, ipergliċemija, nefrolitjażi, u disturbi fil-musrana inkluż kolelitjażi, koleċistite, u kolestażiu ta ' ipergliċemijaPostmarketing experience There have been postmarketing reports of unknown frequency for torsades de pointes, QTc prolongation, diabetes mellitus, hyperglycaemia, nephrolithiasis, and gallbladder disorders including cholelithiasis, cholecystitis, and cholestasis
Grupp funzjonali: stabilizzanti tal-batterja fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Madankollu, peress li l-fwied u l-musrana huma normalment imneħħija mill-katavri taHowever, as the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, maximum residue limits should consequently be established always for muscle or fat tissues
It-taħlita tiegħu titpoġġa fil-borża tal-imsaren jew il-musrana l-għamjaIts mix is placed in a casing taken from the intestinal sac or cæcum
It-tneħħija tal-ġewwieni ssir permezz tal-irbit tal-eżofagu u tarf il-musrana d-drittaEvisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
Każ ta ’ adenoma fil-kolon u każ ta ’ adenokarċinoma fil-musrana l-għamja li kien reġistrat fi firien b’ doża ta ’ ‧, ‧ mg/kg/jum ma kienux statistikament sinifikantiOne colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of ‧ mg/kg/day were not statistically significant
Fl-istudju, ‧ pazjent kellhom kolon (il-parti ta ’ isfel tal-musrana) intatt, iżda il-bqija tal-pazjenti kien tneħħielhom il-kolon tagħhom kollu jew parti minnu b’ intervent kirurġikuIn the study, ‧ patients had an intact colon (lower gut), but the remainder had had some or all of their colon removed through surgery
It-taħlita tal-moffa tkopri l-musrana taz-zalzett Gornooryahovski Sudzhuk b'kisja xotta bajda u b'konsisenza li tixbah it-terraThis combination of moulds covers the membrane of Gornooryahovski Sudzhuk sausages as a dry, white, powdery coating
korda tal-musrana kirurġika sterili jew materjali għas-sutura sterili simili (titlusterile surgical catgut or similar sterile suture materials (heading
Fi studju CD I u studju CD II, f’ ġimgħa ‧, ġie milħuq riżultat totali li wera titjib li hu statistikament sinifikanti fil-kwestjonarju għall-mard speċifiku dwar il-marda ta ’ l-infjammazzjoni tal-musrana (IBDQ), u dan f’ pazjenti li ġew magħżula b’ ordni addoċċ u ngħataw ‧ mg u ‧ mg Humira meta mqabbel mal-plaċebo, u dan deher f’ Ġimgħat ‧ u ‧ fi studju CD III, kif ukoll fil-gruppi tal-kura b’ adalimumab meta mqabbla mal-grupp tal-plaċeboIn CD Study I and CD Study II, statistically significant improvement in the disease-specific inflammatory bowel disease questionnaire (IBDQ) total score was achieved at Week ‧ in patients randomised to Humira ‧ mg and ‧ mg compared to placebo and was seen at Weeks ‧ and ‧ in CD Study ‧ as well among the adalimumab treatment groups compared to the placebo group
L-ispektrum kliniku għandu firxa ta' minn dijarea ħafifa sa infezzjoni gravi tal-ħajt tal-musrana l-kbira.The clinical spectrum ranges from mild diarrhoea to severe life threatening infection of the wall of the large bowel.
Oġġetti mill-imsaren (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir), goldbeater’s skin, mill-bżieżaq ta’ l-awrina jew mill-għeruqArticles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-MUSRANA TA’ ANNIMALI (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIRARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
Sirolimus huwa wkoll substrat għall-pompa li tarmi ’ l barra mediċini differenti, P-glikoproteina (P-gp) li tinsab fil-musrana ż-żgħiraSirolimus is also a substrate for the multidrug efflux pump, P-glycoprotein (P-gp) located in the small intestine
Wara li jimtela, iz-zalzett jiġi ffurmat bl-idejn billi tintlewa l-musrana u l-mili jiġi ssikkat permezz tal-issikar tal-ispagaAfter filling, the sausages are shaped by hand by twisting the gut and firming up the filling by tightening the string
Il-kriterji ta ’ esklużjoni inkludew pazjenti b’ riskju għoli ta ’ fsada (ara sezzjonijiet ‧. ‧ u ‧. ‧), pazjenti li ma kinux mistennija li jgħixu għal ‧ jum minħabba kundizzjoni medika pri-eżistenti u mhix relatata mas-sepsis, pazjenti li kienu pożittivi għall-HIV li kellhom l-għadd ta ’ CD‧ l-aktar reċenti tagħhom ta ’ ≤ ‧/mm‧, pazjenti b’ dijaliżi kronika, u pazjenti li sarulhom trapjanti tal-mudullun, tal-pulmun, tal-fwied, tal-frixa jew tal-musrana ż-żgħira, kif ukoll pazjenti b’ pankreatite klinika akuta mingħajr kawża ppruvata ta ’ infezzjoniExclusion criteria encompassed patients at high risk of bleeding (see sections ‧ and ‧), patients who were not expected to survive for ‧ days due to a pre-existing, non-sepsis related medical condition, HIV positive patients whose most recent CD‧ count was ‧/mm‧, patients on chronic dialysis, and patients who had undergone bone marrow, lung, liver, pancreas or small bowel transplantation, and patients with acute clinical pancreatitis without a proven source of infection
Showing page 1. Found 233 sentences matching phrase "musrana".Found in 0.205 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.