Translations into English:

 • catch           
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to reach in time to leave {{jump|t|reach in time
 • fetch       
  (verb   ) []
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
   
  To go somewhere to bring back something.
   
  Ergens heengaan om iets terug te brengen.
 • get       
  (Verb  ) (verb   )
   
  obtain
 • strike       
  (verb, noun   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • arrive at   
  (verb   )
 • attain       
  (verb   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • find           
  (verb, noun   )
 • hit     
  (verb, noun   )
 • manage         
  (verb   )
 • reach       
  (verb, noun   )
 • run across   
  (verb, noun   )
 • run up against   
 • score       
  (verb, noun   )
 • succeed     
  (verb   )
 • go get   
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
 • apprehend   
  (verb   )
 • beat       
  (verb, noun, adjv   )
 • bring         
  (verb   )
 • captivate   
  (verb   )
 • capture       
  (verb, noun   )
 • clutch       
  (verb, noun   )
 • command         
  (verb, noun   )
 • confiscate   
  (verb   )
 • discern     
  (verb   )
 • grab       
  (verb   )
 • grapple   
  (verb, noun   )
 • grasp       
  (verb, noun   )
 • grip       
  (verb, noun   )
 • hail       
  (verb, noun   )
 • haul   
  (verb, noun   )
 • knock     
  (verb, noun   )
 • nab       
  (verb   )
 • notice         
  (verb, noun   )
 • perceive         
  (verb   )
 • pick up   
  (verb, noun   )
 • pickup   
  (noun   )
 • pull     
  (verb, noun   )
 • realize         
  (verb   )
 • runacross   
 • scald   
  (verb, noun   )
 • seize     
  (verb   )
 • send for   
  (verb   )
 • sendfor   
 • smack   
  (verb, noun   )
 • snatch     
  (verb, noun   )
 • stub     
  (verb, noun   )
 • take         
  (verb, noun, ijec   )
 • to fetch   
 • to get   
 • trap     
  (verb, noun   )
 • wallop   
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
To get.
 
To catch, take.
 
(het ~) To make it

Similar phrases in dictionary Dutch English. (43)

10.halenstrike
Alan HaleAlan Hale
bakzeil halenbackdown; climbdown
Eddie van HalenEddie Van Halen
een diploma halengraduate
een streep halen doorblock; do away with; abate; stem; rid; obstruct; strike out; trim; abrogate; drop; get rid of; exclude; scrap; wind up; suppress; dam; cancel; exterminate; nullify; repeal; annul; disband; abolish; delete; cross out; dispense with; bar; strikeout; wipe out; annihilate; remove; void; crossout; rescind; liquidate
Frans Hals MuseumFrans Hals Museum
Fred HaleFred H. Hale
gaan halenget; pick up; pickup; go get; fetch
Gareth HaleGareth Hale
haaldash; ray; ; strip; trait; stripe; streak; tug; draw; row; pull; scratch; stroke
haal aan
haal adem
haal af
haal binnen
haal boven
haal in
haal op
haal over
haal terug
haal uit
haal weg
halentrance hall; hall; foyer; lobby; vestibule; corridor;
HALHλl
Hal B. Wansley-elektriciteitscentraleHal B. Wansley Power Plant
hale
hale aan
hale adem
hale af
hale binnen
hale boven
Hale CountyHale County
hale in
hale op
hale over
hale terug
hale uit
hale weg
HalsHals Municipality
Komeet Hale-BoppComet Hale-Bopp
Oproep uit de wachtstand halenRetrieve Call From Hold
Shallow HalShallow Hal
Uit de wachtstand halenRetrieve

    Show declension

Example sentences with "halen", translation memory

add example
Ik wilde er zo snel mogelijk een onderzoeksteam bij halenI decided the best thing to do would be to bring a code- three team in as fast as possible
De map %‧ bestaat niet meer. U kunt dit item niet terugzetten op de oorspronkelijke locatie. U kunt die map opnieuw aanmaken en de terugzetopdracht nogmaals uitvoeren, of het item naar een andere plek buiten de prullenbak slepen om het terug te halenThe directory %‧ does not exist anymore, so it is not possible to restore this item to its original location. You can either recreate that directory and use the restore operation again, or drag the item anywhere else to restore it
Haal het zelfFetch your own musket
Nee mevrouw, maar ik ben wel van plan om mijn GED te gaan halenNo, ma' am, but I plan on getting my GED
Haal de satelliet er nu bijRemain calm and pull up the satellite now
Haal hem eruitWell, get him out
Wat mijn fractie betreft, haal ik een zin aan die de heer Schwab heeft uitgesproken en waar ik het volledig mee eens ben. Hij heeft gezegd dat we aan de eindspurt bezig zijn.As for my group, may I borrow a phrase used by Mr Schwab, with which I fully agree, who said that we are in the final sprint.
Haal dat bloed alsjeblieft wegYou have to get the blood out for me
We halen die punten wel in, dat beloof ik jeWe' il make those points up, I promise you
De druk die thans wordt uitgeoefend om dit rapport onderuit te halen en het in diskrediet brengen van rechter Goldstone tart elke beschrijving.The pressure today to bring down this report and the discrediting of Judge Goldstone is unbelievable.
HOWTO: setting up D-BUS and HAL with KDE's media ioslave edit (Een HOWTO op de & kde;-wikiHOWTO: setting up D-BUS and HAL with KDE 's media ioslave edit (A community maintained HOWTO on the & kde; wiki
Kan ik niet iets voor je halen?There' s nothing that you want?
Ik vind het zo langzamerhand niet meer te verkroppen dat de 15 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie - hebben we er eigenlijk wel zoveel nodig? -de hele wereld over reizen, overal de Europese hoorn des overvloeds openen en beloften doen die wij alleen kunnen nakomen door vreemde capriolen met onze begroting uit te halen.I am gradually coming to the view that it is no longer acceptable for the 15 foreign ministers of the European Union - and it is perhaps worth asking if we really need so many - to travel around the world, dispensing European largesse, and making promises that we in the final analysis have to struggle to implement using budgetary sleight of hand.
Maar er is vooral behoefte aan vastbeslotenheid bij alle landen om gestelde doelen te halen. Ik denk dan vooral aan het klimaatbeleid.We certainly need flexible organization within the UN, with better work structures and more money, but the main need is for all countries to show determination in working towards the targets set, particularly on climate policy, for example.
Als hij morgen de huur niet komt halen, weet ik het ook niet meerI won' t be surprised ifhe asks for rent tomorrow
Haal de brancard uit de opslagruimteYou, get the stretcher
lk ga wat ontbijt voor ons halenWell, I' m gonna go grab us some breakfast
Momenteel wachten wij nog op het advies van de deskundigen uit de meeste centrale laboratoria, maar dat zal te laat komen om het einde van het Zweedse voorzitterschap nog te halen.At the moment, we are still waiting for the recommendation of the experts from most central laboratories, but we will not receive it before the end of the Swedish Presidency.
Ons doel is niet om deze door elkaar te halen, maar zoals hier eenduidig te horen was uit de mond van zowel de rapporteurs als de parlementsleden, moet het voor het Parlement mogelijk zijn inspraak te hebben in de planning en de strategie zodat de uitvoering daarna echt effectief kan functioneren en de fondsen ook worden aangewend waar ze het hardst nodig zijn.Our aim is not to mix these but, as it has been stated here by both the rapporteurs and my fellow Members, Parliament must have the opportunity to have a say in planning and in strategy to make execution really function effectively and to direct the funds to where they are most needed.
Beloof ze zoveel drank als ze willen en dat ze al hun mannen nodig hebben om de lading te halenPromise them as much liquor as they want and tell them they' il need all their men to haul the load
Dit zou weinig vertrouwen wekken en getuigen van een slecht beleid, want de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 1992 was bedoeld om ons de volgende ronde van de GATT-overeenkomsten binnen te halen.This certainly would be bad faith and bad politics because the reform of the common agricultural policy in 1992 was intended to take us up to the next round of GATT agreements.
Haal maar ' n bevelI' il get our lawyers here
We zullen het niet halenWe' re never gonna make it
Even m' n gezin halenI' d better collect my family first
Ik acht het niet nodig voorbeelden aan te halen die ons, voor en na de ondertekening van dit Verdrag van Lissabon in december 2009, duidelijk hebben gemaakt hoezeer toenadering noodzakelijk is.I do not believe that I need to list here the examples which have shown us, before and after the signature of the Treaty of Lisbon in December 2009, the extent to which a rapprochement of this nature is necessary.
Showing page 1. Found 18295 sentences matching phrase "halen".Found in 6.7 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.