Translations into English:

  • Ca Mau Province   
     
    Ca Mau (provincie)

Example sentences with "Ca Mau", translation memory

add example
CA MAU, VIETNAMCA MAU- VlETNAM
— de waarde van alle niet van oonprong zijnde mau rialen die zijn gebruikt bij het monteren van de kop ( zonder motor ) , niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruiku maurialen van oonprong en— where the value of all of the non-originating materials used in assembling the head ( without motor ) does not exceed the value of the originating materials used , and
Vergel eken bij de oorspronkeüjke tekst wordt nu meer de klemtoon gelegd op basisdiensten , zoals e-maü en toepassingen .It seems to us that the Helms-Burton Act not only violates international law but it is also an immoral law .
Sergei en z' n mannen... hebben Mau Mau Willis gedoodSergei and them... they did Mau Mau Willis
— binnen de hierboven gesulde beperking , de mau rialen van pon 8538 slechu tot maximaal 5 % van de prijs ai fabriek van het produkt worden gebruikt— where , within the above limit , the materials classified within heading No 8538 are only used up to a value of 5 Vo of the ex works price of the produn
De Commissie heeft op 15 september bij de Raad een voorstel voor een verorde ning ( 10 ) ingediend inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Mau ritanië betreffende de visserij voor de kust van dit land ; de overeenkomst is in mei jongstleden geparafeerd ( " ) ·On 1 September the Commission took note of the following national meas ures : mission sent to the Council a proposal for a Regulation10concerning the conclusion of the sea-fisheries agreement initialled by the Community and Dominica in May 1987.11
PE DOC A 4-72 / 94 Verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking over het voorstel voor een verordening ( EG ) van de Raad inzake verlenging in 1995 van de toepassing van Verordeningen ( EEG ) nr. 3833 / 90 , ( EEG ) nr. 3835 / 90 en ( EEG ) nr. 3900 / 91 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden ( COM ( 94 ) 337 -C4-162 / 94-94 / 210 ( CNS ) ) Rapporteur : J.R.H. MAU-WEGGEN 15.11.1994-6 blz . ISBN 92-77-82965-6 AY-CO-94-514-NL-ADraft Decision ofthe representatives ofthe governments ofthe Member States of the European Coal and Steel Community meeting within the Council establishing ceilings and Community surveillance for imports of certain products originating in the Republics of Bosnia-Herzegovina , Croatia and Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia ( 1995 )
MAU PERON A. — De benjamin uit een groot gezin auteursM. Exoelectronemission — dosimetry any
LBOUWEN LBOUWERS LUXEMBU RG LUXEMBURGERS MACEDONIË MACEDONIËRS MADAGASKAR MALAGASSIËRS MALAWI MALAWIERS MALEISIË MALEISIËRS MAU MAUNEZEN MALTA MALBZEN MAROKKANEN MAROKKO MAR BNIKANEN MARBNIQUE MAURITANIË MAURITANIËRSDENMARK DJIBOUTI DJIBOUHANS DOMINICA DOMINICAN REPUBUC DOMINICAN REPUBUCANS DOMINICANS EAST AFRICA EAST AFRICANS EASTERN EUROPE EASTERN EUROPEANS ECUADOR ECUADORANS EGYPT EGYPHANS EL SALVADOR ENGLAND
De Mau' s zijn de boodschappers van BastetThe Maus are sacred to Bast.They' re her messengers
Het is geldig in het hele Saksische Elbedal. terwijl do Drosden-C ' itv-C ' ard alleen nebruikt mau worden in de lariefzone van Dresden .It is valid for the whole region of the Saxon Elbe valley , whereas the Dresden-City-Card can only be used in the Dresden tariff zone .
Twee jaar geleden, bezocht ik mijn man in het Suoi Mau HeropvoedingskampTwo years ago,I went to visit my husband at the Suoi Mau Re- Education Camp
— binnen de hierboven gesulde beperking , de mau rialen bedoeld bij de posun 8541 en 8542 slechu tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruikt— where , within the above limit , die maurials classified within heading No 8541 or 8542 , taken together , are only used up to a value of 5 Vo of the ex works price of the produn
In het geval van MAU werden te veel details verstrekt, waardoor de boodschap van de geleerde lessen voor toekomstige projecten werd vertroebeldIn the case of MAU too many details were provided blurring the message of the lessons learnt for future projects
Zoals het Parlement , de Raad en inter venient , het Koninkrijk Spanje , eensgezind betogen , betreft dit beroep de concrete vraag , of de visserijovereenkomst met Mau retanie van 1996 als „ akkoord met aan zienlijke gevolgen voor de gemeenschaps begroting " in de zin van artikel 228 , lid 3 , tweede alinea , van het Verdrag moet wor den aangemerkt .As the Parliament , the Council and the Kingdom of Spain , as intervener , agree , the specific question raised by this action is whether the 1996 fisheries agreement with Mauritania is to be regarded as ' having important budgetary implications for the Community ' within the meaning of the second subparagraph of Article 228 ( 3 ) of the Treaty .
■ — binnen de hierboven gesulde beperking , de mau rialen van post 8538 slechu tot maximaal 5 ° / o van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruikt— where , within the above limit , the maurials classified within heading No 8538 are only used up to a value of 5 Vo of the ex works price of the produn
PROTOCOL tot vaststelling van dc voor dc periode van 1 augustus 1993 tot en met 31 juli 1996 geldende visserijrechten en financiële bijdrage , als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mau ritanië inzake de visserij voor de kust van .MauritaniëPROTOCOL setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania on fishing off the coast of Mauritania for the period 1 August 1993 to 31 July 1996
D V van maüCatalysts
De Commissie heeft op 6 juni besloten de volgende voedselhulp te verlenen : voor Mau ritanië 500 ton magere-melkpoeder en 200 tonThe Trade Committee met on 11 and 12 June to discuss the presentation of proposals on the dismantling of trade restrictions due to be put forward in midOctober .
— binnen de hierboven gestelde beperking , de mau rialen van post 8538 slechu tot maximaal 5 % van de prijs af fabriek van het produkt worden gebruikt— where , within the above limit , the maurials classified within heading No 8538 are only used up to a value of 5 Vo of the ex works price of the produn
Voor nadere informatie : Timothy Boden ( Straatsburg ) Tel . ( 33 ) 3 881 73785 ( Brussel ) Tel . ( 32-2 ) 28 43459 e-maü : foreign-press ® europarl.eu.int intOther amendments to the Commission proposal seek to clarify the provisions relating to a system of in-use compliance testing , specifying that it should be the subject of a proposal , and provide for stern drive engines to be treated in the same way as outboard engines .
Voor nadere informatie : Ton Huyssoon ( Straatsburg ) Tel. ( 33 ) 3 881 74005 ( Brussel ) Tel. ( 32-2 ) 28 42408 e-maü : region-press®europarl.eu.int europarl.eu.intParliament should be involved in the development of indicators for monitoring and assessing different operations carried out under the SPA .
BESLUIT VAN DE RAAD van 15 oktober 1990 be treffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake tijdelijke verlenging , voor de periode van 1 juli 1990 tot en met 31 juli 1990 , van dc Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mau ri unii * inzake de visserij voor de kust van MauritaniëCOUNCIL DECISION of 15 October 1990 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the temporary extension from 1 to 31 July 1990 of the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Republic of Mauritania on fishing off the coast of Mauritania
D 30 miljoen ecu werd geleend voor de bouw van een waterkrachtcentrale aan de voet van de stuwdam van Manantali ( Mali ) voor de productie van elektriciteit die bestemd is voor Mali , Mau ritanië en Senegal .□ ECU 75 million for the construction of a small integrated steel mill to produce narrow hot rolled strip in the Alexandria region ;
Showing page 1. Found 2990 sentences matching phrase "Ca Mau".Found in 0.683 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.