Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modulstandalone snap-in
Japanese Experiment ModuleJapanese Experiment Module
modulmodule
modul for rik forhåndsvisningRich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics ModuleMulti-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular VehicleAdvanced Modular Vehicle
plugin-modulplug-in
plugin-modul for ankeranchor plugin
plugin-modul for datakildedata source plug-in
plugin-modul for SilverlightSilverlight plug-in
plugin-modul for skriving av datadata writer plug-in
rotnode for snapin-modulsnap-in root node
snapin-modul for sertifikatercertificates snap-in
startside for snapin-konsollsnap-in console start page
startside for snapin-modulsnap-in start page
Subscriber Identity ModuleSubscriber Identity Module
tilpasset plugin-modulcustom plug-in
Youngs modulYoung's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
Disse valgene kan ikke endres fordi denne modulen ikke ble lenket med OpenSSLThese options are not configurable because this module was not linked with OpenSSL
Når du er ferdig med å redigere mimetyper kan du klikke Bruk for å lagre endringene permanent, men fortsette i denne modulenWhen you are done making any changes to mime types, you can click Apply to make your changes permanent, but keep you in this module
Stil Med denne modulen kan du endre det visuelle uttrykket i grensesnitt-elementer, slik som elementstil og effekterStyle This module allows you to modify the visual appearance of user interface elements, such as the widget style and effects
Et kommandolinjeprogram som kan brukes til å kjøre moduler av KUnitTestA command-line application that can be used to run KUnitTest modules
Med denne modulen i & kde; s kontrollsenter kan du sette opp innstillinger som avhenger av hvilken del av verden du bor i. Det er fire forskjellige sider i denne modulen, alle er beskrevet i detalj i de følgende avsnitteneThis module of the & kde; control center allows you select customization options that depend on the region of the world that you happen to live in. There are five different pages in this module, each of which is described in detail in the following sections
Start & kcontrol; fra kmenu;. Det vises et vindu med to felter, der det står en liste over moduler i venstre feltLaunch the & kcontrolcenter; from the kmenu;. A window with two panes appears, displaying a list of modules in the left pane
Vis en liste av alle mulige moduler og avsluttList all possible modules and exit
Karbon-modul for kjernefunksjonalitetNameCore functionality module for Karbon
De størrelsene du kan velge i listeknappen avhenger av temaet du har valgt i tema-modulen. For eksempel er det slik at temaet med få farger bare har størrelsene ‧ og ‧ for bordflate-ikoner og ‧, ‧ og ‧ for verktøylinje-ikoner. Mangefarge-temaet har størrelsene ‧, ‧ og ‧ og størrelser fra ‧ til ‧. Men siden & kde; ikke kan lagre alle disse størrelsene vil størrelser ‧ til ‧ bli laget automatisk, og dette kan føre til dårligere kvalitetWhich sizes will be offered by the icon size listbox depends on the icon theme you have selected in the icon themes control module. For example, the low color icon theme only offers the sizes ‧ and ‧ for desktop icons and ‧, ‧ and ‧ for toolbar icons. The HiColor theme offers icon sizes ‧, ‧ and ‧ as well as sizes from ‧ to ‧. However, as & kde; can not have all these icon sizes in store, icons using size ‧ to ‧ will be automatically generated which may result in a loss of quality
Kameraoppsett I denne modulen kan du sette opp støtte for digitale kamera. Du må velge kameramodellen og tilkoplingsmåten til datamaskinen (USB, serieport eller Firewire). Dersom kameraet ikke står i lista over Støttede kameraer, kan du se etter oppdateringer på GPhoto-nettstedet. For å vise og laste ned bilde fra det digitale kameraet, kan du bruke adressen camera:/i Konqueror og andre KDE-programDigital Camera This module allows you to configure support for your digital camera. You would need to select the camera 's model and the port it is connected to on your computer (e. g. USB, Serial, Firewire). If your camera does n't appear in the list of Supported Cameras, go to the GPhoto web site for a possible update. To view and download images from the digital camera, go to address camera:/in Konqueror and other KDE applications
Med denne modulen kan du stille inn de fleste & kde;-applikasjonene som bruker nettet til å bruke SOCKS helt sømløstWith this module you can enable most of the network aware & kde; applications to transparently use SOCKS
Denne modulen lar deg se enhetene som er koblet til USB-bussen(eThis module allows you to see the devices attached to your USB bus(es
& kcontrol; har slått sammen oppsett som likner hverandre til grupper. Hver gruppe kalles en modul. Når du trykker på et modulnavn i venstre vindu får du på høyre side se et vindu med oppsettet for modulenIn order to make it as easy as possible, the & kcontrolcenter; has organized similar options into groups. Each group is called a module. When you click on the name of a module in the left window, you will be presented with the options of the module on the right
Valgene i denne modulen kan deles i to grupperThe options within this module can be divided into two groups
KDED-modul for å forhåndslaste KonquerorCommentKDED Konqueror Preloader Module
Du kan ikke bruke denne modulen for å få informasjon om å slå av komponenter på en bærbar maskin. Da skal du i stedet installere kdeutils og slå opp i modulen som heter Strømkontroll for bærbare etter detaljerFor information on shutting down components on a laptop, do not use this module. Instead, install kdeutils, and refer to the module entitled Laptop Power Control Center, for details
Denne delen krever spesielle rettigheter, sannsynligvis for endringer på hele systemet. Derfor er det nødvendig å skrive inn root-passordet for å endre modulens egenskaper. Uten passord kan endringer i modulen ikke lagres Argument is application nameThis section requires special permissions, probably for system-wide changes; therefore, it is required that you provide the root password to be able to change the module 's properties. If you cannot provide the password, the changes of the module cannot be saved
Med denne modulen kan du velge hvordan tastaturet ditt virkerThis module allows you to choose how your keyboard works
Kryss av dette valget hvis du ønsker å se hendelser når filer åpnet av brukere på andre maskiner lukkes. Merk at hendelsene åpning og lukking av filer ikke er logget, med mindre loggnivået til samba er satt til ‧ eller høyere (beklager, du kan ikke sette loggnivået fra denne modulenCheck this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
Her kan du velge Liten, Medium eller Stor størrelse på ikonene som representerer moduleneUsing this option, you can choose Small, Medium, or Large icons to select your modules
Den kjernedriveren som går nå (versjon % ‧. % ‧. % ‧) er ikke den som denne modulen ble kompilert for (% ‧. % ‧. %The current running kernel driver version (%‧. %‧. %‧) is not the one this module was compiled for (%‧. %‧. %
Moduler for EPIETModules for EPIET
& kcontrol;-moduleneThe & kcontrolcenter; Modules
Vis modulerShow Modules
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.484 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.