Translations into English:

 • catch           
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to reach in time to leave {{jump|t|reach in time
 • fetch       
  (verb   ) []
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
   
  To go somewhere to bring back something.
   
  Ergens heengaan om iets terug te brengen.
 • get       
  (Verb  ) (verb   )
   
  obtain
 • strike       
  (verb, noun   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • arrive at   
  (verb   )
 • attain       
  (verb   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • find           
  (verb, noun   )
 • hit     
  (verb, noun   )
 • manage         
  (verb   )
 • reach       
  (verb, noun   )
 • run across   
  (verb, noun   )
 • run up against   
 • score       
  (verb, noun   )
 • succeed     
  (verb   )
 • go get   
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
 • apprehend   
  (verb   )
 • beat       
  (verb, noun, adjv   )
 • bring         
  (verb   )
 • captivate   
  (verb   )
 • capture       
  (verb, noun   )
 • clutch       
  (verb, noun   )
 • command         
  (verb, noun   )
 • confiscate   
  (verb   )
 • discern     
  (verb   )
 • grab       
  (verb   )
 • grapple   
  (verb, noun   )
 • grasp       
  (verb, noun   )
 • grip       
  (verb, noun   )
 • hail       
  (verb, noun   )
 • haul   
  (verb, noun   )
 • knock     
  (verb, noun   )
 • nab       
  (verb   )
 • notice         
  (verb, noun   )
 • perceive         
  (verb   )
 • pick up   
  (verb, noun   )
 • pickup   
  (noun   )
 • pull     
  (verb, noun   )
 • realize         
  (verb   )
 • runacross   
 • scald   
  (verb, noun   )
 • seize     
  (verb   )
 • send for   
  (verb   )
 • sendfor   
 • smack   
  (verb, noun   )
 • snatch     
  (verb, noun   )
 • stub     
  (verb, noun   )
 • take         
  (verb, noun, ijec   )
 • to fetch   
 • to get   
 • trap     
  (verb, noun   )
 • wallop   
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
To get.
 
To catch, take.
 
(het ~) To make it

Similar phrases in dictionary Dutch English. (43)

10.halenstrike
Alan HaleAlan Hale
bakzeil halenbackdown; climbdown
Eddie van HalenEddie Van Halen
een diploma halengraduate
een streep halen doorblock; do away with; abate; stem; rid; obstruct; strike out; trim; abrogate; drop; get rid of; exclude; scrap; wind up; suppress; dam; cancel; exterminate; nullify; repeal; annul; disband; abolish; delete; cross out; dispense with; bar; strikeout; wipe out; annihilate; remove; void; crossout; rescind; liquidate
Frans Hals MuseumFrans Hals Museum
Fred HaleFred H. Hale
gaan halenget; pick up; pickup; go get; fetch
Gareth HaleGareth Hale
haaldash; ray; ; strip; trait; stripe; streak; tug; draw; row; pull; scratch; stroke
haal aan
haal adem
haal af
haal binnen
haal boven
haal in
haal op
haal over
haal terug
haal uit
haal weg
halentrance hall; hall; foyer; lobby; vestibule; corridor;
HALHλl
Hal B. Wansley-elektriciteitscentraleHal B. Wansley Power Plant
hale
hale aan
hale adem
hale af
hale binnen
hale boven
Hale CountyHale County
hale in
hale op
hale over
hale terug
hale uit
hale weg
HalsHals Municipality
Komeet Hale-BoppComet Hale-Bopp
Oproep uit de wachtstand halenRetrieve Call From Hold
Shallow HalShallow Hal
Uit de wachtstand halenRetrieve

    Show declension

Example sentences with "halen", translation memory

add example
De Welsh Language Act in Wales heeft geen enkel effect en ik hoop da t de Commissie haar best zal doen om de weerbarstige Britse Regering er toe te bewegen de mazen in de Welsh Language Act aan te halen zodat het Wels e cht dezelfde status als het Engels krijgt .As far as we know , the work of this Com mittee on Education is nowhere near finished so that the Commission has not been able to come up with the new proposals either so that this evening ' s questions anticipate the Commission proposals , although we are afraid that whatever the Commission proposes as regards language teaching , its proposals will not stand much chance with the Council .
Ik wilde er zo snel mogelijk een onderzoeksteam bij halenI decided the best thing to do would be to bring a code- three team in as fast as possible
De map %‧ bestaat niet meer. U kunt dit item niet terugzetten op de oorspronkelijke locatie. U kunt die map opnieuw aanmaken en de terugzetopdracht nogmaals uitvoeren, of het item naar een andere plek buiten de prullenbak slepen om het terug te halenThe directory %‧ does not exist anymore, so it is not possible to restore this item to its original location. You can either recreate that directory and use the restore operation again, or drag the item anywhere else to restore it
Haal het zelfFetch your own musket
De voor de Geïntegreerde Middellandse-Zeeprogram-ma ' s uitgetrokken kredieten ter hoogte van 344 miljoen ecu stellen ons in staat de aan de voorbereidingstijd van de programma ' s te wijten achterstand groten deels in te halen .and about 2.25 % of their public expenditure , the economic weight carried by the Community budget is still very limited . However , Community expenditure in most of the disadvantaged regions is even now two to three times as high and in the future will ri se to 4 to 6 % of gross domestic product in each case .
We moeten tijd , geld en energie investeren om mensen uit de armoede te halen , omwille van het welzijn van de betrokkenen , maar ook omwille van de samenleving als geheel .We need to invest time , effort and resources to help people out of poverty , for the well-being of the individuals concerned but also for society as a whole .
Nee mevrouw, maar ik ben wel van plan om mijn GED te gaan halenNo, ma' am, but I plan on getting my GED
Haal de satelliet er nu bijRemain calm and pull up the satellite now
Het wezen van het voorstel is een vrachtvervoerder toe te staan goederen naar een andere Lid-Staat te brengen , daar goederen op te halen en binnen dat land aflevering uit te voeren .The fact is that we have had considerable benefit from the Community in certain parts of the remoter areas of the Community I cited a few examples last night piers — , landing strips , etc .
Haal hem eruitWell, get him out
Wat mijn fractie betreft, haal ik een zin aan die de heer Schwab heeft uitgesproken en waar ik het volledig mee eens ben. Hij heeft gezegd dat we aan de eindspurt bezig zijn.As for my group, may I borrow a phrase used by Mr Schwab, with which I fully agree, who said that we are in the final sprint.
Haal dat bloed alsjeblieft wegYou have to get the blood out for me
We halen die punten wel in, dat beloof ik jeWe' il make those points up, I promise you
De druk die thans wordt uitgeoefend om dit rapport onderuit te halen en het in diskrediet brengen van rechter Goldstone tart elke beschrijving.The pressure today to bring down this report and the discrediting of Judge Goldstone is unbelievable.
HOWTO: setting up D-BUS and HAL with KDE's media ioslave edit (Een HOWTO op de & kde;-wikiHOWTO: setting up D-BUS and HAL with KDE 's media ioslave edit (A community maintained HOWTO on the & kde; wiki
Kan ik niet iets voor je halen?There' s nothing that you want?
Ik vind het zo langzamerhand niet meer te verkroppen dat de 15 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie - hebben we er eigenlijk wel zoveel nodig? -de hele wereld over reizen, overal de Europese hoorn des overvloeds openen en beloften doen die wij alleen kunnen nakomen door vreemde capriolen met onze begroting uit te halen.I am gradually coming to the view that it is no longer acceptable for the 15 foreign ministers of the European Union - and it is perhaps worth asking if we really need so many - to travel around the world, dispensing European largesse, and making promises that we in the final analysis have to struggle to implement using budgetary sleight of hand.
Maar er is vooral behoefte aan vastbeslotenheid bij alle landen om gestelde doelen te halen. Ik denk dan vooral aan het klimaatbeleid.We certainly need flexible organization within the UN, with better work structures and more money, but the main need is for all countries to show determination in working towards the targets set, particularly on climate policy, for example.
Als hij morgen de huur niet komt halen, weet ik het ook niet meerI won' t be surprised ifhe asks for rent tomorrow
Haal de brancard uit de opslagruimteYou, get the stretcher
lk ga wat ontbijt voor ons halenWell, I' m gonna go grab us some breakfast
Momenteel wachten wij nog op het advies van de deskundigen uit de meeste centrale laboratoria, maar dat zal te laat komen om het einde van het Zweedse voorzitterschap nog te halen.At the moment, we are still waiting for the recommendation of the experts from most central laboratories, but we will not receive it before the end of the Swedish Presidency.
Daarom zullen wij het verslagPimenta ondersteunen , en zoals de heer Eisma zei , hopen wij dat het morgen wordt aangenomen , zo niet met eenparigheid van stemmen -wat in de plenaire van het Parlement een moeilijk haal bare zaak is - dan toch in elk geval met een grote meer derheid van stemmen .It is then that the influence the event has will carry on in an active and creative way long after the year in question is over .
Ons doel is niet om deze door elkaar te halen, maar zoals hier eenduidig te horen was uit de mond van zowel de rapporteurs als de parlementsleden, moet het voor het Parlement mogelijk zijn inspraak te hebben in de planning en de strategie zodat de uitvoering daarna echt effectief kan functioneren en de fondsen ook worden aangewend waar ze het hardst nodig zijn.Our aim is not to mix these but, as it has been stated here by both the rapporteurs and my fellow Members, Parliament must have the opportunity to have a say in planning and in strategy to make execution really function effectively and to direct the funds to where they are most needed.
Beloof ze zoveel drank als ze willen en dat ze al hun mannen nodig hebben om de lading te halenPromise them as much liquor as they want and tell them they' il need all their men to haul the load
Showing page 1. Found 21804 sentences matching phrase "halen".Found in 3.408 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.