Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modulstandalone snap-in
Japanese Experiment ModuleJapanese Experiment Module
modulmodule
modul for rik forhåndsvisningRich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics ModuleMulti-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular VehicleAdvanced Modular Vehicle
plugin-modulplug-in
plugin-modul for ankeranchor plugin
plugin-modul for datakildedata source plug-in
plugin-modul for SilverlightSilverlight plug-in
plugin-modul for skriving av datadata writer plug-in
rotnode for snapin-modulsnap-in root node
snapin-modul for sertifikatercertificates snap-in
startside for snapin-konsollsnap-in console start page
startside for snapin-modulsnap-in start page
Subscriber Identity ModuleSubscriber Identity Module
tilpasset plugin-modulcustom plug-in
Youngs modulYoung's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
Modul % ‧ finnes ikkeModule %‧ not found
& kde; bruker vanligvis ikke systembjella, men i stedet sine egne systemvarslinger, som kan omfatte loggoppføringer, sprettoppsmelsinger eller sitt eget varselpip. Disse kan du stille inn i & kcontrol;-modulen Systemvarslinger& kde; normally does n't use the system bell; instead using its own system notifications, which could include log entries, message popups, or its own beep. You can configure these in the System Notifications & kcontrol; module
Med denne modulen kan du stille inn de fleste & kde;-applikasjonene som bruker nettet til å bruke SOCKS helt sømløstWith this module you can enable most of the network aware & kde; applications to transparently use SOCKS
Den neste delen inneholder detaljer om informasjonssenteret i seg selv. For informasjon om de forskjellige modulene se Infosenter-moduleneThis next section details the use of the information center itself. For information on individual modules, please see Info Center Modules
Tillater utsjekking av en modul fra et arkivAllows you to checkout a module from a repository
Innstillingene i denne modulen påvirker ikke hvordan passord behandles i andre programmer som f. eks. & kmailThe options in this module do not affect the behavior of passwords in other programs such as & kmail
Når du er ferdig med å redigere mimetyper kan du klikke Bruk for å lagre endringene permanent, men fortsette i denne modulenWhen you are done making any changes to mime types, you can click Apply to make your changes permanent, but keep you in this module
Det er ulagrede endringer i den aktive modulen. Vil du bruke endringene før oppsettsvinduet lukkes, eller forkaste endringene?There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before closing the configuration window or discard the changes?
Modulen % ‧ er slått avThe module %‧ is disabled
De størrelsene du kan velge i listeknappen avhenger av temaet du har valgt i tema-modulen. For eksempel er det slik at temaet med få farger bare har størrelsene ‧ og ‧ for bordflate-ikoner og ‧, ‧ og ‧ for verktøylinje-ikoner. Mangefarge-temaet har størrelsene ‧, ‧ og ‧ og størrelser fra ‧ til ‧. Men siden & kde; ikke kan lagre alle disse størrelsene vil størrelser ‧ til ‧ bli laget automatisk, og dette kan føre til dårligere kvalitetWhich sizes will be offered by the icon size listbox depends on the icon theme you have selected in the icon themes control module. For example, the low color icon theme only offers the sizes ‧ and ‧ for desktop icons and ‧, ‧ and ‧ for toolbar icons. The HiColor theme offers icon sizes ‧, ‧ and ‧ as well as sizes from ‧ to ‧. However, as & kde; can not have all these icon sizes in store, icons using size ‧ to ‧ will be automatically generated which may result in a loss of quality
Enten er maskin/programvaren som modulen setter opp ikke tilgjenelig, eller administrator har slått av modulenEither the hardware/software the module configures is not available or the module has been disabled by the administrator
Endre modul ...Change Module
Kjør bare moduler med navn som samsvarer med uttrykketOnly run modules whose filenames match the regexp
Kryss av dette valget hvis du ønsker å se hendelser når filer åpnet av brukere på andre maskiner lukkes. Merk at hendelsene åpning og lukking av filer ikke er logget, med mindre loggnivået til samba er satt til ‧ eller høyere (beklager, du kan ikke sette loggnivået fra denne modulenCheck this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
Denne modulen lar deg se enhetene som er koblet til USB-bussen(eThis module allows you to see the devices attached to your USB bus(es
I denne modulen i & kcontrol; kan du bestemme hvordan & kdesu;-programmet behandler passord. & kdesu; er det programmet som spør deg etter passord når du skal gjøre noe som trenger administrator-tilgang, som f. eks. å stille klokka på maskinen, eller legge til nye brukereThis module of the & kcontrol; gives you options for configuring the way in which the & kdesu; program treats passwords. & kdesu; will ask you for a password when you try to carry out some privileged actions, such as changing the date/time stored in your system clock, or adding new users on your computer
Kameraoppsett I denne modulen kan du sette opp støtte for digitale kamera. Du må velge kameramodellen og tilkoplingsmåten til datamaskinen (USB, serieport eller Firewire). Dersom kameraet ikke står i lista over Støttede kameraer, kan du se etter oppdateringer på GPhoto-nettstedet. For å vise og laste ned bilde fra det digitale kameraet, kan du bruke adressen camera:/i Konqueror og andre KDE-programDigital Camera This module allows you to configure support for your digital camera. You would need to select the camera 's model and the port it is connected to on your computer (e. g. USB, Serial, Firewire). If your camera does n't appear in the list of Supported Cameras, go to the GPhoto web site for a possible update. To view and download images from the digital camera, go to address camera:/in Konqueror and other KDE applications
En modul som implementerer et komplett fargerom til bruk med libkritacolorNameA module implementing an extension to a colorspace of the Pigment Color Manipulation System
Pauseskjerm Med denne modulen kan du slå på og sette opp pauseskjermen. Merk at du kan slå på pauseskjermen selv om du bruker strømsparingsfunksjonen for skjermen din. Bortsett fra å gi forskjellige former for underholdning og å forhindre at skjermen blir brenner fast bildet, gir pauseskjermen også en enkel måte å låse skjermen hvis du går bort en stund. Hvis du vil at pauseskjermen skal låse skjermen må du passe på at du bruker « Krev passord »-valget til pauseskjermen. Hvis du ikke gjør det, kan du likevel låse skjermen ved å velge « Lås skjerm » fra skrivebordsmenyenScreen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
Kjør bare testmoduler som finnes i mappa. Bruk spørrefunksjonen til å velge modulerOnly run tests modules which are found in the folder. Use the query option to select modules
Energy Star Compliance kan brukes på nesten alt elektrisk utstyr. Men denne modulen stanser ikke harddisken, slår ikke av skrivere osv. Dette oppsettet påvirker bare skjermen dinEnergy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
Modul for Solid-innstillingerSolid Configuration Module
I Innstillinger-menyen kan du starte hver modul i kontrollsenteret direkte fra K-menyenThe Preferences menu allows you to launch each & kcontrol; module directly from the K menu
Følgende moduler er tilgjengeligeThe following modules are available
Cisco – Modul for innholdssvitsjingStencilsCisco-Content Switch module
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.827 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.