Translations into English:

  • Ca Mau Province   
     
    Ca Mau (provincie)

Example sentences with "Ca Mau", translation memory

add example
CA MAU, VIETNAMCA MAU- VlETNAM
Sergei en z' n mannen... hebben Mau Mau Willis gedoodSergei and them... they did Mau Mau Willis
De Mau' s zijn de boodschappers van BastetThe Maus are sacred to Bast.They' re her messengers
Twee jaar geleden, bezocht ik mijn man in het Suoi Mau HeropvoedingskampTwo years ago,I went to visit my husband at the Suoi Mau Re- Education Camp
In het geval van MAU werden te veel details verstrekt, waardoor de boodschap van de geleerde lessen voor toekomstige projecten werd vertroebeldIn the case of MAU too many details were provided blurring the message of the lessons learnt for future projects
In het geval van MAU ontstond er in de formele acceptatie en overdracht een vertraging van zes maanden, ook al was de technische infrastructuur schijnbaar beschikbaar en veel eerder in gebruik dan aangegeven in het PCRIn the case of MAU, although the technical infrastructure was apparently available and in use much earlier than indicated in the PCR, the formal acceptance and handover faced a six month delay
SUOl MAU CAMP, VIETNAMSUOI MAU CAMP VlETNAM
Anders dan in West-Afrika kwam de onafhankelijkheid van Kenia niet vreedzaam tot stand, maar pas na een lange gewelddadige strijd door de onafhankelijkheidsbeweging Mau Mau.Unlike other West African countries, independence in Kenya did not come about peacefully, but only following a protracted and violent struggle by the independence movement Mau Mau.
Uit mijn jeugd herinner ik mij de Mau-mau-opstand, die een terroristische opstand werd genoemd.From my childhood, I remember the Mau Mau uprising, which was described as a terrorist insurrection.
Daar de andere drie projecten slechts uitbreiding van het bestaande netwerk (TCERTO) of opwaardering van de bestaande infrastructuur (EER en MAU) inhielden, werden gebruikers in de planningsfase niet geraadpleegdAs the other three were just an extension of an existing network (TCERTO) or an upgrade of existing infrastructure (EER and MAU), users were not involved at the planning stage
Aanbiedingsvorm: Uitsluitend als wiel, met een gewicht van ca. ‧,‧ kgForm in which the product is marketed: The cheese is marketed only in the shape of a wheel weighing approximately ‧,‧ kg
Oproep tot het indienen van voorstellen- JLS/‧/ERFX/CACall for proposals- JLS/‧/ERFX/CA
Bijgevolg is het voor entiteiten moeilijk om het gemiddelde historische groeipercentage op lange termijn (ca. twintig jaar) te overtreffen voor de producten, de sectoren, het land of de landen waarin de entiteit actief is of voor de markt waarin het actief wordt gebruiktTherefore, entities will have difficulty in exceeding the average historical growth rate over the long term (say, ‧ years) for the products, industries, or country or countries in which the entity operates, or for the market in which the asset is used
Een wijziging van de status van de gemeenschappelijke onderneming SESAR zal volgens de Commissie ca. ‧ miljoen euro opleveren dankzij de vrijstelling van BTW en andere belastingen en heffingenBy changing the status of the SESAR Joint Undertaking, the Commission expects to gain an extra ‧ million Euros, as a result of exemption from taxation as regards to VAT and other taxes and duties
Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.‧- CA/CarispePrior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- CA/Carispe
financiering voor Saferworld voor programma's in de Hoorn van Afrika en in het gebied van de grote meren (SEK ‧; ca. EURFunding to Saferworld for programmes in the Horn of Africa and Great Lakes region (SEK ‧; approx. EUR
Het betrokken product maakte ca. ‧ % van hun productie uitThe product concerned corresponded to approximately ‧ % of their output
Indien echter de massaverhouding (Ca + Mg)/P groter dan ‧ is, kan de toevoeging van lanthaanchlorideoplossing (‧.‧) aan de te analyseren oplossing en de ijkoplossingen achterwege blijvenIf, however, in the sample the weight ratio Ca + Mg/P is > ‧, addition of lanthanum chloride solution (‧.‧) to the solution for analysis and to the calibration solutions may be omitted
de waarde van het veld (bv. CA/KCThe value of the field (e.g. CA/QC
Aardwarmte vlak onder het aardoppervlak wordt met behulp van aardwarmtepompen (omgekeerde koelmachine) ook wel gebruikt voor het verwarmen van gebouwen (van ca. ‧ kWth tot ‧ MWth); daarbij wordt ook nog een koelmiddel gebruiktOne option for tapping energy very close to the earth's surface is to use geothermal pumps (reverse cycle chillers) to heat buildings (from around ‧ kWth to ‧ MWth); these also require a refrigerant
Betreffende CA-voorstellen is geen anonimiteit vereistFor CA proposals anonymity is not requested
Showing page 1. Found 927 sentences matching phrase "Ca Mau".Found in 0.948 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.